Červen 2024

1. 6. proběhlo cvičení jednotky. Zopakováno všechno potřebné včetně používání navijáku na CAS 20.

5. 6. jsme do CAS 20 namontovali nový tablet. Starý tablet onemocněl - nafoukla se mu baterie.

9. 6. jsme ženám z Klouzačky pomohli s přesunutým dětským dnem. Dopoledne jsme připravili stany, lavice a aparaturu. Navečer jsme vše uklidili. Během dne si naši techniku mohli prohlédnout děti i dospělí. Mladí hasiči předvedli požární útok. Dobré atmosféře napomáhalo i slunné počasí.

16. 6. malý servis na soutěžní stříkačce PS12 – Lišák + trénink ženy … více sekce ženy

18. 6. zásah – požár Solopisky … více sekce zásahy

22. 6. soutěž Memoriál Karla Švestky – Nučice … více sekce děti, ženy, muži

28. 6. schůze výboru

30. 6. zásah – odstranění stromu Kosoř … více sekce zásahy.

Další události:

Na florbal jsme začali chodit do velké Prahy a to do radotínské haly. Radotín bude naše přechodné působiště, než se zrekonstruuje tělocvična v Třebotově. Tuto halu jsme si vybrali záměrně. Jednak měli volný páteční termín a také je v krátké dojezdové době do Třebotova. V případě vyhlášení poplachu jsme schopni dodržet 10minutový výjezd naší techniky.

Mladí hasiči se scházeli i v červnu každý pátek od 16 hod v hasičárně.


Květen 2024

3. 5. trénink dámské družstvo ….více sekce ženy

4. 5. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Před samotným cvičením jsme obdarovali našeho člena Matěje Černého za nevšední čin. Dne 27. 5. v podvečerních hodinách neváhal a svým činem aktivně napomohl k záchraně lidského života třebotovského občana. Jednalo se o vdechnutí cizího předmětu. Díky Matějovy rychlé reakci byly dýchací cesty zprůchodněny a postižený záhy nabyl vědomí. Hasiči Třebotov si velmi dobře uvědomují, jaké by byly následky, kdyby se náhodou na místě neobjevil. Za tento čin jsme mu předali před nastoupenou jednotkou pamětní " čumkartu" a věcný dar v podobě nože až ze Švýcarska. Následně probíhalo standardní cvičení.

8. 5. trénink dámského družstva … více sekce ženy

10. 5. na plovoucím čerpadle Amphibio byl vyměněn olej. Na soutěžní stříkačce PS 12 (18) "Lišák" jsme provedli výměnu oleje, filtrů, těsnění pod víkem čerpadla, kontrolu a dotažení oběžného kola. Také jsme vyměnili chladicí hadici a příruby.

11. 5. jsme popřáli našemu členovi Tomáši Škeříkovi k jeho krásné sedmdesátce.

12. 5. trénink dámské družstvo … více sekce ženy

13. 5. technická pomoc … více sekce zásahy

15. 5. technický zásah … více sekce zásahy

17. 5. trénink dámské družstvo … více sekce ženy

18. 5. jsme se vydali do Prahy 5 - Radotín na ukázku techniky. Tento den zde probíhal den s IZS. Vyrazili jsme s CAS 20 Iveco.

19. 5. okrsková soutěž v Jinočanech … více sekce soutěže ženy, muži

23.-24. 5. jsme měli CAS 20 Iveco v servisu. Jednalo se o pravidelný servis. Olej, filtry, celkové promazání, kontrola všech náplní včetně náprav, výměna vysoušecí patrony,…. Vše v pořádku.

23.-26. 5. jsme se vydali na jarní výjezdní zasedání do Horních Albeřic. Někteří členové zůstali doma a tím drželi výjezduschopnost.

25. 5. v příbramském polygonu zdárně prodělal praktickou část František Straširybka. Tímto školením se zařadil do seznamu členů, kteří mohou používat dýchací techniku.

