2018


Činnost v měsíci Prosinec

1. 12. jsme měli cvičení jednotky. Během cvičných zásahů jsme si zopakovali jako vždy vše potřebné. Díky sněhu měli strojníci možnost si zopakovat řízení na sněhu. I tímto cvičením jsme si zopakovali obsluhu agregátů, DT, komunikaci přes radiostanice, zdravovědu a mnoho dalšího.

2. 12. v 18 hodin jsme u příležitosti první adventní neděle rozsvítili třebotovský vánoční strom. K pohodové předvánoční atmosféře zazpívaly děti ze ZŠ, občerstvit jsme se mohli u stánku restaurace U Růžičků a jen díky dešti jsme byli trochu mokří.

8. 12. jsme se zúčastnili výroční valné hromady hasičů v Chotči. Zdravice podána a k občerstvení guláš s knedlíkem.

25. 12. schůze výboru

Další události:
Na florbale běháme i poslední měsíc v roce.
Mladí hasiči se i v prosinci scházeli. Pouze v době prázdnin měli i volno od hasičů.Činnost v měsíci Listopadu


3. 11. proběhlo cvičení jednotky. Na pořadu dne opět zopakování všeho potřebného, co využijeme u zásahů. Zdravověda, dopravní vedení, útočné proudy, obsluha IDP, agregátů na CAS

10. 11. od 11 hod začal již tradiční Svatomartinský jarmark. Naše práce jako vždy spočívala v přípravných pracech, lehké organizaci během dne a úklid.
13. 11. jsme do hasičárny instalovali záložní LED osvětlení, které nám pomůže při oblékání k zásahům při výpadku el. proudu. Toto osvětlení se automaticky sepne při vyhlášení poplachu, v případě výpadku el. proudu je navíc napojeno na záložní baterii. Takže se nestane, že si někdo potmě oblékne kalhoty na ruce a obráceně.


17. 11. jsme na žádost majitele pokáceli 6 smrků v ulici V Pořadí. Jelikož stromy nebylo možno kácet klasicky, byla použita lanová technika. Na nikoho nic nespadlo a všichni přežili.

18. 11. jsme se zúčastnili okrskové schůze konané v Chotči. Na programu kromě jiného byly i termíny výročních valných hromad sborů.


28. 11. Zásah požár zahradního domku

30. 11. schůze výboru

Další události:
Na florbalech běháme i v listopadu.
Mladí hasiči se scházeli jako vždy každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci Říjnu

v Mníšku pod Brdy proběhl velitelský den. Měli jsme pravidelné praktické cvičení, při kterém jsme si zopakovali rozvinování dopravního vedení

6. 10. jsme měli pravidelné praktické cvičení, při kterém jsme si zopakovali rozvinování dopravního vedení, útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, obsluhu agregátů na CAS a opět zdravovědu zaměřenou na resuscitaci.
 26. 10. schůze výboru


27. 10. Velitelsky den, který byl zaměřen na evidenci vodních zdrojů, nové volací znaky , frekvence a komunikaci přes radiostanice, používání PortAllu a vyplňování zpráv o zásahu. Ve strojní službě jsme byli seznámeni s novým barevným označením výstražného zařízení a prezentace pracích a čisticích prostředků pro čištění zásahových oděvů.

Další události:
Na florbale běháme i tento měsíc
Mladí hasiči se stále scházejí každý pátek


Činnost v měsíci Září


1. 9. jsme měli pravidelné měsíční cvičení jednotky. Tak jako každý měsíc jsme si zopakovali rozvinování dopravního vedení, útočných proudů, obsluhu dýchací techniky, radiostanic, agregátů na CAS a všeho potřebného. Také jsme si zopakovali první pomoc a resuscitaci s použitím AED.

