2017

Činnost v měsíci prosinci

Měli jsme pravidelné cvičení jednotky, které proběhlo v obci Chyňava. Po menších přípravách slavnostně rozsvítili obecní vánoční strom. Děti ze ZŠ zazpívaly koledy a u svého stánku prodávaly vlastnoručně upečené cukroví.

2.12. - od 8 hod. proběhl velitelský den pro Prahu-západ a to v Hostivici.
- tento den jsme měli pravidelné cvičení jednotky, které proběhlo v obci Chyňava, kde má zdejší jednotka v bývalých kasárnách objekt na procvičení reálných zásahů. Cvičení bylo zaměřeno na používání D proudů při reálném požáru uvnitř budovy. Na začátek nám Martin Kuřil zopakoval důležité poznatky pro používání D proudů. Poté následovala praxe. Nejprve jsme prováděli průzkum v zakouřeném prostoru, a poté hašení v uzavřených prostorách v IDP. Při cvičení jsme vyzkoušeli funkčnost naší nové termokamery, která dokázala svoje nesporné výhody. Ještě jednou děkujeme za možnost se zúčastnit tohoto cvičení. Děkujeme klukům z Chyňavy, Rudné, Vysokého Újezdu a Drahelčic.


3.12. jsme po menších přípravách slavnostně rozsvítili obecní vánoční strom. Děti ze ZŠ zazpívaly koledy a u svého stánku prodávaly vlastnoručně upečené cukroví. K zahřátí byl svařák , čaj a grog ze stánku restaurace U Růžičků.


8.12. jsme dovybavili CAS o 2 přenosná 50W LED AKU světla a 1 vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan.

12.12. jsme se rozloučili s naším členem Martinem Prokopem, který nás v 51 letech po těžké nemoci navždy opustil. Rozloučení proběhlo v krematoriu Motol.

14.12. jsme po roce vyrazili na STK a emise našich zásahových vozů. CAS a DA prošli bez problému a tak máme na rok pokoj.

16.12. od 17 hod. proběhla výroční valná hromada kluků z Chotče. Zdravice podána a k občerstvení guláš s chlebem.

29.12. schůze výboru.

Další události:
Na florbale běháme i v prosinci.
Mladí hasiči se i v prosinci scházejí každý pátek.Činnost v měsíci listopadu

Pomohli jsme s organizací 3. Svatomartinského jarmarku. Přípravné práce spočívaly v postavení několika stanů, rozmístění stánků pro místní prodejce.

4. 11. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme měli několik cvičných zásahů na procvičení všeho důležitého jako je obsluha radiostanic, dýchací techniky, obsluhu agregátů, zopakování co kde je v CAS,.... Navíc jsme si procvičili útočné proudy D. Na žádost OÚ jsme provedli poražení nalomené třešně v ulici Hlavní, takže jsme si zopakovali i motorové pily a řízení dopravy.

11. 11. jsme pomohli s organizací 3. Svatomartinského jarmarku. Přípravné práce spočívaly v postavení několika stanů, rozmístění stánků pro místní prodejce, stolů, přípravu aparatury, teplometů a všeho možného. Samotný začátek byl stanoven na 11:11 hod. Nejprve zazpívaly děti ze ZŠ pod vedením pí. uč. Makovcové. Po zpěvu následovalo oficiální představení třebotovského znaku a vlajky před obecním úřadem. Kolem 11:30 hod vyšel průvod do místního kostela sv. Martina, kde bylo žehnání vlajky a znaku farářem Skalickým. Následoval celodenní stánkový prodej s doprovodem cimbálové kapely, zazpívala také Alice Bonde, dětský hudební sbor, pro děti byly připraveny tvůrčí dílny, divadlo, sv. Martin přijel na bílém koni a v podvečer byla i tombola. Během dne byl v kostele varhanní koncert a přednáška o historii kostela. V 17 hod se vydal lampionový průvod od rybníka do kostela, kde bylo zakončení dne. A když padla tma, tak jsme začali s úklidem. Počasí bylo ucházející.