31. 5. schůze výboru

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsíc. 31. května byl poslední florbal v současné třebotovské tělocvičně. Tělocvična a stará část školy se bude rekonstruovat. Do tělocvičny jsme chodili pravidelně cca 30 let. Od samého začátku kdy se postavila. Nejprve jsme chodili na nohejbal se starými členy a hráči ( Karel Bártl, František Jaroušek, Milan Bártl, Láďa Hlucháň, Zdeněk Linhart, pantáta Ouřada, Josef Roll, Jiří Bláha, Zdeněk Hůlka a mladí členové...), poté na stolní tenis a posledních cca 20 let na florbal. Do třebotovské tělocvičny se za rok a půl vrátíme. Do té doby budeme využívat halu v Radotíně.

Mladí hasiči se scházeli i v květnu.


Duben 2024

6.4. pravidelné cvičení jednotky. Zopakováno a vyzkoušeno vše potřebné

12.4. první trénink žen v tomto roce … více sekce ženy

13.4. jsme provedli sběr železného šrotu a elektroodpadu. I tento rok bylo co sbírat. Staré železo a elektroodpad nakládalo 16 párů rukou. Závěr akce ukončila bramboračková a bramboráková hostina u naší paní hospodářky.

14.4. na žádost OÚ jsme provedli zalití keřů Prunus laurocerasus v ulici Hořejší.

15.4. technický zásah … více sekce zásahy

19.4. druhý trénink žen v tomto roce … více sekce ženy

19.4. jsme popřáli našemu dlouholetému členovi a podporovateli panu Františku Vondrovi k jeho životnímu jubileu, který oslavil 27375 dní, neboli 75 roků.

27.4. byl vyměněn olej v plovoucím čerpadle Aquafast, elektrocentrále a kalovém čerpadle Heron

26.4. schůze výboru

28.4. jsme postavili hranici na nadcházející FilipoJakubskou noc

30.4. po vyhlášení zákazu pálení to vypadalo, že zapálení hranice bude přesunuto na jiný termín. Po doplňujících informacích Středočeského kraje a za dodržení bezpečnostních pokynů mohl oheň vzplát v 19 hod. na místní louce Brandejsce. Počasí bylo krásně slunečné.

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsíc.

Mladým hasičům začaly tréninky již venku u hasičárny.


Březen 2024

2. 3. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si procvičili práci s hadicemi, dýchací technikou, radiostanicemi, agregáty,... Zkrátka jako každé cvičení.

16. 3. jsme se zúčastnili okrskové schůze na Chotči. Na programu bylo určení termínu soutěží a různých akcí v našem okrsku. Bez občerstvení.

29. 3. schůze výboru

Další události:

Mladí hasiči se v březnu scházeli v místní tělocvičně.

Na florbale jsme běhali i v březnu.


Únor 2024

3. 2. proběhlo cvičení jednotky. Procvičeno vše důležité jako každé cvičení.

3. 2. v Jílovém u Prahy se uskutečnil velitelský den Prahy- západ. Jedná se o schůzi všech velitelů jednotek na Praze-západ a vedení z HZS.

9. 2. od 19 hod začala výroční valná hromada kolegů ze Solopisk. Schůze se konala ve Vonoklasech. Zdravice podána. K občerstvení řízky.

