2019

Požár nízké budovy - Solopisky

29. 12. jsme v 1:01 hod vyjeli na hlášený požár nízké budovy do Solopisk. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o neobydlenou budovu 3x2 m (bývalá vodárna u zimního stadionu). Na místě zasahovali kluci z JSDH Solopisky a HZS Praha. Nasvítili jsme místo zásahu, doplnili vodu do CAS 25 JSDH Solopisky a pomáhali s rozebíráním střešní konstrukce. Na místo též dorazil HZS Řevnice, policie ČR a vyšetřovatel HZS. Na základně jsme byli ve 3:15 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Libor Pavlík, Lukáš Ouřada, Matěj Černý, Pavel Černý a David Maleček.


Únik nebezpečných látek - Třebotov

10. 12. jsme ve 14:44 hod vyjeli na hlášenou likvidaci olejové stopy do ulice Hlavní. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu 200 m dlouhou a 50 cm širokou v ulici Hlavní. Stopa pokračovala až do ulice Pod Vsí. Použili jsme 6 pytlů sorbentu. Během zásahu jsme kyvadlově řídili dopravu. Na místo ještě dorazil HZS Řevnice, městská Policie a SÚS středočeského kraje. Nikoho nic nepřejelo a na základně jsme byli v 16:14 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Pepa Svoboda, Libor Pavlík, pantáta Ouřada, Libor Jaroušek, Lukáš Rys, David Maleček a Václav Fafejta.


Bodavý hmyz - Třebotov                                                                  

11.10. 17:20 po schůzce mladých hasičů jsme došli zlikvidovat sršní hnízdo pod střechou v ulici Krátká. Pomocí chemických prostředků jsme nezvané hosty zlikvidovali a hnízdo odstranili.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Libor Jaroušek


  Požár trafostanice - Třebotov

4. 10. jsme v 19:42 hod vyjeli na hlášený požár trafostanice do ulice Pod Vsí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o závadu na izolátoru, který udělal zkrat na vysokém napětí před trafostanicí. Z preventivních důvodů jsme připravili 1 C proud pro případné hašení přilehlého prostoru u domu a ruční hasicí přístroj CO.

Naštěstí nebylo třeba nic hasit. Termokamerou jsme zkontrolovali trafostanici a okolí. Pouze poničený izolátor měl 210 st. C. Po příjezdu pracovníků ČEZu jsme odjeli na základnu. Na místo dorazila JSDH Solopisky a HZS Řevnice. Na základně jsme byli ve 20:37 hod. Nikdo nebyl nabit ani dobit el. proudem.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Lukáš Ouřada, Libor Jaroušek, Martin Pavliš, Libor Pavlík, Pavel Černý, Václav Fafejta, David Maleček, Matěj Černý a pantáta Ouřada.

         

Požár balíků - Kosoř

22. 9. jsme v 15:19 hod vyjeli na hlášený požár balíků do Kosoře. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že je na místě HZS Praha, který natahuje dopravní vedení B. Na toto vedení jsme připojili naše 2 C proudy. Celkem byly použity 3 C proudy. Na základně jsme byli v 18:09 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Lukáš Ouřada, David Maleček, Pavel Černý, Václav Fafejta, Matěj Černý, Libor Pavlík a Libor Jaroušek


Bodavý hmyz

31.8. jsme 11:30 před koncem cvičení jednotky vyjeli na likvidaci sršňů Na Pískách. Použitím chemických prostředků hnízdo zlikvidovali.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Libor Jaroušek, 


Bodavý hmyz - Třebotov

22. 8. jsme v 19:05 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu do ulice Na Potoce. Na místě jsme zjistili, že se jedná o vosí hnízdo.

Za použití chemických a mechanických prostředků jsme vosy a hnízdo zlikvidovali. Nikdo nebyl opíchán. Na základně jsme byli v 19:45 hod

Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Martin Pavliš a Pavel Černý.
Požár střechy - Černošice


20. 8. jsme ve 4:04 hod vyjeli na hlášený požár střechy rodinného domu v ulici V Dubině, Černošice. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o požár střechy v plném rozsahu a byl vyhlášen 2. stupeň poplachu. Po dohodě s velitelem zásahu jsme začali s hašením a rozebíráním střešní konstrukce za pomoci dalšího D proudu v dýchací technice.

Tento zásah byl časově náročný, a proto byl povolán Český červený kříž, který zajistil stravu a pitný režim zasahujícím hasičům. Po odjezdu všech jednotek z místa události jsme na místě drželi dohlídku požářiště. Na základně jsme byli v 16:07 hod. Se střechy nikdo nespadl a všichni se vrátili bez újmy. U zásahu byly krom nás tyto jednotky: HZS Řevnice, HZS Praha (stanice 7 + 8 ), HZS Beroun, HZS Kladno , JSDH Mokropsy, JSDH Dobřichovice, JSDH Řevnice, JSDH Vysoký Újezd, JSDH Radotín, JSDH Jíloviště, JSDH Ořech, Policie ČR, Městská Policie, ZZS Trans Hospital, Český červený kříž a vyšetřovatelé HZS a Policie.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Václav Fafejta, Pavel Černý, pantáta Ouřada, Marek Jaroušek, Martin Pavliš a Jarda Dvořák.


