VÝROČNÍ ZPRÁVY o ČINNOSTI

Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDH Třebotov za rok 2020, 2021

Než se dlooouze rozpovídám o činnosti za rok 2021, krátce Vám seznámím s činností za rok 2020, protože jak jistě všichni víte na začátku roku 2020 jsme se neviděli a ani neslyšeli.....

Začátek roku vždy patří představení a hodnocení činnosti za předchozí rok, ne jinak tomu bylo roku 2020. Schválili jsme plán činnosti na rok 2021 a následující víkendy navštěvovali okolní sbory a podávali zdravice. Pokračujeme v nastaveném systému cvičení aktivních členů zásahové jednotky, první soboty v měsíci, celoročně jsou věnovány tréninku. Každý aktivní člen zásahové jednotky by měl absolvovat 12 cvičení, kde se připravujeme na skutečné zásahy abychom co nejlépe chránili majetky a životy spoluobčanů společné s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Každý člen zásahové jednotky musí umět ovládat techniku na zásahovém voze, práci s vysílačkami, dýchací techniku a nacvičené základní postupy pod velením proškolených velitelů.

V roce 2020 jsme aktivně vyjely k technickým zásahům i bojovali s ohněm

10.2.2020 jsme 5x vyjížděli k technickým zásahům odstranění stromů, které popadaly následkem orkánu. Pomocí motorových pil odstraňujeme stromy v Solopiskách v ulici Lesní, v Kosoři v ulici Samota, Třebotově v ulici Hlavní, Vonoklasech, a v místě Sulava, které katastrálně patří pod Černošice, vše jsme zmákli, je čím topit, všichni přežili. V odstraňování stromů jsme pokračovali i následující den 11 února, v Kosoři opět na Samotě odklizeny a rozřezány dva stromy. 

S ohněm jsme bojovali 17.května 2020 u obce Chýnice, společně s JSDH Ořech a HZS Ořech hasíme menší stoh balíků slámy. K boji s ohněm jsme vyjeli i 29. května do Kosoře, ulice Brigádníků, kde hořel dřevník, požár lokalizovala jednotka HZS z Prahy a my jsme byli poslání zpět na základnu.

3 června hoří v Třebotově v ulici Pod Vsí, byla zde ilegálně vypalována tráva, likvidace C proudem. 14.června jsou opět v akci pily, likvidujeme strom na ulici Hlavní v Třebotově, který se vyvrátil po prudké průtrži mračen. 20.června likvidujeme společně s HZS Praha, která přistavěla plošinu, smrk v ulici Hlavní a také byly odstraněny suché větve ze stromů na přilehlé kulturní louce Brandejsce.

22. srpna v Třebotově v ulici U Rybníku pomáháme s transportem pacienta pomocí transportní vany a plachty do vozu záchranné zdravotní služby. 24. srpna jsme zlikvidovali sršní hnízdo v osadě na Pískách. 28. srpna likvidujeme další stromy v ulici Samota v Kosoři, kde stromy rádi lehají na komunikaci a brání v průjezdu.

18. září jedeme v Třebotově do ulice Pod Vsí, kde chemickými prostředky likvidujeme sršní hnízdo. 22. září pomáháme z dovozem vody do místní nemocnice, kde jsme nahrazovali chybějící standardní zdroj.


6. září pomáháme na dětském dni, který byl odložen, postarali jsme se o technické zázemí, ozvučení a tradičně o jedno ze stanovišť pro děti.

11 a 12. září se konal 7 ročník charitativní akce Během Třebotovem. Cílem je nejen si zaběhat a protáhnout chrbáty, ale i přispět finančně organizaci Centrum Paraple. Kromě zajištění zázemí, postavení tras se naši borcí i aktivně zůčastnili závodů.

Na první adventní neděli, jsme rozsvítili obecní vánoční strom, tentokrát bez účasti veřejnosti.

Kulturně společenské akce se nám podařily uspořádat nebo spolupořádat 4, kdy první byl Masopust, již 18tý ročník!! Zajišťujeme technické zázemí, hrajeme scénky na začátku a při trvání akce, nakonec pro ty nejmenší hrajeme pohádku. Masopust se konal 22.února.

K opravdu krásnému jubileu, 70 let, přejeme dlouholetému členu Františku Podzemskému, bohužel navždy jsme se rozloučili s Miroslavem Forstem v kostele Sv. Martina

Vybavenost naší jednotky se rozšířila o 4 ks detektorů pohybu Dräger Bodyguard 1000, která aktivně chrání zasahující hasiče, dále mnohem výkonnější odvlhčovač vzduchu Rhonson, dále.. ozonový generátor, který dokáže bez chemie dezinfikovat výstroj, výzbroj, techniku a prostor. Aktivně jsme jej použili na dezinfekci prostor v místní škole na konci roku.

Všichni členové se zúčastnili školení řidičů, oba naše zásahové vozy úspěšně zvládli kontrolu STK a dalším důležitým milníkem bylo obnovené spuštění nových webových stránek, o což se postaral bratr David Maleček za což mu patří velký dík.

Pokud to situace dovolovala, fyzičku jsme utužovali v místní tělocvičně a pokud ne, další kroky jsme ladili přes online schůze.

To bylo ve stručnosti k roku 2020 a dááále se budeme věnovat činnosti roku 2021. Vládou prodlužovaný nouzový stav nedovoloval pořád výroční valné hromady, ovšem cvičení členů jednotky probíhalo dle harmonogramu. 


První zásah roku 2021 byl technického rázu kdy 10 února v dopoledních hodinách byl pomocí transportní vany a plachty přepraven imobilní pacient do vozu záchranné služby. Poprvé s ohněm jsme bojovali 24 února v prostoru bývalého JZD Třebotov, jedním proudem byl zlikvidován oheň travního porostu, k zásahu dorazilo i HZD Řevnice a JSDH Solopisky. 27 února jsou v akci motorové pily a lezecká výbava, porážíme vzrostlou třešeň na zahradě místního občana. 

27 března vyjíždíme k požáru lesa, na kopec Babka, na těžce dostupném terénu hlavně výškově se hasil požár kořenového systému. Hasili jsme C proudem, následně D proudem, účastnili se i jednotky HZS Řevnice, JSDH Mokropsy, JSDH Solopisky, u rybníka v Třebotově naproti zbrojnici bylo zřízeno čerpací stanoviště, bylo postupně doplněno 16 cisteren. Rozlohou velký požár se podařilo dostat pod kontrolu po 6 hodinách. 

1. dubna jsme přivezli od kolegů z Radotína staronovou cisternu. Jedná se o CAS Iveco Magirus 4x4, voda 3000 litrů /pěna 300 litrů, která v létě nahradí naši CAS 25 Škoda 706 RTHP. Děkujeme vedení městské části Praha 16 -Radotín a kolegům z JSDH Radotín. Následně byla odvezena do servisu. 8 dubna vyjíždíme v nočních hodinách do obce Kuchař k požáru sila, začínající oheň se podařilo dostat rychle pod kontrolu díky vysokotlaku JSDH Vysoký Újezd a silo bylo pro jistotu vyprázdněno těžkou technikou. Na místě pomáhali jednotky HZS Řevnice, HZS Beroun, JSDH Rudná. 10 dubna po roční odmlce proběhl sběr železného šrotu a elektroodpadu. 1 května se netradičně v tomto termínu konal závod seriálu KOLO pro život, Karlštejn tour, závod se jel v jiném režimu, pomáhali jsme na trati v průběhu celého závodu. Na trambusu vyměněna autobaterie, Iveco přijelo ze servisu a po namontování nových SPZ a odstrojení se vydalo do dalšího servisu, firmy Kobit kde se následující měsíce bude makat na novém čerpadle. Ke konci měsíce května proběhl technický zásah odčerpání vody v ulici U Louže, musela se odčerpat podstatná část studny aby sousední majitel neměl vodu ve sklepních prostorách. 

Celkem poklidný červen narušil technický zásah. 21.června v ulici Na Šumavě, odčerpáváme plný sklep vody po poruše majitelova čerpadla. Je začátek měsíce července a leštíme trambusa. 

3 července cvičíme jednotku na svatbě aktivního člena Lukáše Ryse, od tohoto dne je tu nový pár chráněných Rysů. Děkujeme za pozvání a přejeme mnoho šťastných let. Od 8 července až do 14 července proběhlo několik zásahů po bouřích a větrných smrštích, kdy naším úkolem bylo zapojit pily, sekery, kalače, lopatky a ruce. Stromy a polámané větvě jsme postupně odstraňovali v ulici V Chatách, následně V Lesoparku a v ulici Hlavní, po doplnění tekutin na základně likvidujeme stromy mezi Chýnicemi a Třebotovem a Třebotovem a Roblínem. 9 července v Kosoři tradičně Na Samotě a 14 července v ulici na Výsluní kde bylo třeba použít i lezecké techniky a velké větve ořechu spustit bezpečně na zem, zde dorazila i jednotka HZS Řevnice. 11.července vyrážíme do Vysokého Mýta, kde parkoval kamion FireDragon 9000 od firmy Dräger, pojízdný trenažér, polygon na procvičení hašení uvnitř budov. Unikátní kamion nabízí služby celé Evropě i České republice. V trenažéru je díky tryskám s Propanem možno nacvičit reakce ohně na pulzní hašení i samotný vstup do hořící budovy. Před praxí byla potřeba teorie. Následovalo cvičení s chytrou proudnicí a bojem s ohněm. 22 července jsme vyjeli na kurz zdravovědy, kde zároveň slavíme jubileum aktivního člena zásahové jednotky Pavle Černého, poslouchali jsme cimbálovku a povídali vtipy. 

Počátkem srpna opravujeme na trambusu kompresor a regulátor vzduchu. 14. srpna proběhly kondiční jízdy nového Céčkaře pana Václava. 19 srpna asistujeme u nahlášeného transportu imobilního pacienta v obci Kosoř a to samé opakujeme v Třebotově 26. srpna, v obou případech pomáháme s přesunem pacienta z jeho pohodlí do nepohodlné sanitky. 29. srpna proběhlo na Brandejsce loučení s prázdninami. Organizátorem byli holky z Klouzačky. Naším úkolem.. to máte postavení stanů, lavic, stolů, zapojení elektřiny, vody, zvučení a ukázky techniky sboru. 

