2009

Činnost v měsíci prosinci

Začínají výroční schůze okolních sborů. 15.1.2010 bude se bude konat naše výroční valná hromada.

18.12.09 - schůze našeho výboru. Tento den proběhla též výročka v Jinočanech, kam byli vysláni David Maleček a Honza hellou Kadlec, kteří dle instrukce podali zdravici.

20.12.09 - jsme vyrazili na výročku do Nučic, kde zástupci v podání Martin Podzemský a Chlupáč Ouřada podali též zdravici.

30.12.09 - jsme provedli jako každý rok inventuru majetku.

31.12.09 - proběhl Silvestr, a to u Jirky Hellou Kadlece. Pít a jíst bylo co.

27.11.09 - schůze výboru.

Další události:

Na florbale běháme stále
Vysoušeč pravidelně vyléváme i tento měsíc.Činnost v měsíci listopadu

Ani v podzimním měsíci nezahálíme a pracujeme na autě, pomáháme obci aj.

11.11.09 - začal Libor čistit , brousit a natírat podlahu na nástavbě, jelikož rez je neřád. Protože podlaha byla zrezlá i pod hliníkovou bednou a pod krytem savic, bylo zapotřebí udělat jejich demontáž a po druhém nátěru následnou montáž. Zároveň byly odstraněny nepotřebné držáky na podlaze, takže nyní už o ně nebudeme zakopávat.

11.11.09 - natírání podlahy nástavby. Zároveň byl do hasičárny nainstalován vysoušeč, který sníží vlhkost v místnosti. Vlhkost byla 80 % což bylo neúnosné.

12.11.09 - natírání podlahy.

14.11.09 - Na žádost OÚ jsme pročistili kanály u místní samoobsluhy. Takže již víme jak se mají kanálníci.

27.11.09 - schůze výboru.

Další události:

Na florbale stále pravidelně běháme.

Po instalaci vysoušeče pravidelně každý den chodíme do hasičárny a poctivě vyléváme vodu.Činnost v měsíci říjnu

Proběhly nějaké brigádičky. Do kabiny byly přidělány 2 ks DT Saturn...

03.10.09 - proběhla brigáda na vyklizení prostoru v garáži za Multikárou, kde bude WC pro poštu. Uložené věci jsme převezli do prostorů pod samoobsluhu.

14.10.09 - do kabiny byly přidělány 2 ks DT Saturn, díky čemuž je možno již za jízdy si DT připravit a " hodit na hrb".

27.10.09 - jsme prořezali větve, které zasahovali do cesty, která vede k úpravně vody ve studeném. Tyto větve bránily příjezdu nákladních aut, které do úpravny vozí potřebný materiál.

30.10.09 - schůze výboru.

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsícČinnost v měsíci září

Proběhly brigády, a to hned na několika místech. Také nám náš velitel připravil cvičení zásahové jednotky. A zúčastnili jsme se poslední letošní soutěže.

05.09.09 - se uskutečnilo v rámci dětského dne v Kuchaři cvičení na hašení osobního automobilu

08.09.09 - nad vrata hasičárny byl namontován nový nápis.

12.09.09 - proběhla brigáda, a to hned na několika místech. Pro rychlé dodělání jsme se rozdělili na tři skupiny. První skupina měla za úkol zastřešit plechovou boudu Obecního úřadu na dvoře pod samoobsluhou. Druhá skupina prořezávala uschlé větve na stromě u rybníka a třetí skupina prořezávala suché větve na lípě u hřbitova. Celkem se zúčastnilo deset makáčů.

15.09.09 - technický zásah  okysličování vody v rybníce před OÚ

19.09.09 + 24.09.09 - proběhlo cvičení zásahové jednotky.