19. 11. proběhla okrsková schůze v Hostivici, kde byly určeny termíny výročních schůzí, také byly připomenuty informace k programu VVH, zasílání hlášení, příspěvků na okres ,....

22. 11. jsme popřáli našemu dlouholetému členovi Zdeňku Linhartovi k jeho 75. narozeninám.

24. 11. schůze výboru

28. 11. na naší CAS jsme provedli montáž přídavného LED osvětlení, které při couvání svítí pod zadní kola a tím ulehčí práci strojníkům při nočních jízdách. Také byly přední a zadní výstražné blikače předělány na 24 V pro zesílení svítivosti.

Další události:
Na florbale jsme běhali i tento měsíc.
Mladí hasiči se scházeli pravidelně každý pátek od 16. hod.Činnost v měsíci říjnu

Proběhlo pravidelné praktické cvičení. Jako vždy jsme si zopakovali obsluhu agregátů na CAS. Navštívili jsme kolegy z HZS Praha- Radotín, kde byl den otevřených dveří. Děti si prohlédly zázemí a především techniku.

3.10. jsme do CAS uložili nově zakoupené vybavení na hašení D hadicemi. Jedná se o "déčkové" hadice a proudnici Protek 361, která má průtok 50-100-150-230 l za min., díky průtoku 230l se dá použít i na případný další C proud.


7.10. proběhlo pravidelné praktické cvičení. Jako vždy jsme si zopakovali obsluhu agregátů na CAS, měli jsme několik cvičných zásahů k procvičení všeho potřebného. Nové téma bylo použití útočného D proudu. V praxi jsme si vyzkoušeli jeho přednosti v podobě pohodlné manipulace a především úspory vody a tím vylepšení kultury hašení.

13.10. jsme při páteční schůzce mladých hasičů navštívili kolegy z HZS Praha- Radotín, kde byl den otevřených dveří. Děti si prohlédly zázemí a především techniku. Pro děti to bylo příjemné zpestření.

16.10. cvičný zásah Karlštejn viz.zásahy

26.10. tento den jsme začali používat systém PortAll. Jedná se o program, který používá HZS pro evidenci techniky, členů jednotek, kontakty, ... Vybrané osoby z jednotek mají přístupová práva k úpravě a kontrole dat, která používá operační středisko. Díky tomuto programu se dají pohodlně psát i zprávy o zásazích.

27.10. schůze výboru.

29.10. zásah větrná smršť

30.10. zásah Vonoklasy

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.
Mladí hasiči se pravidelně scházejí každý pátek od 16 hod.Činnost v měsíci září

Měli jsme měsíční praktické cvičení. Během několika cvičných zásahů jsme si zopakovali různé způsoby zdolávání požárů. zúčastnili oslav 115. výročí hasičů v Jinočanech. Bylo to příjemné odpoledne za doprovodu povedeného počasí. K vidění bylo několik ukázek, mezi které patřilo i hašení automobilu.

2. 9.2017 - jsme měli měsíční praktické cvičení. Během několika cvičných zásahů jsme si zopakovali různé způsoby zdolávání požárů. Procvičili jsme si zásah na požár dopravního prostředku, travního porostu a také zopakovali hašení v uzavřených prostorách, kde jsme též použili termokameru, aby její obsluha byla pro nás rutinní. Také jsme si zopakovali umístění materiálu v CAS a obsluhu agregátů.

9. 9.2017 - jsme se zúčastnili oslav 115. výročí hasičů v Jinočanech. Bylo to příjemné odpoledne za doprovodu povedeného počasí. K vidění bylo několik ukázek, mezi které patřilo i hašení automobilu, při kterém jsme si mohli vyzkoušet naši termokameru v reálném prostředí. Na výlet do Jinočan jsme jeli dopravním automobilem Peugeot Boxer.

15. 9.2017 - jsme odpoledne na Brandejsce připravili trať na sobotní běžecký závod Během Třebotovem.

