2016

2016

Činnost v měsíci prosinci

1.12. tento den jsme zdárně udělali STK na CAS a na DA Peugeot Boxer. Takže máme na rok klid.

3.12. pravidelné měsíční cvičení. Opět jsme si oživili znalost uložení všeho materiálu na CAS, zopakovali obsluhu agregátů a jako vždy udělali několik cvičných zásahů vč. dýchací techniky. Tento den jsme se též od 18.hod. zúčastnili výročky kluků z Chotče. Zdravice podána. Občerstvení guláš s chlebem.

11.12. zásah spadlý strom...

27.12. tento den se naší vedoucí mládeže Jitce Karčové a Ríšovi narodila holčička Renata "Renek" Karčová. Novou členku jsme oslavili. Tak ať roste!!!

30.12. schůze výboru.

Další události:

Na florbale běháme i poslední měsíc v roce.
Mladí hasiči se do vánoc scházeli jako obvykle každý pátek.


Činnost v měsíci listopadu

nový svolávací systém Fireport 

CAS - navigační tablet Rescue navigátor


1.11.2016 - zásah požár kontejneru.

5.11.2016 - pravidelné měsíční cvičení, které jsme zaměřili na procvičení útočného proudu v uzavřených prostorách, zdravovědu a též jsme v rámci cvičení propláchli kanál v Kale a zřídili čerpací stanoviště. Nositelé dýchací techniky si zopakovali její používání.9.11.2016 - jsme do obou aut namontovali nové kamery pro záznam jízdy.

12.11.2016 - u rybníka proběhl 2. Svatomartinský jarmark. Náš úkol byl postavit stany, připravit aparaturu, zábrany pro auta, během celého dne potřebná organizace a večer následný úklid.13.11.2016 - úklid po jarmarku.

17.11.2016 - jsme začali používat nový svolávací systém Fireport a současně jsme do CAS nainstalovali navigační tablet Rescue navigátor, který nám snad pomůže při výjezdech.
Tento den jsme též provedli opravu výfuku na CAS, který ve spoji přestal těsnit a odsávání palivových zplodin během nastartování v garáži tím nebylo účinné.

24.11.2016 - jsme společně oslavili krásných 80 let našeho dlouholetého člena Karla Bártla, který je v našem sboru nejdéle. Hodně zdraví! 

Tento den proběhla schůze výboru.

27.11.2016 - od 18 hod. jsme společně rozsvítili třebotovský vánoční stromek. Před samotným rozsvícením nám zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov a naše paní starostka obce Jitka Šůrová popřála všem krásné vánoce.

Další události:
Na florbale se pravidelně potíme i tento měsíc.
Mladí hasiči se scházejí pravidelně i tento měsíc v pátek v 16 hodin.


Činnost v měsíci říjnu

Vyjeli jsme na dětskou soutěž podzimního kola plamen, která se konala v Libeři.

1.10.2016 - pravidelné měsíční cvičení jednotky. Tento den jsem si zopakovali zdravovědu, obsluhu agregátů, nositelé DT si zopakovali její obsluhu a také jsme si vyzkoušeli pár zásahů na procvičení rozvinování dopravního vedení, útočných proudů a komunikaci přes radiostanice.

8.10.2016 - jsme vyjeli na dětskou soutěž podzimního kola plamen, která se konala v Libeři. Jedná se o orientační běh lesem cca 3 km, kde je několik stanovišť s úkoly. Naše děti udělaly dvě hlídky po 5 členech. Děti na trati nezabloudili a bez újmy doběhly do cíle. Jedno družstvo skončilo na 15. místě a druhé na 24. místě. Celkem se zúčastnilo 25 hlídek. Pro všechny to byli cenné zkušenosti. Počasí bylo lehce deštivé.
Hlídka 1. - Tomáš Ouřada,Michal Jaroušek, Filip Arvaj, Anička Rupertová, Karel Formánek
Hlídka 2. - Jindra Kozák, Saša Kozák, Marcela Kozáková, Bára Ouřadová, Filip Jaroušek

15.10.2016 - proběhl v Kytíně velitelský den jednotek P-Z.

