2012                                               

2012

Činnost v měsíci prosinci

Zúčastnili jsme se výroční valné hromady SDH Jinočany, proběhli kondiční jízdy CAS

1.12.2012 - na žádost OÚ jsme rozvěsili světelný řetěz na vánoční strom, který se slavnostně rozsvítil 8.12. od 17 hod.

4.12.2012 - na žádost nemocnice Třebotov a následně OÚ Třebotov jsme provedli asistenci při výměně výbojky u veřejného osvětlení v areálu nemocnice Třebotov. Výměna se povedla a osvětlení dokonce svítí.

5.12.2012 - na první vánoční strom Třebotova byla namontována hvězda a zároveň se vyzkoušelo i osvětlení celého stromu.

8.12.2012 - od 13 hod. byly kondiční jízdy CAS. Cíl byly Drahelčice, kde nám kluci z Drahelčic umožnili vyzkoušet jejich kalové čerpadlo na naší el. centrálu. Po delším výběru máme v úmyslu pořídit stejné čerpadlo.
- od 17 hod. byl slavnostně rozsvícen první vánoční strom Třebotova. Náš úkol byl osvítit prostor u stromu, kde zpívaly děti ze ZŠ Třebotov koledy. Prostor byl nasvícen stožárem 2 x 1000W na CAS.
- od 18 hod. proběhla první výroční valná hromada, a to v Chotči. Podali jsme zdravici. Občerstvení guláš s chlebem.

14.12.2012 - jsme se od 19 hod. zúčastnili výroční valné hromady SDH Jinočan. I zde byla podána zdravice. Občerstvení chlebíčky.

25.12.2012 - schůze výboru.

27.12.2012 - byla provedena zkouška nového ponorného kalového čerpadla . Bylo zjištěno, že čerpadlo funguje a dokonce i čerpá vodu. Příjemné je, že jsme se ujistili, že bez problému funguje na naši el. centrálu.

31.12.2012 - jsme společně oslavili příchod Nového roku.

Další události:
Na florbale běháme i nadále.Činnost v měsíci listopadu

Zasahovali jsme u požáru osobního automobilu, také začínají výroční valné hromady okolních sborů...

4.11.2012 - kondiční jízdy s CAS.

9.11.2012 - zásah požár osobního automobilu

17.11.2012 - do bedny na plovoucí bylo namontováno LED osvětlení. Takže čerpadlo nalezneme i v noci.

18.11.2012 - od 18. hod. se v hasičárně v Hostivici konala schůze 4. okrsku Prahy -Západ. Na programu byly termíny výročních hromad, novinky ze zasedání starostů a tak vůbec.

24.11.2012 - jsme na žádost OÚ v místní tělocvičně opravili povolené kruhy. Kruhy jsme vyzkoušeli a dokonce i vydrželi. Takže se děti mohou opět věšet na kruzích.

30.11.2012 - schůze výboru.

Další události:
Na florbale si pravidelně vylepšujeme fyzičku i tento měsíc .


Činnost v měsíci říjnu


17.10.2012 - výroba bedny na plovoucí

27.10.2012 - na bedně pro plovoucí byla dodělána dvířka a tudíž je hotová. Nyní má plovoucí nové místo v CAS. Doufáme, že se jí bude v bedně bydlet dobře.

26.10.2012 - schůze výboru

Další události:

I nadále pravidelně běháme na pátečním florbale.Činnost v měsíci září

Proběhlo školení v Letech, také jsme se zúčastnili soutěže sv. Floriána na Chotči.

07.09.2012 - technický zásah na poražení smrků u kostela

08.09.2012 - poslední soutěž tohoto roku, a to na Chotči

09.09 - 12.09.2012- jsme začali s výrobou bedny na plovoucí do CAS.

12.09.2012 - jsme přivezli objednanou výstroj z dotací od Středočeského kraje. Jedná se o 4 ks zásahových obleků DevaTiger plus, 4 ks přilba Gallet FISF, 4 ks nomex kukla, 6 ks rukavic Holík Karla. Za dotaci děkujeme.

15.09.2012 - od 8.00 hod. začalo v obci Lety školení zásahové jednotky, které pořádal HZS a OSH. V Letech proběhlo teoretické opakování a Transhospital nám zopakoval první pomoc. V 9.30 hod. jsme vyjeli na připravený okruh, kde bylo připraveno několik stanovišť pro praktické procvičení. První místo bylo v hasičárně SDH Lety, kde jsme se na čas a za tmy oblékali do zásahových obleků. Následovalo pořadové cvičení. Dále jsme se přesouvali k Berounce, kde bylo zřízeno čerpací stanoviště. Zde proběhla i zkouška zručnosti. Letos náš Mára nepřejel kužel a dokonce nesrazil ani dřevěný kůl. Další stanoviště bylo nad Všenory, kde jsme měli za úkol transport zraněného z lesa a následné rozvinutí dopravního vedení 1 x B + 2x C proud. Následovalo stanoviště s nebezpečnými látkami. Závěr byl v hasičárně na Jílovišti, kde jsme napsali zprávu o zásahu a zdárně udělali testy velitelů. Takže máme na 5 let prodloužené velitelské zkoušky. Tento typ cvičení je vždy velkým přínosem pro všechny členy.
členové školení: Libor Jaroušek, David Maleček, Marek Jaroušek, Lukáš Ouřada, Martin Tomko, Václav Fafejta, Jiří Paleček.