V září míří hasičská dodávka do servisu, kde opraví všechny jeho bolístky, na trambusu je opravena a seřízena ruční brzda. 10 září probíhá příprava tras a 11 září se koná 8 ročník Běhu Třebotovem. Akce má účel i charitativní a pro Centrum Paraple se vybralo více než 32 tisíc korun Českých. Počasí bylo parádní, účastníků bylo mnoho, výkony skvělé a i naši členové se neztratily. Během běhu Během Třebotovem si zaběhali opravdu všichni 😊. 18 září míří naši noví členové na teoretickou přípravu nositele dýchací techniky do Ořecha. 19.září se připojujeme k uctění památky tragicky zesnulých kolegů z JSDH Koryčany. Smutná událost se dotkla každého člena JSDH a nejen členů SDH. Ještě jednou čest jejich památce. 25.září školíme v Černošicích strojníky. Naše jednotka má 7 strojníků, zde si 6 prodloužilo osvědčení na dalších 5 let. Po školení strojníků se 4 členové pilaři přesunuli do Řevnic na školení obsluhy motorových pil a rozbrusů a osvědčení prodlouženo o 12 měsíců. 26 září proběhlo v hasičárně kolegů v Mníšku pod Brdy školení velitelů. Školení se každý velitel musí zúčastnit 3 x za 5 let. Naše jednotka má celkem 6 proškolených velitelů. 

10 října navazují noví členové na teorii z Ořecha a praktické zkoušky skládají v polygonu v Příbrami. Jsme rádi, že se rozšiřují řady aktivních a proškolených členů. 21 října vyjíždíme k technickému zásahu odstranění stromu mezi obcemi Černošice a Solopisky, likvidujeme zbytky stromu ze silnice a zajišťujeme porušené elektrické vedení. 30 října revidujeme osvětlení na obecním vánočním stromě. 

V měsíci listopadu 12tého zabezpečujeme lampionový průvod a ohnivou show na Brandejsce, dopadlo to dobře, nikdo neshořel, ale rozpálených lidí bylo dost. 14 listopadu vyjíždíme k boji s ohněm k Větrolamu kde dohašujeme již shořelou nakládací těžkou techniku, pomocí C proudu a termokamery zabraňujeme zbytečnému šíření ohně do okolí. 24. listopadu přivážíme CAS Iveco z firmy Kobit. Byli jsme zaškoleni na obsluhu nového čerpadla. Ještě na řadě úředničina a pár poctivých hodin práce aby se Iveco co nejdříve dostalo do evidence výjezdové techniky a proškolení zbývajících členů zásahové jednotky. 28 listopadu na první adventní neděli rozsvěcujeme v 17:00 obecní vánoční strom a nastává nám adventní čas. 30 listopadu se vydáváme se všemi vozidly na kontrolu STK. Veškerá technika je v pořádku zásahu schopná. V odpoledních hodinách v ten samý den přejeme členovi Karlovi Bartlovi k úžasnému jubileu 85tým narozeninám.

 Jsme v posledním měsíci roku 2021, 3 prosince jsme povoláni k aktivnímu hledání pohřešované osoby, nám je svěřen úsek mezi Vráží a Vonoklasy, vše nakonec dobře dopadlo. Čtvrtého až 19.prosince jsme průběžně prováděli úpravy na staronové cisterně a využili jsme doby, kdy se intenzivně pracovalo na úpravách parametrů v technickém průkazu aby se mohlo co nejdříve vozidlo zařadit do zásahu, výjezdu. Úpravovali jsme kabinu, upravovali jsme veškeré úložné prostory na vozidle, osvětlení, tak aby to vyhovovalo co nejrychlejšímu přístupu a použitelnosti při zásahu. Bylo třeba upravit i prostory v garáži, odsávání výfukových plynů a další a další úpravy ,které věříme, že budou dobře sloužit rychlosti a komfortu. 20 prosinec je dalším velkým milníkem v historii sboru a jednotky SDH Třebotov. Do výjezdu jsme zařadili staronovou cisternu Iveco Magirus CAS 20/3000/300/ M2R 4x4 (3000 litrů voda, 300 litrů pěna) , která nahradila cisternu CAS 25 Š706 r. v. 1977. Trambus nám skvěle sloužil od 1. 9. 2008. I přesto, že Iveco není nejnovější r. v. 1997 (zařazeno HZS Praha 1998), tak nám přineslo více úložného prostoru a komfortu. Bylo třeba opravit čerpadlo, což sebou přineslo značný finanční náklad. Původní čerpadlo mělo průtok 1600 litrů za minutu, nové má 2000 litrů za minutu s vysokotlakem 40 barů. Obsluha čerpadla je jednoduchá a funkčnost je výborná. Iveco bereme jako mezistupeň před získáním zcela nové cisterny, o kterou obec žádá v rámci dotací. 20 prosince též provádíme výměnu vysokotlaké proudnice za Protek 360. Protek jsme zvolili, protože se nám osvědčil ve variantě D-program25 a C 52. 22. prosince jsme do CAS 20 Iveco zařadili nové plovoucí čerpadlo od firmy ZHT Group a to Amphibio Remote. Plovoucí čerpadlo je unikátní tím, že se dá startovat dálkovým ovládáním, což je velmi praktická věc při plnění cisteren a navíc má mnoho dalších předností, hlavně zabránění zanesení nečistotami.

Každoročně děkujeme obecnímu úřadu za výraznou finanční pomoc, díky které sbor a zásahová jednotka funguje a pomáhá. Děkujeme moc i tentokrát opožděně za 2 roky. Děkujeme a obecní úřad ví, že kdykoliv je potřeba vždy aktivně pomáháme. Děkujeme, že nadále můžeme využívat každý pátek tělocvičnu k pravidelnému hraní florbalu za finanční pomoci právě obce. . Moc bych chtěl poděkovat i za vzájemnou pomoc s dalšími fungujícími spolky v obci, těšíme se na spolupráci budoucí. Více o našem sboru se dozvíte z webových stránek www.sdhtrebotov.net. A v neposlední řadě díky patří za spousty energie a osobního času všem aktivním členům a jejich blízkým za pochopení pro tuto činnost, která je mnohdy za hranou chápání. Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti SDH Třebotov za rok 2020 a 2021, děkuji moc za Vaši pozornost.