Členové se rozdělili na 3 družstva 19.9. od 9.00 hod. Ouřada Lukáš, Maleček David, Podzemský Martin, Ouřada Stanislav, Bártl Karel, 19.9. od 17.00 hod. Jaroušek Marek, Kadlec Jan, Bártl Milan, Rys Lukáš

24.9. od 17.00 hod. Jaroušek Libor, Kadlec Jiří, Fafejta Václav, Tomko Martin, Kodým Martin. Cvičení probíhalo tak, že se členové daného družstva postavili před hasičárnu a na pokyn KRLEŠ se vrhli do garáže, kde se oblékli a připravili k zásahu. Při výjezdu se dozvěděli, že první zásah bude na hořící střechu budovy (místní vodojem). Za pomoci 2 C proudů se prověřilo celé družstvo. Druhý zásah simuloval požár uvnitř budovy. V našem Velíně bylo připraveno bludiště, které žádný člen předem neviděl. Bylo zapotřebí natáhnout vedení k trojáku (rozdělovači) a to 2 ks B před budovu, odtud si již členové v DT připravili C proud k vnitřnímu zásahu. Bludiště bylo konstruováno tak, že zhruba v polovině většina členů držkovala a funěla. Při tomto cvičení si každý člen zopakoval vše potřebné.

PS: pro Jirku Hellou Kadlece - v těch kalhotách naruby prostě k zásahu jezdit nemůžeš.

24.09.09 - na převodovce byl opraven spínač na zpátečku, takže už nebudeme pípat, když pojedeme dopředu. Heč.

25.09.09 - schůze výboru.

26.09.09 - jsme vyrazili na naši poslední soutěž tohoto roku, a to do Jinočan na noční soutěž... více sekce soutěže.


28.09.09 - jsme začali opravovat drobné kosmetické vady na laku trambusu. Zároveň se natřel radiátor v hasičárně.

Další události:


Na florbale se stále potíme.Činnost v měsíci srpnu

Máme nové věšáky, držáky, předělali jsme elektriku, zásuvku kompresoru, do trambusu byly namontovány osvětlené hodiny aj.

02.08.2009 - byly v hasičárně namontovány nové věšáky. Doteď jsme měli 10 ks věšáků na malém prostoru, což nebylo přehledné. Nyní máme 15 ks věšáků dostatečně od sebe vzdálených, takže každý člen má přehledně připravenou výstroj, která lépe dýchá.

08.08.2009 - jsme vyrazili na další kolo BL a to do Chýňavy ..... více sekce soutěže.

09.08.2009 - jsme namontovali držáky na dřevěné háky a závěsný žebřík, takže se již nebudou válet na zemi mezi pavouky.

10.08.2009 - byl uklizen regál s materiálem a skříň.

11.08.2009 - plazení ve velíně Honza Kadlec + Martin Podzemský.

22.08.2009 - jsme v hasičárně předělali trošku elektriky. Zásuvku od kompresoru jsme spustili o 2 metry níže, abychom nemuseli používat prodlužovák. Ve skříní byl přidělán vypínač na zásuvky, kde jsou adaptéry na dobíjení svítilen a vysílaček. Během el. prací Dejvy brousil fleky na laku CASky, takže i ve spaní bude kroutit rukama.

28.08.2009 - schůze výboru.

31.08.2009 - do trambusu jsme namontovali osvícené hodiny, na které uvidíme i v noci, heč.

Další události:

- na florbale se i nadále potíme a funímeČinnost v měsíci červenci

Měsíc červenec byl perný. Prodělávali jsme perný výcvik (nositelů DT) v našem velíně. Opět se konalo kolo pro život, kde každoročně pomáháme s organizací závodu.

03.07.09 - jsme nainstalovali kompresor na foukání vzduchu do Cas-ky

11.07.09 - jsme pomohli pořadatelům cyklozávodu "Kolo pro život" s řízením dopravy. Naše stanoviště bylo nahoře v Hlinech, na začátku Třebotova od Radotína, úsek od rybníka U Čtrnáctých až po chaty a křižovatka v Kosoři u transformátoru. V našich sektorech žádné auto cyklistu nesrazilo. Celkem se zapojilo 13 členů.

