2020

ČERVENEC

4.7. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme měli několik cvičných zásahů na rozvinování dopravního vedení a útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, obsluhu IDP a protočení všech agregátů na CAS. Při jízdě s CAS jsme měli poruchu řazení v Kosoři. Nouzově jsme zařadili druhý převodový stupeň a doplazili se do garáže. Novou součástku vyrobil Pavel Černý a tak v 19.hodin už byla cisterna opět v provozu.

15. 7. jsme se vyrazili podívat do hasičárny kolegů z JSDH Radotín.

31. 7. schůze výboru

Další události:

Na florbale běháme a funíme i tento měsíc

Mladí hasiči mají zasloužené prázdniny tak se začnou scházet až v září.

ČERVEN

3. 6. zásah požár Třebotov (více sekce ZÁSAHY)

6. 6. proběhlo pravidelné cvičení jednotky, pročistili jsme sběrač dešt´ové vody v ulici V Pořadí a zopakovali činnost hasičů při mimořádných událostí

14. 6. technický zásah Třebotov (více sekce ZÁSAHY)

20. 6. technický zásah Třebotov (více sekce ZÁSAHY)

26 .6. schůze výboru

27. 6. mladí hasiči vyrazili na první a poslední soutěž tohoto školního roku a to do Psár. Disciplína byla požární útok na dva pokusy, lepší se počítal. Vyrazili jsme s družstvem mladších i starších. První útoky měly drobné chybičky, ale druhé pokusy se povedly. Nakonec mladší žáci vybojovali 1. místo z 6 družstev a starší si odvezli cenné 2. místo ze 7 družstev. Jsou to pašáci.

Další události:

Tento měsíc jsme se opět vrátili k pátečním florbalům, bylo na čase.

Tento měsíc se opět začali po pauze strýce Kovida scházet mladí hasiči

KVĚTEN

V tomto měsíci se lehce rozjíždí činnost.

2. 5. cvičení jednotky za daných bezpečnostních pravidel

17. 5. zásah požár Chýnice (více sekce ZÁSAHY)

29. 5. schůze výboru

Zásah požár Kosoř (více sekce ZÁSAHY)

DUBEN

Duben 2020

Tento měsíc jsme stále drželi odstup od zlého strejdy Kovida. Žádná činnost. Pouze jsme si upřesnili pravidla během případného zásahu. K výjezdu jsme byli připraveni jezdit v minimálním počtu členů za doprovodu známých ochranných prostředků.

BŘEZEN

7. 3. proběhlo cvičení jednotky, během kterého jsme si zopakovali vše potřebné vč. zdravovědy.

Další události: Od půlky března jsme zrušili na dobu nezbytně nutnou páteční florbaly , mladé hasiče, a další činnost. Důvodem byl zlý strejda Kovid.

ÚNOR

1.2. pravidelné cvičení jednotky. Procvičeno vše potřebné.

1.2. jsme vyrazili na výročku ke kolegům do Hostivice. Zdravice podána a k občerstvení guláš s chlebem.

8.2. tento den měli kolegové v Jinočanech výročku, na které jsme též podali zdravici. K občerstvení řízky.

10.2. tento den díky vichřici jsme vyjeli k 5 zásahům ... více sekce ZÁSAHY.

11.2. technický zásah Kosoř ... více sekce ZÁSAHY.

15.2. jsme podali zdravici u kluků v Ořechu na jejich výročce. K občerstvení guláš. Výročka byla spojena se slavnostním odhalením nového vozu DA Ford.