 Zpráva o činnosti sboru a jednotky dobrovolných hasičů SDH Třebotov za rok 2019

Svižně začínáme rok 2019, první lednovou sobotu trénujeme členy zásahové jednotky, probíhá několik cvičných zásahů, opakujeme práci s radiostanicemi, zdravovědu, procvičujeme hasební postup ze žebříku.11. ledna se koná výroční valná hromada našeho sboru v restauraci U Růžičků, kde je přednesena zpráva o činnosti za celý rok, zpráva finanční, revizní, činnost mladých hasičů a návrh činnosti na další období. Následující víkendy podáváme zdravice okolním sborům.19. ledna asistujeme na žádost místního občana při demontáži čerpadla ve studni. Použili jsme lezeckou výbavu a vše proběhlo bez újmy. I první únorovou sobotu cvičíme, tentokrát v prostoru místní tělocvičny se zásahovým žebříkem. I další první soboty v kalendářních měsících jsou věnovány cvičení zásahové jednotky. Každý aktivní člen zásahové jednotky by měl absolvovat 12 cvičení, kde se připravujeme na skutečné zásahy, abychom byli co nejlépe schopni chránit majetky a životy spoluobčanů společné s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Každý člen zásahové jednotky musí umět ovládat techniku na zásahovém voze, práci s vysílačkami, dýchací techniku a nacvičené základní postupy pod velením proškolených velitelů. Důsledné cvičení se nám vyplatilo za pár dní, kdy vyjíždíme k prvnímu boji s ohněm v ulici Hlavní, v dílně autoservisu, budova bývalého Technosportu. Dílna byla silně zakouřena, oheň jsme uhasili pomocí dopravního vedení B+ proud C, vše muselo probíhat za pomoci dýchací techniky. Byla vynesena jedna lahev CO2. Na pomoc dorazily také jednotky HZS Řevnice, JSDH Ořech, policie ČR, městská police Černošice a vyšetřovatel HZS a HZS Praha, díky jejichž ventilátoru byl prostor odvětrán. Další dny byly věnovaný přípravám k masopustnímu veselí, nacvičování pohádky. Už 17tý ročník tradičního třebotovského masopustu byl zahájen 16 února u kostela sv. Martina, zde již tradičně zahajují děti ze základní školy lepším zpěvem než náš pěvec Karel Zbott. Zároveň zde probíhal prodej lístků do tomboly. Další program pokračoval u rybníku a obecního úřadu. Tématem tohoto ročníku byla jednoznačně prasata, ať už v jakékoliv formě, někdo ze sebe prase udělal až ke konci masopustu. Své zmákli mažoretky, o občerstvení se starala restaurace u Růžičků a také Ota Šůra se svým týmem, rožnící jedno z prasat. Na připraveném podiu proběhla scénka v naší režii, vydražili jsme další svině, obecně spokojený průvod se vydal na cestu po zastávkách v obci, byla odhalena pamětní deska našeho pěvce, proběhlo třídění dle jatečnosti na jatkách, bylo co jíst a pít a nakonec byla pohřbena basa. Pozměněná trasa mířila a končila opět u rybníka, což nám ušetřilo čas se připravit na další originální pohádku. Ano, i tentokrát jsme se prasatům nevyhnuli, byla o Prasomile. Měla velký úspěch, hodně se líbila i Big Bandu mistra Bláhy a ten už něco zažil. Můžeme spokojeně říci, že 16 února bylo v Třebotově mnoho užitečných prasat, možná i druhý den. Přípravy a následný úklid byl o to náročnější, že se organizační tým opět o něco súžil, o to více patří poděkováním těm, kteří se na přípravách a aktivním zapojením ve scénkách a organizaci podíleli. Velice děkujeme Dagmar Honsové za počasí, bylo fakt nádherně, jako by to ani nebyla zima a i to přispělo k opravdu vynikající účasti domácích, přespolních i zahraničních hostů. Ke konci února byly zakoupeny tažné kurty různé nosnosti, rozrostl se nám inventurní seznam. První týden v březnu vyjíždíme k technickému zásahu na místní tělocvičně, kde silný vítr utrhl plechovou krytinu. Zde se vyplatilo cvičení se žebříky, plech jsme vrátili zpět, umlátili a upevnili hřeby a vítr měl smůlu a děti v tělocvičně štěstí, že na ně nebude pršet. 6 března odjíždí velitelé na školení do Hradištka, jsou o něco chytřejší, zkušenější, vyzrálejší, ale hlavně drsnější. Proběhla okrsková schůze na Chotči, řeší se soutěžní termíny, parády, přehlídky a další. V březnu zručnější z nás makají na cisterně, je instalována zvuková signalizace pro strojníka pokud klesne tlak vzduchu, je čištěn flitr nafty, vyčištěn a seřízen regulátor otáček, promazány lanovody, opraven zámek u zadních dveří atd.atd. Měsíc duben je ve znamení úklidu zahrádek, půd, sklepů, sbíráme železný šrot někde ještě funkční elektroniku. Výtěžek ze železné soboty používáme k dovybavení jednotky. Následující den vyjíždíme k požáru lesa v ulici Na Potoce, zase jeden chatař nechápe význam žhavého popela. Likvidujeme požár lesa o rozměrech 5x5 metrů za pomocí jednoho C proudu, pořádně provrtáme tlakem vody kořenový systém a díky termokameře zjišťujeme, že jsme to udělali dobře. Na místo též dorazil HZS Řevnice a JSDH Choteč . Ve zbrojnici byly namontovány přídavné vzduchojemy, které automaticky a rychleji připraví cisternu při poplachu k výjezdu. 27 dubna se nám kryly dvě akce, nezvykle brzký díl závodu Kola Pro Život Karlštejn tour a cvičení nositelů dýchací techniky. Takže na cvičení s dýchací technikou jeli ti co je bolely nohy z florbalu a mají lepší plíce a na závodníky zase dohlíželi ti ze sboru co mají lepší oči. Vše jsme zmákli a nikomu se nic nestalo, jsme zase o něco zkušenější. Ke konci měsíce navazujeme na práci technických služeb, kteří porazili a přivezli stromy na kulturní louku Brandesjku a my pomocí pil a sekyr stavíme hranici na pálení Čarodějnic. No a když už jsme se u toho tak nadřeli, tak jsme ji hned 30 dubna zapálili, čarodějnice upálili, něco pojedli a popili díky restauraci U Růžičků. Květnové dny se věnují starší mladým hasičům, ať už na soutěžích, tak i na soustředění v Chrustenicích. Dospěláci soutěží na prvním kole, okrskové soutěži v Jinočanech. Po pořadovém cvičení jsme vyhnali pavouky, octomilky a ploštice z hadic, savic a proudnic, nezklamal ani lišák a zvítězili jsme ve stále slábnoucí konkurenci se týká množství soutěžících sborů a to jsme již spojeni s dalšími okrsky. Maká se i ve zbrojnici a na cisternovém voze je spraveno topení. První červnový den pomáháme s organizací dětského dne a pro děti stavíme vlastní, vždy atraktivní stanoviště. Počasí bylo skvělé a dětský den se povedl. 5 června tryskem vyjíždíme na hlášenou asistenci použití AED k nedýchajícímu cyklistovi do obce Kuchařík. Při zásahu s asistencí AED máme domluveny postupy abychom na místě byli co nejrychleji. Po příjezdu na místo okamžitě zprovozníme AED, ambuvak, nasezen oxymetr. Resuscitace byla zahájenena již před naším příjezdem. Po pár vteřinách dosedl vrtulník ZZS. Zasahovala též posádka ZZS Trans Hospital a Policie ČR. 8 června jedeme na dětský den do Kosoře, ukazujeme vybavení jednotky a techniku. Vybavení jednotky obohatilo nové elektrické čerpadlo HCP GDR 400. Je to pořádná násoska, toto čerpadlo je schopno odčerpat hladinu již od výšky 2mm. Bude se hodit ve sklepích. Následuje zásah na bodavý hmyz na místním hřbitově, vosy se vyčůraně usídlily uvnitř pumpy na studni. Zkušeně jsme je sejmuli pomocí chemie a fertig. Na konci měsíce jedeme soutěžit na memoriál Karla Švestky do Nučic. Bylo nádherné počasí, bohužel týmů opět málo. Jelo se na dva pokusy, mužstvo dospělých vyhrálo časem 19.22, dětské týmy se rvali jako lvi a jen těstě obsadily 4 a 5 místo, první místa v dětských kategoriích obsadil Zličín jak Francouzi v mužském biatlonu. Ve zbrojnici byly obnoveny naváděcí pruhy pro couvání, kdo neviděl, nepochopí. V úvodu července vyjíždíme opět na hlavní silnici směr střelnice k požáru trávnaté plochy v místech mezi komunikací a polem, hořel pruh 2x10 metrů. Díky včasnému zásahu se zamezilo velké škodě. Na místo též přijel HZS Řevnice. Do výbavy jednotky přibyly další 3 ks zásahových přileb Drager HPS7000, paráda. 