.

 Leden 2004

Leden je již tradičně měsíc výročních valných hromad .

10.01.04 - jsme byli na výroční valné hromadě hasičů z Jinočan kde jsme podali zdravici..

16.01.04 - jsme měli naši výroční hromadu, která se po delší době konala opět v restouraci "U Kalinů". Výroční schůze je vždy příležitostí zbilancovat činnost naše sboru za minulí rok a tím pádem informovat hosty z okolních sborů a spolků.

17.01.04 - jsme byli od 14.00 hod na výroční valné hromadě hasičů z Ořecha a od 18.00 hod hasičů z Černošic.

24.01.04 - jsme opět byli na výroční valné hromadě, ale tentokrát u hasičů z Kosoře. I zde jsme podali tradiční zdravici.

30.01.04 - schůze výboru, která se koná vždy poslední pátek v měsíci od 19.00 hod.

31.01.04 - jsme byli ještě jednou v tomto měsíci na výroční valné hromadě a to sice u hasičů ze Solopisk.

Další události:

- I tento měsíc jsme byli pravidelně každý pátek od 20.00. hod v tělocvičně, kde hrajeme florbal což je výborné na naši kondici, kterou tento rok budeme potřebovat ještě více než v roce loňském. Zároveň zde máme možnost pravidelného setkávání našich členů.

- 15. Ledna 2004 byl přestěhován dispečink ze stanice HZS Řevnice do Kladna, kde je nyní dispečink pro celý středočeský kraj, tudíž jsme si ověřili zda mají naše telefonní čísla


 Únor 2004

07.02.04.- jsme se zúčastnili výroční valné hromady hasičů z Drahelčic. Tato schůze byla zároveň schůze

IV. okrsku (sice patříme do okrsku V, ale na soutěže jsme spojeni a tím patříme i tak trochu do okrsku IV).

14.02.04.- schůze našeho, V. okrsku.

21.02.04.- poslední výroční valná hromada za loňský rok byla schůze třebotovského spolku Slovan. I zde jsme podali zdravici.

22.02.04.- Masopust - tento den se opět konal třebotovský masopust. Tak jako loni tak i letos samotný masopustní průvod předcházel přípravné práce. Bylo potřeba postavit přístřešky u kostela a U Růžičků, připravit, naplánovat objížďky a regulaci dopravy, přivézt guláš, čaj a šišky, připravit druhou zastávku u naší hasičárny, rozvěsit masopustní dekoraci a také připravit "kadlecovo překvapení" v podobě slunce a létajících jitrnic,... . Již několik týdnů předem jsme začali vyrábět masky a plánovat samotný průvod. Začátek průvodu začínal opět od kostela sv. Martina odkud se průvod vydal na první zastávku do zrekonstruované fary, kde zpívali děti ze ZŠ. Druhá zastávka byla u naší hasičárny, kde byl opět starý moudrý hasič s občerstvením. . . Cílová zastávka byla před a v restauraci U Růžičků, Kde byl program v podobě loutkového divadla, břišních tanečnic a koncertu hudební skupiny Zubatá. I letos se ukázalo, že se dá lecos vylepšit.

PS: pokuď jste se masopustu zúčastnili a máte připomínky, dejte nám vědět.

27.02.04.- schůze výboru, která se koná každý pátek od 19.00 hod ve "Velíně".

Další události:

- tak tedy i tento měsíc jsme hrály florbal v tělocvičně.

- v těchto zimních měsících jsme musely také několikrát odklidit sněhovou nadílku před vraty.


 Březen 2004

- na začátku měsíce jsme měly malý odpočinek v podobě nic nedělání, ale v dalších měsících to určitě doženeme.

26.03.04 - schůze výboru, která se jako vždy konala poslední pátek od 19.00 hod. ve "Velíně".

27.03.04 - první fáze vyklizení druhé garáže. Zde jsme roztřídily odpad na recyklovatelný a nebezpečný.

Další události:

- ano, florbal byl taky. A to sice jako v minulých měsíc v pátek od 20.00 hod

- příprava na sběr železného šrotu


 Duben 2004

03.04.04 - jsme provedli již tradiční jarní sběr železného šrotu a opět bylo co sbírat

10.04.04 - jsme měli brigádu na prořezání cesty od rybníka u OÚ do chat. Odvezli jsme několik "multikár" plné větví a křoví. Celkem jsme odpracovali 30 hod.

10.04.04 - výměna rozvodovky na naší 1203. Výměna probíhala vcelku bez problémů až do doby kdy se na + rozvodovku měla nasadit první poloosa, která nás ničila celých 8 hodin. Zatímco druhá poloosa byla rozumná a nasadila se za necelou minutu. To nejhorší bylo za námi. Ještě udělat brzdy, vyměnit oleje,... . A ráno ve 3.00 hod. můžem jít konečně spát.

