2019

Činnost v měsíci Prosinec

1. 12. jsme již tradičně rozsvěceli třebotovský vánoční strom.

4. - 5. 12. jsme měli naší CAS v servisu. Jednalo se o pravidelný servis. Oleje, promazání a seřízení brzd.

6. 12. jsme po delším vybírání a zkoušení zvolili pro každého člena jednotky zásahová funkční trika . Vítězem se stal výrobce Comazo s dlouhým rukávem.

7. 12. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. I poslední měsíc v roce jsme si zopakovali všechno potřebné, co potřebujeme u různých typů zásahů.

10. 12. technický zásah ... více sekce zásahy

12. 12. jsme s oběma auty vyrazili na STK a emise. Oba vozy prošly bez závad a máme na rok pokoj.

27. 12. schůze výboru

29. 12. zásah požár ... více sekce zásahy

Další události:

Na florbale běháme i poslední měsíc v roce

Mladí hasiči se i v prosinci scházeli v tělocvičně


Činnost v měsíci Listopad

1.1. po náhlém úmrtí jsme se jeli rozloučit s naším dlouholetým členem, Renkem Králem do Strašnické obřadní síně v Praze 10. Čest jeho památce.

2. 11. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět zopakováno vše potřebné.

9. 11. od 10:30 hod začala Svatomartinská pouť. Samotné zahájení obnášelo přípravné práce v podobě stanů, rozvodů elektřiny, ozvučení, dopravní zábrany,.... Jako každý rok během celého dne hrála cimbálová kapela, která příjemně oživila stánkový prodej. K vidění bylo vystoupení mažoretek, třebotovských berušek, pohádka, zpívání dětí, tombola. Program byl též v kostele sv. Martina. Před 17. hod přijel sv. Martin na bílém koni, který šel v čele lampionového průvodu. Po odchodu průvodu začal velký úklid.

10. 11. v hasičárně kluků z Ořecha proběhla okrsková schůze, kde se mimo jiné řešily termíny výroček a soutěží na příští rok.

16. - 17.11. proběhlo školení vedoucích mládeže. Za náš sbor se zúčastnila Alena Bártlová a Martin Pavliš, takže máme na další 2 roky papírově podchyceno.

22. - 24.11 se na stanici HZS Slaný konal kurs velitelů V40. Naše jednotka vyslala Lukáše Rysa a Libora Pavlíka. Oba se dozvěděli vše potřebné a díky zdárné zkoušce máme nyní již 6 velitelů.

23. 11. v Jílovém proběhl velitelský den Prahy - západ, kde byla probrána důležitá témata.

24. 11. na Chotči jsme podali zdravici na výročce u kluků z Chotče. K občerstvení guláš s chlebem

29. 11. schůze výboru.

29.30.11. - 1.12 tento prodloužený víkend byl opět o školení. Opět na stanici HZS Slaný probíhalo školení, ale nyní strojníků. Matěj Černý se zúčastnil, naučil a zdárně provedl zkoušky. Nyní tedy máme 7 strojníků s platným osvědčením.

Další události.

Na florbale funíme i v listopadu.

Mladí hasiči se stále scházejí každý pátek, ale v zimním období v místní tělocvičně.


Činnost v měsíci Říjen

4. 10. zásah požár trafostanice ... více sekce zásahy

5. 10. tento den jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Mimo jiné jsme měli exkurzi v nové budově ZŠ, MŠ a jídelny. Prošli jsme celou novou budovu a zaměřili se na uzávěry plynu, vody a elektřiny, na nástupní plochy požární techniky, ... . Řešení budovy je povedené a doufáme, že sem jezdit nebudeme muset a pokud ano, tak pouze na cvičení.

10. 10. jsme podali zdravici na výročce žen ze spolku Klouzačka. K občerstvení chlebíčky a dortíky.

11. 10. zásah likvidace bodavého hmyzu ... více sekce zásahy

25. 10. schůze výboru

26. 10. jsme na vánočním stromu zrevidovali svítící řetězy. Po loňských vánocích některé řetězy nebyly funkční. Takže jsme vše překontrolovali, vyměnili a opět navěsili na strom.

Další události:

Na florbale běháme stále

Mladí hasiči se i nadále scházejí každý pátek


Činnost v měsíci Září

1.9. zásah bodavý hmyz ... více sekce zásahy

7. 9. proběhlo cvičení jednotky. Mimo obvyklé procvičování jsme se zaměřili na používání hasicích hřebů.

10. 9. jsme instalovali do velína novou pračku na praní zásahových obleků. Tato pračka je na 13 kg tudíž se pohodlně na jedno praní vypere 1 komplet vč. kukly a rukavic. Takže již nebudeme smraďoši.

