2011

Činnost v měsíci prosinci

Začínají výroční valné hromady okolních sborů. Vyjeli jsme k požáru autolakovny.

03.12.2011 - jsme vyrazili na výroční valnou hromadu ke klukům na Choteč. Zdravici jsme podali.

16.12.2011 - zásah - požár v lakovně

17.12.2011 - účast na výroční valné hromadě u kolegů v Jinočanech. Zdravice též podána.

18.12.2011 - nositelé DT si zopakovali vše důležité k provozu DT. Opakování matka moudrosti.

26.12.2011 - jsme jeli na kontrolu 1203. Již je skoro dokytována a připravuje se na nástřik

30.12.2011 - na trambusu bylo přidáno osvětlení úložných prostor v nástavbě a to LED žárovky. Nyní máme ještě lépe nasvětleny všechny úložné prostory a navíc i osvětlení podlahy na nástavbě. Pokud půjdeme nyní za tmy na nástavbu, tak orientace bude mnohem příjemnější.

Další události:

na florbal chodíme i poslední měsíc v roce.

vlhkost v hasičárně je v normě a tak na zkoušku odstavujeme odvlhčovač.Činnost v měsíci listopadu

V měsíci listopadu jsme na žádost OÚ provedli prořez kaštanů u kostela, také se konala schůze IV okrsku P-Z, které jsme se zúčastnili.

12.11.2011 - jsme provedli na žádost OÚ prořez kaštanů u kostela. Větve začaly zasahovat do el. drátů. Vytvořili jsme krásné pahýly, které opět udělají pěknou korunu. Brigády se zúčastnil: David Maleček, Libor Jaroušek, Martin Podzemský, Lukáš Ouřada, Karel Bártl, Marek Jaroušek, pantáta Ouřada.

18.11.2011 - odvoz Š 1203 do lakovny.

19.11.2011 - jsme se zúčastnili schůze IV. okrsku P-Z. Na programu byly mimo jiné i termíny výročních valných hromad jednotlivých sborů. Také byly rozdány nové členské průkazy.

20.11.2011 - kondiční jízdy strojníků. Tyto jízdy jsme věnovali průjezdnosti v naší obci. Projeli jsme všechny ulice a uličky a oživili jsme si průjezdnost auta.

27.11.2011 - jsme jeli odstrojit pár věcí z Š 1203 do lakovny.

25.11.2011 - schůze výboru, kde jsme popřáli a oslavili 75. narozeniny našeho dlouholetého člena Karla Bártla.

Další události: Na florbale i nadále běháme. V hasičárně každý den vyléváme vodu z vysoušeče, který funguje a je skoro po vlhkosti..Činnost v měsíci říjnu

Blíží se zima a tak zateplujeme naši garáž, aby naše technika přečkala mrazy bez úhony.

02.10.2011 - jsme vyměnili prasklý, ucházející a prorezlý vzduchojem na CAS. Výměna proběhla bez větších problémů.

08.10.2011 - tento den jsme začali zateplovat vrata garáže

- zásah - požár střechy U Kovárny ...... více sekce zásahy

- soutěž Jinočanská noční ........ více sekce soutěže

23.10.2011 - dolepení druhé vrstvy izolace na vrata

28.10.2011 - schůze výboru.

další události:

Na florbale běháme stále.

Do hasičárny jsme nainstalovali vysoušeč, který nám sníží vlhkost. Vlhkost se nebude již objevovat, jelikož byl opraven kanál nad hasičárnou a tím i odvedena dešťová voda. Každý den vyléváme plnou nádrž sražené vody.Činnost v měsíci září

V měsíci září se uskutečnilo cvičení jednotek v Letech. Také jsme provedli několik brigád a zasahovali u hořícího pole.

04.09.2011 - jsme si označili všechny hadice v autě nápisem Třebotov. Toto jsme zatím měli pouze u soutěžních hadicích.

10.09.2011 - jsme před vraty oživili žluté čáry na asfaltu upozorňující na zákaz parkování.

11.09.2011 - kondiční jízdy strojníků.

12.09.2011 - oprava ruční brzdy. Po nedělních jízdách jsme zjistili, utrženou tyč na konci lanovodů. Bylo zapotřebí vyrobit novou z nerezu. Takže můžeme opět stát v kopci.

14.09.2011 - zásah požár pole ...