18.04.04 - jsme jeli pro našeho nové člena . A to sice novou stříkačku PS 12 ( Lišák).

23.04.04 - schůze výboru, která se vyjímečně konala o týden dříve.

30.04.04 - čarodějnice. Letos jsme pálily čarodějnice v soukromý se členy sboru.

Další události:

- pravidelné páteční scházení na florbale v místní tělocvičně.

- příprava na nadcházející sezonu v požárním sportu


 Květen 2004

02.05.04 - první soutěž v tomto roce byla v Třebonicích kde nám o 4 setiny uniklo třetí místo takže jsme skončili 4 z 23 družstev. Toto byla naše první soutěž s novou PS 12 - lišákem.

07.05.04. - jsme byli požádáni panem Tomkem o pokácení ořechu.

08.09.04 - dopoledne jsme měli brigádu na vynesení nepořádku (staré kabely, baterie, světla, kryty,...)do . přistavených kontejnerů na nebezpečný odpad z garáže kde je zaparkovaná Multicara. Odpoledne jsme se byli podívat v Zalužanech na Brdské lize. Což je poblíž nejvíce atraktivní soutěž v požárním útoku a na které se jistě ukážeme.

16.05.04 - jsme byli na jednodenním sjíždění Sázavy Týnec- Pikovice na kánoích.. Tento úsek řeky je hodně atraktivní z důvodu četných peřejí a sjízdných jezů. Dokonce se nikdo "neudělal".

22.05.04 - generální úklid našeho Velína (umytí podlahy skříní, otření prachu, vyprání záclon,....)

23.05.04 - soutěž Brdská liga- Lhůta, kde jsme se již zúčastnili.

29.05.04 - dopoledne jsme udělali údržbu na staré PS 12 (výměna oleje, filtru, seštelování ventilů,...) a odpoledne jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Jinočanech.

30.05.04 - dětský den- zde jsme si připravili 2 disciplíny pro děti, které byli s hasičskou tematikou a technikou.

Další události:

I nadále pokračují páteční florbaly.

Tento měsíc jsme byli několikrát trénovat a především si zvykat na novou PS 12- lišáka, což se nám kupodivu začíná dařit


 Červen 2004

05.06.04 - soutěž IV. a V. okrsku. Zde jsme byli 1 z 9 soutěžních družstev a obhájili jsme zde potřetí vítězství během tří let.

06.06.04 - jsme vyklidili velín, jelikož se budova bude předělávat a my jsme zjistili, že jsme před dvěma týdny uklízeli zbytečně. Alespoň máme úklid natrénován.

12.06.04 - soutěž na Chotči - sv. Florián. Z 19 družstev jsme skončili na 1 místě a tím jsme i zde obhájili třetí vítězství během tří let.

18.-23.06 - voda 2004 - letos jsme sjížděli osvědčenou řeku, a to Vltavu. Vody bylo dost v korytu, ale místy i v ovzduší.

25.06.04 - schůze výboru.

26.06.04 - jsme měli jet na soutěž do Klínce a večer na Liberecko na noční soutěž, ale bohužel strojník Mára nebyl v CZ a u stroje nemůže být každý (i přesto že mu tvrdíme že jeho funkci zastanou tři zdatné veverky), rozhodli jsme, že nepojedeme, ale na Klínec jsme jeli alespoň na "kukačku".

27.06.04 - jsme měli brigádu na spálení větví u hřbitova. Větví bylo opravdu dost, jelikož se sem vozily ze všech brigád v minulém roce, ale díky pomoci pana Kormundy a jeho bagru jsme měli práci velice ulehčenou.

29.06.04 - jsme byli na schůzi velitelů na útvaru v Řevnicích.

Další události:

Florbal jsme tento měsíc měli pouze 3 x jelikož po příchodu do haly v poslední pátek v měsíci, jsme zjistili, že v hale můžeme hrát pouze novou hru " židlovku a stolovku", jelikož celá místnost je plná lavic ze školy, kde se bude malovat a my tím přicházíme o hrací plochu.


 Červenec 2004

Čas dovolených -

03.07.04 - soutěž třetí kolo Brdské ligy. Tentokrát se konalo v Prosenické Lhotě. Zde jsme skončili na 4. místě z 19. družstev.

31.07.04 - ráno jsme pomohli naložit do kontejneru hromadu nebezpečného odpadu, jelikož někteří spoluobčané přehlédli datum příjezdu kontejneru a odpad přivezli již o týden dříve a tím vyrostla u rybníka zdálky vyhlížející hromada "bordelu".