25 července proběhlo cvičení pro kolegy z technických služeb a podpořit tak logické provázání. Ten samý den jednotka vyjíždí na zásah hořícího kombajnu na pole k vysílači. Pomocí D proudu a termokamery byl prolit celý kombajn vodou a po zprovoznění z něj padalo rovnou těsto na cukroví. Zásahová jednotka je vybavena systémem ProPak, který nejen, že navazuje na hasební D program, ale velice jednoduše a rychle při zásahu vyrobí hasební pěnu. Poslední den v měsíci vyjíždíme k technickému zásahu v ulici Na Vršku, kde jsme odčerpali zaplavenou filtrační šachtu bazénu. A je tu další horký měsíc srpen, do výbavy cisterny přidána 3litrová kyslíková lahev, při cvičeních se učíme jak s ní naložit. 7 srpna jedeme na školení motorových pil a rozbrusů, všichni prošli a na další rok klid. Do obou zásahových vozů jsou instalovány nové vozové radiostanice Motorola DM4600. Do cisterny namontován silnější externí reproduktor. Je třeba zmínit další historický milník v naší novodobé historii, díky dlouhodobé práci členů jednotky sboru, sebevzdělání, stále se lepšícím materiálním vybavením, účasti na školeních a získávání zkušeností na zásazích byla naše jednotka přeřazena z kategorie JPO5 na JPO III/1 -tzn.- jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva. Velké díky patří za energii a čas lidem, kteří se o tento přepis historie jednotky v Třebotově zasloužili. 20 srpna vyjíždíme k hlášenému požáru 2 stupně, kdy hořela střecha rodinného domu v ulici V Dubině, Černošice, mediálně znám jako Krejčířova vila. Jednalo se o požár střechy v plném rozsahu. Po dohodě s velitelem zásahu jsme začali s hašením a náročným rozebíráním střešní konstrukce za pomoci dalšího D proudu v dýchací technice. Zásah byl fyzicky i časově náročný, byl povolán Český červený kříž, který zajišťoval stravu a pitný režim zasahujícím hasičům. Byl snížen stupeň požáru na první a postupně odjížděli jednotky, naše zůstala na místě a držela hlídku požářiště. U zásahu byly tyto jednotky: HZS Řevnice, HZS Praha (stanice 7 + 8 ), HZS Beroun, HZS Kladno, JSDH Mokropsy, JSDH Dobřichovice, JSDH Řevnice, JSDH Vysoký Újezd, JSDH Radotín, JSDH Jíloviště, JSDH Ořech, Policie ČR, Městská Policie, ZZS Trans Hospital, Český červený kříž a vyšetřovatelé HZS a Policie. 22 srpna proběhl zásah na bodací hmyz v ulici Na Potoce, pomocí chemie a palice vosy umláceny. Na konci srpna jednotka opět vybavenější o hasicí hřeby. Toto zařízení má minimální průtok 70 l za min a pomocí trysek tvoří malé kapičky, které úsporně hasí v místech, kde je špatná přístupnost klasickou proudnicí. Máme 1 ks útočného a 1 ks obranného hřebu. První zářijový den bojujeme se sršni v ulici Na Pískách, kterým se zalíbilo v ptačí budce. Chemie platí i na tyhle potvory . 10 září ve velíně zapojujeme pračku s obsahem 13 kg náplně, což je jeden zásahový komplet s doplňky. Takže krásně voníme, Chanel a Dior zkrachovaly. 13 září probíhala příprava tratí na další ročník charitativního závodu Během Třebotovem, kde cílem je nejen se pořádně proběhnout a protáhnout tělo, ale hlavně získat finanční prostředky pro centrum Paraple. Závod se konal 14 září, běželo více než 250 běžců v různých kategoriích a na různých délkách tratí. Na závod dorazil i spoluzakladatel centra Paraple herec Zdeněk Svěrák a ředitel David Lukeš, takže to byla velká sláva. Z našeho sboru běželi také borcí, ale spoluorganizace a moderování jim vzalo nějaké síly, jinak by dopadli určitě lépe, hlavně přežili. Skvělé je, že se vybralo pro Paraple více než 33 tisíc korun.         22 září vyjíždíme směr Kosoř, kde hořely balíky slámy. Dopravní vedení zapojily HZS Praha, na které jsme se napojily a oheň byl hasen 3 C proudy. Oheň byl zlikvidován. Na místě byl též HZS Řevnice a policie ČR. Do vybavení jednotky přibyla hasební proudnice Protek(King). 4 října vyjíždíme ve večerních hodinách k hlášenému požáru trafostanice v ulici Pod Vsí. Nebylo třeba použít hasebních medií, byl jen preventivně natažen C proud a hasicí CO2 přístroj. Problém byl na vedení a poruše izolátoru, po příjezdu techniků z ČEZ byl velen návrat na základnu. 5 října bylo součástí cvičení jednotky prohlídka nové budovy školy, školky a jídelny, byly jsme seznámeni s prostorem, uzávěry a místy pro zasahující hasiče důležité. 10 října podáváme zdravici na výročce spolku Klouzačka. 11 října vyjíždíme na likvidaci bodavého hmyzu do ulice Krátká, likvidujeme objemné sršní hnízdo v podkroví domu pomocí chemie a mechanicky. Na konci měsíce října revidujeme, opravujeme a znovu instalujeme svítící řetězy na vánoční strom a chceme tak advent zahájit bez problémů. Měsíc listopad začíná smutnou událostí, v krematoriu Strašnice se loučíme s členem René Králem. 9 listopadu se konal již třetí ročník svatomartinského jarmarku, tentokrát s názvem svatomartinská pouť. Počasí bylo opravdu dušičkové, deštivé, naším úkolem bylo postavit, stany, další stany, ještě stany a další stany, ozvučit prostor, sedací soupravy, prostě pomáhat s organizací, moderovat být hbití spíkři během akce, a následně stany, stany a zase stany a vše kolem uklidit. 10 listopadu se náš zástupce účastní schůze okrsku v Ořechu, řeší se termíny schůzí a další body programu. 16 a 17 listopadu probíhá školení nových vedoucích mládeže a to Aleny Bártlové a Martina Pavliše. 23. listopadu proběhl velitelský den Prahy-západ v Jílovém u Prahy. 22 až 24 zdárně absolvovali naši dva členové školení velitelů na stanici HZS Slaný , takže nyní máme 6 velitelů. 24 listopadu je tu nezvykle brzy první výroční valná hromada sboru z Chotče. Podáváme zdravici. 29 listopadu provádíme zkoušku osvětlení obecního vánočního stromu. Na konci měsíce proběhlo školení nových strojníků sboru opět na stanici HZS Slaný, tohoto třídeního školení se zdárně zúčastnil náš nový strojník Matěj Černý. 1.12. proběhlo tradiční rozsvěcení vánočního stromu za účasti vedení obce a dětí základní školy, které zazpívali koledy. Byli jsme připraveni a nachystáni, strom jsme rozsvítili do krásy a zahájili klidný adventní čas. 6 a 8 prosince probíhá servis na cisternovém vozidle a to pořádný, auta se chystají na technickou prohlídku. Většinou prosinec bývá klidným měsícem, ale letos ne, 10 prosince vyjíždíme společně s HZS Řevnice do ulice Hlavní, kde zřejmě jel řidič na výměnu oleje do servisu, ale bohužel začal s výměnou oleje 200 metrů před servisem, na silnici byla 200 metrů dlouhá a půl metru široká skvrna oleje, která byla zasypána a zlikvidována sorbentem a že ho bylo! 12 prosince jedem s oběma zásahovými vozy na STK do Řeporyj, obě vozidla prošla v pořádku a na rok je zase klid. Přežili jsme vánoční svátky a poslední boj s ohněm, v roce 2019, svádíme v Solopiskách v ulici Ke studánce, kde hořelo v prostoru tenisových kurtů.S ohněm bojovala jednotka místních Solopisk kromě nás ještě dorazily jednotky HZS Praha, HZS Řevnice a policie České republiky. Následující řádky patří poděkování obecnímu úřadu za výraznou finanční pomoc, díky které může sbor a zásahová jednotka fungovat a pomáhat. Děkujeme a věříme, že i obecní úřad věří, že jsme kdykoliv připraveni aktivně pomoci. Děkujeme,že i tento rok můžeme využívat každý pátek tělocvičnu k pravidelnému hraní florbalu, cvičení mladých hasičů, zlepšování fyzické kondice právě i díky finanční pomoci obce. Jménem sboru děkuji za vzájemnou pomoc s dalšími fungujícími spolky v obci, věříme, že ve spolupráci budeme v klídku pokračovat. O třebotovském sboru a jednotce se také dozvíte z webových stránek www.sdhtrebotov.net. Děkujeme restauraci U Růžičků, že jsme zde mohli zhodnotit naši činnost za rok 2019. A velké díky patří za spousty energie a osobního času všem aktivním členům a jejich blízkým za pochopení pro tuto činnost. Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti SDH Třebotov za rok 2019, děkuji moc za Vaši pozornost ,