10. 2. Letošní 21. masopust byl zahájen lehce po 14. hodině. Na začátku nám zazpívala kapela Abba s doprovodem. Společně jsme si zazpívali klasickou švédskou píseň " Vysoký jalovec." Na našem valníku byla píseň podána unikátně ve dvojhlase. První hlas měli zpěváci, druhý hlas měla kapela. Svolení k zahájení masopustního průvodu nám letos dal masopustní Šerif, který nahradil starostu obce. Šerif symbolicky odemkl průvod a za doprovodu Bigbendu mistra Bláhy jsme se vydali k rybníku, kde bylo připraveno občerstvení od Honzy Hory a domácí zabijačkové speciality od Oty Šůry a jeho početného týmu. U rybníka byli představeni tři finalisté, kteří usilovali o titul Masopustní osobnost. První se nám představil známý milovník zvířat Zdeněk Hrstka, který je též rekordmanem v popíjení. Na pódiu nám předvedl osobní a zároveň světový rekord. Zdeněk vypil naráz kýbl vody. Další, kdo usiloval o titul, byl profesor Pavel Bílý, který bohužel nebyl přítomen, ale zanechal nám na pódiu zbrusu nový vynález "Umělý inteligent." Toto zařízení dokáže zhmotnit myšlenky, což bylo dokázáno na medvědovi a dvou dobrovolnících z davu. Posledním finalistou byl náš rodák Karel Zbott. Každý ví, že jeho zpěv je znám široko daleko, ale málo kdo věděl, že je též vášnivý ornitolog a chovatel vzácného ptáka, kterému dal jméno Kadel. Karel neváhal a svého Kadla nám představil v celé své kráse na pódiu. Volbu Masopustní osobnosti měli přítomní ve své moci díky žetonům. Během průvodu se všichni mohli těšit na několik zastávek, kde byly připraveny koblihy, chleby se škvarkovou pomazánkou od Slovanu, ale také řada pochutin od hostitelů. V průvodu jsme pohřbili basu, představili obranný štít Třebotova, medvědi chytali lidi na jitrnice a každý mohl zkontrolovat svoji figuru v zrcadle pravdy. Po návratu k rybníku jsme společně vyhlásili Masopustní osobnost, kterou se stal Karel Zbott se svým Kadlem. Také byl slavnostně uzamčen masopustní průvod masopustním Šerifem. Zábava pokračovala až do tmy. Tato akce se uskutečňuje díky propojení třebotovských spolků Slovan, Klouzačka a hasičů Třebotov. Velký dík také patří i Otovi Šůrovi a jeho pomocníkům, Honzovi Horovi, všem ochotným hostitelům na zastávkách a řadě jednotlivců.

foto dopolední přípravy akce

17. 2. jsme podali zdravici na výroční valné hromadě kolegů z Nučic. K občerstvení buřty na pivě.

18. 2. strojníci si doplňovali kondiční jízdy s CAS 20 Iveco.

23. 2. schůze výboru

24. 2. tento den proběhla výroční valná hromada kolegů v Hostivici. I zde jsme podali zdravici. K občerstvení guláš s chlebem.

Další události:

Na florbale jsme běhali i v únoru.

Mladí hasiči se scházeli v místní tělocvičně.


Leden 2024

6. 1. proběhlo první cvičení roku 2024. Opět jsme procvičili všechno důležité.

6. 1. jsme podali zdravici na výroční valné hromadě u kolegů v Drahelčicích. K občerstvení guláš s chlebem.

12. 1. začala od 19 hodin naše výroční valná hromada. Program začal přivítáním hostů z SDH Chotče, Solopisk, Ořecha, Nučic , Drahelčic, Hostivice, HZS Řevnice + Středočeského kraje a zástupců obce Třebotov. Následovala minuta ticha za zesnulé členy. Poté jsme si mohli vyslechnout zprávu o činnosti za rok 2023, zprávu finanční, zprávu revizní, zprávu mladých hasičů, zprávu žen a zaměření na rok 2024. Následovala diskuse. K občerstvení řízky s chlebem. Příjemným zpestřením byla účast našeho dámského družstva ve stejnokrojích. Naše výroční valná hromada se konala v nové budově ZŠ. Velice děkujeme ředitelce ZŠ Třebotov Janě Hančové za možnost uspořádání schůze v těchto důstojných prostorách.

20. 1. jsme se vydali do Jinočan, kde proběhla výroční valná hromada místních hasičů. Zdravice byla podána. K občerstvení řízky.

26. 1. schůze výboru

Další události:

Přípravy na Masopust

Na florbale jsme běhali i první měsíc v roce.

Mladí hasiči se scházeli každý pátek v tělocvičně.


Prosinec 2023

2. 12. – proběhlo cvičení jednotky . Tak jako vždy jsme procvičili všechno potřebné.

3. 12. jsme společně rozsvítili třebotovský vánoční strom. Letos nám sněhová nadílka doladila vánoční atmosféru .

17. 12. proběhl nácvik transportu pacienta.