13. 9. jsme na Brandejsce připravovali zázemí a trať na sobotní závod Během Třebotovem.

14. 9. tento den od 12 hod vypukl 6. ročník běžeckého závodu Během Třebotovem. Tento běžecký závod jako každý rok má charitativní nádech. Výtěžek ze startovného a od sponzorů poputuje do centra Paraple. Letos jsme měli tu čest před prvním dětským během přivítat prezidenta centra Paraple pana Zdeňka Svěráka a ředitele centra Paraple pana Davida Lukeše. Letos běželo 269 běžců napříč všemi kategoriemi. Za hasiče Třebotov běželi 3 borci, kteří ve zdraví doběhli. Ostatní pomáhali s organizací závodu. Od 16 hod zakončil příjemný den koncert skupiny Long Silence.

Více na www.behemtrebotovem.cz

22. 9. zásah požár balíků ....více sekce zásahy

25. 9. jsme do výbavy zařadili novou proudnici Protek(King) s průtokem 70-130-230-400 l.

27. 9. schůze výboru

28. 9. jsme vyrazili asi na poslední dětskou soutěž v tomto roce a to na Cholupické šedesátky. Jedná se o disciplínu 60 m přes překážky dle směrnic Plamene. Za náš sbor se zúčastnili 3 mladší žáci a 4 starší žáci. Všechny děti doběhly a opět byly pašáci.

Další události:

Na florbale běháme i nadále.

Mladí hasiči se po prázdninách opět scházejí každý pátek od 16 hod.

Tento měsíc je pro naši jednotku poměrně důležitý, jelikož jsme byli přeřazeni do kategorie JPO III/1. Díky několikaletému dovybavování jednotky a především usilovné práci členů jednotky na sebevzdělávání tato změna pro nás nebude žádným zásadním problémem. Jsme připraveni.


Činnost v měsíci Srpen

1. 8. jsme do výbavy CAS přidali kyslík. Jedná se o 3l láhev s regulačním ventilem.

3 8. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět zopakováno vše důležité. Nově jsme si ukázali používání kyslíku při resuscitaci a podávání osoby při vědomí.

7 8. jsme v Řevnicích prošli každoročním školením na obsluhu motorových pil a rozbrusů. Školení jsme zdárně provedli a máme na rok pokoj.

10. 8. jsme do CAS a do DA provedli montáž nových radiostanic Motorola DM4600. Do CAS byl též namontován silnější externí reproduktor díky kterému je ještě lépe slyšet .

22. 8. zásah bodavý hmyz ..... více sekce zásahy

29. 8. jsme do výbavy zařadili hasicí hřeby. Jedná se o hasicí zařízení, které díky malým tryskám a průtoku 70 l za min tvoří malé kapičky a tím úsporně hasí v místech, kde je špatná přístupnost klasickou proudnicí . Jedná se o 1 ks útočného a 1 ks obranného hřebu o délce 50 cm.

30. 8. schůze výboru

Ostatní události:

Na florbale se běhá i v srpnu

Mladí hasiči mají prázdniny


Činnost v měsíci Červenec

6. 7. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali vše důležité co užijeme u zásahů.

8. 7. zásah požár trávy ... více sekce zásahy zásahy

15. 7. jsme do výbavy jednotky zařadili další 3 ks přileb Drager HPS7000 a tím jsme dokončili obměnu zásahových přileb.

25. 7. jsme provedli cvičení jednotky, které bylo určené klukům z technických služeb. I během tohoto cvičení se zopakovalo vše důležité.

25. 7. zásah požár kombajnu ... více sekce zásahy

26. 7. schůze výboru

29. 7. jsme do výbavy jednotky zařadili Pro/pak, což je jednoduché, rychlé a velice efektivní zařízení pro výrobu pěny.

31. 7. zásah čerpání ... více sekce zásahy

Další události:

Na florbale funíme i v červenci.

Mladí hasiči mají prázdniny.


Činnost v měsíci Červen

1 .6. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali vše potřebné co je třeba u zásahů.

1. 6. začal od 15 hod dětský den, kde jsme jako vždy udělali jedno stanoviště. Mimo stanoviště jsme pomohli s přípravnými pracemi. Dětí přišlo dost a za krásného počasí jsme strávili příjemné odpoledne

5. 6. zásah asistence AED ... více sekce zásahy

8 .6. jsme se vydali na dětský den do Kosoře, kde jsme ukázali naší techniku.

9.6. jsme obnovili parkovací čáry v garáži. To se to bude zase couvat.

15. 6. do výzbroje naší jednotky přibylo nové elektrické čerpadlo HCP GDR 400, které budeme používat na dočerpávání zatopených sklepů. Toto čerpadlo saje do 2 mm.