25.09.2011 - cvičení jednotek v Letech, které začalo od 8 hod. Cvičení probíhalo ve stejném duchu jako minule. Po teoretické přípravě jednotky vyjely v 9 hod. na stanoviště, kde provedly praktické zásahy. Naše první stanoviště bylo oblékání potmě, což jsme nakonec nemuseli absolvovat, a za což jsme rádi, protože víme, jak by to dopadlo. Boty bychom měli na rukách a přilby na kolenou. Druhá zastávka bylo pořadové cvičení. No, krásně jsme se otáčeli. Třetí stanoviště byla simulace dopravní nehody, kde jsme provedli vyproštění osoby z OA, protipožární opatření, zabezpečení auta proti posunu a odchyt vytékajících provozních kapalin.

Po zjištění, že se jedná o auto starosty OSH Zděnka Mlejnského, jsme chtěli vytrhnout zadní dveře, což nám bylo zaraženo. Dále následovalo čerpací stanoviště u řeky, kde bylo za úkol spojit přívodní vedení 2ks savic, nasát a dostat vodu do přistavené CAS 25 JSDH Lety za pomoci dopravního vedení B. Následovala jízda zručnosti, kam byl vyslán Mára. Profesionální řidič autobusu. Pravda je, že v cíli byl nejrychlejší, ale za cenu přetržené pásky a poraženého kuželu. I pokřik: "Bacha, máš tam bábu!" nepomohlo k přejetí již zmíněného kuželu. Další stanoviště bylo na Mořince, a to nebezpečné látky. Oživili jsme si, co dělat v situacích, kde jsou nebezpečné látky. Následovalo poslední stanoviště, kde jsme měli natáhnout jedno dopravní vedení B a následně 1 C proud do 1NP v budově a 1 C proud do přízemí. Na závěr dne jsme ještě napsali zprávu o zásahu.

Tento typ praktického cvičení je vždy přínos pro členy v jednotce a vždy je co vylepšovat. Tohoto cvičení se od nás zúčastnili pouze strojníci, kterým se toto cvičení počítá do strojnických zkoušek. Na závěr byly napsány strojnické testy . Všichni prošli a nyní máme zase na 5 let 6 strojníků s osvědčením.

27.09.2011 - jsme po roce vyjeli na STK a emise. Obojím jsme prošli a tak máme zase na rok klid.

27.09.2011 - schůze výboru.

další události:

florbal máme nadále i tento měsícČinnost v měsíci srpnu

V tomto prázdninovém měsíci jsme se rozhodně nenudili. Vyjížděli jsme k několika zásahům, upravovali náš vůz, zúčastnili jsme se tradiční soutěže na Chotči. Více se dozvíte v článku.

01.08.2011 - jsme upravili prostor nad zadním pravým kolem. Byly zde namontovány držáky na náhradní lahve na DT S5 a držáky na velký a malý rozbrus.

05.08.2011 - zásah na požár nákladního automobilu.

09.08.2011 - jsme do kabiny namontovali držáky na ruční radiostanice. Takže již nebudeme říkat " kde jsou vysílačky ....... já je zapomněl ve skříni".

23.08.2011 - zásah požár v rodinném domě.

25.08.2011 - zásah sršni.

26.08.2011 - tento den jsme byli požádáni OÚ o zalití zaseté trávy na Brandejsce.

26.08.2011 - schůze výboru.

27.08.2011 - soutěž Pohár sv. Floriána v Chotči.

další události:

na florbale stále pravidelně běháme a stále se pravidelně společně sprchujeme.Činnost v měsíci červenci

V červenci se konal závod horských kol, kde jsme pomáhali v žízení dopravy, taktéž jsme měli dva zásahy.

07.07.2011 - zásah - strom přes cestu

14.07.2011 - na žádost VAK jsme odkalili 2 hydranty.

15.07.2011 - zásah vosy

16.07.2011 - jsme od 9.00 hod. provedli brigádu na poražení vyhnilého stromu na fotbalovém hřišti. Na tento den byla též domluvena plošina na prořez suchých větví v ulici U Rybníka a Nad Sady. Konec řezání a uklízení byl ve 20 hod. Zúčastnilo se 9 členů. Na plošině byl dokonce i Chlupáč a to je co říct.

