zásahy 2013

Vylité provozní kapaliny z OA

31.10.2013 - jsme v 18:15 vyjeli na hlášené vylité provozní kapaliny z osobního automobilu v ul. Na Šumavě. Jednalo se o vylitý benzín z provrtané nádrže (cca 6 l). Provedli jsme zasypání sorbentem. V hasičárně jsme byli zpět v 18:45 hod.


Požár chaty

16.9.jsme ve 4:26 hod. vyjeli na hlášený požár chaty v ulici Na Potoce.Ze cvičení a kondičních jízd víme, že tato ulice patří mezi nejhůře dostupné v Třebotově pro příjezd hasičské techniky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár v suterénu chaty. Požár pravděpodobně způsobila technická závada na bojleru, od kterého začal hořet přilehlý regál s papírem. Byl připraven 1 x C proud z přilehlého hydrantu (bližší zdroj vody než z CAS), který nakonec nebyl použit. Hořící věci byli vyneseny a prostor jsme nechali odvětrat. Zásah byl proveden v dýchací technice. Na místo též dorazil HZS Řevnice, Policie ČR a vyšetřovatel HZS. Na základně jsme byli v 6:20 hod.

Členové zásahu: Aleš Pietrula, Libor Jaroušek, Pavel Černý, Lukáš Rys, Václav Fafejta, David Maleček, pantáta Ouřada, Jiří Paleček, Milan Bártl.


Zneškodnění bodavého hmyzu

10.9 jsme v 18:40 hod. vyjeli do ulice Na Šumavě na zneškodnění bodavého hmyzu.Bylo zjištěno, že se jedná o sršně, kteří ohrožovali majitele domu. Hmyz jsme zneškodnili pomocí chemických a mechanických prostředků. Všichni členové se vrátili bez bodance v 19:50 hod. na základnu.

Členové zásahu: David Maleček, Václav Fafejta, Libor Jaroušek, Lukáš Rys.


Červnové zásahy během povodní

Během měsíce června jsme v rámci povodní vyjížděli k mnoha čerpání.

2.6.2013 - čerpání Třebotov ul. U Kostela, sklep, 18.00 - 19:30 hod. , technika: kalové el. čerpadlo ponorné

3.6.2013 - čerpání Třebotov ul. K Březinám, laguna, 10:00-11:00 hod., technika: kalové čerpadlo

4.6.2013 - čerpání Třebotov ul. K Chotči, sklep, 10:30- 11:30 hod., technika: plovoucí čerpadlo, kalové el. čerpadlo ponorné, ul. Ke Kostelu, sklep, 15:30-16:30 hod., technika: kalové el. čerpadlo ponorné

5.6.2013 - čerpání Řevnice 15:30-22:00 hod. - technika: plovoucí čerpadlo, čerpání Třebotov ul. Nad Rybníčkem, studna, 17:30 - 18:00 hod., technika: kalové el. čerpadlo ponorné

6.6.2013 - čerpání Řevnice 8:00-22:00 hod., laguna ul. Růžová - technika: plovoucí čerpadlo

7.6.2013 - čerpání Řevnice 8:00-17:00 hod., laguna ul. Růžová - technika: plovoucí čerpadlo

8.6.2013 - čerpání Třebotov :

  1. ul. U Louže 74 - studna

  2. ul. U Louže 22 - studna

  3. ul. U Louže 116 - studna + sklep

  4. ul. Nad Rybníčkem 51 - studna

  5. ul. Hlavní 409 - sklep studna
    použitá technika: plovoucí čerpadlo, kalové el. čerpadlo ponorné, PS 12, po odčerpání v Třebotově se jednotka přesunula na čerpání do Řevnic 14:20-18:00 hod., použitá technika: PS12

9.6.2013 - čerpání Řevnice 9:20 - 17:00 hod. Jednotka rozdělena na 3 skupiny. ul. Ke Strouze, laguna ul. Růžová, ul. Slunečná + ul. Tylova. Použita technika: plovoucí čerpadlo, PS 12 a ponorné el. kalové čerpadlo

10.6.2013 - čerpání Třebotov ul. Hlavní 61, 16:40-18:10 hod., laguna, technika: plovoucí čerpadlo

13.6.2013 - čerpání Třebotov ul. U Louže, 17:00 - 19:00 hod. - 2 x studna, technika: PS12

16.6.2013 - čerpání Řevnice 8.00-15:30 hod. laguna ul. Růžová, použitá technika: PS12, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo (Heron)

29.6.2013 - čerpání Černošice 8.00- 18:15 hod., osada Lavičky, čerpání a čištění studen. Celkem vyčištěno 11 studen. Technika: kalové čerpadlo (Heron), ponorné el. čerpadlo kalové.

FOTO POVODNĚ


Požár Komínu

29.4.2013 jsme 18:10 hod. vyjeli na hlášený požár komínu v ulici Na Šumavě. Při příjezdu k zásahu bylo zjištěno, že se jedná nejen o požár v komínovém tělesu, ale od komínu začala hořet izolace na fasádě. Provedli jsme zasypání komínu štěrkem , jeho vyčištění a vybrání sazí. Společně s HZS Řevnice jsme následně demontovali izolaci a za použití 1 C proudu provedli dohašení fasády, následoval průzkum půdy. Na místo dorazila i policie ČR a vyšetřovatel HZS. Na základně jsme byli v 19:09 hod.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, Aleš Pietrula, Marek Jaroušek, Lukáš Rys, Pavel Černý, David Maleček


Požár v areálu JZD

23.4.2013 - jsme v 17:33 vyjeli na hlášený požár do areálu bývalého zemědělského družstva. Po příjezdu jsme zjistili, že se jednalo o požár v prostorách firmy, která se zabývá ekologickou likvidací elektrospotřebičů. Požár vznikl samovznícením starých baterií. Díky včasnému zpozorování souseda, který použil hasicí přístroje se požár nerozšířil na uskladněné plasty . Pokud by tak neučinil doba zásahu by byla mnohem delší a náročnější. Na dohašení jsme použili 1 C proud. Na místo též dorazil HZS Řevnice a Policie ČR. Na základně jsme byli v 18:24 hod.

Členové zásahu: David Maleček, Aleš Pietrula, Libor Jaroušek, Lukáš Ouřada, Martin Podzemský, pantáta Ouřada a Jirka Paleček


Pád rogala

15.4. jsme ve 14:58 vyjeli na hlášený pád rogala.Bohužel místo pádu bylo hlášeno hodně nepřesně, takže jsme začali s průzkumem a hledáním rogalisty cca 500 m od startovní plochy takzvané vyhlídky směr Radotín. Po chvíli bylo hlášeno, že místo pádu bylo nalezeno o kus dál. Naše jednotka se přesunula na místo pádu. Na místě zasahoval též HZS Praha stanice 8, HZS Řevnice, JSDH Černošice-Mokropsy, ZS ASČR a Policie. Na základně jsme byli v 15:38 hod.

Členové zásahu: Libor Jaroušek, David Maleček, Marek Jaroušek, pantáta Ouřada, Lukáš Rys..


Požár kontejneru

17.3. v 00:12 hod. vyjeli na nahlášený požár kontejneru na směsný odpad v ulici V Chatách.Použili jsme 1 C proud. Kontejner přežil jen díky tomu, že byl kovový. Požár vznikl od vhozeného žhavého popelu. Na místo dorazil HZS Řevnice. U tohoto zásahu jsme poprvé použili automatické zapnutí pomocného kompresoru přes svolávač. Pro neznalé to znamená, že než přiběhneme do hasičárny, tak kompresor již běží a nafouká více vzduchu na řízení a brzdy.