16. 9.2017 - jsme jakožto spoluorganizátoři začali od ranních hodin řešit zdárný průběh 4. ročníku běžeckého závodu Během Třebotovem. Dětské kategorie začaly startovat od 12 hod. Celkem bylo 7 dětských kategorií podle věku a ještě byly rozděleny na kluky a holky. Hlavní běžecký závod byl odstartován ve 13:45 hod. Kategorie muži 5 nebo 10 km a ženy 5 nebo 10 km. Za naše hasiče se vydalo na trať 5 členů. Všichni do cíle zdárně doběhli. Již druhým rokem tento běžecký závod pomáhá centru Paraple, kterému díky startovnému a sponzorům byla letos předána částka 25.325,- Kč. Tak ať je příští rok na startu ještě více běžců !!! https://www.behemtrebotovem.cz

18. 9.2017 - jsme popřáli našemu dlouholetému členovi Jaroslavu Kodýmovi k jeho krásné sedmdesátce.

23. 9.2017 - jsme vyrazili do Letů u Řevnic na praktickou část odborné přípravy v rámci prodloužení platnosti strojníků a velitelů. Na programu byla praktická ukázka plnění CAS čerpadly PS12, plovoucí a kalové. Jako plnicí CAS byl použit náš trambus (čehož jsme záhy dost litovali). Dále jsme měli praktickou ukázku hašení D hadicovým vedením. Tato ukázka byla pro nás největším přínosem, protože jsme v praxi viděli hašení D hadicí. V daných případech není vůbec špatné. Poslední část byla teoretická v podobě vyplnění zprávy o zásahu. Díky tomuto školení máme na dalších 5 let prodloužené osvědčení na všechny naše velitele.

Po návratu na základnu jsme museli zhruba 2 hodiny čistit nádrž na CAS a opravit utržené filtrační síto do nádrže. V Letech nám PS12 zbytečně velkým tlakem urvala síto a následně se nám do nádrže dostalo velké množství kamínků. Pro nás cenné poučení. Náš trambus už nebude pokusný králík.

29. 9.2017 - schůze výboru

Další události:
Na florbale běháme i v září
Mladí hasiči se po prázdninách začali opět pravidelně scházet každý pátek od 16 hod.Činnost v měsíci srpnu

Měli jsme několik technických zásahů. Proběhlo pravidelné měsíční cvičení. Na programu jako vždy obsluha agregátů na CAS

5. 8. jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Na programu jako vždy obsluha agregátů na CAS, opět jsme měli několik cvičných zásahů v podobě hašení v uzavřených prostorách. Procvičili jsme komunikaci přes radiostanice, obsluhu dýchací techniky, zopakovali základní uzly a tak vůbec.

6. 8. jsme na plovoucím čerpadle opravili startování. Při cvičení jsme zjistili, že je lehce nemocné. Bylo třeba ho rozebrat, vyčistit a následně smontovat. Žádný díl nezbyl a čerpadlo je připraveno k zásahu.

14. 8. jsme provedli okysličování rybníka u Obecního úřadu. Použili jsme čerpadlo Heron, které vrčelo celý den. Rybám se to moc líbilo.

18. 8. zásah požár ul. Na Potoce

21 .8. jsme v 18 hod jeli odčerpat vodu z nové jímky pro školní jídelnu. V jímce byla voda, která měla ověřit těsnost.

22. 8. nám do výbavy přibyla termokamera od firmy Flir. Jedná se o základní model, který je pro naše účely dostačující. Tento pomocník nám pomůže k efektivnějšímu zásahu.

23 .3. technický zásah ul. Hlavní

25. 8. schůze výboru

27 .- 29.8 jsme vyrazili s dětmi na 3 denní soustředění do výborného kempu do Chrustenic. Děti se mezi koupáním věnovaly hasičským disciplínám na nadcházející soutěže. Počasí bylo příjemné, ubytování bylo příjemné a jídlo bylo také příjemné.

29. 8. technický zásah kabiny SK Třebotov

Další události:
Na florbale běháme i v srpnu
Děti se nescházejí = jsou prázdniny


Činnost v měsíci červenci

Opět jsme měli několik cvičných zásahů na procvičení rozvinutí dopravního vedení, útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, obsluhu agregátů a zopakování všeho důležitého. Po roce jsme pomáhali s řízením dopravy během cyklistického závodu Kolo pro život.

