2015         

2015

Činnost v měsíci prosinci

Začíná období výročních valných hromad.

5.12.2015 - pravidelné měsíční cvičení jednotky.

12.12.2015 - od 19 hod. začala výroční valná hromada u kolegů v Chotči. Zdravice podána. K občerstvení guláš s chlebem.

25.12.2015 - schůze výboru.

Další události:

- na florbale běháme a funíme i poslední měsíc v roce.

- mladí hasiči se scházeli i tento měsíc.


Činnost v měsíci listopadu

konal se první Svatomartinský jarmark. Také proběhlo pravidelné měsíční cvičení.

7.11. 2015 - v tento den byl po delších přípravách v Třebotově první Svatomartinský jarmark. Začátek jarmarku byl v 10:30 hod. v kostele a od 11 hod. začal prodej u rybníka. Náš úkol byl ráno postavit stany, připravit sezení, zajistit pro stánkaře el. proud, připravit aparaturu a lehce vést program. Díky dobrému počasí bylo celý den kolem rybníka dost lidí, kteří se bavily živými cimbálovými kapelami, koncertem zpěvačky Alice Bonde a pro děti bylo připraveno divadlo. V 17 hod. vyšel z místního kopečku Brandejska lampionový průvod směrem ke kostelu sv. Martina, kde též celý program zakončila dětská mše a sněžení v kostele.

14.11.­2015 - proběhlo pravidelné měsíční cvičení. Tento den jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina si zopakovala práci ve výškách. Zopakovali jsme základní uzly, kotvící body a slaňování se slaňovací brzdou a slaňování přes osmu a prusík. Druhá skupina si vyzkoušela obsluhu IDP (dýchací techniky) agregátů v CAS a všeho co je umístěno ve voze. Skupiny se poté prohodily.

22.11.2015 - od 17 hod. proběhla v hasičárně v Hostivici schůze 4. okrsku P­Z. Na programu bylo především konání a termíny výročních valných hromad jednotlivých sborů.

27.11.2015 - schůze výboru.

28.11. 28.11. 2015 - tento den jsme na žádost OÚ provedli již tradiční zdobení vánočního stromu.

29.11.2015 - v 17 hod. proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu u rybníka. Před samotným zážehem světel zazpívaly vánoční i nevánoční písně děti ze ZŠ Třebotov. Slavnostní rozsvícení jako vždy bylo na naší paní starostce. Díky restauraci U Růžičků a Lahůdkové hospůdce U Kalinů bylo i občerstvení.

Další události:

- i tento měsíc běháme na florbale.

- i tento měsíc mají mladí hasiči schůzky každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci říjnu

v Jílovém u Prahy proběhl velitelský den P­Z.Proběhlo v Louti u Nové Rabině školení vedoucích mládeže.

3.10.2015 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Na programu bylo zopakování komunikace přes radiostanice, rozvinování dopravního vedení útočných proudů a použití nastavovacího žebříku. Připomněli jsme si vybavení a využití zdravotnického batohu a používání evakuační vany. Dále jsem si oživili obsluhu dýchací techniky.

16. - 18.10.2015 - tyto 3 dny proběhlo v Lokti u Nové Rabině školení vedoucích mládeže. Za náš sbor se tohoto školení zúčastnila naše statečná Jitka Karčová, která je hlavní vedoucí mladých hasičů u nás ve sboru. Jitka školení zvládla a zdárně dokončila, takže má i platné osvědčení a může vést naše dítka. Jitce přejeme pevné nervy a ruku.

16.10.2015 - jsme byli popřát našemu dlouholetému členovi panu Františku Podzemskému k jeho 65­tým narozeninám.

30.10.2015 - v Jílovém u Prahy proběhl velitelský den P­Z. Na programu byla prezentace hasičské výzbroje a výstroje. Dále jsme se dozvěděli všechny novinky, a to především v odborné přípravě. Obsluha motorových pil musí nyní na proškolení každý rok. Nový velitelé a strojníci musí absolvovat týdenní školení, takže získání nových velitelů a strojníků bude mnohem složitější. Žádná zpráva, dobrá zpráva. Na oběd jsme byli doma.