12.07.09 - jsme přestavěli náš velín na cvičiště pro dýcháky, kde se postupně procvičí všichni nositelé DT. Pro ztížené podmínky jsme na masky nasadili igeliťáky, které vytvářely dojem zakouřeného prostoru. Všichni členové měli stejný úkol. Průzkum, nalezení ohniska a jeho zlikvidování, nalezení hlášené PB bomby a vytažení bezvládné osoby z prostoru, kterou dělal náš Dejvy, takže po cvičení byli všichni zcela mokří. Metrák je metrák.V 10.00 hod šli jako první Chlupáč s Martinem Chlaněm.

14.07.09 - od 18.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. Martin Podzemský + Václav Fafejta. Od 20.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. Jirka Kadlec + Ála Pietrula

15.07.09 - od 19.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. Honza Kadlec + Martin Kodým.

16.07.09 - od 19.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. Libor Jaroušek + Lukáš Ouřada.

18.07.09 - zbytek nositelů DT zdárně provedlo školení nositelů DT. Takže máme 13 členů, kteří mohou používat dýcháky.

- po návratu z Řevnic si zaplazil ve velíně Marek Jaroušek a Jirka Kadlec.

21.07.09 - od 19.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. Martin Tomko + Martin Chlaň

22.07.09 - zásah vosy... více sekce zásahy

23.07.09 - 19.00 hod cvičení nositelů DT ve velíně. David Maleček + Lukáš Rys.

25.07.09 - jsme pomohli pro OÚ smontovat plechovou boudu na dvoře u samoobsluhy.

27.07.09 - bylo úspěšně namontováno a vyzkoušeno svolávací zařízení Pelig.

28.07.09 - od 19.00 hod byli opět ve Velíně plazivci a to Martin Podzemský + Honza Kadlec. Díky školení DT je ve velíně dokonale vytřená podlaha.

31.7.09 - schůze výboru


další události:
- na florbale běháme stále
- koncem tohoto měsíce jsme začali předělávat věšáky v hasičárně.Činnost v měsíci červnu

Červen je měsíc soutěží. I přes to jsme zvládli mnoho jiného. Zejména cvičení s dýchacími přístroji bylo velmi užitečné.

06.06.09 - tento den občanské sdružení pořádalo dětský den a náš úkol zněl jasně. Připravit táborák, hudbu a něco ukázat. Ukázali jsme pouze auto, jelikož pršelo a nikdo neměl ani myšlenky na nějaké to stříkání.


11.06.09 - náš trambus prošel technickou a to bez problému, takže máme na rok pokoj.

12.06.09 - jsme nainstalovali kompresor, který je připojen na trambusu a zajišťuje rychlejší nafoukání vzduchu.

13.06.09 - jsme vyrazili na soutěž sv. Floriána na Choteč - soutěže

- po soutěži jsme před hasičárnou "načmárali" žluté čáry na zem, abychom mohli vždy vyjet a aniž by nám tomu bránilo nějaké to zaparkované auto

20.06.09 - jsme se zúčastnili memoriálu Karla Švestky v Nučicích. - soutěže

25.06.09 - první trénink v požárním útoku aneb třebotovský zázrak.

26.06.09 - schůze výboru.

27.06.09 - proběhlo 2. kolo Brdské ligy 2009 a to v Raděticích

28.06.09 - po domluvě s Honzou Zlochem jsme vyrazili do Ořechu, kde jsme mohli v jejich upraveném sklepu (polygonu) udělat praktické cvičení s dýchacími přístroji. Použitá dýmovnice způsobila nulovou viditelnost a člověk se cítil opravdu jako při zásahu. Díky vodě na podlaze všichni členové cvičení vypadali jako dospělí čurýci. Toto cvičení je opravdu velkým přínosem zásahové jednotky, ale malým přínosem pro SDH Ořech, jelikož po našem odchodu zbyla ve sklepě spoušť, protože první skupina šla bez svítilen( pro stížené podmínky) a pohybovala se pouze po hmatu. Zátarasy nebyly železné a nevydržely. Takže, Honzo, díky. Jinak domů se vrátili všichni živí a zdraví.


další události:

Na florbal chodíme i nadále.Činnost v měsíci květnu

V květnu toho bylo opravdu hodně. Zúčastnili jsme se dvou soutěží, pracovali na trambusu a garáži a taky jsme byli na školení dýchací techniky. A díky TZB-plus s.r.o. máme zdarma namontovánu v garáži vzduchotechniku.