21. 12. jsme na žádost místního občana provedli odvětrání silně zakouřené kotelny na tuhá paliva. Odkouření bylo provedeno díky přetlakovému ventilátoru.

23. 12. ve 12:00 se naše jednotka přidala k uctění památky obětem po útoku střelce na filozofické fakultě v Praze. Tento hrůzný čin zasáhl celou ČR.

23. 12. technický zásah … více sekce zásahy

27. 12. jsme do výbavy zařadili 2 ks svítilen Adalit L90R. Jedná se o svítilny španělského výrobce, který začal s výrobou svítilen do důlního prostředí a v současné době dělá špičkové svítilny i pro hasiče. Pro tento typ jsme se rozhodli pro větší světelný výkon, menší hmotnost, větší výdrž baterií a možnost dobíjení .V roce 2024 doplníme o zbylé 4 ks. Staré svítilny Peli budou namontovány do DA Peugeot Boxer.

29. 12. schůze výboru

Další události:

Na florbale jsme běhali i poslední měsíc v roce.

Mladí hasiči se scházeli v místní tělocvičně.


Listopad 2023

4. 11. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Zopakováno a procvičeno vše, co užijeme u zásahů.

11. 11. jsme pomáhali s přípravami Svatomartinského jarmarku. Svatomartinský jarmark se uskutečnil na pozemku základní školy. Po akci bylo třeba opět vše uklidit (aparatura, lavice, stany, elektro, ohřívadla,… )

15. 11. bylo popřáno našemu dlouholetému členovi Milanu Bártlovi, který oslavil svoji šedesátku.

18. 11. jsme dodatečně popřáli našemu členovi Petru Kormundovi k jeho životnímu výročí.

24. 11. schůze výboru.

20. 11. do výbavy na vnikání do uzavřených prostor jsme doplnili potřebné věci. Takže nyní máme kompletní vybavení pro destruktivní, méně destruktivní, ale i nedestruktivní vnikáni do uzavřených prostor. Záleží na dané situaci.

26. 11. jsme se zúčastnili okrskové schůze, která byla na Chotči. Na programu byly termíny výročních valných hromad sborů a termíny akcí pro rok 2024.

30.11. jsme vyrazili na STK a emise s CAS 20 Iveco a DA Peugeot Boxer. Obě vozidla prošla bez problémů. Takže máme na rok klid.

Další události:

Na florbale jsme běhali i v listopadu.


Říjen 2023

7. 10. pravidelné cvičení jednotky. Zopakováno vše důležité.

8. 10. jsme prošli školením na vnikání do uzavřených prostor. Vše jsme probrali teoreticky, ale především prakticky. Školení bylo zaměřeno na vnikání bez destruktivních nebo méně destruktivních postupů. Celkem se zúčastnilo 12 členů.

11. 10. jsme na žádost ZŠ Třebotov provedli opravu ovládacích provazů na kruzích v tělocvičně. Díky žebříku se vše povedlo a děti se mohly opět věšet.

15. 10. jsme se vydali na stanici ke kolegům z HZS do Řevnic. Jednak jsme jeli pro dýchací techniku, která byla po pravidelném "malém servisu". Zároveň jsme si udělali kondiční jízdy, ale hlavně jsme okoukli jejich cisterny pro finální výběr nádrže na novou CAS. Nerez nebo laminát? Už máme jasno.

18. 10. do garáže, kde parkuje Škoda 1203 jsme z technických služeb přestěhovali díly, které jsou připravené k montáži.

18. 10. tento den proběhlo zastupitelstvo obce Třebotov, kde byl odsouhlasen nákup nové CAS 20 - Tatra Force. Jedná se o cisternu pro družstvo 1+5, nádrž na vodu 4000 l a na pěnu 240 litrů. Nová cisterna bude pořízena i díky dotacím z HZS ČR a Středočeského kraje. Pokud vše půjde dle plánu, tak v garáži bude stát v prvním čtvrtletí roku 2025. To, že se povedlo získat dotaci na cisternu je díky několikaletému úsilí. Začátkem roku 2024 se budou řešit technické detaily s výrobcem THT Polička. Již máme vybranou specifikaci vozu.