23.07.2011 - tento den projížděl naší vesnicí závod horských kol Kolo pro život - Praha, Karlštejn a zpět. Na žádost organizátorů jsme pomohli v řízení dopravy, a to nejen v naší obci, ale i v Kosoři a nad Radotínem. Cyklisté i auta přežili bez újmy, alespoň co se týká našich stanovišť. Celkem jsme měli v dopravní akci 12 dopravních dopraváků.

26.07.2011 - schůze výboru

další události:

florbal jsme měli tento měsíc 5x a zároveň 5x společná sprchaČinnost v měsíci červnu


07.06.2011 - jsme na žádost starostky odvozili staré kontejnery na sklo z Třebotova a Solopisk. Místo starých plechových byly přivezeny nové kontejnery (zvony) na sklo bílé a barevné. Touto akcí se všem splnil dětský sen - stát se popelářem.

11.06.2011 - okresní soutěž ve Zlatníkách .... více (sekce soutěže)

19.06.2011 - memoriál Karla Švestky v Nučicích ..... více (sekce soutěže)

24.06.2011 - schůze výboru

další události:
Nadále se potíme každý pátek v tělocvičněČinnost v měsíci květnu

Již tradiční měsíc soutěží. Také jsme provedli několik zásahů, kdy se nám podařilo zachránit několik zvířecích životů

07.05.2011 - od 10.00 hod. měli strojníci praktické cvičení na obsluhu našich agregátů a zároveň byly provedeny kondiční jízdy.

08.05.2011 - tento den jsme jeli na školení obsluhy motorových pil, což je vždy po dvou letech. Školení se zúčastnili a zdárně provedli: Libor Jaroušek, David Maleček, Martin Podzemský, Jiří Kadlec, Marek Jaroušek, Jan Kadlec.

14.05.2011 - jsme využili velkoobjemového kontejneru k vyřazení starých a ztrouchnivělých hadic, které již nevyhovovaly.

21.05.2011 - zásah záchrana kachňat ....

21.05.2011 - soutěž - memoriál Jaroslava Jůna v Jinočanech .....

24.05.2011 - technický zásah - bodavý hmyz ....

27.05.2011 - schůze výboru.

28.05.2011 - okrsková soutěž Jinočany 

29.05.2011 - od 14.00 hod. začal na Brandejsce třebotovský dětský den, který pořádalo OS Klouzačka. Pro děti jsme udělali jednu disciplínu, kde se měly proplazit tunelem, proběhnout slalom, přeručkovat na laně a na závěr se svézt na lanovce. Počasí bylo krásné a dětí přišlo dost.

další události:
Další události: Na florbale pravidelně běháme i v květnu.Činnost v měsíci dubnu

Měsíc duben byl co se týče činnosti našeho družstva velice nabitý. 09.04. vypukla železná sobota, proběhl kurz prací ve výškách a mnoho jiného.

09.04.2011 - od 8.00 hod. vypukla železná sobota. Celou vesnici jsme objeli a odvezli vše kovové, co lidé již nepotřebovali. Sbírat bylo co i letos. Utržené peníze ze sběru půjdou na vybavení výstroje a výzbroje.

10.04.2011 - pravidelná kondiční jízda strojníků s CAS.

15 - 16.04.2011 - tyto dva dny jsme využili na kurz "práce ve výškách". Jelikož naše jednotka se na přelomu roku vybavila lezeckou výstrojí, a i přesto, že pár členů má s touto výstrojí zkušenosti, bylo zapotřebí si projít kurzem na práce ve výškách. Školení probíhalo v pátek a v sobotu vždy od 8 hod. Nejprve jsme probrali důležitou teorii, a poté se vrhli na praxi. Vyzkoušeli jsme vše potřebné, co v budoucnu určitě využijeme. Toto školení a nabrané vědomosti posunuly naši jednotku o krok dál. Proškoleno bylo celkem 6 členů.

17.04.2011 - technický zásah stromy. Při pravidelné kontrole agregátu jsme zjistili problém na centrále, ale díky šikovnosti strojníků je centrála opět zásahu schopná.

23.04.2011 - školení strojníků na Klínci. Jedná se o první část, druhá proběhne na podzim vč. závěrečného testu. Toto školení je vždy po 5 letech. Celkem se zúčastnilo 6 strojníků.