02. - 04.05.09 - jsme upravovali vnitřek zadní části nástavby tak, aby bylo vše potřebné pohodlně dostupné.

06.05.09 - nám bylo díky Pavlovi Němcovi a jeho firmě TZB-plus s.r.o. vzduchotechnika namontováno odsávání zplodin z trambusu. Tuto věc budeme vždy oceňovat při startování trambusu. Takže se již nyní nebudeme dusit. Odsávání bylo namontováno zdarma, za což firmě TZB-plus s.r.o. děkujeme.

07.05.09 - na podlahu jsme namalovali krásnou bílou čáru, podle které se bude parkovat a díky ní bude auto stát vždy na stejném místě a odsávání zplodin tak bude fungovat.

08.05.09 - bylo zaděláno okno, kterým prochází odtahové potrubí z odsávání, takže jsme si zahráli na sklenáře.

09.05.09 - zkouška čerpadla trambusu.

10.05.09 - jsme naleštili trambus, který byl slušně špinavý ještě z provizorní garáže. Dokončili jsme úpravu prostoru nad čerpadlem, kam jsme umístili rezervní hadice. Takže zadní část nástavby je uspořádaná dle našich představ. Teď podle našeho plánu schází upravit prostor za kabinou.

11.-12.05.09 - bylo provedeno natření oken a mříží.

16.05.09 - jsme byli na okrskové soutěži v Jinočanech, kde jsme bez tréninku byli první. Více sekce soutěže.

23.05.09 - byla namontována světla v hasičárně, která byla vyvrácena a moc nedržela.

24.05.09 - proběhla v naší obci železná neděle. No, co dodat. Sbírat, zvedat a vykládat bylo co. No dokonce i Jirka Hellou Kadlec funěl, a to už něco znamená.

29.05.09 - schůze výboru.

30.05.09 - memoriál Jaroslava Jůna v Jinočanech, kde jsme obhájili loňské vítězství. Více sekce soutěže.

31.05.09 - jsme vyrazili do Řevnic, kde jsme si udělali školení na nositele dýchací techniky. Zatím 4 členové jednotky. Začátkem července by měli být proškoleni všicí. Také jsme si odvezli 2 ks Saturnů, které máme zatím zapůjčené. Takže od dnešního dne 4 vyvolení mohou chodit do hospody s dejchákem aniž by se udusili.


další události:

Na florbale běháme a s trambusem můžeme na dálnice, protože máme krabičku na mýtné, heč.Činnost v měsíci dubnu

Máme v hasičárně nová vrata. S tím vším bylo spojeno mnoho práce, neboť jsme potřebovali do hasičárny převézt trambuse. Takže jsme ji museli pořádně uklidit, dodělat nějaké maličkosti, ale výsledky stojí zato.

03.04.09 - účastníme se školení velitelů JPO V v Roztokách u Prahy se zaměřením na Ochranu obyvatelstva a civilní ochranu.

09.04.09 - byla namontována nová vrata

12.04.09 - tento den bylo potřeba zabetonovat nájezd do hasičárny.

14.04.09 - v Řevnicích jsme si vyzvedli 5 ks zásahových bot a 5 ks zásahových obleků, které jsme dostali od Ministerstva vnitra.

17.04.09 - jsme upravili elektrorozvody v hasičárně.

18.04.09 - generální úklid v hasičárně. Bylo zapotřebí vše vystěhovat, uklidit a nepotřebné věci vyhodit.

19.04.09 - jsme převezli trambuse do naší hasičárny již nastálo. Tak ať se mu zde dobře bydlí.

20.04.09 - byl namontován dobíječ na akumulátor v trambusu, který jej udržuje neustále nabitý.To znamená, že nyní bude baterka vždy 100% připravena.

