2014                                                                                

2014

Činnost v měsíci prosinci

Pravidelné měsíční cvičení jednotky. Začínají výroční valné hromady.

6.12.2014 - pravidelné měsíční cvičení jednotky. Tentokrát jsme se zaměřili na procvičení při zásahu uvnitř zakouřené budovy. K tomu posloužil náš upravený velín. Také jsme použili dýchací techniku. Pro zhoršení viditelnosti byl použit mikrotenový pytlík na hledí. Od 17 hod. proběhla výroční valná hromada, a to u kolegů v Chotči. Zdravice podána a k občerstvení gulášek s chlebem.

11.12.2014 - jsme na žádost OÚ začali od 8 hod. odčerpávat vodu z místního rybníku "Louže", a to z důvodu stavební úpravy stavidla. Použili jsme plovoucí čerpadlo + kalové čerpadlo Heron. V hasičárně jsme byli ve 12 hod.

16.12.2014 - na hrobku v CAS byla namontována ohrádka, aby při ostrém řezání zatáček nepadaly přilby a jiné položené věci.

19.12.2014 - výroční valná hromada, a to SDH Jinočany. Zdravice též podána a k občerstvení též guláš s chlebem.

26.12.2014 - schůze výboru.

29.12.2014 - jsme dovybavili CAS o dvě scházející ruční radiostanice pro post č.2 a č.4. Nyní má každý z družstva 1+5 svoji radiostanici. Zároveň byl předělán držák do zadní části kabiny, tak aby odpadlo rozdávání vysílaček velitelem. Nyní se každý obslouží sám.

Další události:
na florbale běháme i poslední měsíc v roce.


Činnost v měsíci listopadu

Pravidelné měsíční cvičení jednotky s novými dýchacími přístroji.

1.11.2014 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Hlavní bod cvičení bylo seznámení a procvičení obsluhy nových dýcháků. Nejvíce procvičení si vyžádalo nasazování kandaháru (přichycení masky k přilbě). Všichni nositelé DT si obsluhu vyzkoušeli. Následovaly dva cvičné zásahy. Od 9 hod. byl v Jílovém u Prahy velitelský den Prahy-západ pořádaný HZS.

15.11.2014 - proběhla v Hostivici schůze IV. Okrsku Prahy-západ. Na programu byly termíny výročních valných hromad.

17.11.2014 - jsme do CAS namontovali vodoznak. Montáž trvala 6 hodin a již nemusíme lézt na nástavbu a koukat se kolik máme ještě vody. Takový menší zázrak, že se naše CAS dočkala.

23.11.2014 - byla provedena kontrola odvzdušnění nádrže na CAS.

28.11.2014 - schůze výboru.

29.11.2014 - jsme namontovali osvětlení na třebotovský vánoční stromek.

30.11.2014 - od 17 hod. byl slavnostně rozsvícen třebotovský vánoční stromek. Účast byla hojná a příjemnou předvánoční atmosféru doladilo zpívání koled dětí ze ZŠ. Občerstvení zajistila restaurace U Růžičků a hospoda U Kalinů. Samotné rozsvícení provedla naše nová starostka Jitka Šůrová společně s místostarostkou Lucií Crlíkovou. No byla to velká sláva.

Další události:

na florbale funíme pravidelně i tento měsíc.

Další události:
na florbale běháme i poslední měsíc v roce.


Činnost v měsíci říjnu

Díky dotacím ze Středočeského kraje přivezli novou dýchací techniku Dreager PSS3000, a to 3 ks

4.10.2014 - proběhlo pravidelné cvičení jednotky. I tento den bylo procvičeno a zopakováno vše potřebné. Celkem bylo 5 zásahu na různé situace.

11.10.2014 - jsme v 10 hod. jeli na žádost místního občana k vyčerpání a pročištění studny. Bylo použito ponorné el. kalové čerpadlo. Na základně jsme byli ve 12:15 hod.

15.10.2014 - jsme díky dotacím ze Středočeského kraje přivezli novou dýchací techniku Dreager PSS3000, a to 3 ks, ještě budou dodány 4 ks rezervní láhve a 1 ks vyváděcí masky. Pokud půjde vše dle plánu, tak do konce roku dokoupíme ještě jeden dýchák a tím zcela nahradíme staré Saturny.

18.10.2014 - jsme začali vyrábět držák na nové DT. Trošku jsme změnili umístění v kabině. 2
ks DT zůstanou v opěradlech za řidičem a velitelem a 2 ks se z hrobky přemístí na stojáka za hrobku, takže obsluha a nasazení bude mnohem pohodlnější a rychlejší a zároveň na hrobce vznikne potřebný odkládací prostor. Nyní se do CAS vejde místo 8 lidí pouze 6, ale na úkor pohodlné obsluze DT.