17.09.2012 - zásah - požár biodpadu

19.09.2012 - opakovaný zásah - požár bioodpadu

27.09.2012 - jsme vyrazili na STK a emise na CAS. Vše v pořádku a tak máme na rok pokoj.

28.09.2012 - schůze výboru

29.09.2012 - na žádost místní občanky jsme provedli poražení vzrostlého ořechu. Strom bylo zapotřebí postupně ořezat za pomoci lezecké výbavy. Žádná větev nespadla na plot, přilehlou střechu ani na bazén.

Další události:

Na florbale běháme stále.Činnost v měsíci srpnu

Proběhla zkouška čerpadel, pomohli jsme místním fotbalistům zkropit trávník...

14.08.2012 - výměna bezpečnostního zámku na vratech v hasičárně.

18.08.2012- zkouška čerpadel. Od 9 hod. jsme provedli zkoušku a zopakování obsluhy všech zásahových čerpadel a to PS12, plovoucí a čerpadla na CAS. Zároveň jsme tím zalili nově vysázenou zeleň před samoobsluhou. Také jsme vyzkoušeli el. centrálu, rozbrusy, motorovou pilu, osvětlovací stožár a další drobnosti.

20.08.2012 - na žádost SK Třebotov a následně OÚ jsme byli požádáni o zalití vyschlého fotbalového hřiště. Od 19.00-21.00 hod. jsme odvezli 6 cisteren a zkropili trávník, díky čemuž jsme řádně protáhli čerpadlo na CAS.

31.08.2012 - schůze výboru

Další události:

na florbale jsme byli díky dovoleným pouze 2 x v měsíci, vše doženeme.


Činnost v měsíci červenci

Po roční odmlce jsme opět pomáhali organizátorům Kolo pro život řídit dopravu.

12.07.2012 - zásah požár plotu

21.07.2012 - jsme pomáhali organizátorům cyklo závodu Kolo pro život řídit dopravu, a to konkrétně při průjezdu celým Třebotovem na křižovatce v Kosoři a u přejezdu nad Radotínem. Celkem se zúčastnilo 14 hlídačů. Na našich úsecích všech 1500 cyklistů přežilo.

27.07.2012 - schůze výboru

29.07.2012 - kondiční jízdy strojníků.

Další události:

na florbale běháme i přes prázdninyČinnost v měsíci červnu

Proběhl dětský den, zúčastnili jsme se oslav 115 založení třebotovského spolku slovan.

02.06.2012 - jsme na žádost starostky obce a ředitelky ZŠ provedli proplach svodů na střeše místní tělocvičny. Také jsme propláchli kanály a vybrali zanesené kanálové koše, které se dlouhá léta nečistily.

09.06.2012 - od 14 hodin začal na Brandejsce dětský den, který pořádá Občanské sdružení Klouzačka. Náš sbor přichystal pro děti jednu disciplínu v podobě opičí dráhy, která končila lanovkou. Také jsme dětem udělali pěnu. V podvečer začal koncert živé kapely pod širým nebem.

16.06.2012 - jsme měli od 9 hodin cvičení jednotky. Jednalo se o druhý termín pro ty, kdo nemohli koncem května. Opět byla teorie, testy a praktické cvičení včetně obsluhy DT.

20.06.2012 - jsme se dovybavili výbavou na pěnu. Jedná se o nový přiměšovač , nástavec na střední a těžkou pěnu. Oba nástavce se lehce nasadí na naši kombinovanou proudnici POK. Díky této výbavě jsme připraveni na požáry kapalin.

23.06.2012 - memoriál Karla Švestky v Nučicích od 13. hod

- od 15 hod jsme se zúčastnili oslav 115. výročí založení třebotovského spolku Slovan. Oslavy začali průvodem obcí a položením květin u pomníku padlých hrdinů. Následovala výroční schůze v sále v restauraci U Růžičků, která přešla v zábavu. Na tuto slávu jsme oprášili vycházkové uniformy a udělali jsme ze sebe štramáky.

29.06.2012 - schůze výboru

Další události:

Na florbale běháme stále každý pátek.Činnost v měsíci květnu

Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Jinočanech, proběhlo školení a cvičení jednotky.

12- 13.05.2012- byl na CAS proveden servis. Byly vyměněny všechny zadní gumy, vyměnily se všechny oleje, promazaly se všechny maznice, vyměnily se hadice na topení, seštelovala se spojka a brzdy.

13.05.2012 - okrsková soutěž v Jinočanech

23.05.2012 - provedena revize hasicích přístrojů.

25.05.2012 - schůze výboru

26.05.2012 - školení a cvičení jednotky od 9.00-14.00 hod. Nejprve jsme ve Velíně provedli teorii a testy. Poté jsme šli na praktický zásah. Při tomto cvičení si ověřili své znalosti i nositelé DT.

