2008

2008

Činnost v měsíci prosinci

Pomalu nástává čas výročních schůzí. Zavítali jsme na Choteč. Taky jsme vylepšovali naši CAS.

06.12.2008 - po přípravných pracích jsme namontovali osvětlovací teleskopický stožár, který lze vysunout až do 3.5 m nad nástavbu. O dokonalé světlo se starají 2 x 1000W halogeny, které lze otáčet do jakéhokoli směru. Stožár byl ve večerních hodinách úspěšně vyzkoušen.

- tento den jsme též namontovali 2 světla do bedny na centrálu, aby na ni bylo vidět

13.12.2008 - jsme zavítali na výroční valnou hromadu ke klukům do Chotče.

26.12.2008 - proběhla schůze výboru.


další události:

- na florbale stále běháme.

- jelikož začala zima a trambus je stále v provizorní garáži kde se netopí, jsme nuceni udělat protimrazové opatření.


Činnost v měsíci listopadu

I tento měsíc upravujeme, vylepšujeme, opravujeme naši CAS


02.11.2008 - konečně jsme usadili napevno bednu na centrálu

08.11.2008 - proběhla montáž el. centrály do bedny na nástavbě

15.11.2008 - jsme se zúčastnili okrskové schůze na Chotči

16.11.2008 - jsme začali vyrábět osvětlovací stožár na trambuse

22.11.2008 - bylo vymontováno a zavařeno topení, které bylo prasklé a teklo

23.11.2008 - jsme měli zásah u hořícího kontejneru

28.11.2008 - schůze výboru


Další události:

na florbal chodíme a chodí s námi už i Jan Hellou Kadlec 2, který si před měsícem zvrknul kotník a už je v pořádku a nekvičí

osvětlovací stožár jsme museli vymyslet, nařezat, svařit, natřít, no a už schází jen ho namontovat


Činnost v měsíci říjnu

Tento měsíc jsme se pustili do menší úpravy naší CAS. A zvládli jsme i jiné věci...

05.10.08 - jsme zkoušeli a zaznamenávali zhruba půlku hydrantů v naší obci

11.10.08 - byly na bednu pro el. centrálu namontovány panty a madlo.

12.10.08 - jsme do trambusu vyřízli otvor na tu naší bednu.

18.10.08 - jelikož se v blízké budoucnosti budou zvětšovat vrata naší hasičárny, tak jsme museli tento den vyklidit celou hasičárnu.

tento den jsme měli také školeníčko na používání radiostanic, které nám byly předány, takže nyní máme 2 vozovky a 4 ručky. Každá vysílačka má přiřazen svůj volací znak

31.10.08 - schůze našeho sboru.

Další události:

Na florbale stále běháme, ale tento měsíc si při hře Hellou Kadlec 2 zvrknul kotník a tůze kvičel.


Činnost v měsíci září

Tento měsíc byl pro nás význačný tím, že jsme přivezli naši historicky první CAS našeho sboru.

01.09.08 - v 19.00 hod. - dnešní den je pro náš sbor obzvláště výjimečný, poněvadž jsme přivezli naši historicky první CAS našeho sboru. OÚ nám zakoupil od kluků z SDH Mokropsy CAS 25 Š 706 RTHP. No, je to sice starý vůz, ale je to mazel.

02.09.08 - jsme strhli polepy na CAS

05.09.08 - jsme vyrazili na STK na evidenci k převodu.

07.09.08 - jsme vyzkoušeli čerpadlo a vše potřebné k obsluze CAS. Také jsme provizorně usadili materiál

21.09.08 - jsme začali řešit úložné prostory, kam umístíme na stálo všechen materiál a především centrálu.

26.09.08 - schůze sboru.

Další události:

Florbal je.Trambus je zařazen do IZS a je převeden na OÚ Třebotov. Také jsme vyrobili hliníkovou bednu na el. centrálu.

Činnost v měsíci srpnu

přes naši vesnici jel cyklo-závod Kolo pro život. Pořadatelé nás požádali o výpomoc s řízením dopravy. Takže jsme řídili dopravu, řídili dopravu a řídili dopravu.

09.09.08 - přes naši vesnici jel cyklo-závod Kolo pro život. Pořadatelé nás požádali o výpomoc s řízením dopravy. Takže jsme řídili dopravu, řídili dopravu a řídili dopravu.

23.08.08 - jsme vyrazili na naši poslední soutěž v tomto roce, a to do Lhotky.

29.08.08 - schůze výboru

28.08.08 - jsme utěsnili stavidlo.

30.08.08 - tento den jsme vyhradili na vyčištění provizorní garáže u kostela, kde bude zatím zaparkovaný náš trambus, než se upraví vrata u hasičárny. Také jsme na střechu položili izolaci. 

další události: florbal byl

Činnost v měsíci červenci

I tento měsíc běháme na soutěžích

05.07.08 - jsme vyrazili na čtvrté kolo BL a to do Zalužan.

06.07.08 - Brdská liga v Sloupu (Bojanovicích), i zde jsme byli.

11.07.08 - se nám oženil náš člen Ála s Káťou. Takže je o další Pietrulovou víc.

12.07.08 - jsme tu slavnou svatbu oslavili. No bylo to krásné.

25.07.08 - schůze výboru

26.07.08 - jsme byli na dalším kole BL a to v Prosenické Lhotě. více...

27.07.08 - BL Chotilsko, i sem jsme vyrazili. více...

Další události:

flórbálek je stále

Činnost v měsíci červnu

občanské sdružení Klouzačka pořádala tento den Dětský den...

01.06.08 - občanské sdružení Klouzačka pořádala tento den Dětský den a nás požádali o ukázku techniky. Dopoledne jsme připravili dřevo na táborák a odpoledne předvedli něco málo z naší techniky.