8. 9. proběhl v Třebotově 5. ročník běžeckého závodu Během Třebotovem. Začátek dětských kategorií byl ve 12:30 hod. Celkem postupně odstartovalo 136 dětí. Hlavní běžecký závod na 5 km a 10 km odstartoval ve 14 hod za účasti 74 běžců a běžkyň. Za hasiče Třebotov běželi 4 členové. Lukáš Ouřada a Václav Fafejta na trati 5 km a Pavel Černý a Libor Jaroušek na trati 10 km. Všichni doběhli do cíle živí. Mimo samotné běhání naše účast jako vždy spočívala v přípravě trati, asistenci během závodu, zřízení občerstvovacích stanovišť a úklidu. I letos se vybralo několik ,, peňauzí'' na podporu centra Paraple. Ze startovného a sponzorů se sešlo pěkných 32.243,- Kč, které pomohou dobré věci. Takže na příští rok trénujte, běhejte a v září se opět sejdeme.
www.behemtrebotovem.cz

12. 9. cvičení jednotky určeno pro kluky z technických. Opět jsme procvičili vše důležité, co je třeba u zásahů.

18. 9. jsme popřáli našemu dlouholetému členovi Zdeňku Chlaňovi k jeho sedmdesátce.

19. 9. jsme obnovili část žlutých čar na silnici před hasičárnou.

20. 9. technický zásah - transport pacienta

28. 9. schůze výboru

29. 9. jsme vyrazili na dětskou soutěž do Bojanovic a to s jedním družstvem mladších dětí a jedním starších. Útoky byly na dva pokusy a počítal se lepší. Mladší skončili na krásném 6. místě ze 7 a starší na 3. místě z 5. Všechny děti běžely jak hurikáni a opět byly jako vždy pašáci.

Další události:
Na pátečních florbalech funíme i v září
Mladí hasiči se po prázdninách začali opět scházet každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci Srpnu

Proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Tak, jako vždy jsme si zopakovali a vyzkoušeli vše potřebné co potřebujeme u zásahu.

3.8. technický zásah- bodavý hmyz více sekce zásahy

4.8. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Tak, jako vždy jsme si zopakovali a vyzkoušeli vše potřebné co potřebujeme u zásahu. Navíc jsme si oživili etážové dopravní vedení C + D proudy a použití AED při resuscitaci.

12.8. technický zásah - záchrana srny více sekce zásahy

22.8. planý poplach více sekce zásahy

31.8. schůze výboru.

Další události:
Na florbale běháme a funíme i v srpnu.
Mladí hasiči mají stále prázdniny.


Činnost v měsíci Červenci

Proběhlo pravidelné měsíční cvičení. I tentokrát jsme si zopakovali obsluhu všech agregátů. Po roce jsme vyjeli na školení "pilařů" do Řevnic na stanici HZS. Školení proběhlo zdárně a to včetně testů

7. 7. jsme měli pravidelné měsíční cvičení. I tentokrát jsme si zopakovali obsluhu všech agregátů na CAS a udělali několik cvičných zásahů, při kterých jsme si zopakovali vše potřebné.

10. 7. jsme pro 3 členy jednotky obměnili zásahové obleky Deva Tiger-plus a tím jsme nahradili staré, které nebyly již v dobré kondici. Součastně k oblekům byly zakoupeny 3ks přileb Drager HPS 7000, pro tento typ přilby jsme se již dříve rozhodli pro její kontabilitu s maskami IDP.

12. 7. tento den proběhlo opět cvičení jednotky, které bylo určeno klukům z technických služeb, kteří jsou zároveň členy jednotky SDH Třebotov. Rozhodli jsme se, že toto cvičení pro TS budeme praktikovat pravidelně. Termíny cvičení budou uzpůsobeny dle vytíženosti TS.

19. 7. jsme po roce vyjeli na školení "pilařů" do Řevnic na stanici HZS. Školení proběhlo zdárně a to včetně testů, takže máme na rok pokoj.

26. 7. tento den jsme do výbavy jednotky zařadili AED (automatický externí defibrilátor) Philips HeartStart FRx. Tato pomůcka doplňuje a zvyšuje úspěšnost při resuscitaci. Pořízení AED není pouze pro naše zásahy, ale díky propojení se záchrannou službou bude v případě nutnosti užito kdekoli v Třebotově a okolí. V systému záchranné služby bude AED zaevidován během srpna. https://www.zachrankaapp.cz/aed

27. 7. schůze výboru


Další události:
Na florbale funíme i v teplém červenci
Mladí hasiči mají prázdniny = máme volné pátky


Činnost v měsíci Červnu

Proběhl dětský den a zúčastnili jsme se s dětmi soutěže v Bojanovicích.