30.10.2015 - schůze výboru.

Po deseti letech jsme obměnili stan na soutěže a různé akce.

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc každý pátek od 20:30 hod.

Mladí hasiči se scházeli též tento měsíc.


Činnost v měsíci září

Proběhl druhý ročník bežeckého závodu Během Třebotovem, také proběhlo pravidelné praktické cvičení.

5.9.2015 - proběhlo pravidelné praktické cvičení. Tento den jsme se rozdělili na dvě skupiny. První si vyzkoušela zásah v zakouřeném prostoru ( jako vždy igeliťák na masce dokonale zaslepil), druhá si vyzkoušela rozvinutí dopravního vedení a útočného proudu s překonáním překážek. Skupiny se prostřídaly. Dále bylo procvičeno vše důležité

.

12.9.2015 - tento den proběhl druhý ročník běžeckého závodu Během Třebotovem, který má několik dětských kategorií, ženskou a mužskou kategorii na vzdálenost 5 a 10 km. Byli jsme požádání organizátory o pomoc na trati. Mimo tuto výpomoc se 5 našich členů zúčastnilo závodu. Lukáš Ouřada, Petr Ryneš, Pavel Černý, Libor Jaroušek běželi 5 km dlouhou trať a Honza Linhart 10 km trať. Všichni naši členové se vrátili do cíle bez újmy. V dětských kategoriích jsme měli z řad hasičů také zástupce a dokonce vyběhali jedno první, jedno druhé a jedno třetí místo v různých kategoriích.

15.9.2015 - jsme na žádost místního občana provedli poražení jednoho ořechu a jedné třešně v ulici U Lesa. Ořech byl poražen za pomoci lezecké výbavy. Kácení trvalo 3 hodiny.

25.9.2015 - schůze výboru.

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.

Po prázdninové pauze se opět scházejí mladí hasiči, a to vždy v pátek od 16 hod.Činnost v měsíci srpnu

Proběhlo pravidelné cvičení jednotky, také jsme se rozloučili s naším dlouholetým velitelem...

1.8.­2015 - jsme jako každou první sobotu v měsíci měli cvičení jednotky. Opět jsme si procvičili rozvinutí dopravního vedení a útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, dýchací techniku a obsluhu agregátů. Marťas si navíc vyzkoušel broďáky, díky kterým našel hadicový klíč, který mu spadl do rybníka.


8.8.­2015 - jsme obnovili žluté čáry na asfaltě před hasičárnou. Chvíli zase vydrží.


28.8.2015 - jsme se rozloučili s naším dlouholetým velitelem Františkem Jarouškem, který zemřel 20.8.2015. Rozloučení proběhlo v Krematoriu Motol. Funkci velitele sboru vykonával úctyhodných 45 let. Čest jeho památce.

schůze výboru.

Další události:

na florbale běháme pravidelně i v srpnu.
Činnost v měsíci červenci

pomáhali jsme organizátorům cyklozávodu Kolo pro život s řízením dopravy nad Radotínem, v Třebotově a Kosoři.

4.7.2015 - proběhlo pravidelné praktické cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali vše důležité a potřebné.

16.7.2015 - ­ na plovoucím čerpadle a elektrocentrále jsme vyměnili olej

21.7.2015 -výjezd ­ požár kombajnu a výjezd ­ na požár lesa

22.7.2015 - výjezd ­ požár lesa 2

25.7.2015 - jsme pomáhali organizátorům cyklozávodu Kolo pro život s řízením dopravy nad Radotínem, v Třebotově a Kosoři. Na našich stanovištích se nikomu nic nestalo a nikoho auto nesrazilo. 2 naši členové se zúčastnili závodu jako cyklisté a oba dojeli do cíle. Celkem ze akce zúčastnilo 18 členů + 2 cyklisté navečer jsme oslavili 40­tiny našeho strojníka Marka Jarouška.