29.04.2011 - schůze výboru.

další události:

v tělocvičně se i nadále pravidelně potíme každý pátek od 20 hod.Činnost v měsíci březnu

po delších přípravách začal 9 ročník třebotovského masopustu. Zahájení bylo ve 14 hod. u zdejšího kostela sv. Martina naší novou starostkou Alicí Rahmanovou, kterou jsme před proslovem omladili cca o 25 let naším starostostrojem.

05.03.2011 - po delších přípravách začal 9 ročník třebotovského masopustu. Zahájení bylo ve 14 hod. u zdejšího kostela sv. Martina naší novou starostkou Alicí Rahmanovou, kterou jsme před proslovem omladili cca o 25 let naším bejbybox. Program u kostela pokračoval zpíváním dětí ze ZŠ Třebotov. Následně měli přihlížející jedinečnou příležitost vidět start rakety s prvním třebotovákem na palubě. Po velkolepém nástupu rakety a kosmonauta Vladimíra Nadzemského, šéfkonstruktéra Pavla Bílého a technické čety mohl začít odpočet. Raketa skutečně vzlétla, ale Vláďa svůj první start zmeškal. Poslední bod programu u kostela byl technický zázrak Hellou Kadlece, slunce, ze kterého létaly jitrnice. Kolem 15 hod. jsme za doprovodu Bigben mistra Bláhy odstartovali průvod obcí.

První občerstvovací zastávka byla u tvrze (fary), u hasičárny, kde vzlétl balon, dále jsme se zastavili u Hudků, Marešů, Jaroušků a Šveců. U louže proběhla opět soutěž o nejrychlejšího masopusťáka.

Cíl průvodu byla horní restaurace U Růžičků, kde po 17. hod. začalo divadlo pro děti, a poté koncert kapely ELgaučo. Závěr. Počasí perfektní, účast hojná, doufáme, že se lidé i bavili a již se těšíme na jubilejní 10. ročník v příštím roce.

6.03.2011 - úklid po masopustu

16.03.2011 - jsme přivezli dýchací techniku z pravidelné půlroční kontroly.

18.03.2011 - do vybavení jednotky přibyli 4 ks rezervních 5l lahví na S5. Na lahvích jsme museli nechat udělat tlakovou zkoušku, která má platnost 5 let.

25.03.2011 - schůze výboru.

26.03.2011 - VVH 4. okrsku P-Z v Hostivici

další události:

na florbale se stále pravidelně potímeČinnost v měsíci únoru

Tento měsíc jsme začali řešit organizaci třebotovského masopustu 2011. I nadále pravidelně chodíme na florbal do tělocvičny každý pátek od 20-22 hod.

25.02.2010 - schůze výboruČinnost v měsíci lednu

Měsíc leden je měsíc výročních valných hromad. Proto obcházíme okolní sbory a podáváme zdravic. Také proběhla naše výroční valná hromada. Více v článku.

07.01.2011 - schůze výboru, která se konala za prosinec.

08.01.2011 - jsme podali zdravici na výročce u kluků v Drahelčicích. Občerstvení - klobása.

15.01.2011 - technický zásah...

Od 17.00 hod. byla výročka v Solopiskách, i zde jsme podali zdravici.

17.01.2011 - 2 x technický zásah 

- po návratu ze zásahu byl rozmontován chladič u PS 12, kde jsme měli podezření na děravou vložku chladiče, což se potvrdilo.

18.01.2011 - v 18.00 hod. jsme byli nuceni opět přestěhovat náš skládek "pod jednotou" z důvodu vybourání vrat. Díky vratům budou naše věci pod zámkem a pod dozorem.
- tento den jsme přivezli novou vložku do chladiče na PS 12. Po namontování byla PS 12 bez závad vyzkoušená. Takže je opět zdravá a připravená k zásahu.

19.01.2011 - zásah v ZŠ Třebotov...

21.01.2011 - od 19.00 hod. začala naše výroční valná hromada. Zdravici podali zástupci z SDH Solopisky, Choteč, Nučice, Drahelčice, Kosoř, Hostivice, Černošice, Ořech a třebotovského spolku Slovan. K občerstvení byl guláš s houskovým knedlíkem.

22.01.2011 - technický zásah...

- tento den jsme podali zdravici u kluků z SDH Ořech, občerstvení - guláš.

28.01.2011 - schůze výboru


další události

i první měsíc v roce běháme na florbale