ZÁSAHY 2021

Transport pacienta - Třebotov

10. 2. jsme v 10:52 hod vyjeli na hlášený transport pacienta. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě je ZZS , která potřebovala pomoc s transportem do sanitky. Za pomoci transportní plachty jsme pacienta snesli po schodech do sanitního vozu. Na základně jsme byli v 11:04 hod.

Členové zásahu: Matěj Černý, Václav Fafejta, Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Jarda Dvořák, Martin Pavliš, Míra Hilšer a pantáta Ouřada


Požár, planý poplach - Třebotov

24. 2.2021 jsme v 18:19 hod vyjeli na hlášený požár do bývalého JZD. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení. Operační středisko toto pálení nemělo v evidenci. Po domluvě s velitelem zásahu a ohnivákem (člověk u ohně) bylo domluveno, že provedeme likvidaci ohniště. Použili jsme 1 x C proud a na závěr jsme ohniště zalili pěnou z Propaku. Na místo dorazil velitel čety HZS Řevnice , JSDH Solopisky a policie ČR. Na základně jsme byli 19:54 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, David Maleček, Pavel Černý, Matěj Černý a pantáta Ouřada


Požár lesa - Černošice

27. 3. jsme ve 12:22 hod vyjeli na hlášený požár lesa na Babce. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár mýtiny po těžbě dřeva. Ohniště po pálení větví se díky silnému větru vznítila a začala hořet. Zásah komplikoval hůře přístupný terén o velké ploše. Jednalo se o rozměr cca 200x300 m s velkým převýšením. Po domluvě s velitelem zásahu jsme nasadili 1 x C proud, který jsme záhy zaměnili na D proud. Současně jsme v Třebotově u rybníka provedli čerpací stanoviště, kde jsme doplnili 80 m3 vody do cisteren. Celkem se zde "otočilo" 16 cisteren. Dopravu vody zajišťovalo 6 vozů. Na místě jsme zasahovali společně s HZS Řevnice, JSDH Mokropsy, JSDH Solopisky.                                              Na základně jsme byli v 17:56 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, David Maleček, Matěj Černý, Libor Pavlík, Lukáš Rys, Pavel Černý, Václav Fafejta, Libor Jaroušek a pantáta Ouřada

PS: při zásahu byla na čerpacím stanovišti a hasičárně kontrola z lesa (poslední foto)


Požár sila - Kuchař

8.4. jsme ve 22:06 hod. vyjeli na hlášený požár sila s obilím v obci Kuchař. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že zasahuje JSDH Vysoký Újezd s 1 x vysokotlakým proudem. Termo kamerou jsme zkontrolovali silo a zjistili jsme, že začínající požár se nachází pouze ve spodní části sila, kde se shromažďoval odpad z obilí. Po příjezdu dalších jednotek bylo rozhodnuto, že celý odpadní prostor se vyveze za pomoci nakladače. Naštěstí začínající požár byl včas nahlášen pozorným občanem a díky včasnému zásahu se požár nerozšířil na celé silo. Na místo též dorazil HZS Řevnice, HZS Beroun, JSDH Rudná. Na základně jsme byli v 23:22.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Matěj Černý, Libor Jaroušek, Václav Fafejta, Pavel Černý, David Maleček, Lukáš Rys, Libor Pavlík a pantáta Ouřada


Čerpání vody - Třebotov

25. 5. jsme v 17:05 hod vyjeli na čerpání vody do ulice U Louže. Díky vysoké hladině spodní vody měl majitel vodu ve sklepě. Odčerpáním vody v obecní studni klesla i voda v přilehlém sklepě. Použili jsme el. čerpadlo. Na základně jsme byli v 19:45 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Pavlík, Matěj Černý a Václav Fafejta


Čerpání vody - Třebotov

21. 6. jsme v 17:10 hod vyjeli na hlášené čerpání vody v ulici Na Šumavě. Po příjezdu bylo zjištěno, že je zatopen sklep do výšky 50 cm díky nefunkčnímu ventilu pro pomocné čerpadlo domácí vodárny. Bylo použito velké elektrické čerpadlo a na dočerpání el. čerpadlo malé. Odčerpali jsme 3 m3 vody. Na základně jsme byli v 18:15 hod. Nikdo se neutopil.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Pavlík, Libor Jaroušek a Pavel Černý.


Odstranění stromů - Třebotov

8. 7. jsme vyjeli na hlášený spadlý strom do ulice V Chatách. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o zlomenou hlošinu úzkolistou známou též pod názvem oliva česká, která ležela přes celou silnici. Za použití motorové pily jsme hlošinu, známou též pod názvem oliva česká, odstranili. Následně jsme se vydali k další události, a to do ulice V Lesoparku, kde bránila průjezdu větší větev jasanu. Následovala třetí událost v ulici Hlavní, kde byla odstraněna zlomená třešeň. Na základně jsme byli ve 20:40 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Lukáš Ouřada, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Martin Pavliš, Pavel Černý.