16.10.2016 - v Hostivici od 17. hod. začala schůze 4.okrsku P-Z. Na programu termíny výročních valných hromad, volba nového starosty okresu a další informace.

28.10.2016 - schůze výboru.

Další události:
Na florbale se i tento měsíc pravidelně scházíme.
Mladí hasiči mají stále pravidelné páteční schůzky.


Činnost v měsíci září

V září proběhla oslava 130 let od založení hasiců Třebotov.

3.9.2016 - v rámci měsíčního cvičení jednotky jsme se zaměřili na přípravu ukázek zásahů, které proběhnou při našem 130 výročí. Také jsme prověřili agregáty na CAS.

3.9.2016 - od 14 hodin začaly oslavy 130 let hasičů v Radotíně. Tam jsme vyjeli s CAS.

10.9.2016 - Tento den byl pro nás dost náročný. Od rána jsme začali připravovat naše oslavy 130 let od založení hasičů Třebotov. Dopoledne též na Brandejsce proběhl 3. ročník běžeckého závodu Během Třebotovem. Kdo měl volné ruce šel na trať pomoct s organizací. V 11 hodin odstartoval hlavní závod, kde se na startovní čáře objevilo z našeho sboru celkem 6 členů.

Všichni bez větší újmy doběhli a přežili. Po návratu jsme dolaďovali přípravy našich oslav. Slavnostní zahájení nastalo ve 14:15 hod., kdy jsme přivítali všechny sbory, jednotky , sdružení a v neposlední řadě naší paní starostku, která nám k této události věnovala vyřezávanou sochu sv. Floriána, takže od teď nad námi bude držet ochrannou ruku. Slavnostně jsme nastartovali naši historickou stříkačku z roku 1934 od výrobce Mára. Po zahájení jsme hned začali s ukázkami. První se předvedli naši mladí hasiči, kteří hasili kloubový autobus Ikarus a ošetřovali přejetého medvěda a hlavu cestujícího Káji. Poté své dovednosti ukázali psovodi policie ČR a jejich čtyřnozí přátelé. Následovala ukázka lezců HZS Řevnice na plošině JSDH Řeporyje. Poté diváci mohli zhlédnout vyproštění osoby při dopravní nehodě, které provedl HZS Řevnice s asistencí záchranné služby ASČR. Také jsme ukázali funkčnost airbagů v autě. Městskou policii jsme využili na ukázku její techniky při soutěži ,,Třebotretra", kdy každého běžce změřili ručním radarem a tři nejrychlejší jsme obdarovali dárkem, ostatní běžci dostali malou drobnost v podobě balónku. Na řadu přišla naše jednotka, která ukázala, jak to chodí před samotným výjezdem a během výjezdu na hořící automobil. Požářiště auta nám řádně očuchal pes za doprovodu svého psovoda a tím ukázal postupy vyšetřování vzniku požáru (Policie ČR). Následovala ukázka hašení hořlavých kapalin za pomoci pěny a ukázka, jak na hořící olej. Také bylo možno spatřit unikátní vysokotlaké hašení a řezání díky zařízení Cobra (HZS Praha). Své dovednosti předvedli v požárním útoku naši mladí hasiči a družstvo mužů. Na závěr ukázek jsme prakticky předvedli hašení hasicím přístrojem práškovým a sněhovým . Večerní program vypukl koncertem kapely Čistírna pokaždé jinak, která přijela z Teplic. Ve 20:30 hod. jsme společně spustili ohňový stroj, který rozzářil noční oblohu a tím se též ukončil hlavní program dne. Během celého odpoledne mohli přítomní navštívit naši výstavu, kde byly fotografie různých témat, historickou a současnou výstroj a výzbroj a naši techniku vč. agregátů. Také bylo možno si zblízka prohlédnout techniku, a to JSDH Radotína, JSDH Chotče, JSDH Solopisk, JSDH Rudné, JSDH Ořecha, JSDH Jinočan, JSDH Řeporyj, HZS Řevnice + Praha, záchranné služby ASČR, Policie ČR- kynologové, MěP Černošice. Dokonalé občerstvení zajistila restaurace U Růžičků a Václav Štíbr. Doufáme, že kdo na Brandejsku v sobotu 10. září přišel, tak se nenudil a strávil příjemné odpoledne za doprovodu nádherného počasí.