26.7.2015 - výjezd ­ bodavý hmyz

31.7.2015 - na žádost místního občana jsme provedli poražení vzrostlého smrku v ulici V Chatách. Z důvodu malého prostoru bylo potřeba provést kácení za pomoci lezecké výbavy. Zhruba za 4 hodiny byl smrk na zemi. Od 19 hod. schůze výboru

Další události:

na florbale běháme i v červenci


Činnost v měsíci červnu

Účastnili jsme se memoriálu Karla Švestky v Nučicích a také soutěže sv. Floriána na Chotči.

6.6.2015 - v 9:55 technický zásah kachňata. 

Od 13 hod. vypuklo na novém školním hřišti jeho slavnostní otevření. Po úvodním proslovu starostky obce a ředitelky ŽŠ začal exhibiční zápas basketu našeho týmu proti zbytku světa. Zápas byl kvalitní a všichni hráči se bavili. Od 13 hod. též začali sportovní disciplíny pod vedením tenisové školy Tenisáček. Před 15 hod. byl odstartován hromadný běžecký start, který končil na Brandejsce, kde vypukl následný dětský den. Náš sbor připravil jednu disciplínu pro děti, připravili jsme ohniště. Příjemné odpoledne bylo zakončeno opékáním buřtů.

13.6.2015 - soutěž Choteč

20.6.2015 - memoriál Karla Švestky v Nučicích

26.6.2015 - schůze výboru.

27.6.2015 - jsme byli na školení na obsluhu motorových pil a rozbrusů. Takže na 2 roky máme klid a máme nadále 4 řezáče s platným osvědčením.

Další události:

na florbale běháme nadále a děťští hasiči se scházejí i v červnu.


Činnost v měsíci květnu

Proběhlo pravidelné cvičení jednotky, také jsme vyrazili na první letošní soutěž do Jinočan

2.5.2015 - proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Mimo jiného jsme si oživili práci s lezeckou výstrojí.

9.5.2015 - jsme provedli výměnu olejů a seštelování předstihu u PS 12­zásah a PS 12 - sport(Lišák).

16.5.2015 - jsme vyrazili na letošní první soutěž, a to na okrskovou do Jinočan. ...více sekce soutěže.

23.5.2015 - jsme si vyrobili 2 bedny na savice, které výhledově usadíme na střechu Boxera.

29.5.2015 - schůze výboru.

30.5.2015 - jsme od 8 hod. měli na stanici HZS Řevnice celodenní stáž. Dopoledne jsme probrali vnikání do uzamčených objektů, teorii lezecké techniky a po obědě praktické cvičení lezecké techniky. Před 17 hod. byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu do Tachlovic. 2 členové byly umístěni do Terna a zbytek jel v našem DA Boxer. Po návratu do Řevnic jsme vyrazili na naši základnu.

Další události:

Na florbale funíme i tento měsíc a dětští hasiči se i nadále scházejí každý pátek od 16. hod.


Činnost v měsíci dubnu

do Třebotova přijel Český rozhlas Region, aby s námi vytvořil reportáž o našem SDH v rámci soutěže Dobráci roku.

1.4.­2015 - přijel do Třebotova Český rozhlas Region, aby s námi vytvořil reportáž o našem SDH v rámci soutěže Dobráci roku. Do této soutěže nás přihlásil náš strojník Marek Jaroušek i přes náš důrazný nesouhlas, ale je to marný, je to marný, je to marný.

4.4.­2015 - pravidelné měsíční cvičení jsme zaměřili na obsluhu čerpadel vč. PS12, opět si nositelé DT zopakovali DT, vyzkoušeli jsme rozvinutí dopravního vedení a útočného proudu, kdo nebyl ve sklepě šel do sklepa s DT a také jsme si prakticky vyzkoušeli použití pěny.

24.4.2015 - ­ schůze výboru.