22.10.2014 - byl do CAS byl namontován držák na zadní sedačku pro 2ks DT Dreager.

23.10.2014 - na CAS byla zdárně provedena technická + emise. Takže na rok máme pokoj.

28.10.2014 - jsem namontovali držák pro DT do sedačky za řidiče.

31.10.2014 - schůze výboru.

Další události:

i tento měsíc se na florbale potíme každý pátek.


Činnost v měsíci září

Proběhlo pravidelné měsíční cvičení jednotky. Pomáhali organizátorům běžeckého závodu " Během Třebotovem".

6.9.2014 - od 9 hod. proběhlo pravidelné měsíční cvičení jednotky. Jako vždy bylo připraveno 5 cvičných zásahů na procvičení všeho důležitého a potřebného.

13.9.2014 - jsme od 10 hod. pomáhali organizátorům běžeckého závodu " Během Třebotovem". Tento závod byl rozdělen do několika kategorií podle věku. Na první ročník byla účast hojná. Náš úkol byl v přípravě a obsluze aparatury a hlídání na nejdelší trati, aby nějaký běžec nezaběhl. Celá akce byla konána za úkolem přispění finanční částky pro nadaci Dobrý anděl. Za rok si přijďte zaběhat i VY.

www.behemtrebotovem.cz

26.9.2014 - schůze výboru.

další události:

pravidelné funění a pocení na pátečním florbale pokračuje i tento měsíc.Činnost v měsíci srpnu

Proběhla oslava Třebotova - 801 let od první písemné zmínky. Sdružení SDH Třebotov se opět aktivně zúčastnilo

2.8.2014 - od 9 hodin proběhlo cvičení jednotky. Začali jsme opáčkem rozvinutí dopravního vedení, útočných proudů, komunikace přes radiostanice a dalších potřebných věcí.

8.8.2014 - Zásah bodavý hmyz. V ulici U Nemocnice jsme na žádost OÚ odkalili hydrant.

23.8.2014 - jsme provedli úklid v hasičárně.

29.8.2014 - na žádost OÚ jsme provedli proplach dešťové kanalizace " U Louže" za pomoci kanálového krtka. Zahráli jsme si na kanálníky a bahňáky.                                                                           

- od 19. hod. schůze výboru.

30.8.2014 - proběhla oslava Třebotova - 801 let od první písemné zmínky.

9-12 hod. byl den otevřených dveří ZŠ Třebotov, čističky, technických služeb a tvrze. V hasičárně se mohli příchozí seznámit s naší technikou, výstrojí a výzbrojí.

Od 9 hod. současně začaly přípravné práce. Na tvrzi jsme pomohli připravit židle na koncert, poté jsme se přesunuli na Brandejsku, kde jsme postavili stany a zázemí, připravili jsme sezení, pódium, ozvučení, výstavu fotek a ohniště.

Od 15 hod. hodin začalo příjemné odpoledne v doprovodu zpěvu Darji Kuncové. Proběhl křest knihy o Třebotově za přítomnosti otců Třebatů, vyhodnocení foto soutěže, dražby dortů, ukázky zásahu hasičů z dob minulých a současných. O.S. Klouzačka připravila doprovodný program pro děti. Během celého odpoledne otcové Třebati prováděli třebotovskou "Madurýdu." V 21 hod. se nad hlavami rozzářil slavnostní ohňostroj. Celý den vládlo krásné počasí.


31.8.2014 - od 10 hod. úklid po oslavách.


Další události:
I tento měsíc běháme v tělocvičně při florbale.


Činnost v měsíci červenci

Proběhlo pravidelné měsíční cvičení jednotky, také jsme pomáhali organizátorům cyklo závodu "Kolo pro život"

7.7.2014 - proběhlo od 9 hodin pravidelné měsíční cvičení. Opět bylo procvičeno rozvinutí dopravního vedení a C proudu, zopakovala se komunikace přes radiostanice, práce se žebříkem, obsluhu DT a strojníci obsluhu CAS.

25.7.2014 - schůze výboru

26.7.2014 - jsme po roce pomáhali organizátorům cyklozávodu Kolo pro život s řízením dopravy. Naše řízení začalo přejezdem přes hlavní silnici nad Radotínem, zajištění přejezdů v Třebotově a v Kosoři. Dále jsme pomohli s obsluhou občerstvovacích stanovišť u rybníka a fotbalového hřiště. V našem sektoru žádného cyklistu auto nesrazilo. Celkem se zapojilo 19 hlídačů a občerstvovačů.