11.9.2016 - úklid po oslavách

16.9.2016 - oprava vývěvy na CAS

17.9.2016 - jsme se v Řevnicích na útvaru HZS zúčastnili podzimní části odborné přípravy strojníků, díky které máme prodloužené osvědčení na dalších 5 let. Naše jednotka má i nadále 6 strojníků s platným osvědčením

24.9.2016 - naši mladí hasiči se vydali na soutěž v požárním útoku do Hřebče. Útoky se jeli na 2 pokusy a na nástřikové terče, které hodně ovlivňují výsledné časy. První pokus se našim dětem zastavil na čase 38,95 s . Druhý se povedl o několik vteřin rychleji, ale díky dlouhé době nástřiků na terče byl pokus delší než první. Nakonec jsme se umístili na 5. místě ze 14 sborů. Děti jsou opět pašáci. Sestava: koš - Michal Jaroušek, savce - Filip Jaroušek, béčka - Jindra Kozák + Tomáš Ouřada, troják - Saša Kozák, L proud - Filip Arvaj, P proud - Karel Formánek.

30.9.2016 - schůze výboru

Další události:
I tento měsíc běháme a funíme na pátečních florbalech.
Mladí hasiči se po prázdninách zase začali scházet každý týden.


Činnost v měsíci srpnu

Opět jsme měli několik cvičných zásahů na zopakování všeho důležitého. Zároveň jsme si udělali kondiční jízdy do Solopisk přes les, a tím vyzkoušeli průjezdnost.


4.8.2016 - technický zásah na likvidaci bodavého hmyzu

6.8.2016 - proběhlo pravidelné cvičení. Opět jsme měli několik cvičných zásahů na zopakování všeho důležitého. Zároveň jsme si udělali kondiční jízdy do Solopisk přes les, a tím vyzkoušeli průjezdnost.9.-16.8.2016 - jsme měli CAS v plánovaném servisu na výměny olejů, promazání, oprava regulátoru otáček, seštelování spojky, servis kompresoru, posilovače řízení a řadu dalších drobností. Takže nyní máme úplně nové auto.

24.8.2016 - technický zásah na likvidaci bodavého hmyzu

26.8.2016 - schůze výboru.

další události:
Na florbale běháme pravidelně i v srpnu.
Mladí hasiči mají stále prázdniny.
Intenzivněji připravujeme oslavy našeho 130 výročí.


Činnost v měsíci červenci

Tento měsíc proběhl cyklistický závod Kolo pro život - Karlštejn Tour. Jako každý rok máme během závodu hlídat a řídit dopravu nad Radotínem, v Třebotově a v Kosoři.


2.7.2016 - pravidelné měsíční cvičení. Opět jsme si zopakovali vše potřebné. Zase bylo několik cvičných zásahů na procvičení útočných proudů, oživili jsme si obsluhu IDP, agregátů, vysílaček a práci s rozbrusy.


16.7.2016 - jsme byli požádáni o asistenci při natáčení TV seriálu Doktor Martin, který se natáčel u třebotovského hřbitova. Na místě jsme byli od 12 hod do 15:30 hod 23.7.2016 - tento den proběhl cyklistický závod Kolo pro život - Karlštejn Tour. Jako každý rok máme během závodu hlídat a řídit dopravu nad Radotínem, v Třebotově a v Kosoři. Na našich stanovištích nikdo nikoho nepřejel. Letos se závodu zúčastnilo kolem 2 tis. cyklistů. Z našich řad se na plynulém závodě podílelo 20 lidí.


29.7.2016 - schůze výboru

další události:

na florbale běháme i o prázdninách
mladí hasiči mají prázdniny


Činnost v měsíci červnu

Tento měsíc byl ve znamení soutěží.