22.2. V sobotu 22. 2. ve 2 hodiny odpoledne začal u kostela sv. Martina 18. třebotovský masopust. Na začátku nás přivítala pí. starostka Jitka Šůrová, která nám též dala souhlas k zahájení masopustního průvodu. U kostela zazpívaly děti ze základní školy pod vedením pí. Makovcové a za doprovodu p. Říhy. Ženy ze spolku Klouzačka napekly a rozdaly koláče a buchty, k zahřátí zde byl svařák, čaj a medovina. Kolem půl třetí se masopustní průvod vydal směrem k rybníku, kde předvedl svoje ladné pohyby starý kajakář. Díky krásnému datu, ve kterém bylo hodně dvojek, bylo rozhodnuto, že se průvod musí spárovat a to díky vynálezu profesora Černého . Přístroj zvaný párovač fungoval jednoduše. Párovač z davu vybral dokonalou dvojici. Pro kontrolu správného výběru dvojic byl pozván profesor Oplzák, který odborným okem posvětil danou dvojici. Bylo zjištěno, že párování všech lidí bude trvat moc dlouho a proto profesor Oplzák přišel s nápadem mobilního párovače na vršku a pro správné naladění nám i zazpíval. U rybníka bylo připravené občerstvení od restaurace U Růžičků a díky Otu Šůrovi a jeho pomocnému týmu, který nebyl malý, jsme mohli ochutnat výborné domácí jitrnice, jelita, tlačenku, škvarkovou pomazánku, pečený prejt a polévku. Masopustní průvod se v čele s kapelou bigbend mistra Bláhy vydal na cestu obcí. Nechybělo několik zastávek, kde jsme ochutnali dobroty paní domů a díky spolku Slovan nechyběly chleby s domácí škvarkovou pomazánkou. Během průvodu opět medvědi rybařili. U lípy průvod prošel zmiňovaným mobilním párovačem profesora Oplzáka, u transformátoru byla pohřbena basa a dokonce zde létaly i jitrnice vzduchem. Průvod se vrátil kolem půl páté zpět k rybníku, kde ochotnický spolek Plamínek tvořený z místních hasičů zahrál pohádku O pejskovi a kočičce. Následovalo posezení s doprovodem od bigbendu mistra Bláhy.

Dovolte, abych vyjádřil velký dík celému organizačnímu týmu, který je tvořen z místních spolků, ale i jednotlivců, bez jejichž pomoci by masopust nebyl.

Doufáme, že kdo tuto sobotu zavítal do naší vesnice, tak se pobavil a strávil přijemný, i když větrem ošlehaný den.

28.2. schůze výboru.

29.2. VVH okrsku + okrsková schůze v Jinočanech.

Další události:

Na florbale běháme stále.

Mladí hasiči navštěvují pravidelně tělocvičnu.

LEDEN

4.1. proběhlo první cvičení jednotky tohoto roku. Opět zopakováno vše potřebné.

10.1. jsme měli naší výroční valnou hromadu v restauraci U Růžičků a to od 19 hod. Na programu bylo přivítání hostů z okolních sborů ze Solopisk, Ořecha, Chotče, Hostivice, Nučic, Drahelčic, také jsme přivítali hosty z HZS, OSH, Obecního úřadu Třebotov, Slovanu a Klouzačky. Poté následovaly volby, zpráva o činnosti, pokladní zpráva, revizní zpráva, zpráva o činnosti mládeže, zaměření činnosti na rok 2020, řízená diskuse, usnesení, závěr a občerstvení v podobě guláše se čtyřmi knedlíky.

11.1. naši vybraní členové vyrazili na výročku do Drahelčic. Zdravice podána a k občerstvení klobása a tatranka.

19.1. jsme podali zdravici u kolegů v Solopiskách. K občerstvení vepřo, knedlo, zelo.

28.1. do výbavy jednotky přibyly 4 ks detektorů pohybu Drager Bodyguard 1000. Tento detektor je bezpečnostní pomůcka, která hlídá hasiče během zásahu uvnitř budov. Před vstupem do objektu se vyndá aktivační klíč, díky kterému se senzor aktivuje a hlídá zda je hasič v pohybu. Pokud se nehýbe více jak 25s tak začne postupně s akustickým a světelným signálem. Díky tomuto zařízení se na ohroženého hasiče upozorní dříve.

31.1. tento den jsme zavítali do Nučic, kde od 19 hod. probíhala výročka. K občerstvení chlebíčky.

Další události:

- mladí hasiči se scházeli každý pátek v tělocvičně

- na florbale běháme i v lednu 2020

- přípravy na 18. třebotovský masopust