2014

Bodavý hmyz

8.8.2014 - jsme v 9 hodin vyjeli na likvidaci dobavého hmyzu, který ohrožoval majitele, a to do ulice Nad Rybníčkem.Bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v el. kapličce. Za pomoci chem. prostředků bylo hnízdo zlikvidováno. Zásah trval 15 min.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Petr Ryneš, Libor Jaroušek.


Požár osobního automobilu

20.6. V 19:20 hod. jsme vyjeli na hlášený požár na louce Na Pískách u staré pískovny. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o požár osobního automobilu. Použili jsme 1 x C proud. Na místo dorazila též JSDH Choteč, HZS Řevnice, Policie ČR a městská policie. Na základně jsme byli ve 20:23 hod.

Členové zásahu: Jiří Paleček, Aleš Pietrula, Libor Jaroušek, Lukáš Ouřada, Martin Podzemský, Lukáš Rys, Pavel Černý, Václav Fafejta, David Maleček.


Technická pomoc

16.3. Ve 12:50 hod měli na žádost starostky obce technickou pomoc v podobě záchrany autobusové zastávky u pomníku.Když jsme přijeli na místo byla zastávka díky silnému vichru z hor téměř překlopená v silnici. Bouda díky budování chodníků nebyla zatím přikotvená k zemi a silný vítr udělal své. Aby zastávka přežila další nápory větru bylo rozhodnuto boudu položit na bok a přenést na protější stranu za škarpu, kde již byla v bezpečí. Bouda přežila.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Jaroušek, pantáta Ouřada, Milan Bártl, Aleš Pietrula,

dále pomohli kolemjdoucí a jedoucí Luboš a Petr Sedmihradský, Radek Malecký, Martin Mezera, Luboš od Mezerů, Miloš Ejem.


Požár stromu

11.3. jsme vyjeli v 11:13 hod. na hlášený požár stromu do ulice Slepá. Po příjezdu jsme zjistili, že cca 5 metrů od země doutnal starý vyhnilý ořech. Požár vznikl od jiskry z blízkého ohniště, kde majitel pálil větve. Před naším příjezdem byl oheň uhašen zahradní hadicí. Majitel se obával opětovného vzplanutí a protože výhledově plánoval vyhnilý ořech porazit, tak jsme ho poslali na zem. Na místo dorazil též HZS Řevnice. Na základně jsme byli v 11:52 hod.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Martin Kodým, Libor Jaroušek, Jiří Paleček, David Maleček.


Požár nákladního automobilu

5.2. jsme v 17:13 hod. vyjeli na hlášený požár nákladního automobilu v bývalém areálu JZD. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že vrata do areálu jsou zamčená.Po chvíli dobývání jsme vrata přelezli a natáhli 1 C proud z naší CAS a druhý C proud natáhli kolegové z HZS Praha stanice 8. Použili jsme 2 x dýchací techniku S5. Po lokalizaci jsme společně s HZS Řevnice otevřeli vrata. Dohašení provedl HZS Řevnice vysokým tlakem (nám došla voda). Prostor jsme nasvítili halogeny 2x1000W.Na základně jsme byli v 18:37 hod. U tohoto zásahu se ztělesnila noční můra každé jednotky. Z důvodu vadných akumulátorů nešlo nastartovat. I přes pravidelné kontroly a neustálému napojení na nabíječi "baterky zgebly". V rámci rozcvičky jsme CAS roztlačili a následně vyjeli. Ještěže pravidelně běháme na florbale a jíme syrové maso. I přes tuto hodně nepříjemnou a zdržující situaci jsme vyjeli za 8 min.

Členové zásahu: David Maleček, Libor Jaroušek, Jiří Paleček, Václav Fafejta, Lukáš Rys, Marek Jaroušek, pantáta Ouřada a Milan Bártl.