2021

Požár, planý poplach - Třebotov

24. 2.2021 jsme v 18:19 hod vyjeli na hlášený požár do bývalého JZD. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Operační středisko toto pálení nemělo v evidenci. Po domluvě s velitelem zásahu a ohnivákem (člověk u ohně) bylo domluveno, že provedeme likvidaci ohniště. Použili jsme 1 x C proud a na závěr jsme ohniště zalili pěnou z Propaku. Na místo dorazil velitel čety HZS Řevnice , JSDH Solopisky a policie ČR. Na základně jsme byli 19:54 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Pavel Černý, Matěj Černý a pantáta Ouřada


Transport pacienta - Třebotov

10. 2. jsme v 10:52 hod vyjeli na hlášený transport pacienta. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě je ZZS , která potřebovala pomoc s transportem do sanitky. Za pomoci transportní plachty jsme pacienta snesli po schodech do sanitního vozu. Na základně jsme byli v 11:04 hod.

Členové zásahu: Matěj Černý, Václav Fafejta, Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Jarda Dvořák, Martin Pavliš, Míra Hilšer a pantáta Ouřada