4.6.2016 - pravidelné měsíční cvičení. Zopakovali jsme obsluhu agregátů a jako každý měsíc provedli několik cvičných zásahů na procvičení komunikace přes radiostanice, rozvinutí dopravního vedení, útočných proudů a obsluhu dýchací techniky.


5.6.2016 - jsme se spoluprací s občanským sdružením Klouzačka zúčastnili třebotovského dětského dne. Pro děti jsme připravili jedno stanoviště v podobě lanovky a připravili ohniště na opékání buřtů. Počasí bylo příjemné. Dětí bylo také dost.


8.6.2016 - soutěž v požárním sportu v Chotči

11.6.2016 - jsme vyrazili s dětským družstvem na branný běh do Úholiček. V příjemném cca 3 km okruhu bylo několik zastávek s úkoly, které plnily pětičlenná družstva. Naše děti skončily na 4. místě. V disciplíně železný hasič obsadil Karel Formánek 1. místo a na 2. místě byl Michal Jaroušek. Jako vždy ­ jsou to pašáci.


12.6.2016 - po roce měli pilaři školení na motorové pily. Vyrazili jsme do Řevnic, kde jsme si v lese zopakovali vše potřebné. Všichni prošli a mají na rok pokoj.


24.6.2016 - schůze výboru

25.6.2016 - memoriál Karla Švestky v Nučicích

další události:

na florbale běháme i v červnu

mladí hasiči se i v červnu pravidelně scházejíČinnost v měsíci květnu

Vyrazili jsme s dětmi na soutěž v běhu na 60 m přes překážky do Středokluk.

2.5.2016 - zásah požár lesa

7.5..2016 - pravidelné měsíční cvičení. Opět jsme procvičili vše potřebné, abychom u zásahu byli co platní. Nositelé DT si oživili obsluhu dýchací techniky, provedli několik zásahů a oživili obsluhu techniky.7.5.2016 - od 14 hod. okrsková soutěž v Jinočanech

8.5.2016 - jsme s dětmi vyrazili na soutěž v běhu na 60 m přes překážky do Středokluk. Výsledné časy se nesčítaly, takže každý běžel za sebe, a to na dva pokusy. V kategorii mladší žáci byl náš nejlepší čas na 11. místě z 50. Všechny naše děti běžely jak hurikáni. Jsou to pašáci.


27.5.2016 - schůze výboru.

Další události:

­pravidelné florbaly jsme měli i tento měsíc

­mladí hasiči i tento měsíc se pravidelně scházeli každý pátek od 16. hod.


Činnost v měsíci dubnu

Postavili hranici na čarodějnice a připravili menší ohniště na opékání buřtů. Také jsme na žádost Slovanu provedli prořez 3 borovic...

2.4.2016 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Na začátek jsme měli v plánu útok do strmého svahu. Po příjezdu do Studeného se situace změnila, jelikož cesta byla zatarasena 7 spadlými stromy. Rázem jsme měli procvičení motorových pil. Po zprůjezdnění cesty jsme pokračovali na cvičné zásahy.
9.4.2016 - vyrazili naše děti na soutěž do Hřebče na soutěž Železný Soptík. Bez většího tréninku skončili na 5. místě z 18. družstev.

23.4.2016 - jsme po roce provedli sběr železného šrotu a druhým rokem i sběr elektroodpadu. Sbírat bylo jako vždy co.


29.4.2016 - schůze výboru.

30.4.2016 - jsme dopoledne postavili hranici na čarodějnice a připravili menší ohniště na opékání buřtů. Také jsme na žádost Slovanu provedli prořez 3 borovic, jejíž větve zasahovaly do tůjí u památníku padlých hrdinů z 2. světové války. Hranice se zapálila kolem 19. hodiny. Díky krásnému počasí byla i účast hojná.


Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.

Mladí hasiči se pravidelně scházejí i v dubnu.Činnost v měsíci březnu

Proběhlo pravidelné měsíční cvičení. Mladí hasiči vyrazili na svou první hasičskou soutěž.