25.4.2015 - ­ jsme jako každé jaro provedli sběr železného šrotu a zároveň elektroodpadu. Sbírat bylo i letos co. Utržené peníze budou použity k dovybavení jednotky.

26.4.2015 - ­ jsme s časovým předstihem postavili hranici na blížící se čarodějnice.

29.4.2015 - výjezd únik plynu.

30.4.2015 - jsme společně strávili na pálení čarodějnic na Brandejsce.

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.

Od 17.4. se začínají scházet mladí hasiči pod vedením Jitky Karčové, a to vždy od 16­17:30 hod.


Činnost v měsíci březnu

proběhla v Hostivici výroční valná hromada IV. Okrsku P-Z.

6.3.2015 - jsme na žádost OÚ provedli v 11 hod. oplach silnice po opravě vodovodního řadu a to v ulici Na Vršku.

7.3.2015 - proběhlo pravidelné praktické cvičení jednotky. Opět bylo připraveno několik zásahů, kde bylo procvičeno vše důležité. Od 15 hod jsme se zúčastnili výroční valné hromady třebotovského spolku Slovan. Zdravice podána a k občerstvení guláš s knedlíkem.


15.3.2015 - proběhla v Hostivici výroční valná hromada IV. Okrsku P-Z. Na programu byla volba výkonného výboru, návrh členů do výkonných rad. Dále se určovaly termíny soutěží na rok 2015.

21.-23.3.2015 - na DA Peugeot boxer bylo domontováno VRZ, zároveň byl přidělen volací znak z Š 1203. Takže vše funguje, jak má.

27.3.2015 - schůze výboru

29.3.2015 - jsme si zopakovali zdravovědu při kurzu první pomoci v našem Velíně.

Další události:

na florbale běháme i tento měsíc.Činnost v měsíci únoru

jsme ve 14 hod. po větších přípravách zahájili u kostela sv. Martina 13. třebotovský masopust

7.2.2015 - proběhlo pravidelné měsíční cvičení jednotky. Opět bylo připraveno pár zásahů. Procvičili jsme rozvinutí dopravního vedení a útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, transport zraněného v nepřístupném terénu a tak vůbec.


13.2.2015 - jsme ve 14 hod. po větších přípravách zahájili u kostela sv. Martina 13. třebotovský masopust. Na úvod prohodila pár slov naše starostka obce Jitka Šůrová, poté zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov. Následovalo seznámení, že svátek zamilovaných pochází z Třebotova. Díky klukům z technických služeb bylo mezi kaly v čističce odpadních vod nalezeno velké vejce a za pomoci lásky našeho hosta Kimčonchuje bylo vajíčko rozbito. Z vajíčka se zrodil malý amorek, který střílel šípky lásky. Též zasáhl obyvatele USA Baráka Onana, který do Třebotova jezdí na chatu. Díky střele se Kim a Barák smířili a na důkaz i zazpívali. Amorek pro urychlení vytasil Láskomet 400, kterým obdaroval všechny lidi láskou. Spokojený dav se mohl rozejít na průvod obcí. První zastávka byla u tvrze, kde byla mimo jiné rozlévána pálenka Tvrzovice. Další zastávka byla u hasičárny, kde jsme tradičně vzbudili starého moudrého hasiče. Zde se též malý amorek naučil létat a rozhazoval jitrnice lásky. Následovala zastávka u Ouřadů, kde napekla Mišel Onanová, dále jsme se zastavili u Jaroušků a Tomků. U lípy se zamilované páry mohli projít uličkou lásky a stvrdit svůj svazek. Dále jsme se zastavili u Šveců, kde medvědi provedli rybolov lidí. U louže proběhla soutěž o nejrychlejšího masopusťáka. Poté se průvod vydal do cílové zastávky a to do restaurace U Růžičků. Zde od 16:45 hod ukázali své dovednosti mažoretky Třebotovské berušky pod vedením pí. Roll. V 17 hod začala pohádka o modrém Karkulákovi, kterou sehráli členové hasičů Třebotov. Poté byla dětská tancovačka, koncert zpěvačky Alice Bonde a poté masopustní Disco. Doufáme, že se všichni přítomní dobře bavili a že jsme jim zařídili příjemné odpoledne a večer. Děkujeme všem co se na masopustu 2015 podíleli. Tak zase za rok....