1. 7. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme měli několik cvičných zásahů na procvičení rozvinutí dopravního vedení, útočných proudů, komunikaci přes radiostanice, obsluhu agregátů a zopakování všeho důležitého.

1. 7. jsme se od 14 hod. zúčastnili výročí kluků z Chotče, kteří slavili 110 let činnosti sboru. Na ukázku jsme přivezli CAS i DA. Počasí bylo pěkné, program byl pěkný, občerstvení bylo pěkné a posezení též pěkné.

2. 7. technický zásah čerpání

8. 7. jsme byli požádáni místním občanem o zapůjčení el. kalového čerpadla k odčerpání zatopené jímky. Čerpadla samostatně nepůjčujeme, tak jsme zapůjčili čerpadlo i se strojníkem Lukášem Rysem. Oboje bylo vráceno bez újmy.

9. 7. technický zásah, stromy Černošice

15. 7. jsme měli v Řevnicích praktický výcvik s motorovou pilou.

18. 7. pilaři zdárně provedli testy na obsluhu motorových pil a rozbrusů. Takže máme na rok klid.

22. 7. opět po roce jsme pomáhali s řízením dopravy během cyklistického závodu Kolo pro život. Tak jako každý rok máme za úkol hlídat bezpečné přejezdy a průjezdy cyklistů v Třebotově, Kosoři a nad Radotínem. Také v Třebotově zřizujeme občerstvovací stanici pro vyprahlé kolaře. Na našich úsecích nikdo nikoho nepřejel.

26. 7. technický zásah- bodavý hmyz

28. 7. schůze výboru

29. 7. technický zásah- bodavý hmyz

30. 7. technický zásah- bodavý hmyz

31. 7. zásah požár pole

Další události:

Na florbale pravidelně funíme i v červenci.
Děti mají prázdniny = schůzky nejsou.


Činnost v měsíci červnu

Pravidelné měsíční cvičení. Na programu bylo opakování v podobě rozvinování dopravního vedení. Pomáhali jsme s likvidacií po přívalových děštích v Třebotově.

3. 6.2017 pravidelné měsíční cvičení. Na programu bylo opakování v podobě rozvinování dopravního vedení + útočných proudů, zopakovali jsme si obsluhu agregátů na CAS, tak jako vždy komunikace přes radiostanice a odsluha DT. Také jsme si zopakovali zřízení čerpacího stanoviště.

Ráno v 8 hodin vyrazily i naše děti na soutěž do Úholiček, kde byl branný závod a disciplína pro jednotlivce. V družstvech naše děti skončily na 2. místě. Jako jednotlivci se ve starších umístily na 1. a 2. místě a v mladších na 1. a 3. místě. Jsou to pašáci.

Aby toho nebylo málo tak jsme se od 14. hod zúčastnili oslav 120 let založení místního spolku Slovan. Zúčastnili jsme se průvodu k památníku padlých hrdinů. Po návratu průvodu do restaurace u Růžičků jsme podali zdravici na slavnostní schůzi.

10. 6.2017 soutěž Florián v Chotči.

12. 6.2017 jsme byli požádání o technickou pomoc v podobě přívozu 10m3 do jímky pro kontejnerovou jídelnu ZŠ Třebotov. Tato jídelna bude provizorní po dobu, než se postaví nová budova. Vodou se zkoušela těsnost jímky.

17. 6.2017 od 15. hodiny začal tradiční dětský den na Brandejsce. Pro děti jsme připravili jedno stanoviště v podobě opičí dráhy. Po ukončení disciplín měl místní spolek Klouzačka oslavy 15 let od založení.

24. 6.2017 zúčastnili jsme se Memoriálu Karla Švestky v Nučicích. Soutěžících týmů bylo hodně jak dospělých tak dětí. V soutěži jsme měli dvě dětská družstva. Ta obsadila druhé a páté místo a jedno dospělých které skončilo také druhé. 

28. 6.2017 jsme ráno odvezli CAS do servisu na pravidelnou výměnu olejů, promazání a drobné mechanické práce.