2. 6. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Tak jako vždy jsme si procvičili dopravní vedení a útočné proudy, komunikaci přes radiostanice, obsluhu agregátů a tak vůbec. Při používání radiostanic má nyní každá přilba (kromě starých Kaliszů) zabudovaný reproduktor , který umožní lepší slyšitelnost a to především strojníků u čerpadla. A přitom to je taková blbost.

2. 6. jsme od 15 hod společně s třebotovskými spolky uspořádali dětský den. Letos byl ve znamení indiánské tématiky. Naše stanoviště bylo lehce k tomuto tématu uzpůsobeno. Na začátku jsme dětem představili náčelníka Bílé Pérko, který následně ulovil a skalpoval bílého muže. Dětí přišlo dost a počasí bylo také pěkné.


3. 6. nám byly přeladěny radiostanice. Obě auta i ruční radiostanice mají nyní nové volací znaky.

9. 6. soutěž Florián Choteč

10. 6. zásah čerpání více sekce zásahy

16. 6. tento den jsme měli vyrazit na soutěž do Nučic, ale na poslední chvíli byla tato soutěž zrušena. Tak jsme alespoň s dětmi vyrazili na soutěž do Bojanovic. Postavili jsme 1 družstvo starších a 1 mladších. Útoky byly na dva pokusy. První nám u obou družstev moc nevyšly, ale u druhých pokusů si čas hodně vylepšily. Mladší skončily na 4. místě s časem 33.43 s. Starší skončily na 2. místě s časem 23.88 s. Všechny děti jsou pašáci.

24. 6. se Jitce Karčové (vedoucí mládeže) narodil kluk slyšící na jméno Ríša. Ať nám Ríša pěkně roste a je zdráv, jak řepa.

29. 6. schůze výboru

Další události:

Mladí hasiči se i v červu pravidelně scházeli

Páteční florbaly byly i v červnu


Činnost v měsíci květnu

Měli jsme pravidelné cvičení jednotky. Vydali jsme se na soustředění mladých hasičů do Chrustenic. Hlavní téma byl požární útok, který jsme hodně intenzivně trénovali. Více se dozvíte v článku.

3. 5. zásah - požár v bývalém ZD Třebotov více sekce zásahy

5. 5. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Tentokrát bylo spojeno s cvičením nositelů dýchací techniky, které organizoval HZS Řevnice. Nejprve jsme měli od 9 hod. teorii na stanici HZS Řevnice a poté jsme přejeli na praxi do bývalé sladovny do Skuhrova, kde byl k těmto účelům zakouřen sklep. Vydýchali jsme všechny dýcháky vč. náhradních lahví.

8. 5. jsme před oslavami hasičů Mokropsy opláchli naší CAS

9. 5. Zásah - požár lesa Na Pískách více sekce zásahy

12. 5. jsme v 9 hod. vyrazili na oslavy 115 let hasičů v Mokropsích.

12.5. okrsková soutěž v Jinočanech

19. 5. od ranních hodin začala soutěž Plamen v Libni, kam jsme se vydali s družstvem starších dětí. Jelikož družstvo bylo doplněno 3 mladšími žáky , tak jsme jeli do Libně hlavně pro zkušenosti. Tato soutěž je tvořená z 5 disciplín. Štafeta dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m, požární útok CTIF a požární útok s vodou. Děti bojovaly, jak nejlépe mohly a díky jejich úsilí jsme nakonec skončili na krásném 9. místě z 9.

22. 5. jsme v 11 hod. vyjeli na stavbu nové MŠ a ZŠ Třebotov na měření podloží základové desky. Naše CAS sloužila jako proti zátěž pro měřicí zařízení. Podkladová plocha prošla bez problému a stavba základové desky může pokračovat.