23.04.09 - schůze výboru.

- tento den jsme měli ve 23.20 hod. výjezd ...... více sekce zásahy.

24.04.09 - tento den jsme byli popřát našemu dlouholetému členovi panu Františku Vondrovi k jeho šedesátce.


další události:

na florbale běháme i tento měsíc.Činnost v měsíci březnu

Tento měsíc jsme toho měli opravdu hodně. Postavili jsme boudy pro kachny, vyrazili na školení motorových pil a mnoho jiného...

08.03.09 - jsme odstěhovali našeho trambuse zpět do provizorní garáže u kostela. Konečně se budou vrata v hasičárně rozšiřovat a auto by tam překáželo.

15.03.09 - jsme vyrobili čtyři boudy pro kachny na rybník u OÚ.

21.03.09 - tento den jsme vyrazili na školení motorových pil. Školení dopadlo dobře a tak máme zase na dva roky klid.

- také jsme udělali kondiční jízdu se zastávkou k natankování nafty s naším trambusem.
- no, a když už jsme byli s autem venku, zkusili jsme funkčnost vodního čerpadla po zimě .

22.03.09 - na rybníku u OÚ jsme usazovali boudy pro kachny. Zážitek to byl vskutku netradiční. Dvě boudy jsme umístili na ostrově a dvě jsme přikotvili na kůly, které jsme z loďky museli zatlouct palicí. Akce "kachny" dopadla na výbornou, pokud nebudeme počítat tu utopenou palici.

23.03.09 - jsme odmontovali vodní dělo.

24.03.09 - jsme pro změnu namontovali vodní dělo, které se dokonale promazalo a zprovoznilo tak, že se dá spouštět rukou, takže už není třeba kopat vší silou do kohoutu. Heč.

27.03.09 - schůze výboru

28.03.09 - schůze 4 a 5. okrsku na Chotči.


další události:

na florbale běháme a stále hekáme. Také nám dorazila nová proudnice POK tkw 400 turbo, která umožňuje regulovat průtok vody od 60 l/min - 475 l/min, no je to mazel.Činnost v měsíci únoru

 7. třebotovský masopust u kostela sv. Martina. 

04.02.09 - jsme vymontovali startér z trambusu, jelikož jsme neměli jistotu v jeho 100% fungování.

05.02.09 - jsme namontovali do trambusu opravený startér. Takže nyní máme 99.9 % jistotu, že bude fungovat

07.02.09 - oprava masek na masopust.

14.02.09 - jsme vyrazili na výroční valnou hromadu třebotovského spolku Slovan.

21.02.09 - třebotovský masopust - po delších přípravách jsme ve 14:00 hodin odstartovali 7 třebotovský masopust u kostela sv. Martina. Program u kostela odstartoval starosta Třebotova pan ing. Pavel Macháček, který schválil masopustní rej. Následovalo zpívání dětí ze ZŠ Třebotov a vystoupení věhlasného mága Pepíka Kaprfílda, který předvedl zdejšímu publiku nevídané kousky. Celé vystoupení Pepíka Kaprfílda zpestřovala jeho půvabná asistentka Sindy, která v ženském publiku vzbudila žárlivost na její neuvěřitelně vypracovanou postavu.
Následoval nepřipravený a trapný medvěd. Na závěr se předvedl technický zázrak Hellou Kadlece, který, jako skoro vždy nefungoval. Po výstřelu z děla jsme za doprovodu kapely mistra Bláhy vyrazili na cestu Třebotovem. První zastávka byla v hasičárně, kde nás pohostil "Starý moudrý hasič". Následovala cesta kolem OÚ, kde vězni chytali lidi na jitrnice. Průvod se zastavil u Ouřadů, kde též bylo co jíst a pít. Následovala společná zastávka u Jaroušků a Tomků odkud jsme šli k "lípě", kde ze stromu házel pod sněhovou palbou medvěd jitrnice. I letos medvěd skutálel celou "lípu" kotrmelcema a i letos se mu točila hlava. Je to pašák, kdo by to dokázal, v kuse udělat 30 kotrmelců. Další zastávka byla u Krausů. Na poslední zastávku jsme se zastavili u Kohlíčků, kde zahrála příjemné melodie kapela Mama papa banda. Na této zastávce také proběhla soutěž o nejrychlejšího masopusťáka. Tato disciplína spočívala v tom, že se běžec musel rozeběhnou až do bodu, kde jeho okamžitou rychlost sejmul místní radar. Nasazení i výkony běžců bylo neuvěřitelné. Konečný program nastal na sále v restauraci U Růžičků, kde bylo divadlo pro děti a také zahrála kapela Mama papa banda a kapela Poletíme?. Doufáme, že masopust 2009 se všem líbil, pokud ne, tak dejte vědět, nebo radši ne.