https://fetterless.rajce.idnes.cz/Masopust_Trebotov_2015/
https://www.youtube.com/watch?v=0Dq738nejzY
https://www.youtube.com/watch?v=cafz42iOJ7Y


14.2.2015 - od 10:30 hod vypukl úklid po masopustu

16.2.2015 - jsme popřáli našemu členovi p. Bohumilu Valtrovi, k jeho 85-tým narozeninám.

27.2.2015 - schůze výboru, kde jsme též popřáli našemu dlouholetému členovi p. Pavlu Podzemskému k jeho 70-tým narozeninám.

28.2.2015 - na Cas byl namontován přídavný teploměr motoru a to k čerpadlu. Takže nyní bude mít strojník přehled i o teplotě motoru při obsluze čerpadla. Od 17 hod začala v Solopiskách výroční valná hromada. Zdravice podána. K občerstvení guláš s chlebem.


Další události:

na florbale běháme pravidelně i tento měsíc.Činnost v měsíci lednu

Pravidelné měsíční cvičení jednotky s novými dýchacími přístroji. Proběhla výroční valná hromada sboru.

2.1.2015 - jsme začali vyrábět poslední držák na novou DT, a to za sedadlo velitele.

3.1.2015 - proběhlo první cvičení jednotky tohoto roku. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, kdy první šla procvičit zásah v zakouřeném prostoru do Velína a druhá měla pár venkovních zásahů na rozvinutí dopravního vedení + útočného C proudu, následoval transport zraněného v lese za pomocí evakuační vany.

7.1.2015 - držák na DT dodělán, takže nyní máme v kabině všechny 4 ks DT.

9.1.2015 - od 19. hod. začala v restauraci U Růžičků naše výroční valná hromada. Na programu bylo přivítání hostů z SDH Choteč, Kosoř, Solopisk, Drahelčic, Ořecha, Hostivic a Rudné. Dále jsme přivítali Veroniku Černou za o.s. Klouzačka a naši paní starostu Jitku Šůrovou s místostarostkou Alicí Rahmanovou. Následovala minuty ticha za zesnulé členy, poté byla přečtena zpráva o činnosti, pokladní zpráva, revizní, zaměření na rok 2015 a na závěr byly provedeny volby SDH. Zvoleni byly: starosta: Pantáta Ouřada, místostarosta: David Maleček, velitel: Libor Jaroušek, strojník: Marek Jaroušek, hospodář: Alena Bártlová, jednatel: Martin Podzemský a preventista: Milan Bártl. Jako občerstvení guláš s knedlíkem.

 


10.1.2015 - jsme podali zdravici u kluků z Drahelčic. Občerstvení klobása.

11.1.2015 - na CAS bylo namontováno nové síto do bazénu. Takže čerpadlo bude lépe chráněno před případným nepořádkem. Síto bylo vyrobeno z nerezového bubnu automatické pračky AEG, typ bohužel neznáme.

24.1.2015 - tento den byly též upraveny koncovky hadic v CAS. Některé koncovky šly hodně, ale hodně ztěžka. Stárneme a potřebujeme šetřit sílu a hlavně čas při zapojování.

- od 14:30 hod. proběhla výročka SDH Ořech. Zdravice podána. Občerstvení guláš s chlebem.

30.1.2015- schůze výboru. Od 19 hod. začala výročka SDH Nučice. I zde podána zdravice. Občerstvení chlebíčky.


Další události:

na florbale běháme i první měsíc roku 2015
začínáme intenzivněji připravovat masopust 2015, který vypukne 14.2. u kostela sv. Martina. Takže jsme měli několik schůzek.