25. 5. schůze výboru

25. - 27. 5. jsme se vydali na soustředění mladých hasičů do Chrustenic. Hlavní téma byl požární útok, který jsme hodně intenzivně trénovali. Takže děti běhaly, motaly hadice a zase běhaly. Útok jsme za 2 dny hodně vypilovali a už se těšíme, až vynaložené úsilí využijeme na soutěži v Nučicích.

26. 5. jsme popřáli k 60. narozeninám našemu členovi Romanu Chlaňovi.

29. 5. v 8 hodin přijela do naší vesnice komis Vesnice roku. Náš úkol byl jako vloni prezentovat Hasiče Třebotov. Jak vše dopadlo v konkurenci ostatních přihlášených vesnic se brzy dozvíme.

Další události:

Na pátečních florbalech jsme běhali i v květnu

Mladí hasiči se i v květnu scházeli každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci dubnu

Měli jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Po roce provedli sběr železného šrotu a elektro odpadu

7. 4. jsme měli pravidelné cvičení jednotky, při kterém jsme si opět zopakovali práci s hadicemi, vysílačkami, dýchací technikou a práci se vším co máme na CAS. Opět proběhlo několik cvičných zásahů.

14 .4. jsme po roce provedli sběr železného šrotu a elektro odpadu. Jako každý rok, tak i letos bylo co sbírat .

27 .4. schůze výboru

29 .4. jsme na Brandejsce připravili hranici na pálení čarodějnic

30. 4. pálení čarodějnic na Brandejsce. Počasí bylo příjemné a účast lidí příznivá.

Další události:
Páteční florbaly jsme měli i tento měsíc

Mladí hasiči se i nadále scházeli každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci Březnu

Vyrazili jsme na dětskou soutěž do Středokluk. V hasičárně spustili systém na čtení zpráv při vyhlášení poplachu.

3 .3. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali potřebné věci k zdolávání požáru. Oživili jsme si také zdravovědu a transport zraněného, obsluhu agregátů na CAS a využili jsme zamrzlého rybníku na záchranu osob ze zamrzlé hladiny.

17 .3. jsme vyrazili na dětskou soutěž do Středokluk. Jednalo se o uzlovou štafetu. Měli jsme 1 družstvo mladších a 1 starších. Obě družstva vázala uzly jako pavouci. Nikdo se nezamotal . Mladší i starší štafetu dodělali a umístili se i na krásných místech uprostřed soutěžního pole.

18 .3. tento den jsme popřáli našemu dlouholetému členovi panu Miroslavu Forstovi k jeho krásné osmdesátce.

21 .3. jsme v hasičárně spustili systém na čtení zpráv při vyhlášení poplachu. Teď již není třeba zdržovat se čtením zprávy , ale během oblékání bude zpráva čtena po 30 sekundách. Takže zase jsme o krok dál.

25. 3. proběhla v Hostivici schůze 4. okrsku P-Z. Na programu byly termíny soutěží, výročí sborů a probralo se všechno potřebné pro rok 2018.

30. 3. schůze výboru, kde jsme popřáli našemu dlouholetému starostovi a aktivnímu členovi jednotky pantátovi Ouřadovi, který oslavil 70-té narozeniny.

Další události:
Na florbale jsme běhali i tento měsíc.
Mladí hasiči se pravidelně scházeli každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci únoru

po delších přípravách začal od 14 hodin u kostela sv. Martina 16. třebotovský masopust. U kostela jsme přivítali starostku, děti ze ZŠ zazpívaly a poté začal náš program.

1. 2. 2018 - technický zásah více sekce zásahy

3. 2. 2018 - proběhlo pravidelné praktické cvičení jednotky. Při několika cvičných zásahů jsme si zopakovali rozvinutí dopravního vedení a útočných proudů. Nositelé dýchací techniky si osvěžili její používání. Zkrátka jako vždy jsme si zopakovali vše potřebné co potřebujeme u zásahů.