22.02.09 - úklid po masopustu

27.02.09 - schůze výboru

Další události:

na florbal chodíme a průběžně jsme připravovali masopust. Také nám dorazili nové zásahové rukavice Holík Crystal.Činnost v měsíci lednu

V lednu jsme se zúčastnili mnoha výročních valných hromad. Mimo jiné se konala i ta naše.

04.01.09 - jsme měli první zásah tohoto roku. požár kontejnerů v chatách

07.01.09 - jsme z důvodu přicházejících mrazů přestěhovali našeho trambuse z provizorní garáže, kde se netopí do hasičárny. Bohužel díky mrazům nemohla začít úprava vrat tak jsme trambuse "očesali" a upravili vrata, aby zajel dovnitř.

09.01.09 - jsme byli na výročce v Jinočanech.

10.01.09 - proběhla v Drahelčicích výročka, i zde jsme byli a podali zdravici.

15.01.09 - opět hořel kontejner v chatách, co dodat 

16.01.09 - proběhla v restauraci U Růžičků od 19.00 hod naše výroční valná hromada. Jako tradičně schůzi vedl náš starosta sboru pantáta Ouřada. Marťas Podzemský přečetl zprávu o činnosti 2008, Alena Bártlová přednesla zprávu o hospodaření, Ála Pietrula Aleně udělal revizi, zaměření sboru na rok 2009 také nechybělo a v diskusi podali zdravici kluci z Chotče, Kosoře, Ořecha, Nučic, Drahelčic, za OÚ Třebotov byl osobně náš starosta Pavel Macháček, dále byli zástupci Slovanu a Life Rescue Praha. No a gulášek byl také.

17.01.09 - byli převezeny všechny naše mašiny do prostorů skladu pod "jednotou".

17.01.09 - jsme vyrazili na výroční schůzi do Ořecha, kde byl gulášek a do Solopisk, kde byl buřtgulášek

25.01.09 - konečně jsme namontovali naši novou vozovku (radiostanici) do trambusu.

Další události:

Na florbal chodíme, ale též začínáme připravovat třebotovský masopust, který bude 21.2. od 14.00 hod.


Zpráva o činnosti sboru za rok 2008

Počátek roku je vždy časem valných hromad. V lednu jsme navštívili valné hromady kolegů z okolních okrsků a všem popřáli energii do další činnosti. Naše valná hromada se uskutečnila 18 ledna. Schválili jsme činnost pro rok 2008, podílet se aktivně na kulturním životě v obci, dále působit na poli sportovním, zlepšovat technické vybavení sboru a spolupracovat s obecním úřadem jako doposud.

První zásah roku 2008 na sebe nenechal dlouho čekat, 13 ledna zasahujeme u požáru hořícího kontejneru v ulici K Mejtku. Požár byl zlikvidován, nezodpovědný občan, který sem vysypal žhavý popel, nezjištěn. Vrcholily přípravy na další ročník třebotovského masopustu. Masopust vypukl 2. února od 14.00 hodin u kostela sv. Martina. Již 6 ročník přivítal spousty návštěvníků a masek. Průvod se proveselil vesničkou a díky spoustě jídla i pití bylo bohaté hodování. Vše zakončeno v restauraci U Růžičků, kde následoval další program pro děti a později i pro dospělé. Úklid druhý den však zbyl opět jen na náš sbor . Devátého února proběhl druhý zásah roku. Byl zachráněn pes z hluboké a nezajištěné jámy na jímku. Nebezpečné místo ohraničeno a zajištěno.

