2022

Odstranění stromu - Solopisky

17. 2. jsme vyjeli na hlášené odstranění stromu do ulice Za Studánkou, Solopisky. Po příjezdu jsme zjistili, že na místě již zasahují kolegové ze Solopisk. Pomohli jsme s odstraněním rozřezaných větví, otočili jsme se, zamávali a jeli domů. Na základně jsme byli ve 12:14 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, Libor Jaroušek, Václav Fafejta, Martin Pavliš a pantáta OuřadaPožár komínu - Třebotov

23 .2. jsme v 17:32 hod vyjeli na hlášený požár komínu do ulice Na Vršku. Po příjezdu na místo jsme za pomoci 4 dílů nastavovacího žebříku provedli zasypání komínu štěrkem. Preventivně bylo nataženo dopravní vedení C k budově. Termokamerou jsme zkontrolovali vnitřní části budovy a to především v podkroví. Komín vyčistili a vybrali. Na místo též dorazil HZS Řevnice a Policie ČR. Na základně jsme byli v 19:11 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Marek Jaroušek, Libor Pavlík, David Maleček, Pavel Černý, Libor Jaroušek, Lukáš Rys, Václav Fafejta, Ondra Fafejta a Martin Pavliš.


Požár trávy, křoví - Choteč

26. 3. jsme v 11:05 hod vyjeli na hlášený požár travního porostu. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o požár trávy a křoví o rozloze 15 x 3 m. Na místě zasahovali kluci z JSDH Chotče 1 x C proudem. Pomáhali jsme s dohašováním a pro jistotu jsme prostor zkontrolovali termokamerou. Na místo též dorazil HZS Řevnice. Jsme rádi, že jsme se u zásahu mohli opět setkat s naším bývalým trambusem, který věrně slouží v Chotči. Na základně jsme byli v 11:56 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, David Maleček, Libor Pavlík a Pavel Černý.


Požár bioodpadu - Třebotov

5. 5.2022 jsme v 1:45 hod vyjeli na hlášený požár pole u vysílače. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří hromada dřeva a slámy na ploše 30 x 15 m. Použili jsme 2 x C proud. U rybníka jsme zřídili čerpací stanoviště a byla zřízena kyvadlová doprava vody. Po domluvě s velitelem zásahu jsme drželi na místě dohlídku do 8 hod. Na základně jsme byli v 8:25 hod. Na místo též dorazil HZS Řevnice, JSDH Solopisky, JSDH Ořech, JSDH Choteč a Policie ČR.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Libor Pavlík, Václav Fafejta, Lukáš Ouřada a Ondra Fafejta.


Čerpání vody - Třebotov

24. 5. jsme ve 12:15 hod vyjeli na hlášené čerpání vody do ulice Hlavní. Jednalo se o zaplavenou šachtu s přípojkou na pitnou vodu. Hadice netěsnila a šachta se naplnila vodou a uzavírací kohout se nedal vypnout. Použili jsme elektrické čerpadlo. Nikdo se neutopil.


Požár el. sloupu - Třebotov

31. 5. jsme ve 14:11 hod vyjeli na hlášený požár elektrického sloupu do ulice U Lesa. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o vyzkratovaný izolátor a nic nehoří. Termokamerou jsme provedli kontrolu přilehlého prostoru. Vyčkali jsme na příjezd energetiků. Na místě též HZS Řevnice a městská Policie Černošice.

Členové zásahu: Matěj Černý, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Václav Fafejta, Libor Pavlík a Ondřej Fafejta


Únik oleje - Třebotov

3.6. jsme v 7:05 hod vyjeli na hlášený únik oleje do ulice U Louže. Po příjezdu bylo zjištěno, že olej vytekl z porouchaného skútru. Olejová skvrna byla zasypána sorbentem. Po nasáknutí byl sorbent odstraněn. Na základně jsme byli v 7:25 hod.


Požár - Solopisky

18. 6. jsme ve 22:06 hod vyjeli na hlášený požár lesa do ulice Lesní. Po příjezdu a po průzkumu lesa jsme zjistili, že hoří ohniště u jedné z chat v ulici Třebotovská. Po přejezdu techniky jsme provedli uhašení nehlídaného ohniště vysokotlakým proudem. Na místo též dorazil HZS Řevnice a JSDH Solopisky. Nikdo se v nočním lese neztratil a na základně jsme byli ve 23:39 hod.