 Zpráva o činnosti sboru a jednotky dobrovolných hasičů SDH Třebotov za rok 2018

Do roku 2018 vstupujeme první lednovou sobotu pravidelným cvičením zásahové jednotky, probíhá několik cvičných zásahů, opakujeme práci s radiostanicemi, zdravovědu. Následující týden se koná výroční valná hromada našeho sboru, kde je přednesena zpráva o činnosti za celý rok, zpráva finanční, revizní, činnost mladých hasičů a návrh činnosti na další období. Následující víkendy navštěvujeme okolní sbory a podáváme zdravice. Stejně jako v lednu i únoru tak i další první soboty v následujících kalendářních měsících jsou věnovány cvičení zásahové jednotky, každý aktivní člen zásahové jednotky by měl absolvovat 12 cvičení, kde se pilně připravujeme na skutečné zásahy tak abychom byli co nejlépe schopni chránit majetky a životy spoluobčanů společné s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Každý člen zásahové jednotky musí umět ovládat techniku na zásahovém voze, práci s vysílačkami, dýchací techniku a nacvičené základní postupy pod velením proškolených velitelů. Ke konci měsíce ledna vyjíždíme k prvnímu, technického zásahu, asistovali jsme při vstupu do rodinného domu. Hned první únorové dny následoval technický zásah na likvidaci ropných látek v ulici Nad Sady. Následovaly dny příprav masopustnímu veselí. 16 ročník třebotovského masopustu se konal 10.2., zahájený u kostela sv. Martina. Proběhla scénka v režii našeho sboru, masopustní průvod se vydal obcí, kde si účastníci průvodu mohli pochutnávat na dobrotách a zahřívat se něčím ostřejším, v akci byly také medvědi, pohřbili jsme basu a na závět průvodu na sále restaurace U Růžičků zahráli dětem pohádku, tentokrát o neposlušných kozičkách a podivném vlkovi. Následující dne proběhl úklid. 17tého února, zdá se, že v tomto období tradičně vyjíždíme k požáru kontejneru v ulici V Chatách, chytrý občan vysypal, jako tradičně žhavý popel, oheň z likvidován, rozpálený kontejner schlazen. V měsíci březnu v hasičské zbrojnici zpuštěn systém reprodukce hlášení výjezdu kdy reproduktorem slyšíme znění zprávy o poplachu a výjezdu. Popřáli jsme k významnému životnímu jubileu dlouholetému členu panu Forstovi k jeho 80tinám a také Stanislavu Ouřadovi k jeho 70tinám, kdy náš starosta sboru je i nadále aktivním členem i v zásahové jednotce. 25 března se účastníme schůze 4 okrsku v Hostivici, řeší se termíny soutěží, výročí sborů a další věci. Druhý týden v měsíci dubnu sbíráme železný šrot a elektroodpad. Jako každý rok, je stále co sbírat, elektroodpadu přibývá. Ke konci měsíce připravujeme na louce Brandejsce hranici pro pálení čarodějnic a 30.4. jsme je všechny upálili. Všichni přežili, přálo přívětivé počasí. V úvodních prvních dnech měsíce května vyjíždíme k zásahu do areálu bývalého zemědělského družstva Třebotov. Likvidujeme požár křoví a trávy. Oheň zlikvidován. Následovalo cvičení jednotky, tentokrát na stanici profíků v Řevnicích, kde proběhla nejdříve teorie a pak následovalo praktické cvičení v dýchací technice v areálu bývalé sladovny Skuhrov. 9 května vyjíždíme k likvidaci ohně v lese Na Pískách, zde v součinnosti s jednotkami HZS Praha 5 Radotín, HZS Řevnice a JSDH Mokropsy likvidujeme požár lesního porostu. 12 května v dopoledních hodinách navštěvujeme oslavy 115.výročí založení sboru v SDH Mokropsy. Odpoledne vyjíždíme k první hasičské soutěži, 1 kolo požárního sportu v Jinočanech. Vyhnali jsme žížaly z hadic, pavouky z mašiny a vybojovali první místo. 22 května na požádání přijíždíme s plnou cisternou na stavbu nové mateřské školy, kde cisterna byla použita jako protizávaží testu zátěže podloží základové desky. Vše proběhlo bez komplikací a stavět se mohlo dál. 25 a 27 května naši členové cvičí mladé hasiče na dvoudenním soustředění v Chrustenicích. 26 května gratulujeme k 60tinám členu Romanu Chlaňovi. A 29.5. května prezentujeme jednotku i mladé hasiče před komisí v soutěži Vesnice roku. 2 června po dopoledním cvičení pomáháme odpoledne organizovat dětský den v Třebotově. Ten den bylo vše v indiánském duchu a i naše stanoviště k tomu bylo uzpůsobeno. 3 června byly přeladěny radiostanice v obou zásahových vozech a současné volací znaky u cisternového vozu jsou HPZ610 a u druhého vozu HPZ614. 9 června jedeme k sousedům na Choteč, zde se koná soutěž memoriál svatého Floriána, i letos jsme zopakovali grotesku z minulého roku, tentokrát jsme zjistili, že na útok nestačí 150litrů. Ale slabší obsazenost nakonec na bednu a třetí místo stačila. Následující den zasahujeme při technickém zásahu v ulici Na potoce, kde byla odčerpána voda z původní jímky a zabráněno průsaku do sklepa objektu. 16 června se chystáme na tradiční soutěž do Nučic, ale bohužel se soutěž nekonala, mladí hasiči tak jeli bojovat o cenné kovy do Bojanovic. Počátkem měsíce července náš sbor zakoupil a obnovil za starší dosluhující 3nové kompletní zásahové obleky Deva Tiger plus a též 3ks přileb Dräger HPS 7000. 12. července je provedeno hasičské cvičení i pro členy technických služeb obce Třebotov. 19 července odjíždíme na školení motorových pil a rozbrusů k profíkům do Řevnic a po úspěšných zkouškách praktických a teoretických máme osvědčení na rok prodlouženo. 26 července je zásahová jednotka vybavena 1xks AED (automatický externí defibrilátor) Philips HeartStart FRx. AED doplňuje a zvyšuje úspěšnost při resuscitaci. Pořízení AED není pouze pro potřeby JSDH Třebotov, ale díky propojení se záchrannou službou bude v případě nutnosti použit kdekoli v Třebotově a okolí. Je tu horký srpen a potíže s otravným hmyzem. 3 srpna likvidujeme vosí hnízdo v ulici Na Vršku, hmyz je zneškodněn chemickým postřikem. 12 srpna vyjíždíme k zvláštnímu zásahu, kdy zachraňujeme tonoucí se srnu v menší vodní nádrži v prostoru ulice Hlavní a u Louže. Srna byla vylovena a bez zranění vypuštěna do volné přírody. 22 srpna v pozdních nočních hodinách vyjíždíme k údajnému požáru domu v ulici Pod Vsí. Zde na místě s profesionálními jednotkami z Prahy a Řevnic a za asistence městské police Černošice a stání policie zjišťujeme, že šlo o poplach planý. Situaci navíc komplikoval fakt, že dům nebyl označen popisným číslem a bylo obtížné identifikovat o který objekt se jedná. 7 září probíhá příprava trasy na další ročník sportovní akce Během Třebotovem. 8 září závod vypukl, nejdříve dětským kategoriemi a následně hlavními závody na 5 a 10 km. I naši členi se zúčastnili a obsadili přední příčky a ti co neběželi pomáhali s organizací, pomáhali na občerstvovací stanici a vše co bylo třeba. 5tý ročník této akce má též charitativní účel a letos se na dobrovolných příspěvkách vybralo pro centrum Paraple více než 32 tisíc korun. 12 září proběhlo další cvičení členů technických služeb Třebotov. 18 září blahopřejeme k 70tinám dlouholetému členu Zdeňku Chlaňovi. Je obnoveno výstražné parkovací označení před prostorem výjezdu zásahové techniky ze zbrojnice. 20 září jsme ve večerní hodinách nápomocni transportu těžšího pacienta z patra domu do záchranářské sanitky v ulici u Rybníka. Byla použita transportní vana. V měsíci říjnu relativní klid po cvičení na začátku měsíce se účastníme 27 října Velitelského dnu v Mníšku pod Brdy. Velitelský den byl zaměřen na evidenci vodních zdrojů, nové volací znaky, frekvence a komunikaci přes radiostanice, používání PortAllu a vyplňování zpráv o zásahu. V počátku měsíce listopadu, přesněji 3.11, přejeme k 60tému životnímu jubileu dlouholetému členu Petru Kormundovi. A je tu další tradice Svatomartinský jarmark. Ten se konal 10. listopadu a naší úlohou bylo postavit stany, ozvučit, přinést, odnést, prostě pomoci co bylo třeba a po skončení jarmarku vše uklidit. Šikovnější z nás instalovali do požární zbrojnice záložní LED osvětlení, v případě zásahu a výpadku elektřiny budeme skvěle vidět do čeho se oblékáme a do nikoho nevrazíme. Státní svátek boje za svobodu jsme oslavili s motorovými pilami. V ulici V Pořadí jsme na žádost majitele porazily 6 smrků, jelikož to bylo v komplikovaném místě museli jsme použít lezeckou techniku a stromy odřezávat postupně.18. 11. jsme se zúčastnili okrskové schůze konané v Chotči. Na programu kromě jiného byly i termíny výročních valných hromad sborů. 28.11. vyjíždíme k požáru zahradního domku v ulici Na Šumavě. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár domku je v plném rozsahu. Použili jsme 2útočné C proudy. Během zásahu byla vynesena jedna propan-butanová láhev, následně ochlazena. Na dohašení a kontrolu přilehlé budovy byla použita termokamera. Na místo také dorazily HZS Řevnice, JSDH Solopisky, Policie ČR a vyšetřovatel HZS. A je tu poslední, většinou klidnější měsíc v roce. 2. 12. v 18 hodin jsme u příležitosti první adventní neděle rozsvítili třebotovský vánoční strom. K pohodové předvánoční atmosféře zazpívaly děti ze ZŠ, něco na zahřátí obstarala obsluha restaurace U Růžičků, škoda jen, že počasí přívětivé. Výroční valné hromady začínají vždy kluci z Chotče a 8. 12. jsme zdravicí popřáli mnoho zdarů do dalších let. I tento rok velice děkujeme obecnímu úřadu za výraznou finanční pomoc, díky které může sbor a zásahová jednotka fungovat a být nápomocna. Děkujeme a ujišťujeme obecní úřad a nové vedení obce, že jsme kdykoliv připraveni aktivně pomoci. Děkujeme, že i tento rok můžeme využívat každý pátek tělocvičnu k pravidelnému hraní florbalu za finanční pomoci právě obce a zlepšování fyzické kondice. Moc bych chtěl poděkovat i za vzájemnou pomoc s dalšími fungujícími spolky v obci, věříme, že ve spolupráci budeme nadále pokračovat. O našem sboru se také dozvíte z webových stránek www.sdhtrebotov.net. Děkujeme restauraci U Růžičků, že jsme zde mohli zhodnotit naši činnost za rok 2018. A velké díky patří za spousty energie a osobního času všem aktivním členům a jejich blízkým za pochopení pro tuto činnost. Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti SDH Třebotov za rok 2018, děkuji moc za Vaši pozornost. 


Zpráva o činnosti a jednotky sboru dobrovolných hasičů SDH Třebotov za rok 2016

Ještě ani nestačili dobouchat rachejtle a dělobuchy po novoročním ohňostroji a už je tu první výjezd roku 2016. Zasahujeme se sbory HZS Radotín, HZS Řevnice a dobráky z Chotče u požáru rodinného domu v ulici U Hřiště. Důvodem požáru byla špatná elektroinstalace, požár se podařilo zlikvidovat, lidské životy zachránit. První sobotu v novém roce probíhá cvičení zásahové jednotky, kdy ještě probíráme poznatky ze zásahu, cvičíme zásah u dopravní nehody, záchranu raněného a další zásahy. 8mého ledna se konala výroční valná hromada sboru SDH Třebotov. Probíhalo vybírání členských příspěvků, byla přednesena zpráva o činnosti sboru, zpráva revizní, zpráva o činnosti mladých hasičů a návrh činnosti na rok 2016. Příjemnější atmosféru si užíváme při oslavě 40cátin aktivního člena Lukáše Ouřady, přežil a my taky. Do vybavení sboru přibyly nové pracovní uniformy a také nové zásahové přilby Drager. Následující dny navštěvujeme okolní sbory, podáváme zdravice a přejeme do další práce energii a hlavně zdraví. Připravujeme se pilně na další ročník masopustu. První únorová sobota patřila cvičení zásahové jednotky, tentokrát jsme zvolili cvičení za tmy, procvičujeme vniknutí do uzavřeného prostoru, procvičujeme dýchací techniku, rozvinutí vedení, zdravovědu. Stejně jako v únoru tak i další první soboty v následujících kalendářních měsících jsou věnovány cvičení zásahové jednotky, takže každý aktivní člen zásahové jednotky absolvoval 12 cvičení, kde se pilně připravujeme na skutečné zásahy tak abychom byli co nejlépe schopni chránit majetky a životy spoluobčanů společné s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Každý člen zásahové jednotky musí umět ovládat techniku na zásahovém voze, práci s vysílačkami, dýchací techniku a nacvičené základní postupy pod velením proškolených velitelů.(abych nemusel opakovat každý měsíc, každou první sobotu podobné cvičení ) 