29. 6.2017 technický zásah čerpání

30. 6.2017 technický zásah čerpání
Přivezení CAS ze servisu.
Schůze výboru

Další události:

Na florbale běháme i v červnu
Děti se též pravidelně scházejí každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci květnu

Naše děti vyrazily na jarní kolo Plamene do Psár. Tato soutěž je obtížná, protože je zde hodně disciplín. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Jinočanech.

6.5.2017 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení opět bylo několik zásahů na prověření znalostí a dovedností. Opět jsme si oživili obsluhu agregátů na CAS, obsluhu DT, radiostanic a všeho potřebného.

6.5.2017 - okrsková soutěž v Jinočanech.

20.5.2017 - naše děti vyrazily na jarní kolo Plamene do Psár. Tato soutěž je obtížná, protože je zde hodně disciplín. Náš úkol byl jasný, nabrat cenné zkušenosti. Což se povedlo na výbornou. Disciplíny děti pravidelně trénují na pátečních schůzkách, ale soutěž je trošku jiná. Zúčastnilo se 11 družstev. Tento den se nám povedl. Nepříjemné je, že se počítaly výsledky i z podzimního kola, kde jsme moc nebodovali a také absence kroniky nám nepomohla. Celkově jsme skončili na 9 místě. Ale v disciplínách v tento den jsme se rozhodně neztratili. Na Požárním útoku jsme byli 4., štafetu 4x60m jsme měli 3., štafeta dvojic 5.,štafeta CTIF 6. a útok CTIF 8.Takže děti jsou pašáci, včetně naší vedoucí Jitky Karčové.

21.5.2017 - jsme vyměnili olej v kalovém čerpadle a byl na CAS opraven přerušený kabel vodoznaku.

26.5.2017 - schůze výboru.

27.5.2017 - zásah požár lesa

31.5.2017 - naše vesnice se tento den zúčastnila soutěže vesnice roku. Komise, která zavítala do Třebotova měla 2 hodiny na prezentaci obce. Všechny spolky a organizace se sešly na Brandejsce . My jsme ukázali techniku, pár fotek, něco jsme řekli a děti předvedly útok. Jak si obec počínala se dozvíme koncem června.

Další události:

Na florbale funíme i tento měsíc.
Děti se i nadále scházejí každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci dubnu

Zúčastnili jsme se dětské soutěže v Hřebči - Železný Soptík. Jedná se o dětskou verzi železného hasiče. Také proběhlo pravidelné cvičení jednotky a již tradičně sběr železného šrotu.

1.4.2017 - pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme měli několik cvičných zásahů na procvičení útočných proudů venku a vstup do zakouřeného prostoru. Také jsme si zopakovali obsluhu agregátů na CAS a nositelé DT si oživili jejich obsluhu.

8.4.2017 - dětská soutěž v Hřebči - železný soptík. Jedná se o dětskou verzi železného hasiče. Po odstartování se musí přenést koncovky 2 ks hadic C (starší 2 ks hadice B) do vyznačeného prostoru, kde se spojí hadice a hadicové vedení se roztáhne, pokračuje přenesení hasicího přístroje, u bucharu je třeba 10x uhodit do spodní a horní desky a na závěr se musí přenést 2 kanistry s vodou. Hodnotili se družstva a jednotlivci. Jako družstvo mladších jsme skončili na 4. místě ze 13. Náš nejlepší jednotlivec byl Filip Arvaj, který z cca 45 dětí skončil na 5. místě. Všechny naše děti doběhly a jsou jako vždy pašáci.

22.4.2017 - jsme měli školení nositelů dýchací techniky pod vedením HZS Řevnice . Nejprve jsme na stanici v Řevnicích probrali teorii a poté se vydali na Mníšek, kde jsme si vyzkoušeli praxi. V areálu kovohutí byl vybrán objekt, který byl velice dobře zakouřen. Do zakouřeného objektu šly součastně dvě skupiny po třech lidech. Jedna měla za úkol najít pohřešovanou osobu a druhá hledala místo požáru. V praxi jsme si vyzkoušeli, co již dlouho zkoušíme. Každé takového cvičení je velkým přínosem, takže klukům z HZS Řevnice za něj děkujeme.