26. 6. zásah bodavý hmyz ... více sekce zásahy

28. 6. schůze výboru

29. 6. soutěž Nučice ... více sekce soutěže

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc


Činnost v měsíci Květen

4. 5. proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět jsme procvičili a oživili vše možné, co u zásahů využijeme.

7. - 9. 5. jsme se s dětmi vydali na hasičské soustředění do kempu v Chrustenicích. Děti se zde připravovaly na blížící se soutěž Plamen. Kromě pilování disciplín hrály různé hry. Domů se vrátily všechny děti bez újmy.

10. 5. jsme na CAS opravili prosakující topení.

18. 5. tento den proběhla dětská soutěž Plamen v Bojanovicích. Na soutěž jsme přijeli s jedním družstvem starších, kteří byli doplněni dětmi mladšími. I přes tuto skutečnost se děti s disciplínami popraly statečně a bojovaly jak tygři. Dokonce u královské disciplíny požární útok skončily na 2. místě. Celkově skončily na krásném 8. místě. Všechny děti jsou pašáci.

19. 5. okrsková soutěž v Jinočanech ... více sekce soutěže

Další události:

Na florbale funíme i v květnu

Mladí hasiči se i v květnu scházejí


Činnost v měsíci Duben

6. 4. tuto sobotu proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Opět procvičeno vše důležité od oblékání v hasičárně až po svlékání v hasičarně a v době mezi oblečeným stavem a svlečeným stavem.

6. 4. se vydali mladí hasiči do Lidic na soutěž Železný hasič. Všichni disciplínu dokončili. Do finálních běhů se dostal Karel Formánek a Šimon Fafejta. Všichni jsou pašáci.

13. 4. jsme provedli každoroční sběr železného šrotu a elektroodpadu. Opět bylo co nakládat. Utržené peníze použijeme na dovybavení jednotky.

14. 4. požár lesa více sekce zásahy

20. 4. si jeli mladí hasiči procvičit útoky do Kostelce nad Černými Lesy. Měli jsme družstvo mladých i starších. Útoky byly na 3 pokusy. I přes drobné chyby skončili starší na 4. místě a mladší na krásném 13. místě. Jako vždy jsou děti pašáci.

21. 4. jsme do hasičárny namontovali přídavné vzduchojemy, které během vyhlášení poplachu ještě rychleji doplní CAS, než do teď a to též automaticky.

26. 4. schůze výboru.

27. 4. v Hradišťku proběhlo cvičení nositelů dýchací techniky pořádané HZS. Cvičení jsme se zúčastnili a to v počtu 9 ks. Zopakovali jsme si a procvičili pohyb v zakouřeném prostoru.

27. 4. tento den jsme též pomáhali s organizací cyklistického závodu Kolo pro život. Tato akce se kryla s cvičením DT , ale i přes tuto okolnost jsme trať pokryli 16 ks.

28. 4. jsme připravili hranici na pálení čarodějnic.

30. 4. jsme společně zapálili hranici na Brandejsce. Počasí bylo krásné. Občerstvení z restaurace U Růžičků bylo také krásné.

Další události:

Páteční florbal máme i v květnu

Mladí hasiči se i v květnu scházejí každý pátek


Činnost v měsíci Březen

2. 3. jsme měli pravidelné cvičení jednotky. I tento měsíc jsme si zopakovali vše potřebné během několika cvičných zásahů.

4. 3. technický zásah .....více sekce zásahy

16. 3. proběhlo školení velitelů v Hradišťku. Tohoto školení se zúčastnili všichni naši velitelé.

17. 3. na CAS byla provedena instalace zvukové signalizace při dosažení minimálního tlaku vzduchu. Takže nyní budou strojníci jezdit v neustálém stresu.

24. 3. proběhla v Chotči okrsková schůze. Na programu byly termíny soutěží, oslav a všeho důležitého.

28. 3. jsme provedli malý servis na CAS. Byl vyčištěn regulátor otáček a též se v něm vyměnil olej , byla vyčištěna filtrace nafty ,u zadních dveří byl opraven zámek a byly namazány lanovody.

29. 3. schůze výboru

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc

Mladí hasiči se stále scházejí každý pátek


Činnost v měsíci Únoru

1. 2. proběhla schůze výboru (výjimečně posunuta)

2. 2. cvičení jednotky, při kterém jsme si zopakovali jako vždy vše potřebné. Krom standardních zásahů jsme navíc v místní tělocvičně procvičili práci s nastavovacím žebříkem a z horních oken jsme sundali zapadané míčky. Míčků bylo požehnaně.