Další události:
I nadále běháme při florbale v místní tělocvičně od 20-22 hod. Po sprše, páteční sezení v restauraci U Růžičků.Činnost v měsíci dubnu


07.04.2012 - jsme po roce provedli sběr železného šrotu v naší obci. Děkujeme za železo a utržené peníze investujeme do dovybavení jednotky.

08.04.2012 - jsme byli požádáni oddílem "Tenisáček" o sundání zapadlých tenisových míčků, které uvízly za sítí v horních oknech tělocvičny.

27.04.2012 - schůze výboru

28.04.2012 - proběhlo na Jílovišti školení velitelů. Toto byla první část školení, druhá praktická bude na podzim.

30.04.2012 - čarodějnice jsme letos prožili na Brandejsce, kde jsme též drželi pohotovost.

Další události:
Fyzičku pilujeme i tento měsíc v tělocvičně každý pátek.


Činnost v měsíci březnu

Proběhla schůze IV okrsku Prahy-západ, strojníci se zúčastnili kondičních jízd...

24.03.2012 - schůze IV. okrsku Prahy - západ, kde se převážně řešily blížící se soutěže a oslavy výročí několika SDH.

25.03.2012 - kondiční jízdy strojníků

30.03.2012 - schůze výboru

31.03.2012- výroční valná třebotovského občanského sdružení Klouzačka.

Další události:
Na florbale se potíme pořádČinnost v měsíci únoru

Po přípravách začal od 14.00 hod. u místního kostela sv. Martina již desátý třebotovský masopust...

11.02.2012 - účast na výroční valné hromadě třebotovského spolku Slovan.

16.02.2012 - jsme provedli technickou pomoc v RD v ulici Na Šumavě, kde zamrzl přívod vody a my jsme byli požádáni o dodávku užitkové vody.

18.2.2012 - po přípravách začal od 14.00 hod. u místního kostela sv. Martina již desátý třebotovský masopust . Program u kostela začal zpíváním dětí ze ZŠ Třebotov, následovalo trapné kouzlo medvěda, který se změnil na ledního. Také oficiálně zahájila a povolila masopustní rej naše starostka obce pí. Alice Rahmanová. Na podium se ukázalo několik známých rodáků naší vesnice. Byl to Husajn Bolt, světový rekordman ve sprintu, který vyzval všechny na účast o nejrychlejšího masopusťáka. Dále vystoupil zpěvák Karel Zbot a následně jeho dlouholetý kamarád Horst Flus, který nabízel normálizátor WS 420, technická novinka na řešení problémů s tlakovou kanalizací. Na závěr programu u kostela opět byl vidět technický zázrak Hellou Kadlece, a to létající jitrnice. Kolem 15 hod. jsme se za hudebního doprovodu Bigbenu mistra Bláhy vydali na průvod vesnicí. První zastávka byla na tvrzi, kde zazpívala hvězda indické televizní show. Následovala zastávka u hasičárny, kde zazpívali bratři medvědi a starý moudrý hasič připravil pohoštění. Odtud jsme se vydali k Ouřadům, k Jarouškům a přes lípu, (kde krmil medvěd lidi ze stromu) jsme došli ke Švecům, kde oba medvědi chytali lidi na udici. Dále jsme u louže viděli závod o nejrychlejšího masopusťáka . Rodák Husajn Bolt opravdu rekord zlomil. Od 17 hodin začal program na sále v restauraci u Růžičků. Nejprve vystoupila taneční skupina Fantasy DC, poté děti mohly shlédnout divadlo detektiv Lupa. Večer zakončil koncert kapely Malá Bílá Vrána.

Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění masopustu podíleli a již se těšíme na příští .

19.2.2012 - Úklid po masopustu

21.02.2012 - technický zásah...

24.02.2012 - schůze výboru

Další události:
Na florbale běháme i nadáleČinnost v měsíci lednu

Proběhla naše výroční valná hromada, také podáváme zdravice na okolních výročních hromadách

07.01.2012 - výroční valná hromada SDH Drahelčice kam byl vyslán David Maleček a Martin Podzemský. Zdravice podána.

13.01.2012 - od 19 hod. začala naše výroční valná hromada, a to v restauraci u Růžičků. Na programu byla zpráva o činnosti za rok 2011, pokladní zpráva, revizní zpráva, zaměření činnosti na rok 2012, usnesení, diskuse a pohoštění v podobě guláše s knedlíkem. Schůze se zúčastnili delegáti z SDH Choteč, Ořech, Solopisky, Rudná, Drahelčice, Černošice, Nučice, třebotovský spolek Slovan, občanské sdružení Klouzačka a starostka obce pí. Alice Rahmanová.

20.01.2012 - výroční valná hromada SDH Nučice i zde jsme byli a podali zdravici.

28.01.2012 - tento den měli výroční valnou hromadu kolegové z SDH Solopisky. Vyslán byl pantáta Ouřada.

- také proběhla výročka u SDH Černošic, kam byla vyslána Alena Bártlová.

Další události:

Na florbale běháme i tento rok.