29.4.2017 - jsme v Třebotově provedli každoroční sběr železného šrotu a elektroodpadu. I letos bylo co nakládat.

30.4.2017 - od 10 hod. jsme na Brandejsce připravovali hranici na večerní pálení čarodějnic. Zároveň jsme v ulici Hlavní na žádost majitele nemovitosti provedli poražení břízy za pomoci lezecké techniky. V 19:30 hod. byla hranice zapálena.

Další události:

Na florbale funíme i tento měsíc.
Mladí hasiči se scházejí i v dubnu každý pátek


Činnost v měsíci březnu

Proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Naše děti se vydaly na první soutěž mladých hasičů v letošním roce...

3.3.2017 - požár lesního stroje

4.3.2017 - proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Tak jako vždy jsme si zopakovali obsluhu agregátů na CAS, nositelé DT si procvičili její obsluhu, bylo opět několik cvičných zásahů, kde jsme si procvičili vše potřebné a nezbytné.

18.3.2017 - od 8 hod. proběhlo první kolo školení velitelů, a to v Řevnicích v kině. Tento den byla teorie. Praktická část bude v září 2017. Od nás se zúčastnili všichni velitelé, kterým letos končí osvědčení.

Ráno se naše děti vydaly na první soutěž mladých hasičů v letošním roce, která se konala ve Středoklukách a jednalo se o uzlovou štafetu. Vyslali jsme 1 družstvo starších doplněné mladšími a 1 družstvo mladších. Nikdo se do provazů nezamotal a obě družstva skončila na krásném 6 místě.

25.3.2017 - jsme na žádost místních občanů provedli poražení jednoho ořechu a jedné borovice v ulici U Lesa. Oba stromy jsme porazili za pomoci lezecké techniky. Nikdo nespadl a nikdo se nezamotal do lan.

Od 17 hod. proběhla schůze okrsku konaná v hasičárně v Hostivici. Na programu byly termíny soutěží a výročí sborů.

31.3.2017 - schůze výboru.

Další události:
Na florbale pravidelně běháme i v březnu.
Mladí hasiči se i v březnu pravidelně scházejí každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci únoru

Po delších přípravách začal od 14. hod. u kostela sv. Martina 15.třebotovský Masopust. Všem kdo se na přípravách a chodu podíleli děkujeme a doufáme, že pokud jste přišli, tak jste nelitovali...

4.2.2017 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Na programu jsme měli standartní činnosti jako je zopakování uložení materiálu na autě, obsluhu agregátů, dýcháků, komunikaci přes RDS. Také jsme si zopakovali hašení pod napětím do 400V a zásah el. proudem (né, že bychom si dávali el. šoky). Také jsme měli několik cvičných zásahů.

4.2.2017 - technická pomoc odstranění převisů na OÚ

10.2.2017 - tento den proběhl náhradní termín výročky SDH Nučice. Původní termín byl 27.1., na který jsme dorazili, ale informace o změně termínu se k nám nedostala. Tak Marťas s Markem dali zdravici v prázdné hospodě a to 14 dní dopředu.

