2013

2013

Činnost v měsíci prosinci


1.12.2013 - jsme se zúčastnili 2. rozsvícení třebotovského vánočního stromu. Před samotným rozsvícením zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov vánoční koledy. Letos příjemnou atmosféru doladilo občerstvení v podání restaurace U Růžičků.


7.12.2013 - jsme se zúčastnili první výroční valné hromady a to SDH Choteč. Zdravice podána a k občerstvení guláš s chlebem.

10.12.2013 - tento den byl DA Peugeot přehlášen a byly přiděleny nové SPZ. Takže už můžeme vůz používat.

14.12.2013 - část členů provedla seznámení a kondiční jízdy s novým vozem DA Peugeot Boxer.

20.12.2013 - od 19. hod. proběhla výroční valná hromada SDH Nučice a SDH Jinočany. Na obou výročkách byla podána zdravice. V Nučicích byly k občerstvení chlebíčky a v Jinočanech guláš s chlebem. Na dopravu delegátů byl použit DA Peugeot, a tím si další členové udělali kondiční jízdy.

27.12.2013 - schůze výboru.

Další události:
Na florbale běháme i poslední měsíc v roce.Činnost v měsíci listopadu

Do užívání naší jednotky byl zakoupen zánovní dopravní vůz Peugeot Boxer L1H1

02.11.2013 - jsme na žádost OÚ provedli pročištění třech kanalizačních rour v ulici U Kostela. Proplach byl proveden po odbagrování výpusti. Roury byly zaneseny ze 2/3. Také jsme pročistili vodoteč pod mostem, kam se nedostal bagr. Zahráli jsme si na kanálníky. Na proplach bylo použito 5 cisteren a tím si zároveň strojníci zopakovali obsluhu CAS.


04.11.2013 - jsme dodělali dvě kolena k ponornému kalovému čerpadlu. Kolena budou složit k tomu, aby se hadice nelámala při čerpání. Jedno koleno má úhel 90 st. a druhé 45 st. Takže při případném čerpání budeme potřebovat úhloměr pro zvolení správného typu :-)


16.11.2013 - proběhla od 18 hod. schůze 4.okrsku P-Z, a to v Hostivici. Na programu byly termíny výročních valných hromad, termíny soutěží na rok 2014 a další informace pro činnost SDH.

20.11.2013 - tento den se do historie našeho sboru a jednotky zapíše větším písmem, jelikož jsme provedli obměnu vozového parku. Do užívání naší jednotky byl zakoupen zánovní dopravní vůz Peugeot Boxer L1H1. Jedná se o vozidlo r.v.2009, nosnost 1300kg a s 6 místy k sezení. Tento vůz nahradí již do zásahu nevhodnou Š 1203, která má r.v.1972. Vozidlo bude sloužit k technickým zásahům. V zadní části bude umístěna PS 12, kalová čerpadla, hadice, armatury, el. centrála, osvětlovací stativy, lezecká výstroj, skládací žebřík, sorbent, lékárna a řada drobné výstroje a výzbroje. Úpravu vnitřní části budeme provádět od ledna 2014. Pořizovací cena vozu byla 300.000,- . Na pořízení se podílel zřizovatel jednotky, a to obec Třebotov 150.000,-. Zbylých 150.000,- doplatilo SDH Třebotov ze svých uspořených financí. Částku kterou jsme použili na dofinancování nákupu vozu jsme střádali několik let, a to převážně ze sběru kovového odpadu a brigád. Vozidlo je třeba ještě přehlásit na zřizovatele jednotky a zařadit do IZS.


22.11.2013 - na DA Peugeot Boxer byly nasazeny nové zimní pneu.


29.11.2013 - schůze výboru.

Další události:

I tento měsíc pravidelně běháme, funíme a potíme se při pátečních florbalech.Činnost v měsíci říjnu

Na CAS provedena STK, provedli jsme odčerpání studny v ulici U Kostela.

16.10.2013 - na CAS byla zdárně provedena STK a emise, takže máme na rok klid.

19.10.2013 - jsme v 10 hod. provedli v ulici U Kostela odčerpání studny z důvodu jejího čištění.

28.10.2013 - jsme na žádost OÚ provedli propláchnutí kanálu v ul. U Kostela. Bohužel proplach nebylo možno dodělat z důvodu velkého zanesení před výpustí. Druhé propláchnutí provedeme až po vybagrování odtoku.

31.10.2013 - technický zásah vyteklé provozní kapaliny z OA.... více sekce zásahy.

1.11.2013 - schůze výboru, vyjímečně posunutá o týden.

Další události:

pravidelné páteční florbaly jsou i tento měsíc.Činnost v měsíci září

Vylepšujeme naší CAS, také jsme vyjížděli ke dvěma zasáhům...

7.9.2013 - jsme popřáli našemu dlouholetému členovi Zdeňkovi Chlaňovi k jeho 65 narozeninám.