Odstranění stromu - Třebotov

8. 7. - jsme se slovy "dlouho jsme se neviděli" vyjeli ve 21:15 hod na hlášený spadlý strom na silnici číslo 101 mezi Třebotovem a křižovatkou na Chýnice. Strom zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Odstraněn byl motorovou pilou. Po sbalení materiálu jsme se přesunuli na komunikaci od hřbitova směr křižovatka na Roblín. Zde jsme odstranili 4 větve zasahující do silnice. Na základně jsme byli ve 22:23 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Lukáš Ouřada, Václav Fafejta, Matěj Černý, Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Martin Pavliš, Pavel Černý.Odstranění stromu - Kosoř

9. 7. jsme v 17:39 hod vyjeli na hlášený spadlý strom přes silnici do ulice Samota , Kosoř. Po příjezdu bylo zjištěno, že vyvrácený strom brání průjezdu. Strom byl odstraněn za pomoci motorové pily a několika párů lidských rukou. Na základně jsme byli v 18:26 hod.

Členové zásahu: Libor Pavlík, David Maleček, Lukáš Ouřada, Václav Fafejta, Marek Jaroušek, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Ondra Fafejta.Odstranění větve - Třebotov

14. 7. - jsme v 11:00 hod vyjeli na hlášenou nalomenou větev. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o tři větší větve ořechu ve výšce 7 metrů, které hrozí pádem na přilehlou střechu. Prostor neumožnil ustavení výškové techniky, tak jsme za pomoci čtyřdílného žebříku, pracovního lana, pily a lezecké výbavy větve vyvázali, uřízli a bezpečně spustili na zem. Na místo též dorazila jednotka HZS Řevnice. Na základně jsme byli ve 12:04 hod.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, Libor Pavlík, Lukáš Rys a pantáta Ouřada. 


Transport pacienta - Kosoř

19. 8. jsme ve 2:49 hod vyjeli na hlášený transport pacienta do Kosoře. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je třeba pomoci se snesením pacienta z 1. patra do sanitky. Na základně jsme byli ve 3:20 hod. Na místě byla zdravotnická záchranná služba ASČR. Transport proveden za pomoci transportní plachty.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Pavlík, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Lukáš Rys, Pavel Černý a pantáta Ouřada


Transport pacienta - Třebotov

26. 8. jsme ve 20:35 hod vyjeli na hlášený transport pacienta. Na místě bylo zjištěno, že je třeba přenést pacienta do sanitky zdravotnické záchranné služby za pomoci transportní plachty. Na základně jsme byli ve 20:52 hod.

Členové zásahu: Matěj Černý, Lukáš Rys, Lukáš Ouřada, Pavel Černý, Libor Pavlík, Libor Jaroušek a David Maleček


Odstranění stromu - Černošice

21.10. jsme ve 13:59 hod. vyjeli na hlášený spadlý strom přes silnici mezi Solopisky a Černošice. Po příjezdu jsme zjistili, že strom je již odstraněn. Strom strhnul kabel veřejného osvětlení, takže jsme provedli provizorní zaizolování konce kabelu. Na základně jsme byli ve 14:47 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Matěj Černý, Libor Jaroušek, Libor Pavlík, Míra Hilšer, Jarda Dvořák a Josef Svoboda a Ondřej Fafejta.


Požár nakladače - Třebotov

14. 11. jsme v 11:39 hod vyjeli na hlášený požár nakladače do ulice Hlavní. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o shořelý nakladač, u kterého dohořívají kola. Použili jsme 1 x C proud a termokameru pro kontrolu úplného dohašení . Na základně jsme byli ve 12:20 hod.

Členové zásahu: Lukáš Ouřada, Lukáš Rys, Marek Jaroušek, Pavel Černý, Libor Jaroušek, Libor Pavlík, David Maleček a pantáta Ouřada.


Vyhledávání pohřešované osoby - Černošice

3.12. jsme v 17:14 hod. vyjeli na hlášené vyhledávání pohřešované osoby do Černošic. Po příjezdu na místo a po poradě s velitelem zásahu a Policií ČR jsme měli za úkol prohledat danou část lesa mezi Vráží a Vonoklasy. Zhruba po hodině a půl bylo ohlášeno nalezení osoby. Na základně jsme byli v 19:06 hod. Nikdo se v tmavém lese neztratil.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Matěj Černý, Libor Pavlík, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Ondřej Fafejta, David Maleček, Pavel Černý, Lukáš Rys a pantáta Ouřada. V záloze Lukáš Ouřada, Martin Pavliš.