Čerpání vody - Třebotov

31. 7. jsme ve 14:30 hod vyjeli do ulice Na Vršku na hlášené odčerpání zatopené šachty. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zatopenou šachtu pro filtraci bazénu.

Voda byla těsně pod motorem. Použili jsme elektrické čerpadlo. Na místo události byla povolána pouze naše jednotka. Na základně jsme byli v 15 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Marek Jaroušek, Mirek Hilšer, Jaroslav Dvořák, Martin Pavliš, David Maleček a pantáta Ouřada.


Požár kombajnu - Třebotov

25. 7. jsme v 19:40 hod vyjeli na hlášený požár kombajnu na pole k vysílači. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ze zadní horní části kombajnu se začíná kouřit. Nasadili jsme 1 x D proud.

Pomocí termokamery jsme zkontrolovali celý kombajn. Celý kombajn byl prolit vodou. Na místo též dorazil HZS Řevnice, vyšetřovatel HZS a Policie ČR. Kombajn přežil. Na základně jsme byli ve 21:15 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Pavel Černý, Libor Pavlík, Libor Jaroušek, Lukáš Ouřada a Matěj Černý.


Požár trávy - Třebotov

8. 7. 2019 - jsme ve 12:46 hod vyjeli na hlášený požár v příkopu u silnice mezi Třebotovem a Kuchaříkem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy 10x2 m, která hořela již těsně kolem vzrostlého a dozrálého pole s řepkou.

Použili jsme 1 x C proud a prostor řádně prolili. Moc nechybělo a tento zásah by se dost protáhl. Na místo též dorazil HZS Řevnice. Na základně jsme byli ve 13:40 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Libor Pavlík, Lukáš Rys, Mirek Hilšer, Martin Pavliš, Josef Svoboda, Matěj Černý a pantáta Ouřada.


Bodavý hmyz

26. 6. 2019 jsme v 18:45 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu na místní hřbitov. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o menší vosí hnízdo přímo v horní části pumpy. Použili jsme chemického přípravku. Na základně jsme byli v 19:10 hod. nikdo nebyl popíchán.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Pavel Černý, Libor Jaroušek a David Maleček


Asistence AED (automatický externí defibrilátor)

5 .6. jsme v 19:19 hod vyjeli na hlášenou asistenci AED k nedýchajícímu cyklistovi do obce Kuchařík. Víme, že v tomto případě poplachu jde o čas ještě více než jindy, takže jsme domluveni, že kdo dorazí první do hasičárny bere zdravotnický batoh a v počtu min. 2 členů vyráží klidně osobním vozem. Tak tomu bylo i tento den. Na místě události jsme byli za 4 minuty od vyhlášení poplachu.

Okamžitě jsme začali zprovozňovat AED, ambuvak, byl instalován oxymetr a začali s již započatou resuscitací . Chvilku po našem příjezdu dosedl vrtulník ZZS. Na místo též dorazila posádka ZZS Trans Hospital a Policie ČR. Na základně jsme byli ve 20:15 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Lukáš Ouřada, Libor Pavlík, Pavel Černý, Václav Fafejta, Matěj Černý.


Požár lesa - Třebotov

14.4. jsme v 10:46 hod vyjeli na hlášený požár lesa do ulice Na Potoce. Na místě jsme zjistili, že se jedná o požár 5x5 m. Použili jsme 1 x C proud, vystříkali 3 m3 vody, rozorali, sbalili materiál, otočili se Na Potoce, nasedli a odjeli. Na místo též dorazil HZS Řevnice a JSDH Choteč. Na základně jsme byli ve 12:08 hod.

Nikdo se v lese neztratil ani nepopálil.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Pavel Černý, David Maleček, Matěj Černý, Libor Pavlík, Václav Fafejta a pantáta Ouřada


Technický zásah - Třebotov

4. 3. jsme v 16:32 hod vyjeli na hlášený utržený plech ze střechy v ulici Hlavní. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o utržený plech z atiky na místní tělocvičně.

Za pomoci nastavovacích žebříků a za pomoci hřebíků, jsme plech vyrovnali a provizorně přidělali zpět na atiku. I přes silný vítr nikdo se střechy nespadl. Na základně jsme byli v 17:25 hod.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, Pavel Černý, Lukáš Rys, David Maleček, Matěj Černý, Václav Fafejta a pantáta Ouřada


Požár dílny - Třebotov

4. 2. jsme ve 12:48 hod vyjeli na hlášený požár autodílny do ulice Hlavní. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár uvnitř dílny.

Dílna byla silně zakouřena. Nasadili jsme dopravní vedení B + 1 x C proud v dýchací technice. Oheň jsme uhasili a prostor byl díky HZS Praha odvětrán přetlakovým ventilátorem. Během zásahu byla vynesena svářečka s lahví CO2. Na místo dorazil HZS Praha, Řevnice, JSDH Ořech, policie ČR, městská police Černošice a vyšetřovatel HZS. Na základně jsme byli ve 14:32 hod.

Členové zásahu: Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Libor Pavlík, Lukáš Rys, Josef Svoboda, Mirek Hilšer, Marek Jaroušek.