Hned první březnový den proběhl menší technický zásah u místního kostela, zajistili jsme prostor před taškami spadajícími ze střechy kostela po poryvech větru. Pár dní poté další technický zásah. Vytáhli jsme kontejner na plasty z rybníku u obecního úřadu. Že ve vesnici řádí vandalové, jejichž oblíbenou kořistí jsou kontejnery jsme se přesvědčili 6 března, ve čtvrt na jedenáct večer jsme likvidovali požár kontejneru papírového odpadu na hlavní silnici v horní části obce. Pár hodin poté další likvidace požáru kontejneru u obecního úřadu. Ke konci měsíce března odstrojujeme škodu 1203 a ještě v současné sobě je na opravě karoserie a nosníků. Oslavili jsme kulaté 60té výročí starosty sboru bratra Stanislava Ouřady.

V polovině měsíce dubna, jako každý rok, probíhá sběr železného šrotu, i letos je co sbírat. 27 dubna proběhl souboj s přírodním živlem, likvidujeme vosí hnízdo nad vchodem Restaurace u Růžičků.

V měsíci květnu začíná vždy sportovní část činnosti. 10. května pořádáme 1. kolo dalšího ročníku Brdské ligy. Příprava tratí, technického zázemí a spousty věcí s tím spojených je vždy časově náročný úkol, ale vše jsme zvládli. V soutěži samotné se dařilo méně a obsadili jsme bodované 10. místo. O týden později se účastníme prvního kola požárního sportu, okrskové soutěže v Jinočanech, kde vítězíme a postupujeme do kola druhého. Druhé kolo požárního sportu, okresní soutěž, se konala poslední květnový den v Okrouhle. Vinou nešťastného zranění a s následně pozměněnou sestavou získáváme čtvrtou příčku.

V měsíci červnu střídá jedna soutěž druhou, ale i tak nacházíme čas a na dětském dni pořádaném sdružením Klouzačka zajišťujeme táborák a předvádíme naši techniku. 7. června soutěžíme na Chotči a po roční přestávce opět vyhráváme memoriál Svatý Florián. Vyhráváme i o týden později na memoriálu Jaroslava Jůna v Jinočanech, kde, jako minulý rok, předvádíme útok s osmičkou.

Velice rádi přijímáme od nučických pozvání na soutěž konanou k uctění památky Karla Švestky, ikony dobrovolných hasičů na Praze západ. Postupně předvádíme tři útoky s PS 12 soutěžní, PS 12 zásahovou, PS 8čkou a domů přivážíme první místo. Věříme, že v Nučicích vzniká novodobá historie skvělé soutěže a rádi přijedeme na další ročníky. Do další soutěže zbýval týden, ale na trénink nebyl čas. Vesnicí se přehnala silná bouře, která za sebou zanechala spoušť a tak dva dny pracujeme na odstranění polámaných stromů a větví. Dále se snažíme, opět bezmocně, o vyčistění rybníka u obecního úřadu od žabince. Poslední červnový víkend odjíždíme na dvoukolo Brdské ligy do Radětic a Horních Hbit. Oba dva dny jsme se probojovali do play-off, ale na medaile nedosáhli. V sobotu v Raděticích byla soutěž zpestřena minisoutěží o nejrychlejší vodu, končíme pátí a na stejném místě končíme i v klasické soutěži. I v tomto měsíci slavíme další kulaté, 60té výročí velitele sboru bratra Františka Jarouška.