24.2.2017 - schůze výboru

25.2.2017 - po delších přípravách začal od 14. hod. u kostela sv. Martina 15.třebotovský Masopust. Oficiální zahájení provedla jako vždy naše paní starostka, následovalo zpívání dětí ze ZŠ. Poté jsme příchozím ukázali technický hasičský zázrak, a to vynález hlavolez s 5D tiskárnou. Hlavolez naskenuje myšlenky zaměřovaného člověka a na technickém zázraku 5D tiskárně se zhmotní. První zkušební zaměřování jsme provedli na medvědovi. Vytiskla se medvědice a vskutku myslel na ní. Po ověření funkčnosti jsme šli na lidi z davu. První pán myslel na pivo, další na jitrnici, děti myslely na sladkosti v bedně, paní rektorka na h...o, mladá paní na robotický vysavač a pán v růžových slipech na robotický vysavač bez vysavače. Poslední zaměřování bylo na příslušníka VB. Vytiskla se nadměrná paní Marta a po ní její manžel Klement Kokotvalt. Ten chtěl hned převzít moc nad naším masopustem. Byl zaražen a předvedl co umí. Bylo dohodnuto, že u hasičárny uděláme demokratické volby, kde si lidé určí zda Klému chtějí nebo ne. Kolem 15 hodiny se vydal dav směrem do restaurace U Růžičků. První zastávka byla u tvrze. Následovalo vystoupení mažoretek Třebotovské berušky, a to u rybníka. U hasičárny jsme provedli zkoušku demokratických voleb. Náhle se zjevil Klema se svým kamarádem Vladimírem a sdělil, že žádné volby nebudou a že masopust je jeho a přebírá moc. S Vladimírem začali rozhazovat povolební jitrnice a v hasičárně otevřeli jídelnu u mladého, krásného, perspektivního požárníka. Po vyjedení požárnické jídelny se dav vydal na další zastávku a to k Ouřadům, Jarouškům, Tomkům, Šestákům. U lípy byl dobrovolně povinný vstup do Masopustní strany, následovala zastávka u Šveců, kde též medvědi chytali lidi na jitrnice. Poté jsme U Louže pohřbívali basu, odkud průvod došel do restaurace k Růžičkům, kde od 17 hod. bylo připravené divadlo pro děti O Čípkové Kůžence v podání ochotnického spolku Plamínek (hasiči Třebotov). Od 17:30 začala tancovačka pro děti, kde zazpívala Alice Bonde. Ve 20 hod. začal koncert kapely Klika.

Všem kdo se na přípravách a chodu podíleli děkujeme a doufáme, že pokud jste přišli, tak jste nelitovali.

26.2.2017 - od 10 hod. úklid po masopustu.

Další události:

Mladí hasiči se scházejí i tento měsíc.

Na florbale pravidelně běháme i v únoru.


Činnost v měsíci lednu

Tento měsíc jsme měli CAS mimo zásah z důvodu výměny spojky, také začala od 19. hodiny naše výroční valná hromada a to v restauraci u Růžičků...


2. - 5. 1. jsme měli CAS mimo zásah z důvodu výměny spojky. Spojka při prosincových kondičních jízdách začala prokluzovat a tak jsme se rozhodli preventivně udělat její výměnu .

6. 1. začala od 19. hodiny naše výroční valná hromada a to v restauraci u Růžičků. Po přivítání hostů z okolních sborů z Chotče, Solopisk, Ořecha, Drahelčic a Hostivic, jsme též pozdravili hosty z třebotovského spolku Slovan, ženy z Klouzačky a v neposlední řadě naši paní starostku. Tak jako vždy proběhla minuta ticha za již nežijící členy. Následovala zpráva o činnosti za rok 2016, zpráva vedoucí mládeže, pokladní zpráva, revizní zpráva, zaměření činnosti na rok 2017. Následovalo usnesení , závěr a volná diskuse. K občerstvení byl podáván guláš s knedlíkem.

7. 1. jsme měli první cvičení jednotky v roce 2017. Na programu bylo opět několik cvičných zásahů. Díky zamrzlému ledu jsme si též vyzkoušeli techniky záchrany ze zamrzlé vodní plochy. Vyzkoušeli jsme různé techniky. Od házecího pytlíku, přes nastavovací žebříky až po evakuační vanu.

Od 17 hod začala výročka u kluků v Drahelčicích. Zdravice podána a k občerstvení klobása, tatranka.

21. 1. od 17 hodin jsme se zúčastnili výročky kolegů ze Solopisk. Zdravice též podána. Občerstvení guláš s chlebem.

27. 1. schůze výboru
28. 1. tento den se sešly hned 2 výročky. Od 15 hod začala v Hostivici a od 16 hod v Ořechu. Zdravice podána na obou schůzích a na obou byl k občerstvení guláš s chlebem.

Další události:
Na florbale pilujeme fyzičku i první měsíc roku 2017.
Mladí hasiči mají pravidelné schůzky i tento měsíc. Díky sněhu a mrazu se schůzky hodně upravovaly na zimní radovánky.