5.3.2016 - jsme měli pravidelné měsíční cvičení. Opět jsme si zopakovali zásahy na zdolání požáru venku, ale i v uzavřeném prostoru. Také jsme zopakovali zdravovědu. Nositelé DT si zopakovali též obsluhu dýcháků.


10.3.2016 - jsme do hasičárny namontovali hodiny, které při vyhlášení poplachu sepnou a my máme přehled o čase kolikátá je minuta od vyhlášení.

12.3.2016 - ­ proběhlo ve Skochovicích teoretické školení strojníků. Druhá část, a to praktická bude na podzim. Po zdárném ukončení bude našich 6 strojníků mít na 5 let prodlouženou platnost osvědčení.

- tento den naši mladí hasiči vyrazili na svoji první hasičskou soutěž, a to do Klínce na uzlovou štafetu. Skončili na krásném posledním místě.


25.3.2016 - schůze výboru.

26.3.2016 - jsme na žádost místního občana provedli poražení vzrostlé břízy v ulici K Březinám. Kácení jsme provedli za pomoci lezecké techniky. Po 3 hodinách zbyl z břízy pouze pařez.


27.3.2016 - jsme se zúčastnili okrskové schůze v Hostivici. Na programu byly termíny soutěží a oslav sborů.

Další události:

Na florbale běháme i tento měsíc.

Mladí hasiči se pravidelně scházejí i tento měsíc, a to každý pátek od 16 hod.


Činnost v měsíci únoru

Po delších přípravách ve 14 hod. začal 14. třebotovský masopust, a to u kostela sv. Martina..

6.2.2016 - jsme zavítali do Ořechu, kde proběhla výročka SDH Ořech. Zdravice podána a k občerstvení guláš s knedlíkem. Od 18 hod. proběhlo pravidelné měsíční cvičení. Tentokráte jsme zvolili noční cvičení. V noci je vše trošku jiné. Udělali jsme si 3 zásahy a zopakovali hadice, dýcháky, vysílačky, vyzkoušeli jsme používání proudnice v uzavřeném prostoru. Také jsme si zopákli lékárnu. Dokonce se nikdo ve tmě neztratil a všichni se ve zdraví vrátili do svých domovů.


13.2.2016 - po delších přípravách ve 14 hod. začal 14. třebotovský masopust, a to u kostela sv. Martina. Na našem pódiu již tradičně v podobě valníku jsme přivítali naší starostku Jitku Šůrovou, se kterou jsme slavnostně otevřeli novou asfaltku na hlavní silnici. Následoval dotaz na starostku Jitku a přítomné jaký hlavní přínos má nový asfalt pro naší vesnici. Čas na přemýšlení vyplnily zpívající děti ze ZŠ Třebotov pod vedením pí. Makovcové. Po zpěvu jsme se vrátili k naší otázce se silnicí. Krom neničení aut má nová silnice hlavní přínos pro naší vesnici ten, že nám po ní do Třebotova přicházejí bohatí pražští migranti. Vidí krásnou silnici, která vede určitě do krásné vesnice, kde musí být to nejlepší bydlení. A taky, že jo. Náhle se davem prodírá rodinka pražských migrantů.Táta Alois Novák z Ořechovky představil svoji ženu Fatymu a synka Bina Pavluse. Migranti museli přítomné přesvědčit, proč jim dát třebotovské občanství. Občanství díky svým schopnostem, bohatsví a kontaktům získali. Poté již stačilo najít ubytování. Z losovacího zařízení byli vylosováni občané, u kterých mohli bydlet. Nároky migrantů byly vysoké a bylo rozhodnuto, že problém s ubytováním vyřešíme u rybníka. Kolem 15 hod. se průvod vydal směrem k restauraci U Růžičků. První zastávka byla na na Tvrzi, následovalo zastavení u hasičárny, kde ukázaly své umění mažoretky třebotovské Berušky, společně jsme probudili starého moudrého hasiče a konečně jsme našli ubytování pro pražské migranty. Dostali dekret na poslední volnou parcelu v Třebotově, a to ostrov Třebos v místním rybníce. Poté jsme se zastavili u Ouřadů, Tomků, Šestáků a Jaroušků. Následovala zastávka u lípy, kde medvědi ukázali své lyžařské umění ve slalomu. Po sjetí lípy jsme došli ke Švecům, kde medvědi lovili lidi na jitrnice. U louže byl Třeboturniket, kterým prošel každý účastník a dostal potvrzení o tom, že je z Třebotova nebo je spřízněn s Třebotovem. Průvod končil v restauraci u Růžičků, kde od 17 hod. začala pohádka o Holovlásce, kterou jsme zahráli my jako hasiči pod označením "ochotnický spolek Plamínek". Po pohádce si mohly zatančit děti na dětské tancovačce, která volně přešla v tancovačku pro dospělé. 14. ročník dopadl dobře, počasí vyšlo, lidé dorazili a snad se i bavili. Děkujeme všem kdo se na zdárném průběhu podílel. Masopustu zdar !!!!