4 .2. zásah požár ... více sekce zásahy

16. 2. po delších přípravách vypukl 17. Třebotovský masopust jako již tradičně ve 14 hod. u kostela sv. Martina. Na pódium zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov pod vedením pí. uč. Makovcové a za doprovodu p. Říhy. Během zpěvu si lidé mohli koupit lístky do masopustní tomboly a to u medvěda a u pána v županu. Kolem 14:30 hod se masopustní průvod vydal k rybníku, kde ukázaly svoje umění mažoretky třebotovské Berušky pod vedením paní uč. Roll. U rybníka bylo připraveno druhé pódium, na kterém se vyhlašovala tombola. U rybníka bylo také připraveno občerstvení restaurace U Růžičků a Ota Šůra se svým známým řezníkem a Jirkou Kalabisem připravili tradiční výrobky z čuníka jako jsou jitrnice, jelita, tlačenka, ovar a prdelačka. Jelikož 16. února je v Třebotově vždy svátek prasat, tak i v tomto duchu se nesl celý masopust. Ceny v masopustní tombole byly spojené s prasaty. Lidé dostali jitrnice, jelita, tlačenku, maso i pivo, ale první 3 ceny byla živá prasata. Živá prasata nám předal sponzor Zdeněk Hrstka. Jedno prase vychoval speciálně na rožeň, druhé bylo hodně společenské a třetí bylo tak tlusté, že Zdeněk udělal na pódiu rovnou zabijačku a z tohoto čuníka padaly rovnou jitrnice. Kolem 15 hod se průvod rozešel směrem na vršek. Kdo se nechtěl trmácet do kopce, mohl zůstat u rybníka, protože cíl letošního masopustu byl opět u rybníka. Na první zastávce u Ouřadů jsme slavnostně odhalili pamětní desku rodného domu Karla Zbott, další zastávka byla u Jaroušků, Tomků, Rollů, Chlaňů, Marešů, Lakatošů a Pavlišů. Na vršku jsme také prošli přes Jatka Vršek, kde byl dav rozdělen dle uvážení rozdělovací čety na porážku nebo na dokrmení ,popř. na chov. U transformátoru jsme pohřbili basu. Průvod ukončil svoji pouť u rybníka, kde od 17 hod jsme zahráli pohádku o Prasomile. Poté na pódiu zahráli pánove z Bigbendu mistra Bláhy. Kdo chtěl tak tančil, kdo chtěl tak stál nebo seděl, popíjel, klábosil a vykrmoval se pochutinami ze stánků. Počasí tento rok bylo hodně vydařené a doufáme, že napomohlo k příjemnému prožití 17. ročníku masopustu. Děkujeme všem, kdo se na organizaci podílel ať finančně, materiálně nebo svým časem.

21. 2. jsme do výbavy jednotky pořídili tažné kurty různé nosnosti. Takže nyní nemusíme používat nepoddajné ocelové lano.

22. 2. schůze výboru

Další události:

Na florbale funíme stále i tento měsíc

Mladí hasiči se stále scházejí každý pátek


Činnost v měsíci Leden

5. 1. proběhlo cvičení jednotky. Opět zaměřeno na vše potřebné, co využijeme u zásahu. Krom jiného jsme si procvičili hašení z nastavovacího žebříku.

5 . 1. jsme byli u kluků v Drahelčicích na výroční valné hromadě, která se konala od 17 hod. Zdravice podána. K občerstvení guláš s chlebem a sušenka.

11. 1. od 19. hodiny začala naše výroční valná hromada našeho sboru, která byla jako vždy v restauraci U Růžičků. Na plánu byla zpráva o činnosti, pokladní zpráva, revizní zpráva, zpráva mladých hasičů, zaměření na rok 2019, usnesení a závěr. Na schůzi jsme přivítali hosty ze sborů Chotče, Solopisk, Nučic, Drahelčic, HZS Řevnice, OSH PZ, dále starostku obce Jitku Šůrovou s paní Micinou, ženy z Klouzačky a členy ze Slovanu. Všichni hosté podali zdravice. K občerstvení guláš s knedlíkem.

18. 1. jsme podali zdravici na výročce u kolegů z Nučic. K občerstvení chlebíčky.

19. 1. jsme byli požádáni o asistenci místního občana při výměně čerpadla ve studni v ul. Hlavní. Za pomoci lezecké výbavy jsme majitele svázali a bezpečně spustili do studny. Čerpadlo vyndáno. Majitel byl vytažen též a to bez újmy. Majitel nebyl toho večera poněkud neklidný.

19. 1. jsme opět podali zdravici a to u kluků v Hostivici. Občerstvení guláš s chlebem.

Další události:

Na florbale funíme stále i tento měsíc

Mladí hasiči se stále scházejí každý pátek

probíhájí intenzivní přípravy na Masopust