Členové zásahu: CAS - Matěj Černý, Libor Jaroušek, David Maleček, Pavel Černý, Libor Pavlík, Lukáš Ouřada. DA - Lukáš Rys, Marek Jaroušek, Ondra Fafejta a pantáta Ouřada.


Spadlé stromy - Třebotov

20. 6. jsme v 18:33 hod vyjeli na hlášené spadlé stromy na dětském hřišti na Brandejsce. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o dva vyvrácené jasany. Stromy jsme odstranili za pomoci motorové pily. Na základně jsme byli v 19:13 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, David Maleček, Libor Pavlík, Libor Jaroušek, Martin Pavliš, Pavel Černý , Ondra Fafejta a Matěj Černý.


Vyhledávání pohřešované osoby - Roblín

22. 6. jsme v 11:56 hod vyjeli na hlášené vyhledávání pohřešované osoby na Roblín. Po příjezdu na místo a po poradě s velitelem zásahu jsme společně s ostatními jednotkami a Policií začali prohledávat les. Zhruba po hodině bylo pátrání ukončeno, osoba nalezena . Na místo též dorazil HZS Řevnice, Kladno, JSDH Mokropsy, JSDH Dobřichovice, Policie ČR vč. psovodů a helikoptéry. Na základně jsme byli ve 12:13 hod. V lese se nikdo neztratil.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Martin Pavliš, Václav Fafejta, Libor Pavlík, Pepa Svoboda, David Maleček a pantáta Ouřada.


Záloha HZS Jílové u Prahy

29. 6. jsme ve 23:46 hod vyjeli na zálohu HZS Jílové. Po příjezdu na stanici a po domluvě s velitelem jsme drželi pohotovost společně s JSDH Černošice. Pohotovost jsme drželi z důvodu velkého nárůstu zásahů po vydatném dešti.  Ve 2:24 hod jsme vyjeli na čerpání vody do obce Psáry, kde byl zatopen sklep. Po odčerpání jsme se vrátili na stanici HZS Jílové, kde jsme byli do 4:50 hod. Zpátky na základně v Třebotově jsme byli 5:30 hod. Do Jílového jsme vyjeli s CAS 20 Iveco a DA Peugeot Boxer (osazeno čerpadly).

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Václav Fafejta, Pavel Černý, Ondra Fafejta a Libor Pavlík.


Čerpání vody - Třebotov

30. 6. jsme v 17:05 hod vyjeli na čerpání vody do ulice U Louže. Po příjezdu bylo zjištěno, že je třeba odsát studnu, která díky své vysoké hladině zaplavovala přilehlý sklep. Použili jsme kalové čerpadlo. Do studny nikdo nespadl a nikdo nebyl toho večera poněkud neklidný. Zpět na základně jsme byli v 18:10 hod. Díky vysoké hladině spodní vody bylo třeba čerpání zopakovat 2.7. a 4.7.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Václav Fafejta, Ondřej Fafejta, Pavel Černý, Lukáš Ouřada a Libor Jaroušek


Čerpání vody - Kosoř

12. 7. jsme v 16:57 hod vyjeli na čerpání vody do Kosoře. Jednalo se o lagunu 15x10 metrů, kterou jsme odčerpali za pomoci plovoucího čerpadla. Na základně jsme byli ve 22:10 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Rys, Martin Podzemský, Lukáš Ouřada, Libor Jaroušek, Václav Fafejta, Pavel Černý, Ondřej Fafejta a pantáta Ouřada.


Bodavý hmyz - Třebotov

20. 7. jsme ve 20:12 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu do ulice U Hřiště. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo. Vosy ohrožovaly majitele a okolí. Při likvidaci nebyl nikdo opíchán. Na základně jsme byli ve 20:30 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Pavel Černý a pantáta Ouřada


Likvidace bodavého hmyzu - Třebotov

25. 7. jsme v 19:55 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu do ulice Ke Kostelu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo na špaletě okna směrem do ulice. Vosy ohrožovaly kolemjdoucí. Vosy odstraněny za pomoci chemických prostředků. Na základně jsme byli ve 20:25 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Martin Pavliš a Libor Jaroušek


Požár trafostanice - Roblín

30. 7. jsme v 11:02 hod vyjeli na hlášený požár trafostanice do obce Roblín. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu a již nic nehoří. Trafostanici a přilehlé okolí jsme zkontrolovali termokamerou. Prostor byl předán energetikům . Na místo též dorazil HZS Řevnice a JSDH Solopisky. Na základně jsme byli v 11:35 hod.