8.9.2013 - na CAS byly namontovány přídavné famfáry, a to ovládané z místa velitele. Takže nyní při jízdě bude plašit ptáky velitel a strojník bude mít volnější ruce.

10.9.2013 - zásah na likvidaci bodavého hmyzu

16.9.2013 - zásah požár chaty

27.9.2013 - schůze výboru.

další události:
Na florbale se potíme i nadále každý pátek 20:30-22.00 hod.Činnost v měsíci srpnu

Pomáháme s organizací dětského dne.

10.8.2013 - jsme oslavili 40-té narozeniny našeho Davida Malečka, pomalu se zařazuje mezi staré pány, ale i přes tuto skutečnost na florbale běhá jako mladý srnec.

24.8.2013 - kondiční jízdy s CAS. Všichni strojníci si zopakovali obsluhu CAS a její řízení .


30.8.2013 - schůze výboru.

31.8.2013 - od 14 hodin začal na Brandejsce dětský den, kde jsme pro děti připravili jednu disciplínu v podobě opičí dráhy zakončenou lanovkou. Díky krásnému počasí se dostavilo hodně dětí . Po ukončení disciplín předvedly děti z SDH Solopisky zásah na hořící domeček. Naše jednotka provedla ukázku hašení střední pěnou. Od 17:30 hod. začal program s živou kapelou. Doufáme, že celé odpoledne si všichni užili.


- tento den si také všichni nositelé dýchací techniky udělali pravidelné cvičení.


Další události:
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo nákup vakcín pro členy naší jednotky a jednotky Solopisk proti žloutence typu A+B. Za tento počin děkujeme a Vážíme si ho, jelikož většině členům letos končí 10- tiletá platnost vakcíny.

Na florbale běháme stále i v srpnu.Činnost v měsíci červenci

Jako každý rok se podílíme na pomoci při cyklozávodě Kolo pro život.


13.7.2013 - jsme na žádost OÚ provedli brigádu v Solopiskách. Úkol byl připravit podklad silnice Velká Strana před válcováním. Společně s klukama ze Solopisk jsme si zahráli na cestáře.


14.7.2013 - jsme popřáli našemu veliteli Františkovi Jarouškovi k 65 narozeninám.

26.7.2013 - schůze výboru.

27.7.2013 - tento den jsme pomáhali pořadatelům cyklozávodu Kolo pro život řídit dopravu. Naše stanoviště bylo u přejezdu hlavní silnice nad Radotínem, odkud jsme se přesunuli na přejezdy v Třebotově a Kosoři. Dále jsme pomohli v Třebotově s občerstvovací stanicí pro závodníky. Na této akci se zapojilo 17 členů. Pokud máme dobré informace, tak na našich stanovištích žádného cyklistu automobil nesrazil.


Další události:
Pravidelné florbaly máme stále od 20:30-22.00hod. každý pátek v tělocvičně .Činnost v měsíci červnu

V tomto měsíci jsme pomáhali s likvidací povodňových událostí.


2.6.- 29.6.2013 - čerpání po vydatných deštích v Třebotově, Řevnicích a Černošicích.

22.6.2013 - jsme vyrazili na soutěž na Choteč.

26.6.2013 - jsme na žádost OÚ napytlovali protipovodňové pytle a rozvezli je v Třebotově na nejvíce ohrožená místa.

28.6.2013 - schůze výboru.

29.6.2013 - jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu, a to na memoriálu Karla Švestky.

Další události:
Na florbale běháme i tento měsíc.Činnost v měsíci květnu

Zúčastnili jsme se první letošní soutěže, kterou byl okrsek v Jinočanech.

18.5.2013 - jsme vyrazili na naši první soutěž v tomto roce, a to do Jinočan, kde byla okrsková soutěž .
31.5.2013 - schůze výboru

Na florbale pilujeme fyzičku i tento měsíc.Činnost v měsíci dubnu

Tento měsíc vyjíždíme k několika zásahům, také proběhl sběr železného šrotu

7.4.2013- jsme popřáli našemu dlouholetému členovi Miroslavu Forstovi k jeho 75 výročí. Ještě jednou gratulujeme.

13.4.2013 - jsme na žádost OÚ provedli odkalení hydrantu v ulici Pod Nemocnicí. Hydrant je na konci větve vodovodního řadu a občané si stěžovali na zkalenou vodu.

- tento den zdárně provedli zkoušky na nošení DT další 2 členové a to u HZS Řevnice. Jirka Paleček a Pavel Černý. Ať se jim vždy dobře dýchá.

15.4.2013 - zásah - pád rogalisty

18.4.2013 - jsme v 17 hod. vyjeli na žádost OÚ zasypat olejovou skvrnu k ZŠ, kterou díky technické závadě udělal zametací stroj. Po příjezdu již olej zasypávali pracovníci od metacího stroje. Takže jsme nezasahovali a tím jsme ušetřili 2 barely sorbentu.

