2020

Technický zásah - strom Solopisky

10.2. jsme v 7:58 hod. vyjeli na hlášený spadlý strom do Solopisk do ulice Lesní. Na místě zasahovala JSDH Solopisky. Společně jsme spadlý smrk odstranili. Na základně jsme byli v 8:49 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, Jarda Dvořák, Martin Pavliš, Václav Fafejta


Technický zásah - stromy Kosoř

10.2. jsme ve 12:47 hod. vyjeli na hlášené spadlé stromy do ulice Samota v obci Kosoř. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o 7 stromů přes komunikaci. Stromy různých dřevin, byly odstraněny. Na základně jsme byli ve 14:05 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, pantáta Ouřada, Václav Fafejta


Technický zásah - strom Třebotov

10.2. jsme v 16:27 hod. vyjeli na hlášený nakloněný strom do ulice Hlavní. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o borovici, která má ve výšce 2,5 m nad zemí narušený kmen a v tomto místě se nebezpečně naklání nad chodník, zastávku a silnici. Strom byl zajištěn lany a poražen.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, pantáta Ouřada, Václav Fafejta


Technický zásah - strom Vonoklasy

10.2. jsme v 17:18 hod. vyjeli na hlášený nakloněný strom do obce Vonoklasy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlou borovici, která je zavěšena do dalších stromů a ohrožovala přilehlý pozemek. Za pomoci lesního traktoru byla borovice přetažena a položena na zem.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, Lukáš Ouřada Ouřada, Václav Fafejta, Matěj Černý, pantáta Ouřada


Technický zásah - strom Černošice

10.2. jsme v 19:33 hod. vyjeli na hlášené stromy přes cestu na "Sulavu" katastr Černošice. Na místě zasahovala JSDH Solopisky a společně jsme odstranili 4 stromy. Na základně jsme byli ve 20:10 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, Václav Fafejta, David Maleček a Lukáš OuřadaTechnický zásah - stromy Kosoř

11.2. jsme v 18:46 hod. vyjeli na hlášený spadlý strom do ulice Samota v Kosoři. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o jeden strom přes cestu a druhý zavěšený nad cestou. Oba jsme odstranili. Na základně jsme byli ve 19:51 hod.

Členové zásahu: Martin Pavliš, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Libor Pavlík, pantáta Ouřada, Václav Fafejta, David Maleček


Požár balíků slámy - Chýnice

17. 5. jsme v 17:48 hod vyjeli na hlášený požár bioodpadu do Chýnice. Na místě jsme zjistili, že se jedná o požár menšího stohu balíků slámy. Spolu s JSDH Ořech, HZS Řevnice jsme stoh uhasili za pomoci 2 C proudů a díky majiteli se balíky rozhrabaly a dohasily. Na základně jsme byli v 19:53 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, David Maleček, Pavel Černý, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Václav Fafejta, Matěj Černý a Libor Pavlík.


Požár dřevníku - Kosoř

29. 5. jsme ve 20:27 hod vyjeli na hlášený požár přístřešku na dřevo do ul. Brigádníků v Kosoři. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na místě zasahuje HZS Praha - stanice 8 a že se jedná o požár malého rozsahu. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili na základnu. Na místo též dorazil HZS Řevnice. Na základně jsme byli ve 20:48 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Matěj Černý, Pavel Černý, Libor Pavlík, Libor Jaroušek, Václav Fafejta a Martin Pavliš.


Požár bioodpadu - Třebotov

3. 6. jsme v 16:18 hod vyjeli na hlášený požár bioodpadu do ulice Pod Vsí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení větví a trávy. Na místě nikdo nebyl. Použili jsme 1 x C proud. Na místo též dorazili kluci z JSDH Solopisky.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Pavel Černý, Václav Fafejta, Matěj Černý, Martin Pavliš, David Maleček a Libor Pavlík


Odstranění stromu - Třebotov

14. 6. jsme v 10:25 hod vyjeli na hlášený spadlý strom do ulice Hlavní. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom na pozemku ZŠ Třebotov. Strom zasahoval na chodník. Strom jsme za pomoci motorové pily odstranili. Na základně jsme byli 10:55 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Libor Pavlík, David Maleček, Matěj Černý.


Odstranění stromu - Třebotov

20.6. jsme ve 14:48 hod vyjeli na hlášený nakloněný strom do ulice Hlavní. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nebezpečně nakloněnou špičku smrku, která hrozila pádem na přilehlý chodník. Jelikož se špička nacházela ve výšce cca 10 m, byla na místo povolaná plošina z HZS Praha- stanice 8. Díky plošině a motorové pily jsme špičku bezpečně odstranili. Během čekání na plošinu, část členů odstranila na Brandejsce nebezpečně visící větve na bříze. Na základně jsme byli v 16:04 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Libor Pavlík, Matěj Černý, Václav Fafejta, Pavel Černý a pantáta OuřadaTechnický zásah - transport pacienta Třebotov

22. 8. jsme v 19:57 hod měli technický zásah na transport pacienta v ulici U Rybníka. Na místě již byla zdravotnická záchranná služba. Za pomoci transportní vany a plachty byl pacient bezpečně přenesen do sanitky. Na místo též dorazil HZS Řevnice. Na základně jsme byli ve 20:31 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Pavlík, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Martin Pavliš a pantáta Ouřada


Likvidace bodavého hmyzu - Kosoř

24.8.jsme v 19:30 hod. vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu Na Pískách. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o sršně, kteří začali ohrožovat majitele a okolí. Za pomoci chemických prostředků byl hmyz zneškodněn. Likvidace probíhala za maximální opatrnosti, protože hnízdo bylo v el. kapličce. Na základně jsme byli ve 20:30 hod. Nikdo nebyl opíchán.

Členové zásahu: Lukáš Rys, David Maleček, Libor Pavlík, Pavel Černý, Libor Jaroušek


Technický zásah - spadlý strom Kosoř

28.8. jsme ve 22:48 hod. vyjeli na hlášený spadlý strom přes silnici ulice Samota - Kosoř. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom, který bránil průjezdu. Strom jsme rozřezali a odstranili. Ulici jsme zkontrolovali celou, zda nebrání ještě jiný strom průjezdu. Na základně jsme byli ve 23:28 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, Lukáš Rys, David Maleček, Libor Jaroušek, Pavel, Černý  a pantáta Ouřada


Likvidace bodavého hmyzu - Třebotov

18. 9. jsme v 17:30 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu do ulice Pod Vsí. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v krovu. Sršni ohrožovali majitele. Za pomoci chemických prostředků byli odstraněni. Nikdo nebyl opíchán. Na základně jsme byli v 18:05 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Lukáš Ouřada, Libor Jaroušek a Martin Pavliš


Technický zásah - Třebotov

22. 9. jsme na žádost primářky nemocnice Třebotov a starostky Třebotov vyjeli v 17:50 hod na dovoz vody do místní nemocnice. V nemocnici přestala téct voda a bylo třeba rychle vyřešit možnost užívání užitkové vody. Vodu jsme přečerpali do naší laminátové kádě vedle zadního vchodu. Byli jsme ve spojení a v případě, že voda dojde, jsme byli připraveni na její doplnění.

Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Rys a pantáta Ouřada