Další události:Na florbale běháme i tento měsíc.Činnost v měsíci červnu

Tento měsíc proběhla soutěž v na Chotči a soutěž v Nučicích. Také jsme vyjížděli k požáru automobilu.

7.6.2014 - od 9 hod jsme měli cvičení jednotky. Na programu bylo procvičení rozvinutí dopravního vedení a útočných proudů, komunikace přes radiostanice, zopakovali jsme obsluhu DT a zároveň si strojníci udělali kondiční jízdy.

14.6.2014 - jsme od 10 hod začali připravovat s o.s. Klouzačka dětský den, který byl zahájen od 14 hod na Brandejsce. Náš úkol byl připravit ohniště na buřty, připravit jedno stanoviště v podobě hasičské opičí dráhy a pomoct při stavbě lukostřelby. Počasí bylo ucházející. Děti také nějaké přišly.

20.6.2014 - zásah požáru osobního automobilu

21.6.2014 - soutěž Florián Choteč

27.6.2014 - schůze výboru

28.6.2014 - jsme v 9 hodin měli velké focení do třebotovské knihy. Společné foto jsme udělali před hasičárnou

- soutěž memoriál Karla Švestky v Nučicích

Další události: Pravidelné páteční florbaly jsou stále.Činnost v měsíci květnu

V tomto měsíci proběhl sběr železného šrotu, také jsme pomáhali s přípravou dřeva na čarodějnice.

3.5.2014 - proběhla naše první soutěž v požárním sportu, a to okrsková v Jinočanech.

8.5.2014 - od 9 hod. proběhlo cvičení jednotky. Nejprve jsme si připomněli důležité informace v chodu jednotky a následně jsme šli na praxi. Procvičeno bylo rozvinutí dopravního vedení a útočných proudů, komunikace přes RDS, práce s nastavovacím žebříkem, nositelé DT si zopakovali jejich obsluhu.

10.5.2014 - od 9 hod. bylo cvičení pro zbylou půlku členů jednotky.

16.5.2014 - jsme měli domluvenou schůzku s Davidem Klimoszem z firmy Dreager, který nám předvedl dýchací techniku, kterou budeme v brzké době pořizovat do CAS.

30.5.2014 - schůze výboru.

další události:

na florbale se pravidelně scházíme i tento měsíc a dokonce i běháme.


Činnost v měsíci dubnu

V tomto měsici proběhl sběr železného šrotu, také jsme pomáhali s přípravou dřeva na čarodejnice.

7.4.2014 - jsme na žádost OÚ jeli odkalit hydrant do ulice Pod Nemocnicí. Odkalovat bylo co. Voda moc pitně nevypadala.

11.4.2014 - jsme do třetice na žádost OÚ vyjeli a to pokropit nově budované školní hřiště. Bylo zapotřebí hřiště pokropit, aby specializovaná firma mohla položit finální povrch hřiště. Voda byla třeba pro urychlení vytvrzení podkladové vrstvy.
- zároveň byl vyzkoušen nový podzemní hydrant u ZŠ

16.4.2014 - tento den jsme byli pogratulovat k životnímu jubileu našemu dlouholetému členu Františku Vondrovi. Ještě jednou vše nejlepší k 65 narozeninám

19.4.2014 - od 8 hod. jsme provedli sběr železného šrotu. Jelikož jsme používali 2 multikáry na svoz, byla práce brzy hotová. Utržené peníze ze sběru užijeme na dovybavení jednotky.

25.4.2014 - schůze výboru.

26.4.2014 - jsme jeli připravit dřevo na čarodějnice, které se uskutečnili na Brandejsce.

30.4.2014 - čarodějnice jsme strávili na Brandejsce.

Další události:

- i tento měsíc pravidelně funíme na pátečních florbalech.Činnost v měsíci březnu

Konala se výroční valná hromada jednoty Slovan, také jsme byli na schůzi IV. Okrsku PZ.


1.3. - od 15 hod. začala v restauraci U Růžičků výroční valná hromada občanské jednoty Slovan. Zdravice podána a k občerstvení guláš s knedlíkem.

11.3. - požár stromu

15.3. - jsme měli domluvenou brigádu na prořez líp u kostela, ale když jsme se sešli začalo pršet a akce byla zrušena.

16.3. - technická pomoc

20.3. - jsme v ulici V Chatách zkrátili na žádost majitele 2 smrky. Jelikož se řezání nedalo provézt z plošiny bylo použito lezecké výstroje. Smrky byly zkráceny cca o 5 m.

22.3. - schůze IV. Okrsku P-Z v Hostivici. Na programu hlavně termíny soutěží.