- kolem poledne jsme jeli na čtvrté kolo Brdské ligy do Pňovic, kde jsme konečně trochu uspěli a přivezli domů pohár za třetí místo z 21 družstev.

Další události:

Florbal tento měsíc bohužel nebyl ani jednou, jelikož v tělocvičně byly lavice ze školy


 Srpen 2004

A opět pokračují dovolené, což se podepsalo i na činnosti.

28.08.04 - jsme byli na posledním kole Brdské ligy letošního roku a to v Bezděkově. A jak jsme dopadli 

30.08.04 - se přes Třebotov přehnala větrná smršť, která zlomila větev na třešni u silnice do Třebotova. Větev, která zasahovala mírně do silnice vedoucí do Třebotova odklízel SDH Choteč.

Další události:

Florbal stále není. Také i tento měsíc jsme byli několikrát trénovat útok, ale také stovky a štafety na okresní soutěž.


 Září 2004

02.09.04 - jsme byli u zásahu v lese pod nemocnicí, kde bylo několik nezajištěných a doutnajících ohnišť od lesních dělníků, kteří zde pálili větve z pokácených stromů. Byli jsme připraveni poskytnou případnou technickou pomoc.

04.09.04 - v raních hodinách spadl za Třebotovem drát ze sloupu vysokého napění do pole a to začalo po zkratu hořet. Díky tomu, že pole bylo již posekáno a bylo zde již strniště oheň se šířil pomalu. I zde jsme byly připraveni poskytnout technickou pomoc.

10.09.04 - schůze a následná příprava překážek okresní soutěže v Okrouhlu.

11.09.04 - jsme byli na okresní soutěži v Okrouhlu. 

25.09.04 - soutěž na Zličíně. Zde byla jedna soutěž dopoledne a druhá odpoledne. 

26.09.04 - konečně nám byl předán předělaný velín. Předělání spočívalo v udělání nového el. okruhu, vody, ale především ve vybudování WC a místnosti, která bude sloužit jako archiv stavebnímu úřadu. Takže jsme si zase krásně za uklízeli a již by jsme se tím mohli i živit.

28.09.04 - jsme měli brigádu na vyřezání a vyčištění škarpy u hlavní silnice směrem na Choteč naproti "bytovkám" u spodní zastávky (cca 20 hod.).

Další události:

Florbal již konečně je. Takže zase budem samá modřina.

Ve Velíně jsme vyměnili zámek a dokonce jsme zhotovili nový utahovák na hadice.

Také jsme byli několikrát trénovat útok a stovky.


 Říjen 2004

02.10.04 - poslední soutěž tohoto roku, a to sice "Suchdolský pohár" viz. více

17.10.04 - jsme získali do užívání PS 8 z naší třebotovské nemocnice. Takže od tohoto dne máme o další stříkačku více.

20.-23.10.04 - v těchto dnech proběhlo odbahnění "Louže" (malého rybníka) a bylo potřeba průběžně odsávat vodu. Zde bylo použito naše plovoucí čerpadlo (cca 230 motominut).

23.10.04 - úklid auta - tento den jsme udělali generální úklid našeho vozu, jelikož se blíží technická a to znamená, že se musí blýskat a vonět, aby oslnilo technika na STK a ten nám dal technickou na další rok. Také jsme seštelovali brzdy.

26.10.04 - jsme dali auto do servisu na seřízení motoru. Nyní je naše 1203 čistá, voňavá, brzdící, ale i řádně vrčící.

27.10.04 - jsme byli v Berouně na STK a emisích. Vše proběhlo výborně a bez připomínek jsme získali zase na rok technickou a emise.

31.10.04 - na střeše našeho Velína jsme vyčistili okapy od napadeného listí.

Další události:

Florbal i tento měsíc byl pravidelně, takže jsme opět samá modřina.


 Listopad 2004

06.11.04 - jsme byli na celodenní stáži na útvaru HZS v Řevnicích.

19.-20.11.04 - o tomto víkendu si šest našich členů úspěšně prodloužilo platnost osvědčení na práci s motorovými pilami. Takže máme zase na dva roky klid.

26.11.04 - schůze výboru

27.11.04 - jsme byli letos poprvé na výroční valné hromadě a to u hasičů v Řevnicích.

Další události:

Na florbal stále chodíme.


 Prosinec 2004

11.12.04 - výroční valná hromada hasičů z Chotče. I zde jme dali zdravici.

23.12.04 - jsme měli vánoční posezení a zároveň schůzi, na které jsme probírali blížící se naší výroční valnou hromadu.

31.12.04 - Silvestr jsme oslavili již tradičně na horách a to v Jizerských horách.

Další události:

V prosinci vyšli svátky na pátek, tudíž jsme na florbale byli pouze dvakrát.