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wq8M7e69sAg


14.2.2016 - od 10 hod. začal pomasopustní úklid.

16.2.2016 - výjezd požár nákladní automobil. více v sekci zásahy

26.2.2016 - schůze výboru.

další události:

na florbale se potíme i v únoru

mladí hasiči se scházejí i v únoru


Činnost v měsíci lednu

Pravidelné měsíční cvičení jednotky. 8.1.2016 proběhla výroční valná hromada našeho sboru.

1.1.2016 - požár rodinného domu ul. U Hřiště

2.1.2016 - pravidelné měsíční cvičení jednotky. Opět jsme si zopakovali rozvinování hadicového vedení, obsluhu IDP, používání a komunikace radiostanic, používání zdravotnického batohu a všeho potřebného. Také jsme zavedli převlékání a celkový výjezd v podmínkách skutečného výjezdu. Žádné v klidu, převléci se popovídat si, ale po oběhnutí OÚ hezky na čas naskákat do CAS, nezapomenout vzít radiostanice, svítilny a začít nasazovat IDP hezky za jízdy.


7.1.2016 - jsme do CAS umístili nový kufr s nářadím, vše přehledně v jednom kufru.

8.1.2016 - od 19 hod. začala naše výroční valná hromada, a to v restauraci U Růžičků. Za přítomnosti hostů z SDH Choteč, Solopisk, Kosoře, Ořecha, Drahelčic, Hostivic, Rudné, Nučic, IV. Okrsku P­Z, HZS Řevnice, Slovanu Třebotov, žen z Klouzačky a zástupců z OÚ mohl začít program v podobě uvítaní, minuty ticha, zprávy o činnosti za rok 2015, pokladní a revizní zprávy, zaměření na rok 2016, zprávy vedoucí mládeže a usnesení. K občerstvení podáván guláš s knedlikem.

9.1.2016 - V 9 hod. jsme ve Velíně díky Davidovi Klimoszovi z firmy Dreager vyzkoušeli helmy HPS7000, které letos chceme pořídit a nahradit staré helmy Kalisz.

- od 17 hod. byla výročka SDH Drahelčice, zdravici jsme podali a jako občerstvení klobása. Za náš sbor David Maleček a Martin Podzemský.

15.1.2016 - od 19 hod. výročka kluků ze SDH Nučice, zdravice podána a k občerstvení chlebíčky. Zúčastnili se Martin Podzemský, Marek a Jirka Jarouškovi.

16.1.2016 - výročka v Hostivici, zdravice podána k občerstvení guláš s chlebem a za náš sbor Marek a Jirka Jarouškovi.

22.1.2016 - od 19 hod. začala výročka SDH Jinočany. Zdravice též podána, k občerstvení řízky a zúčastnil se Pavel Černý a pantáta Ouřada.

23.1.2016 - poslední výročka v lednu byla u kluků v Solopiskách, zdravice též podána a k občerstvení guláš s chlebem.

29.1.2016 - schůze výboru

další události:

na florbale běháme pravidelně i v lednu

mladí hasiči se i v lednu scházejí