V měsíci červenci Brdská liga pokračuje dalším víkendovým dvoukolem v Zalužanech a Sloupu. Projevila se absence členů základní sestavy, toho času na dovolených a zkušenosti sbírali náhradníci. Následující víkendové dvoukolo bylo v Prosenické Lhotě a Chotilsku. Náš výkon šel výrazně nahoru a zlepšili jsme si osobní rekord mající hodnotu 16,34 setin vteřiny. Ani to však nestačilo na bednu. Druhý den v Chotilsku jsme se rozloučili s Brdskou ligou sedmým místem a pro tento ročník nám patří celkové desáté místo z 30 pravidelně soutěžících družstev.

V měsíci srpnu nás opět navštívil jeden ze závodů seriálu Kolo pro život. Pomáháme pořadatelům s organizací a řízením dopravy na nepřehledných úsecích v naší obci a Kosoři, už to umíme lépe než policie. 23. srpna vyrážíme na poslední soutěž do Lhotky u Berouna. Poznáváme konkurenci a kvalitu družstev z berounska ale pěkným výkonem v netradiční štafetě a jistým útokem získáváme krásný pohár a věcné ceny za druhé místo, bylo to důstojné rozloučení se sportovní sezonou roku 2008. Ke konci srpna provádíme utěsnění stavidla rybníka u obecního úřadu a pracujeme na provizorní garáži pro naše nové vozidlo, čistíme prostor garáže a pokrýváme střechu novou izolací.

A tak 1. září přepisujeme dějiny v historii našeho sboru!! Tento den je skutečně výjimečný, přivezli jsme cisternu CAS 25 Škoda 706 RTHP, kterou obecní úřad koupil od městečka Černošice. Od této chvíle začínají spousty hodin práce na tomto vozidle. Následující zářijově dny probíhá řádná registrace vozu, dále odzkoušení čerpadla, uložení materiálu pro zásahy.

V měsíci říjnu pokračujeme v dalším umisťování potřebného materiálu do vozidla, s již vybaveným vozidlem se věnujeme dva víkendy zmapování a zkoušení funkčnosti hydrantů v obci. Jelikož se bude přestavovat garáž pro cisternu, další hodiny práce věnujme na vyklizení a uložení materiálu z garáže do provizorních prostor. Ještě tento den probíhá školení na používání radiostanic, které jsme obdrželi, v současné době vlastníme 2 vozové stanice a 4 ruční. Díky neúnavné práci členů sboru montujeme na auto bednu pro elektrocentrálu a stožár s dvěmi tisíciwattovými halogeny, takže lehce konkurujeme slunci. Bylo také opraveno tekoucí topení v kabině cisterny. 11. listopadu se účastníme okrskové schůze na Chotči. Ani v měsíci listopadu nás nemine likvidace požáru kontejneru. Byl zlikvidován požár kontejneru v chatách, opět způsoben nedbalostí, vysypáním žhavého popela. Zde se zúročilo předchozí mapování hydrantů, díky tomu nebyl zásah náročný na použití zásahové techniky.

Poslední měsíc roku 2008 opět pracujeme na vozidle, další úpravy a zlepšení pokračují. Okolním sborům začínají výroční valné hromady, 13. prosince dáváme zdravici chotečským hasičům. Veškeré informace o sboru i ty nejaktuálnější najdete na webových stránkách www.sdhtrebotov.net.

Závěrem bychom rádi poděkovali sborům, kteří nám tento rok pomáhali, zvláště SDH Jinočany za zapůjčení základny a kádě na soutěž Brdské ligy, sborům Chotče a Ořecha za pomoc s dopravou vody.

Zvláštní poděkování patří firmě Eltodo za finanční sponzorský dar a hlavně Obecnímu úřadu Třebotov, který nás finančně podporuje, zvláště tento rok děkujeme za zakoupení zásahového vozidla a věříme, že prostředky, do nás vložené, jsou efektivně využívány a následně pomáhají nejen spoluobčanům, ale zviditelní naši obec i v očích širší veřejnosti. Též děkujeme za možnost využívat tělocvičny pro zlepšování fyzické kondice během roku. Ovšem malinko pokulháváme stále v hledání a vstupu nové mladé krve do našeho sboru, což je ovšem problém všeobecný.