2018

Požár zahradního domku - Třebotov

28. 11. jsme ve 20:21 hod vyjeli k požáru zahradního domku do ulice Na Šumavě. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár domku je v plném rozsahu. Použili jsme 2 x C proud.

Během zásahu byla vynesena jedna propan-butanová láhev, která byla chlazena v zahradním jezírku. Na dohašení a kontrolu přilehlé budovy byla použita termokamera. Na místo dorazil HZS Řevnice, JSDH Solopisky, Policie ČR a vyšetřovatel HZS. Na základně jsme byli ve 21:48 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Jaroušek, Lukáš Rys, Matěj Černý, Václav Fafejta, Pavel Černý, Libor Pavlík a pantáta Ouřada.


Transport pacienta - Třebotov

20. 9. jsme ve 20:30 hod byli vyžádáni na pomoc při transportu pacienta do ul. U Rybníka. Za pomoci evakuační vany jsme společně s členy posádky zdravotnické záchranné služby bezpečně pacienta přenesli do sanitky.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Josef Svoboda, David Maleček a Libor Jaroušek


Požár rodinného domu

22. 8. jsme ve 22:30 hod vyjeli na nahlášený požár rodinného domu do ulice Pod Vsí. Po příjezdu na místo jsme důkladným průzkumem zjistili, že se jedná o planý poplach. Požární hlásič měl poruchu. Určení místa zásahu bylo ztíženo tím, že dům nebyl označen číslem popisným, navigace s místem události nenaběhla a v papírové mapě dům ještě není. Takže jsme si procvičili vyhledávání místa zásahu. Na místo dorazil ještě HZS Praha, HZS Řevnice, Městské policie Černošice a policie ČR. Na základně jsme byli ve 23:27 hod.

Členové zásahu: Lukáš Rys, Pavel Černý, Libor Jaroušek, Lukáš Ouřada, David Maleček, Matěj Černý, Libor Pavlík a Jiří Paleček.


Záchrana srny - Třebotov

12. 8. jsme v 15:06 hod vyjeli na hlášenou záchranu srny z vodní plochy v ulici Hlavní. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že v "Louži" je spadlá srna. Vyčerpanou srnu jsme vytáhli a zkontrolovali, zda nemá zranění, odvezli do lesa, vypustili ji a zamávali jí. Nikdo se v rybníce neutopil a na základně jsme byli v 15:33 hod.


Členové zásahu: David Maleček, Lukáš Ouřada, Libor Jaroušek a Libor Pavlík


Bodavý hmyz

3. 8. jsme v 18:55 hod vyjeli na hlášenou likvidaci bodavého hmyzu do ulice Na Vršku. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o vosy, které si udělaly hnízdo v klimatizační jednotce. Díky chemickým prostředkům jsme vosy vyhnali. Nikdo nebyl opíchán a na základně jsme byli v 19:30 hod.

členové zásahu: Lukáš Rys, Libor Jaroušek, Matěj Černý, Libor Pavlík, pantáta Ouřada, David Maleček a Pavel Černý

3 .5. jsme ve 13:48 hod vyjeli na hlášený požár do bývalého areálu ZD Třebotov. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří travní porost a přilehlé křoví a naštěstí se nepotvrdilo hlášení o požáru skladu.

Čerpání vody - Třebotov

10. 6. jsme v 7:58 hod. vyjeli na hlášené čerpání vody do ulice Na Potoce. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o starou nepoužívanou jímku zatopenou dešťovou vodou. Majitelka měla obavy z případného prosáknutí vody do přilehlé místnosti. Použili jsme el. kalové čerpadlo.Na základně jsme byli v 8:50 hod. Na místo zásahu byla vyslána pouze naše jednotka.

Členové výjezdu: Libor Jaroušek, Pavel Černý, Lukáš Ouřada, David Maleček a pantáta Ouřada.

3 .5. jsme ve 13:48 hod vyjeli na hlášený požár do bývalého areálu ZD Třebotov. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří travní porost a přilehlé křoví a naštěstí se nepotvrdilo hlášení o požáru skladu.

Požár v areálu ZD - Třebotov

3 .5. jsme ve 13:48 hod vyjeli na hlášený požár do bývalého areálu ZD Třebotov. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří travní porost a přilehlé křoví a naštěstí se nepotvrdilo hlášení o požáru skladu.

Použili jsme 1 x D proud (naše označení Gardena systém) a za pomoci 1,5 m3 vody byl požár uhašen. Na místo též dorazil HZS Praha- stanice 8 (Radotín) a HZS Řevnice.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Libor Jaroušek, Leoš Militký, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Libor Pavlík


Požár lesa

9.5. jsme v 15:31 hod. vyjeli na hlášený požár lesa Na Pískách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří lesní porost cca 50x30 m. Nasadili jsme 1 x C proud + 1 x D proud. Na základně jsme byli v 17:47 hod. značně propoceni. Na místo též dorazil HZS Praha, Řevnice a JSDH Černošice.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Jaroslav Dvořák, pantáta Ouřada a David Maleček


Požár kontejneru - Třebotov

17. 2. jsme v 16:32 hod vyjeli na hlášený požár kontejneru do ulice V Chatách. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o plechový kontejner na směsný odpad. Použili jsme 1 C proud. Udělali jsme "kontejnerovou polévku", vodu vypustili a po sbalení materiálu odjeli. Příčina požáru žhavý popel. Na základně jsme byli v 17:02 hod. Na místo též dorazil HZS Řevnice.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, David Maleček, Lukáš Rys, Pavel Černý a Petr Ryneš.


Technický zásah - rozlitá nafta

1. 2. jsme v 16:50 hod vyjeli do ulice Nad Sady, kde byla hlášená uniklá nafta. Po přijezdu bylo zjištěno, že se jedná o kaluž cca 1 m2. Použit sorbent. Na základně jsme byli v 17:20 hod

Členové zásahu: David Maleček, Pavel Černý, pantáta Ouřada


Otevření domu

24. 1. jsme v 10:04 hod vyjeli na hlášené otevření domu. Po příjezdu na místo jsme provedli průzkum a zjistili, že uvnitř se nachází starší žena a neotvírá. Obešli jsme dům pro zjištění nejjednodušší ho vniknutí. Následně se majitelka objevila v okně živá a zdravá.Pouze tvrdě spala. Na místo též dorazil HZS Praha- stanice 8, ZZS ASČR (záchranka), Policie ČR. HZS- Řevnice byl odvolán. Na základně jsme byli v 10:36 hod.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, Lukáš Rys, Marek Jaroušek, David Maleček, Matěj Černý a Jiří Paleček.