13tého února proběhl již 14.tý třebotovský masopust. Při této tradiční společenské události čeká náš sbor vždy mnoho úkolů, rozvést jídlo a pití po zastávkách, ozvučit prostor, vymyslet úvodní scénky, zahrát je, moderovat a vést celý masopust až na konečnou zastávku, restauraci U Růžičků, kde předvedeme naše umělecké schopnosti a v první řadě dětem, a v posledních letech stále více dospělým, zahrajeme pohádku. Tentokrát to byla pohádka o Holovlásce. Kdo třebotovský masopust nevynechal, dozvěděl se, jak přijmout migranty, že když se chce, tak lze pro ně najít kus půdy pro jejich bezpečné žití a spoustu dalších užitečných věcí. Vždy během masopustu se objeví spousty moudrých lidí, kteří hýří nápady jak co udělat lépe, ale když se následující den uklízí, tak se po nich slehne zem a úklid zjišťujeme pouze my :-). 16tého února vyjíždíme k zásahu na hořící nákladní automobil v ulici Na hlavní. Požár byl likvidován vysokotlakem profíků z Prahy, k zásahu také dorazili profíci z Řevnic a dobráci z Chotče. Naším úkolem bylo řídit a odklánět dopravu. Počátek měsíce března je klidnější, do hasičské zbrojnice byly namotovány hodiny, které přesně měří čas od vyhlášení zásahu po výjezd. 12tého března jsme se zúčastnili teoretického školení strojníků ve Skochovicích na Praze západ. 26 března jsme na žádost místního občana provedli poražení vzrostlé břízi v ulici K Březinám. Kácení jsme provedli za pomoci lezecké techniky. 27 března jsme se zúžastnili okrskové schůze v Hostivici, řešili se termíny soutěží a výročí oslav sborů. V měsíci dubnu je vždy čas na úklid zahrad, zahrádek, půd a půdiček a po roce provádíme sběr železného šrotu, který kombinujeme i se sběrem elektroodpadu..., a že sbírat bylo co!. 30. dubna jsme postavili hranici pro pálení čarodějnic, připravili menší ohniště pro opékání buřtů. Na žádost občanské jednoty Slovan jsme prořezali borovice u památníku padlých hrdinů z 2. světové války. Druhého května po půlnoci jsme povoláni k požáru lesa nad Černošicemi. Po příjezdu na místo požáru jsme naplnili zasahující cisternu a vrátili se na základnu s úkolem zřídit čerpací stanici, byly naplněny 2 cisterny a poté plnění zastaveno, jelikož požár se podařilo zlikvidovat. 7května se účastníme prvního kola požárního sportu, okrskové soutěže v Jinočanech. Soutěžní tým měl pouze 6 členů, ale i přes to se podařilo vybojovat první místo. 5 června na Brandejsce pomáháme Klouzačce s dětským dnem. Postavili jsme pro děti lanovku a na opékání buřtů připravili ohniště. 8 června jedeme k sousedům na Choteč, koná se soutěž Sv. Florián. Zde je účast mnohem, mnohem hojnější než v Jinočanech a v obrovské konkurenci 4 družstev vyhráváme první místo.12 června jedeme na kurz motorových pil do Řevnic, v lese jsme při praktickém cvičení sejmuli pár stromů a nabitých praktických dovedností jsme využili i při závěrečných testech. Všichni kurz zdárně absolvovali a rok můžeme v klidu opět cokoliv přeříznout. 25 června jedeme na soutěž do Nučic, memoriál Karla Švestky. Zde je účast poctou. V kategorii muži obhajujeme první místo z přechozích ročníků a děti nám udělali radost 4tým místem. Děkujeme Nučickým za pořádání této super soutěže a věříme, že si vysoký standard bude držet i nadále. A je tu měsíc červenec v půlce měsíc e jsme požádáni štábem, který zde natáčel seriál o doktorovi Martinovi, o asistenci při natáčení nebezpečné scény autonehody u hřbitova. Vše se povedlo, bouračka také a nic nechytlo, takže mise byla úspěšná. 23 července se jel další ročník ze seriálu závodů horských kol, Kolo pro život, půlmaraton Karlštejn tour. Popularita tohoto typu závodů neustále stoupá a rok od roku je počet závodících větší a větší. Ve velkém vedru bylo úkolem hlídat dopravu během závodu v naší obci i obcích vedlejších a ochránit tak cca 2 tisíce závodníků.

Srpen byl měsícem hodně horkým, moc se to líbilo sršňům a vosám. První technický zásah na bodavý hmyz byl 4 srpna v ulici K Březinám, kde řádili sršni. Se sršněmi jsme si zařádili a po 40ti minutách už sršni neškodili. od 9tého srpna do 16tého bylo cisternové zásahové vozidlo na důkladném servisu, kde proběhla výměna olejů, promazání, oprava regulátoru otáček, seřízení spojky, servis kompresoru, posilovače řízení a řadu dalších seřízení. Druhý technický zásah na bodavý hmyz proběhl 24 srpna v ulici Nad Úvozem. Při výměně střešní krytiny bylo aktivních několik vosích hnízd a vosy si brousili žihadla na pokrývače a okolí. Přijeli jsme, použili chemické přípravky, sejmuli jsme vosy a střecha byla dodělána. Ke konci měsíce vrcholili přípravy na zářijové oslavy 130 let založení sboru. 3 září se účastníme s naší zásahovou technikou 130 let založení sboru u dobráků v Radotíně. 10 září jsme slavili 130 let založení sboru dobrovolných hasičů v Třebotově, na louce Brandejsce! Ano je tomu již 130 let, co funguje sbor dobrovolných hasičů Třebotov. Ale popořádku. Ještě před oslavami založení sboru se konal již 3tí ročník sportovní akce Během Třebotovem. Účelem této akce je nejen si zasportovat, poměřit síly s ostatními, ale také získat finanční příspěvky pro nadaci Paraple. Pomáhali jsme s organizací a také si zazávodili, všichni přežili, museli, protože odpoledne je ještě čekali oslavy :-). Většina závodících hasičů se umístila na výborných předních příčkách. Slavnostní zahájení oslav začalo ve 14:15 hod a o průběhu oslav Vás seznámím trochu detailněji. Byly přivítány všechny hostující sbory, jednotky , sdružení a v neposlední řadě paní starostka, která nám k této události věnovala vyřezávanou sochu sv. Floriána, od teď nad námi bude držet ochrannou ruku. Slavnostně byla nastartována historická stříkačka z roku 1934 od výrobce Mára. A byly na řadě ukázky. První své umění ukázali mladí hasiči, kteří se prezentovali zásahem na kloubový autobus a předvedli i trochu zdravovědy. Poté své dovednosti ukázali psovodi policie ČR a jejich čtyřnozí přátelé. Následovala ukázka lezců HZS Řevnice na plošině JSDH Řeporyje. Poté diváci mohli zhlédnout vyproštění osoby při dopravní nehodě, které provedl HZS Řevnice s asistencí záchranné služby ASČR (asociace samaritánů České republiky ). Také jsme ukázali funkčnost airbagů, takže se ve vozidlech s airbagy řádně poutejte.. Městská policie z Černošic ukázala svoji radarovou techniku a tu jsme využili v dovedností běžecké soutěži ,,Třebotretra". Na řadu přišla naše zásahová jednotka, která předvedla jak to chodí před samotným výjezdem a během výjezdu na hořící automobil. Požářiště auta nám řádně očichal vycvičený pes Amur :-)))) (Evar) za doprovodu psovoda, který okomentoval postupy vyšetřování vzniku požáru (Policie ČR). Následovala ukázka hašení hořlavých kapalin za pomoci pěny a ukázka, jak se zachovat v kuchyni když hoří olej. Navštívili nás profíci z Prahy a předvedli nám vysokotlaké hasící a řezací zařízení Cobra (HZS Praha). Své dovednosti předvedli v požárním útoku naši mladí hasiči a družstvo mužů. Na závěr ukázek jsme prakticky předvedli hašení hasicím přístrojem práškovým a sněhovým. Veškeré ukázky byly odborně komentovány a celé odpoledne skvěle moderováno velitelem zásahové jednotky Liborem Jarouškem, který dostal nabídku moderovat vyhlašování slavík roku 2016. Kromě akčních ukázek byla připravena výstava s fotografiemi různých témat, historickou a současnou výstrojí a výzbrojí a naše technika vč. agregátů. Také bylo možné si zblízka prohlédnout techniku, a to JSDH Radotína, JSDH Chotče, JSDH Solopisk, JSDH Rudné, JSDH Ořecha, JSDH Jinočan, JSDH Řeporyj, HZS Řevnice + Praha, záchranné služby ASČR, Policie ČR- kynologové, MěP Černošice. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí a oslavy byly zakončeny v půl deváté večer nádherným ohňostrojem, který vydařený den zakončil. Druhý den jsme celý prostor určený pro oslavy uklidili. O týden později byla provedena oprava sání a vývěvy na cisternovém vozidle. 17 září jsme se zúčastnili na útvaru hasičského záchranného sboru Řevnice podzimní části odborné přípravy strojníků, díky které máme prodloužené osvědčení na dalších 5 let. Naše jednotka má aktuálně 6 strojníků s platným osvědčením.

15.října se účastníme velitelského dne jednotek Prahy západ v Kytíně. 16. října se účastníme v Hostivici schůze 4.okrsku. Ladí se termíny výročních valných hromad, volba nového starosty okresu a další termíny. 1 listopadu vyjíždíme k zásahu na hořící kontejner v ulici K Mejtku. Požár byl zlikvidován jedním C proudem. 5 listopadu v rámci pravidelného cvičení byla na žádost obce Kala vyčištěn a propláchnut odtokový kanál. 9 listopadu byly namontovány nové kamery do obou zásahových vozidel. 12 listopadu U rybníka proběhl 2. Svatomartinský jarmark. Naším úkolem bylo postavit stany, připravit aparaturu, zábrany pro auta, během celého dne potřebná organizace, moderování a večer následný úklid. Následující den proběhl úklid po jarmarku. 17 listopadu jsme začali používat nový svolávací systém Fireport a současně byl do cisternového zásahového vozu nainstalován navigační tablet Rescue navigator, který nám pomůže při výjezdech. Ten samý den bylo na cisterně opraveno těsnění výfuku. 24 listopadu jsme ve sboru společně oslavili úžasné 80té narozeniny dlouholetého člena Karla Bartla. 27 listopadu se konalo u obecního úřadu sváteční rozsvěcení třebotovského vánočního stromu. Děti ze základní školy za doprovodu kytar zazpívali koledy a starostka obce Jitka Šůrová popřála všem krásné vánoce strom rozsvítila. Náš sbor zajistil technické zázemí a moderování akce. Prvního prosince navštívil cisternový zásahový vůz stanici technické kontroly a úspěšně prošel, vždyť je to skoro nové auto :-). A začínají výroční valné hromady okolních sborů, tradičně první jsou kolegové na Chotči a zdravici 3tího prosince podal náš velitel. 11 prosince silný vítr páchal škody a my vyjíždíme k technickému zásahu na Hlavní ulici, kde likvidujeme motorovými pilami spadlý strom přes hlavní silnici. 