23. 10. na žádost OÚ jsme provedli zalití nově zasázených keřů v ulici Hořejší.

25. 10. do výbavy nám přibyly nové zásahové přilby pro technické zásahy a požáry v exteriéru. Tyto přilby jsou mnohem lehčí než klasické. Celkem máme 6 ks pro družstvo 1+5. Po důkladném výběru jsme zvolili přilby od firmy MSA Gallet F2 XR. Proč zrovna tyto? Dobře sedí na hlavě, mají vnitřní brýle, které nepřekážejí na přilbě, ale zároveň mají i "lyžařské" brýle, které se jednoduše nacvaknou jen když jsou třeba.

27. 10. zásah – transport pacienta … více sekce zásahy

27. 10. schůze výboru

Další události:

Na florbale jsme běhali v říjnu.

Mladí hasiči se scházeli každý pátek v hasičárně.


Září 2023

2. 9. dopoledne proběhlo cvičení jednotky, opět zopakováno a procvičeno vše důležité

- před polednem jsme se vydali na soutěž v požárním útoku do Hostivice …více sekce soutěže muži-ženy-děti

6. 9. proběhlo školení obsluhy motorových pil a rozbrusů. Takže máme na rok klid.

8. 9. příprava běžecké trati na sobotní závod Během Třebotovem.

9. 9. po dopoledních přípravách mohl ve 12:00 hod začít jubilejní 10. běžecký závod Během Třebotovem. Před startem dětských kategorií nás pozdravil doživotní president Centra Paraple pan Zdeněk Svěrák a ředitel Centra Paraple pan David Lukeš. Dětské kategorie začaly od 12:30 hod. Dětí bylo jako vždy dost. Následoval závod vozíčkářů. Hlavní závod odstartoval ve 14 hod. Na výběr byla trať 3, 5 a 10 km. Všichni běžci doběhli bez újmy. Za hasiče Třebotov běželo 7 členů. Po vyhlášení vítězů následovala akce Loučení s prázdninami, kterou organizovala obec Třebotov. Během Třebotovem několik let podporuje již zmiňované Centrum Paraple. Díky startovnému a sponzorům se letos mohla na Paraple poslat částka 60.000,-Kč.

foto na stránkách Během Třebotovem

10. 9. úklid po běhu.

12. 9. do CAS 20 jsme doplnili skládací úkapovou vanu Eccotarp. Jedná se plachtovou vanu, která při složeném stavu zabere minimum prostoru. Po rozložení disponuje rozměrem 100x100x20 cm o objemu 175 litrů. Tato vana bude sloužit na zachycování ropných produktů a chemikálií, ale také při čerpání vody, očistě u zásahů a dalších činností.

15. 9. k nám dorazili kolegové z HZS Řevnice s CAS 20 Tatra. Potřebovali jsme se ujistit, že cisterna na tomto podvozku se v budoucnu vytočí do garáže. Jak říká Tomkobrk – "svatba byla drahá, vejít se musí".

16. 9. jsme se vydali na soutěž v požárním útoku do Lipenců … více sekce soutěže muži-ženy

- ve 12:30 hod jsme vyrazili s CAS 20 Iveco na výročí kolegů SDH Ořech. V Ořechu byla velká sláva, slavili zde 130 let od založení sboru. K vidění byla hasičská technika a ukázky zásahů.

23. 9. zásah – dopravní nehoda …více sekce zásahy.

25. 9. jsme do výbavy přidali detektor plynů Honeywell BW Flex4. Jedná se o detektor čtyř plynů – kyslík, oxid uhelnatý, výbušné plyny a sirovodík. Po zapnutí hlídá přípustnou koncentraci a tím chrání jeho uživatele. V případě, že se hodnoty zvýší přes bezpečnou mez, upozorní hlasitým alarmem.

Další události:

I tento měsíc jsme pravidelně běhali na pátečních florbalech.

Mladí hasiči se scházeli každý pátek v hasičárně.