29.3. - Na žádost OÚ jsme provedli brigádu na prořez líp u kostela. Tentokrát nám počasí přálo a od 9 hod. jsme mohli začít. Celkem jsme prořezali 7 vzrostlých líp a 3 kaštany. Hotovo bylo ve 20 hod. Prořez jsme provedli z plošiny. Zde jsme též řádně projeli novou jednoruční pilu Husqvarna, kterou jsme pořídili na práci v korunách. Akce se zúčastnilo 8 členů.

Další události:
- na florbale běháme i tento měsíc
- tento měsíc se aplikovala poslední dávka vakcíny proti žloutence členům jednotky
- do výbavy CAS jsme přidali nové přejezdové můstky.Činnost v měsíci únoru

Uskutečnil se 12-tý ročník třebotovského masopustu

5.2. - zásah - požár nákladního automobilu

9.2. - jsme odstrojili světla z třebotovského vánočního stromku.

15.2. - proběhl od 9 hod. v obci Lety velitelský den.

16.2. - schůzka masopustu, kde se dolaďovali organizační věci a na závěr jsme provedli v sále v restauraci u Růžičků generálku pohádky, kterou sehrajeme pro děti v den masopustu.

22.2. - po delších přípravách mohl ve 14 hod. začít 12-tý ročník třebotovského Masopustu. Program u kostela zahájila starostka obce Alice Rahmanová menším proslovem, poté zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov. Následovalo slavnostní otevření nových chodníků. K této významné události byli pozváni významní hosté. Jako první přišla popřát miss 1971 ČSSR, miss univers 1973, nejhezčí dívka RVHP a to slečna Sendy. Nasledoval král šoubyznysu Horst Flus, který nabídl zázračný přípravek na úklid chodníků, na poslední chvíli se omluvil milovník zvířat Zdeněk Hrstka, který poslal alespoň svého psa. Poslední host byl Karel Zbott, který zazpíval pro východoněmecké důchodce. Po uvedení všech hostů byla pozvána i naše starostka a společně přestřihli pásku. Za doprovodu kapely "Bigben mistra Bláhy" se průvod vydal na trasu po Třebotově. První zastávka byla u hasičárny, kde jsme vzbudili starého moudrého hasiče, který nás pohostil jídlem a pitím. Zde též ukázal svůj technický zázrak Hellou Kadlec 1, a to svoje slunce, ze kterého letos létaly banány. I letos létaly jitrnice vzduchem a opět díky praku. Další zastávka byla u Ouřadů, Jaroušků, Šestáků a přes lípu, kde byl zahájen medvědí dvojboj v lyžování jsme došli ke Švecům, kde mimo jiné chytali medvědi lidi na jitrnice. Další zastávka byla u radaru, kde si každý mohl vyzkoušet svoji rychlost. Dopravu během průvodu hlídali příslušníci VB. Cíl byl na sále v restauraci U Růžičků, kde kolem 17 hod. ukázaly svůj um malé mažoretky "třebotovské berušky" pod vedením pí. učitelky Roll. Následovala pohádka O Jeníčkovi a Mařence, kterou zahráli hasiči Třebotov. Kolem 18 hodiny začala hudební zábava. Počasí letošního masopustu bylo hodně jarní a i díky tomu přišlo hodně lidí, což nás těší. Doufáme, že se všichni bavili, a že si vše náležitě užili.

23.2. - od 10 hod. úklid po masopustu.

28.2. - schůze výboru.

Další události:

Na florbale běhám i tento měsíc.Činnost v měsíci lednu

Konala se výroční valná hromada našeho sboru.

10.1.2014 - v 19 hodin začala naše výroční valná hromada, a to v restauraci U Růžičků. Na programu byla zpráva o činnosti SDH a zároveň jednotky, pokladní zpráva, revizní zpráva, zaměření činnosti na rok 2014, debata a usnesení. Zdravici nám podali zástupci z SDH Solopisk, Kosoře, Chotče, Ořechu, Nučic, Drahelčic, Hostivice, Rudné, za OÚ Třebotov starostka Alice Rahmanová, občanské jednoty Slovan, občanského sdružení Klouzačka a OSH Praha západ. K pohoštění guláš s knedlíkem.

11.1.2014 - jsme vyrazili podat zdravici na výročku do Drahelčic. K občerstvení párek s chlebem, káva a sušenka. Tento den byla zároveň výročka SDH Solopisky. Zdravice podáná a k občerstvení guláš s chlebem.

18.1.2014 - výročka SDH Hostivice. I zde podána zdravice. Občerstvení guláš s chlebem.

31.1-2014 - schůze výboru.

Další události:

Začínáme připravovat Masopust 2014, který proběhne 22.2.2014 od 14 hodin u kostela sv. Martina
Na florbale běháme stále i první měsíc v roce.