Celoročně, každý pátek využíváme možnosti cvičit v místní tělocvičně, většinou se věnujeme fyzicky náročnému florbalu, díky tomu se pravidelně scházíme a udržujeme fyzičku. Za tuto možnost velice děkujeme. Dále bychom rádi poděkovali za velkou finanční podporu obecním úřadem. Děkujeme za spolupráci s ostatními aktivními spolky v obci a věříme, že tato spolupráce bude fungovat i nadále. Veškeré informace o naše sboru naleznete také na našich webových stránkách www.sdhtrebotov.net. Závěrem bych rád poděkoval vše přispívajícím, ale hlavně aktivně pracujícím členům za celoroční práci pro sbor a rád bych jim do dalšího roku popřál hodně energie, ale hlavně zdraví a i jejich blízkým a rodinám poděkovat za trpělivost. Vážení hosté, bratři a sestry, slyšeli jste zprávu o činnosti sboru JSDH Třebotov, děkuji Vám za pozornost


Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů za rok 2015

Stejně jako v roce 2014, tak i v roce 2015 začínáme s pravidelným cvičením zásahové jednotky, kdy cvičení probíhá vždy první sobotu v měsíci. 3 ledna tak cvičíme zásah v zakouřených prostorách a transport raněného v komplikovaném terénu. V lednu pokračujeme v úpravách na zásahovém cisternovém vozidle, konkrétně vyrobení a přimontování držáku na dýchací techniku za sedadlo velitele. Již máme kompletní 4 držáky. Bylo vyměněno a namontováno nové síto do bazénu cisterny, aby bylo čerpadlo lépe chráněno před nečistotami. Byly upravenu koncovky pro hadice na výstupech čerpadla, aby se mohlo snadněji rozvinout hadicové vedení. Devátého ledna proběhla výroční volná hromada SDH Třebotov. Byla přednesena a schválena zpráva o činnosti sboru za rok 2014 a navržena činnost na rok 2015,nakonec byly provedeny volby do vedení sboru. Během dalších lednových dní jsme i my navštívili okolní sbory a na jejich výročních hromadách podaly zdravice.

Počáteční dny únorové patřily také cvičené zásahové jednotky, ale hlavně konečné přípravy na Masopust. Ten se konal opět u kostela sv. Martina 13 února. Po zahájení starostku obce Jitkou Šůrovou jsme si poslechli děti z místní školy. Celý Masopust byl ve znamení lásky, protože sv. Valentýn nám dýchal na záda. I naše hasičská scénka zrodila Amorka, který všechny prostřílel kulometem lásky. Poté se dav vydal vesnicí a na zastávkách dostával zamilované jitrnice a milované nápoje. Zamilované páry procházeli uličkou lásky a nejrychlejší milenci a milenky si to rozdaly u radaru o nejrychlejšího masopusťáka. Končili jsme v restauraci u Růžičků, kde na nás čekaly další dobroty, ale také další program. Své umění předvedly mladé mažoretky a pak přišla naše chvíle. SDH Třebotov zahrál pohádku o Modrém karkulákovi a úspěch byl veliký, přemýšlíme o změně činnosti :-). Následovalo veselí až do kuropění. Ovšem uklidit vesničku následující den přišli pouze členové SDH Třebotov. 16tého února jsme poblahopřáli k 85tému životnímu jubileu členovi Bohumilu Valtrovi a 24 února k 70tinám členovi Pavlovi Podzemskému. Proběhly další úpravy na cisternovém vozidle, byl namontován přídavný teploměr motoru k čerpadlu. 28 února podáváme zdravici na výroční valné hromadě v Solopiskách.

6tého března jsme na žádost obecního úřadu provedly oplach komunikace v ulici Na Vršku po opravě vodovodního řadu. Následující den proběhlo cvičení zásahové jednotky. Cvičili jsme s dýchací technikou a trénovali zásahy v nepřístupném terénu. 15. března proběhla výroční valná hromada čtvrtého okrsku v Hostivici. Volili se členové do výkonného výboru, byly určeny termíny soutěží na rok 2015. Na našem druhém zásahovém voze Peugeot byla namontována radiostanice a byl přidělen volací znak ze škody 1203. Na konci měsíce jsme absolvovali zdravotní kurz první pomoci.

První dubna za námi zavítal Český rozhlas Region aby o našem sboru natočil reportáž. Byli jsme přihlášeni do soutěže Dobráci roku a v reportáži jsme se snažili náš sbor co nejlépe propagovat. Následující dny proběhlo cvičení zásahové jednotky, zopakovali jsme si obsluhu čerpadel a práci s dýchací technikou. Proběhla také zkouška zásahu s pěnou. Dubnové dny patří očistě našich domů a zahrádek. Provedli jsme sběr železného odpadu, s tím jsme spojili také sběr elektroodopadu, takže jsme si mákli. Získané finance budou použity pro vybavení sboru. Ke konci měsíce jsme si udělali brigádku na přípravu dřeva pro pálení čarodějnic. Že kolikrát není na pálení čarodějnic dřeva potřeba jsme si uvědomili při technickém zásahu 29 dubna, kdy jsme vyjížděli k nehodě plynového potrubí způsobené neodborným zásahem. Zajišťovali jsme okolí a naštěstí vše dobře dopadlo. 30 dubna jsme čarodějnici usmažili dřevem nikoli plynem.

První květnové dny cvičíme tentokrát s lezeckou výbavou, nikdo se neoběsil a lano zůstalo celé. Další dny proběhla kontrola a seřízení zásahového a soutěžního čerpadla. Že jsme do nich nalili kvalitní olej a dobrý benzín se poznalo na okrskové soutěži v Jinočanech u rybníka "Mirešáku". Po pořadovém cvičení jsme provedli kvalitní útok a s časem 20 vteřin a nějaké desetinky obhájili první místo. Byly vyrobeny boxy pro savice, které umístíme na druhý zásahový vůz Peugeot. 30května jsme vyrazili na stáž k profíkům do Řevnic. Dne jsme začali teoretickými radami jak vnikat do uzamčených prostor, následovalo školení lezecké techniky a odpoledne byla provedena školení praktická. Došlo i na zásah, bohužel jsme asistovali u smrtelné dopravní nehody v Tachlovicích.

V měsíci červnu byl druhý technický zásah, 6 června proběhla záchrana kachňat, kterým se chtělo do světa, ale bohužel některé ta zvědavost stála život. Zbylé zachráněné jsme předali majitelce. Ten samý den se konalo slavnostní otevření sportovního hřiště, které bylo zrekonstruováno u místní základní školy. Starostka hřiště pokřtila šampáněm a následoval exhibiční zápas členů sboru hasičů proti zbytku obce a odvážlivců, kterým se v tom vedru chtělo vylézat ven. Tenisová škola Tenisáček připravila další sportovní disciplíny pro fandící a přihlížející. Po 15té hodině proběhl sprint všech zúčastněných na louku Brandejsku, kde začal dětský den. Náš sbor připravil pro děti atraktivní disciplínu a ohniště. 13 června jedem na "rodinnou" soutěž, sv. Florián do Chotče, opět nám přeje štěstí a soutěž vyhráváme. O týden později jedem do Nučic, na memoriál Karla Švestky. Zde si soutěž získává pěknou tradici a slušnou účast. Prvním pokusem se nám po delší době daří dát "sedmnáctku" a druhý pokus jsme si užili s přehozením postů. I zde získáváme první místo. 26 června jsme úspěšně zvládli školení na motorové pily. Takže nás školitel pro lese pořádně prohnal, ale máme to!

První červencová sobota přináší další protrénování zásahového družstva, cvičíme rozvinutí vedení a s dýchací technikou. Pracujeme i na technice na plovoucím čerpadle a elektrocentrále byl vyměněn olej. 21 července se poprvé tento rok potkáváme s ohněm. Kolem sedmé hodiny večerní vyjíždíme k požáru kombajnu. Byl zde již hasičský záchranný sbor z Prahy, po nás dorazily i profíci z Řevnic a kluci z Chotče. Naštěstí se jednalo jen o doutnání z prostoru řemenic, vše bylo zlikvidováno vysokotlakem. Po návratu doplňujeme vodu, ale opět jsme povoláni k požáru lesní školky u Vonoklas. Dostat se k místu požáru byl celkem oříšek, ale podařilo se, ve Vonoklasech bylo zřízeno čerpací stanoviště a pak už se jen hasilo a hasilo společně se sbory profíků z Řevnic, dobráků ze Solopisk a Dobřichovic. Následující den v 7 hodin ráno jsme byly opět povoláni na dohašení požáru ve Vonoklasech, společně s dalšími sbory se požár podařilo zlikvidovat. 25. července proběhl závod horských kol ze série Kolo pro život, Karlštejn tour. S hlídáním neposlušných řidičů jsme pomáhali nejen v Třebotově, ale i v Kosoři a nad Radotínem. Krásné počasí přivedlo na trať více než 1500 závodníků a dva z nich byli naši členové...., přežili... . Večer jsme popřáli a oslavili 40té jubileum strojníka Marka Jarouška, taky přežil ...a dostal luxusní leštící soupravu :-)). 26 července vyjíždíme k technickému zásahu, kdy je zlikvidováno sršní hnízdo v rodinném domu v ulici Hořejší. Motorové pily jsme použily při poražení vzrostlého smrku v ulici V Chatách. Kácení bylo komplikované a bylo použito lezecké techniky, vše se povedlo a občané mohou v klidu spát.

Je tu měsíc srpen, poklidný avšak smutný. První sobotu trénujeme, cvičíme, opakujeme, provádíme cvičné zásahy, pořádně dáváme zabrat agregátům. Smutná zpráva je, že nás navždy opustil velitel sboru František Jaroušek. Ve funkci velitele sboru byl úctyhodných 45 let. Poslední rozloučení proběhlo 28 srpna v krematoriu Motol, čest jeho památce.

5 září proběhlo další trénování zásahové jednotky, tentokrát trénujeme v zakouřených prostorech, provádíme záchranu raněného a cvičení dýchací technikou. 12 září se konal druhý ročník běžeckého závodu Během Třebotovem. Byli jsme požádáni o pomoc organizační. Ovšem i soutěžit se nám chtělo, tak někteří z nás běželi a přežili. Některým bedna unikla o vlásek, ale brambory taky dobrý. Touto akcí se podporuje nadace Dobrý anděl. 15září opět řežeme pilama, tentokrát v ulici U Lesa. Na žádost občana byl poražen vzrostlý ořech a třešeň, byla nápomocna i lezecká výbava. A je tu měsíc říjen, už se ochlazuje a tak zásahové obleky při pravidelném cvičení vítáme. Cvičíme zásah s použitím žebříku, učíme se jak jej jistit, opakujeme si použití obsahu zdravotnického batohu a také evakuační vany. 16tého října gratulujeme k 65 jubileu členovi Františkovi Podzemskému. 16tého až 18tého října probíhalo u Nové Rabyně školení vedoucích mládeže. Za náš sbor vše skvěle zvládla Jitka Karčová, která se tímto stala hlavní vedoucí mladých hasičů Třebotov. Na úplný konec září proběhl v Jílovém u Prahy velitelský den. Velitel našeho sboru se seznámil novinkami ve výstroji a výzbroji a dalšími novinkami, které jistě ovlivní další fungování ve sborech.