Členové zásahu: Matěj Černý, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Ondřej Fafejta, Marek Jaroušek, Martin Pavliš a David Maleček.


Únik oleje - Roblín

5. 8. jsme v 7:57 hod vyjeli do obce Roblín na hlášený únik oleje. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o olej na silnici od zastávky Roblín směr Černošice v délce cca 1 km. Prvních 400 m byla olejová skvrna 60 cm široká, poté se zúžila. Na zasypání sorbentem jsme použili náš vozík Gardena, který jsme pořídili pro tyto účely. Sypaný koberec byl dokonale rovnoměrný. Na místo též dorazil HZS Řevnice a JSDH Solopisky. Návrat na základnu byl v 9:07 hod.

Členové zásahu: Václav Fafejta, Matěj Černý, Libor Jaroušek, Martin Pavliš, Ondřej Fafejta, Josef Svoboda, Jarda Dvořák, Pavel Černý a záloha na základně Libor Pavlík, Pantáta Ouřada


Požár, planý poplach - Třebotov

19. 8. jsme v 17:29 hod vyjeli na hlášený požár do ulice Na Výsluní. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Ohniště bylo uhašeno majitelkou před naším příjezdem. Ohniště a přilehlý prostor jsme zkontrolovali termokamerou a okolí ohniště prolili několika kbelíky vody. Na základně jsme byli v 17:56 hod. Na místo též dorazil HZS Řevnice.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, David Maleček, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Lukáš Rys, Lukáš Ouřada, Pavel Černý, Libor Pavlík a pantáta Ouřada.


Požár odpadu - Kuchař

31. 10. jsme v 18:34 hod vyjeli na hlášený požár odpadu do obce Kuchař. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří hromada odpadu na ploše 20x5 m v plném rozsahu. Provedli jsme natažení dopravního vedení a 1x C proudu z levé strany hromady. Na dopravní vedení byly napojeny další C proudy. Z pravé strany hromady prováděli hasební práce kolegové z Vysokého Újezda. Velitel zásahu rozhodl o vyhlášení II. stupně poplachu. Na místě zasahovali HZS Řevnice, Příbram (vyšetřovatel požárů), JSDH Vysoký Újezd, Rudná, Jinočany, Solopisky, Ořech a Choteč. Na základně jsme byli ve 21:37 hod.

Členové zásahu: Matěj Černý, Libor Pavlík, David Maleček, Pavel Černý, Lukáš Rys, Libor Jaroušek a pantáta Ouřada.


Transport pacienta-Třebotov

2. 12. jsme v 17:48 hod vyjeli na hlášený transport pacienta do místní nemocnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je třeba pomoct s transportem pacienta z oddělení nemocnice do sanitního vozu. Na základně jsme byli v 19:05 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Pavlík, David Maleček a Libor Jaroušek


Vyproštění vozidla - Třebotov

27.12. jsme v 19:35 hod. vyjeli na hlášené vytažení osobního vozidla v lese na konci ulice V Chatách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zapadlé policejní vozidlo 300 metrů v lese, které v těchto končinách úspěšně hledalo pohřešovanou osobu, ale bohužel se zahrabali. Po úzké lesní cestě naše CAS 20 neprojela a proto jsme čekali na velitelský vůz Ford Ranger (HZS Řevnice). Nakonec bylo vozidlo vytaženo terénní sanitkou Mitsubishi Pajero. Před samotným vyproštěním bylo třeba transportovat pohřešovanou osobu do sanitního vozu. Na základně jsme byli ve 20:29 hod. Nikdo se v černém lese neztratil. Na místě byla též Police ČR, HZS Řevnice a ZZS Trans Hospital.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Matěj Černý, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Lukáš Ouřada, Pavel Černý, Libor Pavlík a pantáta Ouřada