Srpen 2023

5. 8. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si procvičili všechno důležité. Cvičení bylo vlastně trošku jiné, protože během cvičného zásahu na požár lesa byl přivolán vrtulník pro procvičení koordinace pozemních jednotek a jednotek ve vzduchu. Velitel cvičného zásahu udělal letecký průzkum požářiště a okolí. Že byl zrovna velitelem náš David, který se dožil krásného věku 50 let, je zcela náhodné. A protože vrtulník nespadl, tak jsme po cvičení společně oslavili tu krásnou padesátku.

11. 8. cvičení ženy – zadek s vodou. Pro ty, kdo neznají hasičskou terminologii - trénink postů od kádě po mašinu. No holkám to jde čím dál lépe.

16. 8. zásah – 1 x Kala, 2 x Kosoř … více sekce zásahy

17. 8. zásah – 1 x Kosoř, 1 x Solopisky … více sekce zásahy

18. 8. zásah odstranění stromu Kosoř … více sekce zásahy

20. 8. trénink ženy – byl procvičen celý útok včetně vody. Celkem běžely 6 pokusů a všechny dokončily. Postupně se dopilovaly drobné detaily.

25. 8. trénink ženy – spoje na sucho. Kdo nezná hasičskou terminologii, tak spoje na sucho.

25. 8. schůze výboru

Další události:

Mladí hasiči měli prázdniny

Na florbale jsme běhali i v srpnu


Červenec 2023

1. 7. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. I tento měsíc bylo procvičeno vše důležité.

13. 7. jsme odvezli do sběru nastřádané autobaterie a hliník. Utržené peníze půjdou do výbavy jednotky. 

V 18:44 jsme se sešli na zalití stromků ve školce.

14. 7. tento datum se vryje do historie našeho sboru velkým písmem. Proběhl první trénink soutěžního družstva žen. Trénink proběhl bez zádrhelů. Už při prvních pokusech ženy předvedly jisté kvality. Našim holkám budeme maximálně pomáhat po psychické i fyzické stránce. Už se těšíme na první soutěž.

15. a 16. 7. jsme preventivně provzdušňovali vodu v rybníce u hasičárny. Byly vysoké teploty a hrozil úhyn ryb.

17. 7. zásah požár rodinného domu ………….. více sekce zásahy

20. 7. trénink ženy – požární útok

24. 7. trénink ženy – požární útok

26. 7. naše jednotka se přidala k uctění památky zesnulého člena HZS Středočeského kraje Zdeňka Hejduka, který zemřel během dopravní nehody cisterny jedoucí k zásahu. Zdeňka jsme neznali, ale taková událost se dotkne každého hasiče. Čest jeho památce. Minutu ticha jsme drželi dle HZS 13:00 – 13:01 hod.

27. 7. technická pomoc … více sekce zásahy

28. 7. schůze výboru

Další události:

Na florbale běháme i v červenci.

Mladí hasiči se nescházejí, mají prázdniny.


Červen 2023

3. 6. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali a procvičili rozvinování hadic, používání dýchací techniky, obsluhu agregátů, radiostanic a všeho důležitého.

10. 6. na žádost organizátorů jsme se vydali do Kosoře na dětský den. Akce probíhala na fotbalovém hřišti od 14 hod. Těsně před akcí začala průtrž mračen, která netrvala dlouho a následné sluníčko vše vysušilo. Dětí bylo dost a naše technika byla připravena pro malé i velké pozorovatele.

17. 6. soutěž v požárním útoku v Nučicích … více sekce  SOUTĚŽE MUŽI a Mladí hasiči

24. 6. jsme vyrazili podpořit naše kolegy do Solopisk, kde slavili od 14 hod výročí 90 let od založení sboru. Počasí bylo krásné a i celá akce byla příjemně pohodová. Na výročí jsme vyjeli s CAS 20 Iveco, DA Peugeot Boxer a obecní Multikárou, která táhla naši historickou stříkačku Mára z roku 1934.

30. 6. schůze výboru

Další události:

Díky častým dotazům " … jak to, že jste nebyli na dětském dnu v Třebotově ? " zde stručně odpovíme. Organizátorem akce byla nově obec Třebotov a naše účast nebyla potřeba. Takže po 15 letech byl dětský den bez hasičů Třebotov.

