2021

Únor 2021

6. 2. pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali u cvičných zásahů potřebné věci, které užijeme u zásahů reálných. Během kondičních jízd jsme navštívili kolegy ze Solopisk, kde jsme si též udělali jeden cvičný zásah.

10. 2. technický zásah - transport pacienta.  více ...ZÁSAHY

24. 2. zásah, požár. více ... ZÁSAHY

26. 2. schůze výboru. Opět přes ten intérnet.

27. 2. jsme na žádost místního občana provedli kácení vzrostlé třešně. Díky malému volnému prostoru kolem stromu jsme museli kácení provést díky lanové technice. Nikdo nespadl. Nikdo se nepodřezal.

Další události:

Na florbale opět nefuníme

Mladí hasiči mají stále hasičské prázdniny


Leden 2021

2.1. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme byli nuceni cvičení lehce zkrátit a provést nezbytné činnosti. Obsluhu agregátů, kontrolu techniky, výstroje a výzbroje a kondiční jízdy.

19.1. se v hasičárně prováděly sondy základů, zdiva a stropů. Bylo zapotřebí přeparkovat auta a přendat věci, aby se mohly provést výkopové práce. Sondy se dělají z důvodu budoucí přestavby obecního úřadu.

29.1. schůze výboru opět přes ten internet.

Další události:

Na florbale opět neběháme, protože ten zlý strejda Kovid nám to zakázal. Kdo může tak lítá po lese.

Mladí hasiči se ze stejného důvodu také nescházejí.