21.4.2013 - jsme na žádost OÚ provedli prořez suchých větví na obecní lípě v ulici U Louže. Suché větve ohrožovaly možným pádem kolemjdoucí. Použili jsme lezeckou výstroj. Kromě větví nikdo nespadl.

23.4.2013 - zásah- požár elektroodpadu

26.4.2013 - schůze výboru.

27.4.2013 - jsme od 8 hodin provedli každoroční sběr železného šrotu. Za utržené peníze pořídíme vybavení do výjezdové jednotky. Pořád je co dovybavovat.

Další události:
Pravidelné florbaly máme stále od 20:30-22.00hod. každý pátek v tělocvičně .Činnost v měsíci březnu

Vyjížděli jsme k požáru kontejneru

5.03.2013 - jsme na žádost ZŠ a následně OÚ sundali nevyhovující lana v místní tělocvičně. Následně byla pověšena lana nová. Úkolu se zdatně ujal opičák Bukyn.

14.03.2013

- pomocný kompresor na foukáni CAS byl propojen se svolávačem, takže nyní začne foukat již při vyhlášení poplachu. Drobnost, která ušetří čas.


17.03.2013 - v 00:12 hod. jsme vyjeli na požár kontejneru

24.03.2013 - proběhla od 18 hod. schůze IV. okrsku P-Z v Hostivici. Na programu byly proběhlé výročky za rok 2012, termíny soutěží a výročí na rok 2013.

29.03.2013 - schůze výboru.

další události:
na florbale se pravidelně potíme i tento měsíc
Činnost v měsíci únoru

Uskutečnil se 11. třebotovský masopust...

02.02.2013 - výročka kluků v Ořechu. Podána zdravice a občerstvení guláš.

09.02.2013 - po delších přípravách začal od 14 hod. u místního kostela sv. Martina 11. třebotovský masopust. Program začal oficiálním zahájením naší starostkou obce pí. Alicí Rahmanovou, následoval zpěv dětí ze ZŠ Třebotov. My jsme připravili 2 scénky k 800-tému výročí vzniku Třebotova. První poukázala na fakt, že zmínka o Třebotově byla již v Třebohorách, kde se objevil Třebobit. Druhá ukazovala na příchod praotce Třebaty, Ouřaty a jejich družiny, kteří zde založili naší obec. Po programu u kostela se dav lidí vydal na průvod obcí. První zastavení bylo na tvrzi, kde manželé Sedláčkovi nabízeli Tvrzovici. Další zastavení bylo u hasičárny, kde nás pohostil Starý moudrý hasič. Zde též létaly jitrnice. Následovala zastávka u Ouřadů, Jaroušků, Tomků a Šveců. Také proběhla soutěž o nejrychlejšího masopusťáka. Cíl průvodu byl tradičně v restauraci U Růžičků, kde na sále bylo divadélko pro děti a od 19 hod. koncert kapely Traband.
Počasí bylo výborné, nálada též, takže se již těšíme na 12-tý ročník. Děkujeme všem, kdo se na organizaci a na uspořádání podíleli.

masopustní scénky:

https://www.youtube.com/watch?v=en3I4CIq3kY
https://www.youtube.com/watch?v=lUL_CupvXbw

10.02.2013 - úklid po masopustu.

22.2.2013 - schůze výboru.

- od 19 hod. proběhla výročka kolegů ze Solopisk. Zdravice též podána.

Další události:
v tělocvičně běháme i tento měsíc
Činnost v měsíci lednu

V měsíci lednu již tradičně proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Vyjížděli jsme také k technickému zásahu...

5.1.2013

- nositelé DT si zopakovali vše potřebné k obsluze dýcháků.


6.1.2013 - jsme po vánočních svátcích sundali osvětlení z třebotovského vánočního stromu. Co nevidět ho budeme zase zdobit.

11.1.2013 - jsem se zúčastnili výroční valné hromady SDH Nučice. Podali jsme zdravici. Občerstvení chlebíčky.

12.1.2013 - výročka SDH Drahelčice. Zdravice podána. Občerstvení párek , káva a tatranka.

18.1.2013 - od 19.00 hod. proběhla v restauraci U Růžičků naše výroční valná hromada. Na programu byla jako vždy zpráva o činnosti 2012, správa hospodářská, revizní, zaměření na rok 2013 a usnesení. Hosté byli z SDH Solopisk, Kosoře, Chotče, Ořecha, Černošic, Jinočan, Drahelčic, Úhonic, Nučic dále Slovan Třebotov, Klouzačka o.s. a starostka obce Třebotov. K pohoštění guláš s knedlíkem.

23.1.2013 - technický zásah odstranění sněhu ze střechy školky

25.1.2013 - schůze výboru.
Další události:
I první měsíc roku 2013 chodíme pravidelně každý pátek od 20:30-22.00 hod. do místní tělocvičny, kde běháme za florbalovým míčkem jak splašení psi.
Začaly přípravy na masopust 2013.