Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. 

JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1 000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut

Libor Jaroušek

Velitel jednotky, strojník, DT, pila


Marek Jaroušek

Velitel družstva, strojník, DT, pila


David Maleček

Velitel družstva, strojník, DT, pila Lukáš Ouřada

Velitel družstva, strojník, DT


Lukáš Rys

Velitel družstva, strojník, DT


Libor Pavlík

Velitel družstva, DT


Matěj Černý

strojník, DT


Václav Fafejta

strojník, DT


Martin Podzemský

strojník, DT, pila


Pavel Černý

hasič, DT


Ondřej Fafejta

hasič, DT

Stanislav Ouřada

hasič, regulovčík


Martin Pavliš

hasič


Jaroslav Dvořák

hasič


Pepa Svoboda

hasič


Miroslav Hilšer

hasič


Martin Tomko

hasič


Ivana Pospíšilová

tisková mluvčí našeho Velitele :-))


Andrea Purnochová

          rozhlasový manažér  

PS: když něco nevíte volejte na OÚ MATRIKÁŘKU :-)))        

     


Velitel jednotky - Velitele jednotky SDH obce jmenuje a odvolává dle § 68 odst. 1 zákona o PO                                            starosta obce. Před jmenováním velitele požádá územně příslušný HZS kraje o vyjádření ke způsobilosti navrženého člena jednotky vykonávat funkci velitele jednotky.

Velitel družstva - proškolen na velení družstvu při zásahu , platnost 5 let

Strojník - proškolen na řízení a obsluhu hasičských vozidel a čerpadel, platnost 5 let

DT - nositel dýchací techniky, proškolený na používání dýchacích přístrojů, každé 3 měsíce použití dýchacího přístroje

pila - proškolen na používání motorových pil a rozbrusů při zásahu , platnost 1 rok

hasič - Členové jednotky mohou dle § 72 zákona o PO samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s § 40 vyhlášky o jednotkách PO se musí každý člen jednotky zúčastnit základní odborné přípravy v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin

Každý rok se provádí základní odborná příprava všech členů jednotky v rozsahu minimálně 40 hodin. Cvičení jednotky se pravidelně koná první sobotu v měsíci