07.06.08 - jsme vyrazili na Choteč, kde proběhla soutěž sv. Florián

14.06.08 - v Jinočanech byl memoriál Jůna více...

21.06.08 - na počest pana Karla Švestky se uskutečnil memoriál Karla Švestky, kam jsme také zavítali.

22.06.08 - jsme čistili rybník od zeleného "hegéše"

25.06.08 - jsme měli výjezd na prořez spadlých stromů více ...

26.06.08 - jsme jeli dořezat zbytky stromů

27.06.08 - schůze výboru

28.06.08 - jsme vyrazili na druhé kolo Brdské ligy, a to do Radětic. více....

29.06.08 - třetí kolo Brdské ligy proběhlo v Horních Hbitech, i zde jsme byli

Další události:

i v té soutěžní smršti máme čas na florbal

společně jsme oslavili 60. narozeniny našeho velitele Františka Jarouška

Činnost v měsíci květnu

proběhla první soutěž tohoto roku a to hned u nás, kde začala Brdská liga 2008


10.05.08 - proběhla první soutěž tohoto roku a to hned u nás, kde začala Brdská liga 2008 více ....

17.05.08 - jsme vyrazili na okrskovou soutěž do Jinočan více ...

30.05.08 - schůze výboru

31.05.08 - proběhlo okresní kolo v PS, kde jsme též byli více ...


Další události:

začala příprava na soutěže

na florbal chodíme

Činnost v měsíci dubnu

jsme měli zásah v podobě zneškodnění sršňů více.... sekce zásahy

19.04.2008 - proběhla železná sobota

26.04.2008 - schůze výboru

27.04.2008 - jsme měli zásah v podobě zneškodnění sršňů více....

Další události:

na florbal chodíme.

tento měsíc se začíná poprvé mluvit o případné koupi CAS

Činnost v měsíci březnu

Naši činnost v měsíci březnu poznamenalo několik výjezdů. Jinak to byl pro nás vlastně "klidný měsíc".

01.03.08 - jsme měli menší technický zásah u kostela více...


04.03.08 - jsme měli zásah v podobě vylovení kontejneru z rybníka


06.03.08 - jsme měli ve 22:17 hod zásah u hořícího kontejneru více....


28.03.08 - schůze výboru, kde jsme oslavili 60-té narozeniny našeho starosty sboru pantáty Stanislava Ouřady.

29.03.08 - jsme byli V Chotči na schůzi IV okrsku. My jsme sice v pátem okrsku , ale se IV jezdíme na soutěže.


30.03.08 - jsme odstrojili naší 1203, která jde do servisu na vyvaření spodku.

Další události:

Florbal stále máme.

Činnost v měsíci únoru

Jako již po několikáte, tak i letos se uskutečnil další třebotovský masopust. A jak to vše dopadlo? To se dozvíte v článku.

02.02.08 - Masopust - po přípravách mohl ve 14.00 hod u kostela vypuknout 6. ročník třebotovského masopustu. Počasí nebylo ideální, ale i přesto byla účast slušná. Po programu u kostela v podobě finále zahrádkářské extraligy a zpěvu dětí ze ZŠ Třebotov, mohl masopustní průvod vyrazit do ulic Třebotova. První zastávka byla na Tvrzi, kde se přítomní mohli posilnit domácí slivovicí, vínem a něčím k zakousnutí. Dále jsme se zastavili u pana Dvořáka, který upekl výborný štrúdl. I zde bylo možno se posilnit, jak tekutého, tak pevného dopingu před náročným výstupem do kopce k Marešům a panu Fr. Rollovi. Předposlední zastávka byla u Tomků a Jaroušků. Odtud jsme přes lípu (zdejší kopec) sešli ke Krauzům, až na medvěda, který se pokusil o rekord v kotrmelcích. Svých 25 kotrmelců v kuse zvládl statečně a bez větší újmy. Cílová zastávka je tradičně restaurace U Růžičků, kde od 17.00 hod proběhlo divadlo a následně koncerty dvou kapel Legalbengal a Chaos. Doufáme, že všichni byli spokojeni a pokud ne, tak příště musí více pít!!!

03.02.08 - úklid po masopustu

09.02.08 - jsme měli ve 13.05 hod. výjezd k zásahu

29.02.08 - schůze výboru

Další události

Pravidelný florbal byl i tento měsíc každý pátek od 20.00 hod. v tělocvičně

Činnost v měsíci lednu

Měsíc leden je měsíc výročních valných hromad. Proto obcházíme okolní sbory a podáváme zdravice. Také proběhla naše výroční valná hromada. Více v článku.

05.01.08 - se uskutečnila výročka u kluků z SDH Drahelčic, kam jsme samozřejmě jeli.

12.01.08 - tento den proběhla výročka SDH Ořech, kam jsem také jeli.

13.01.08 - jsme měli první zásah roku 2008 ..... více (sekce zásahy).

18.01.09 - v 18.30 hod vypukla naše výročka v restauraci U Růžičků. Marťas Podzemský napsal zprávu za rok 2007 a také ji přečetl, Alena Bártlová přečetla zprávu hospodaření, Ála udělal revizi, také se předneslo zaměření na rok 2008 a po diskuzi jsme pohostili naše hosty z SDH Solopisk, Chotče, Kosoře, Drahelčic, Nučic, zástupce z OÚ a zástupce ze Slovanu. Schůzi již tradičně vedl náš starosta sboru pantáta Ouřadů.

26.01.08 - jsme vyrazili na výročku do Solopisk, kde jsme též podali zdravici.

Další události:

Tento měsíc jsme opět chodili na páteční florbal a také jsme začali připravovat masopust, který bude 2.2.