10. 2. 2018 - po delších přípravách začal od 14 hodin u kostela sv. Martina 16. třebotovský masopust. U kostela jsme přivítali starostku, děti ze ZŠ zazpívaly a poté začal náš program. Pro bezproblémový průběh průvodu musel mít každý účastník masopustní prověrku. Z Pražského hradu jsme si vypůjčili zařízení na její získání. Tam se jim stejně válel v rohu ve Valdštejnském paláci. Pro určení zda člověk prošel nebo ne posloužil vzorek DNA. Na medvědovi jsme si vyzkoušeli, jak to funguje a stačilo pouhých 6 litrů krve a medvěd prošel. Přítomné děti poukázaly na to, že 6 litrů je moc. Tak jsme na podium pozvali kouzelníka Pepíka Kaprfílda, který nám od několika lidí přičaroval vzorek DNA v podobě spodního prádla. Tento systém byl ale časově náročný a tak jsme rozhodli, že masopustní prověrky budou u lípy. Kolem 15 hod se průvod vydal po Třebotově. První zastávka byla na tvrzi, kde nás pohostili noví majitelé. Poté jsme přišli k hasičárně, kde jsme společně zprovoznili obecní hodiny, ve kterých byla kukačka, která po našem zakukání vykoukla a začala rozhazovat jitrnice. Poté jsme vzbudili starého moudrého hasiče, který nás pohostil. Následovalo několik zastávek a konečně jsme se dostali k lípě, kde každý účastník musel projít turniketem pro získání masopustní prověrky. Během průvodu si též zarybařili i medvědi. U ,, louže'' jsme pohřbili basu. V restauraci U Růžičků jsme od 17 hod zahráli dětem pohádku o neposlušných kozičkách a zdánlivě zlém vlkovi. Následovala dětská tancovačka a od 20 hod tancovačka pro dospělé. Počasí vyšlo, jíst a pít bylo co, lidí přišlo také dost a tak se těšíme na 17. ročník.

11. 2. 2018 - úklid po masopustu od 14 hod

17. 2. 2018 - Zásah - požár kontejneru více sekce zásahy

23. 2.2018 - schůze výboru

Další události:

Na pátečních florbalech jsme běhali i v únoru.

Mladí hasiči se též pravidelně scházeli každý týden.


Činnost v měsíci lednu

Uspořádali naši výroční valnou hromadu. Také jsme se zúčastnili výročních valných hromad okolních sborů.

6. 1. proběhlo první letošní cvičení jednotky. Při několika cvičných zásahů jsme si zopakovali práci s hadicemi, radiostanicemi, IDP, nastavovacími žebříky, obsluhu agregátů a všeho potřebného.

Od 17 hodin jsme se zúčastnili výroční valné hromady u kluků v Drahelčicích. Zdravice podána, k občerstvení klobása.

12. 1. jsme uspořádali naši výroční valnou hromadu. Na začátek jsme přivítali hosty z obecního úřadu, SDH Solopisk, Chotče, Ořechu, Rudné, Drahelčic, ženy z Klouzačky a zástupce ze Slovanu. Poté jsme minutou ticha uctili památku za nežijící členy. Následovala zpráva o činnosti, zpráva mladých hasičů, pokladní zpráva, revizní, zaměření na rok 2018, usnesení a závěr. K pohoštění byl servírovaný guláš s knedlíkem.

13 1. proběhla v Rudné VVH. Zdravice podána. K občerstvení vepřová kýta.

19. 1. v Nučicích byla tento den taky VVH. Zdravice podána a k občerstvení chlebíčky.

20. 1. jsme se vydali na VVH SDH Solopisky. Zdravice podána, k občerstvení řízek.

24. 1. zásah, otevření bytu .... Více sekce zásahy

26. 1. schůze výboru

Od 20 hodin proběhla VVH SDH Jinočany. Zdravice podána, k občerstvení řízečky.

27. 1. jsme vyrazili na VVH SDH Hostivice. I zde jsme podali zdravici a k občerstvení byl guláš.

Další události:

Mladí hasiči se pravidelně scházeli každý pátek od 16 hod

Na florbale jsme také pravidelně běhali jako vždy každý pátek od 20:30 hod

Také jsme začali intenzivněji připravovat 16. třebotovský masopust