Mladí hasiči se pravidelně scházeli každý pátek.

Na florbale jsme pravidelně běhali i v červnu každý pátek od 20:30 hod v místní tělocvičně.


Květen 2023

6. 5. jsme provedli pravidelné cvičení jednotky. I tento měsíc jsme procvičili a vyzkoušeli vše důležité.

13. 5. okrsková soutěž v Jinočanech … více sekce soutěže

21. 5. jsme provedli třídění kabelů z elektroodpadu.

26. 5. schůze výboru

27. 5. před hasičárnou jsme provedli obměnu vodorovného značení. Staré čáry už nebyly řádně viditelné.

27. 5. tento den jsme poblahopřáli našemu členovi Romanu Chlaňovi k jeho 65. narozeninám.

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.

Mladí hasiči se intenzivně scházeli i v květnu.


Duben 2023

1. 4. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Jako vždy jsme procvičili samé důležité věci.

15. 4. jsme provedli sběr železného šrotu a elektroodpadu. Opět bylo co sbírat. Akce se zúčastnilo 16 sběračů.

15. 4. začala od 14:30 hod výroční Valná hromada místního spolku Slovan. Zdravice podána. K občerstvení guláš s knedlíkem.

21. 4. tento den bylo zdárně opraveno ABS na CAS 20 Iveco. Tuto závadu jsme řešili delší dobu. Byla nefunkční řídicí jednotka ABS. Nechtěli jsme kupovat novou jednotku za 100.000,- Kč. Proto jsme hledali, pátrali a vyřešili opravu za podstatně menší náklady.

28. 4. schůze výboru

30. 4. tento den jsme dopoledne postavili hranici a připravili ohniště na večerní pálení čarodějnic. Akce proběhla na Brandejsce. Občerstvení se chopil Honza Hora s jeho skupinou, což je jistota kvality. Slunné počasí bylo ideální na posezení u ohně. Na Brandejsku přišlo dost lidí a všichni si mohli vychutnat odpolední pohodu. Kdyby neexistoval ten Fejsbuk, tak tímto by popis akce skončil. Bohužel musíme zde uvést doplňující informace k letošnímu pálení. Letošní čarodějnice byly trošku jiné. Do organizace se zapojilo vedení obce, které pověřilo jednoho zastupitele, aby akci zorganizoval. Náš úkol bylo postavit hranici, udělat ohniště na buřty, zajistit přikládání a dohled, toť vše. Takže za nás byla organizátorem obec Třebotov. V předchozích letech nikdo nic neorganizoval, každý věděl, co má dělat. Ten připravil dřevo, ten postavil hranici, ten připravil občerstvení, ten připravil čarodějnici, ten uklidil po akci. Z našeho pohledu se akce podařila a všichni si akci užili. Bohužel se našla hrstka uvědomělých spoluobčanů, které neuvěřitelně pobouřilo, že na hranici nejsou cáry hadrů v podobě čarodějnice. Tento komentář rozpoutal neuvěřitelné emoce na dobu 2 dnů. Jen jsme žasli, kolik bylo na hasiče naházeno špíny jakožto organizátory. Dokonce ani vedení obce neutnulo zbytečnou diskusi v samém začátku. Se starostou obce jsme si osobně vše vyříkali na obecním úřadě, takže za nás máme jasno. Je smutné, že díky pár "uvědomělcům" má letošní pálení čarodějnic hořkou pachuť.

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsíc

Mladí hasiči se scházeli každý pátek. Od dubna jsou schůzky přesunuty z tělocvičny do hasičárny.  


Březen 2023

4. 3. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět procvičeno vše důležité co využijeme u zásahů.

25. 3. jsme vyslali dva velitele na pravidelné školení velitelů do Mokropes. Každý velitel musí během 5 let prodělat minimálně 3 školení.

27. 3. jsme si zopakovali zdravovědu pod vedením odborného školitele. Zopakovali jsme a vyzkoušeli všechny možné postupy. Od krvácení po resuscitaci s kyslíkem a AED. Opakování matka moudrosti.

31. 3. schůze výboru. Důležitý bod schůze bylo poblahopřání našemu dlouholetému starostovi SDH pantátovi Ouřadovi. Slavil krásné 75. narozeniny. Dostal věcné dary a čumkartu.

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsíc.

Mladí hasiči se scházeli každý pátek v tělocvičně.


Únor 2023

4. 2. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Zopakovali jsme si vše důležité, co u zásahů využijeme.

4. 2. zásah … více sekce zásahy

18. 2. po přípravných pracích mohl ve 14 hodin začít jubilejní 20. třebotovský masopust . Téma letošního masopustu bylo představení čtyř projektů, které vylepší naši vesnici a které především nezatíží rozpočet obce. U kostela jsme představili převratný kanalizační systém beztrubkové řetězové kanalizace. Za doprovodu Bigbendu mistra Bláhy jsme společně vyšli k rybníku, kde bylo připraveno občerstvení od Honzy Hory. Ota Šůra a jeho pomocníci připravili zabijačkové speciality . U rybníka byly představeny další tři projekty. Byl to přívoz přes místní rybník. Během ukázky prvního převozu bylo dokázáno, že přívoz je mnohem rychlejší, než běžící medvěd a tudíž šetří čas. Johanes Hózenšajzr představil svoji "mobilní latrín", která se pohodlně nosí a je neuvěřitelně komfortní. Pro energetickou soběstačnost obce byla k vidění zvukovoltaická elektrárna, která získává čistou energii ze zpěvu. Elektrárnu nám bohužel strhnul zpěvák Daniel Kulka. Po ukázce těchto převratných projektů jsme se za doprovodu kapely vydali na průvod obcí. Během průvodu bylo několik zastávek u vstřícných hostitelů. Medvědi opět lovili lidi na jitrnice, i basu jsme společně pohřbili a Johanes umožnil zájemcům vyzkoušet "mobilní latrín" na vlastní kůži. Cíl průvodu byl u rybníka, kde jsme slavnostně ukončili masopust. Zábava pod širým nebem a s lehce větrným počasím končila za tmy. Za tmy jsme též provedli úklidové práce.

24. 2. schůze výboru

26. 2. proběhla schůze IV. Okrsku Prahy-západ . Na programu krom jiného byly i termíny soutěží a termíny oslav různých sborů.

Další události:

Na florbale jsme běhali i v březnu.

Mladí hasiči se scházeli v místní tělocvičně – venku je stále zima.


Leden 2023

7. 1. proběhlo první cvičení jednotky tohoto roku. Tak jako vždy jsme si procvičili důležité věci, které využíváme u zásahů.

7. 1. jsme podali zdravici na výroční valné hromadě u kolegů v Drahelčicích. K občerstvení guláš.

13. 1. proběhla naše výroční valná hromada v restauraci U Růžičků. Na programu bylo přivítání hostů z okolních sborů z Chotče, Solopisk, Nučic, Drahelčic, HZS Řevnice, OSH Praha- západ. Také jsme přivítali zástupce ze spolku Slovan, Klouzačka a starostu obce. Následovala zpráva o činnosti za rok 2022, zpráva hospodaření, revizní zpráva, zpráva mladých hasičů, zaměření činnosti na rok 2023, usnesení, závěr a k občerstvení guláš s knedlíkem.

14. 1. jsme se vydali do Hostivice, kde místní hasiči měli výroční valnou hromadu. Zdravice podána a k občerstvení kančí guláš s chlebem.

21. 1. od 16 hodin proběhla výročka u kolegů v Ořechu. Zdravice podána. K občerstvení guláš s chlebem a káva.

Tento den též měli výročku kolegové z Jinočan. I zde byla zdravice podána. K občerstvení chlebíčky, řízečky a ochucené nealko pivo s grepovou příchutí.

25.1. školení řidičů na OÚ Třebotov

27. 1. schůze výboru

Další události:

Mladí hasiči se scházeli každý pátek v místní tělocvičně.

Na florbale jsme běhali i v lednu.