7 listopadu proběhl v naší obci svatomartinský jarmark. Věříme, že i takto příjemná akce se stane tradicí. Pomáháme s organizací, stavěním stanů, stánků, občané se mohli seznámit se zázemím sboru a technikou. Trénink zásahové jednotky proběhl tentokrát až týden po jarmarku, makáme i tentokrát. Blíží se čas vánoční, tradicí se stává i pro nás zdobení a příprava pro rozsvěcení obecního vánočního stromu. Strom zdobíme 28 listopadu, vítr nám to pěkně znepříjemňuje. Strom rozsvěcí starostka obce 29.listopadui, je přán občanům klid a krásné svátky. Pohodové atmosféře přispěli zpívanými koledami děti ze základní školy a obě místní restaurace, které naše těla zahřívala horkými nápoji :-). Hvězda svítící ve špičce stromu doprovází naše občany do jejich domovů.

A je tu poslední měsíc roku, cvičíme, běháme. Sbory začínají bilancovat a hodnotit celý rok. Mezi první jsou vždy kolegové z SDH Choteč.12 prosince proběhla jejich výroční valná hromada a my jim přejeme hodně energie do dalších let.

V roce 2015 se podařilo konečně založit dětské družstvo, už se mi ulevilo, protože to nemusím okecávat jako v minulých zprávách. Přejeme nové vedoucí pevné nervy a tvrdou ruku. Chtěli bychom moc poděkovat obecnímu úřadu za podporu , podporu finanční a není třeba dodávat, že vždy jsme připraveni pomoci. Děkujeme také, že můžeme celoročně využívat tělocvičnu pro zlepšování naší fyzičky. Informace o sboru SDH Třebotov se můžete dozvědět na webových stránkách www.sdhtrebotov.net a nástěnce u zastávky. Vždy se snažíme nezištně pomoci nejenom našim občanům, ale komukoliv, kdo to bude potřebovat a v tom hodláme nadále pokračovat.

Vážené sestry, bratři, členové a hosté, slyšeli jste zprávu o činnosti sboru. Děkuji Vám za pozornost.


Zpráva o činnosti sboru SDH Třebotov za rok 2012

Počátek roku 2012 byl o něco klidnější než roky předchozí a čas věnujeme návštěvám výročních valných hromad okolních sborů Drahelčice, Nučice, Solopisky a Černošice, kde podáváme zdravice a přejeme mnoho úspěchů do další práce. Výroční valná hromada našeho sboru proběhla 13tého ledna, členy sboru jsme seznámili s činností, zprávou pokladní, revizní a zaměřením sboru na rok 2012.

11tého února proběhla výroční valná hromada spolku Slovan, i zde podáváme zdravici. O týden později provádíme technickou výpomoc v ulici na Šumavě, kde z důvodu zamrznutí přívodu vody, dodáváme zdejším rodinám užitkovou vodu. Věnovali jsme se přípravám na další ročník masopustu a ten byl 18tého února od 14ti hodin u kostela sv. Martina zahájen starostkou obce Alicí Rahmanovou. Byl již jubilejní, desátý v pořadí, jídla a pití dostatek... . Zábavu obstarali zdejší rodáci,zazpívali děti ze školy, zazpíval i velká hvězda Karel Zbot, Husajn Bolt vyzval k rychlostní soutěži, Horst Flus prezentoval jak se vypořádat s problémy tlakové kanalizace. Zase lítali jitrnice, pivo teklo proudem a bavící se dav procházel vesničkou od zastávky k zastávce. Husajn Bolt rychlostní rekord skutečně zlomil a průvod končil v restauraci U Růžičků. V podvečer vystoupila taneční skupina, děti shlédli divadlo a pořádně jsme hodili křápem při koncertu skupiny Malá bílá vrána. Děkujeme všem, kteří se na masopustu podíleli a děkujeme sobě, že jsme následující den vesničku uklidili J. 21 února proběhl technický zásah v ulici Hlavní. Tání sněhu a následně vysoká hladina spodní vody ve studni u rodinného domu způsobovala zatopení sklepa a tak bylo nutné její odčerpání. V měsíci březnu proběhli kondiční jízdy strojníků, 24 března se zúčastňujeme schůze 4 okrsku Prahy západ, kde se řeší termíny soutěží a dalších akcí. Na konci měsíce přejeme hodně energie do další práce místnímu sdružení Klouzačka.

První víkend v měsíci dubnu patří sběru železného šrotu. I tentokrát se sesbírala pořádná hromada a získané prostředky použijeme pro vybavení zásahové jednotky. Následující den také sbíráme, ovšem tentokrát pomáháme oddílu "tenisáček" s hledáním a sběrem tenisových míčků, které nadějní maličcí tenisté v zápalu boje odpinkali do složitě přístupných míst v tělocvičně. 28mého dubna se účastníme první části školení velitelů na Jílovišti. Na konci měsíce držíme pohotovost při pálení čarodějnic, konající se na louce Brandejse.

Na začátku měsíce května proběhl řádný servis na cisternovém voze, dostal nové oleje, mazání, pneumatiky, byla seřízena spojka a brzdy. 13tého května se účastníme první soutěže, okrskové, první kolo požárního sportu. Obhajujeme prvenství a zajišťujeme si postup do kola druhého, okresního. V dalších dnech měsíce května proběhla revize hasicích přístrojů a následně jsme je využili při praktickém školení a cvičení, které proběhlo 26tího května. Proběhlo několik cvičných zásahů a členové zásahové jednotky a zároveň nositelé dýchací techniky byly prověřeni.                                    

V měsíci červnu na žádost obce a školy čistíme střechu a svody na tělocvičně, dále jsme propláchly odtokovou kanalizaci a vyčistily zanesené kanalizační koše. 7.června máme dopoledne technický zásah na vyproštění Strakapouda ze sloupu elektrického vedení. Za nohu zaklíněného nešťastníka jsme vyprostili a předali ochráncům přírody. 9. června pomáháme na dětském dnu, pořádaném sdružením Klouzačka. Pro děti vytváříme překážkovou dráhu, svezeme je na lanovce a necháme je vyřádit v připravené pěně. Následující týden probíhá další školení a praktické cvičení členů zásahové jednotky, prověřeny jsou též z obsluhy dýchací techniky. Výbavu jednotky jsme doplnili o zařízení, které je schopné vyrobit pěnu a je kompatibilní s kombinovanou proudnicí POK. Díky tomuto zařízení můžeme úspěšně bojovat s hořícími kapalinami. 23 června byl časově náročný den, účastníme se memoriálu Karla Švestky v Nučicích, po provedení útoku urychleně balíme materiál a pádíme směr Třebotov, abychom naší účastí v průvodu i následné oslavě v sále U Růžičků, podpořily 115 výročí založení spolku Slovan. Těšíme se na další spolupráci. V probíhajících oslavách u pořádného řízku jsme se dozvěděli, že jsme memoriál v Nučicích vyhráli časem 19 vteřin.

V měsíci červenci poprvé bojujeme s ohněm v ulici Homolka a Na potoce. Likvidujeme menší oheň hořícího kompostu a části plotu ( Davidova verze: oheň jsme uhasily a na chotečáky se můžeme z vysoka vysrat !!! ). 21. července pomáháme při sportovní akci, závodu horských kol. Stále populárnější seriál závodů Kolo pro život přilákal na start přibližně 1600 závodníků všech kategorií. Stáváme se pořadateli při hlídání dopravy a bloudilcům pomáháme najít cestu k cíli. Na konci měsíce července probíhají kondiční jízdy strojníků.

V měsíci srpnu nás provázejí delší sucha a tak na žádost obce provádíme zavlažování zeleně kolem úřadu a prodejny Žabka, součástí této akce provádíme přezkoušení veškerých zásahových čerpadel a dalších pomocných zařízení na zásahovém vozidle. O dva dny později pořádně prověříme čerpadlo na cisterně, 6 cisteren vody padlo na závlahu fotbalového hřiště, děje se tak na žádost zdejšího fotbalového klubu.

V pátek 7mého září prověřujeme část zásahové techniky, motorovou pilu. Na žádost církve a obecního úřadu jsme porazily smrky z důvodu bezpečnosti a přístavby ke kostelu. Pila maká jako divá. Den na to se účastníme poslední soutěže tohoto roku a memoriál sv. Floriána na Chotči vyhráváme. Obdrželi jsme dotaci na vybavení ze Středočeského kraje, jsou nakoupeny zásahové helmy, obleky, kukly a rukavice. Za dotaci děkujeme a vážíme si že na nás kraj nezapomněl. S kvalitativně lepším vybavením se budeme cítit o něco bezpečněji. 

15tého září proběhlo školení zásahových jednotek v Letech u Dobřichovic. Jednotky jsou nejprve seznámeny s teorií a následně absolvují okruh s několika praktickými cvičeními, kde se simulují různé zásahy, například zásah u nehody, zřízení čerpacího stanoviště, transport raněného, hašení požáru v lese s rozvinutím vedení v náročném terénu. Cvičení je zakončeno zprávou o zásahu a testy velitelů. Tato cvičení jsou pro jednotky velkým přínosem. Získané zkušenosti využíváme několik následujících dní, kdy zasahujeme u hořící a doutnající hromady starého kompostu a slámy pod vysílačem, ke které několikrát po sobě vyjíždíme, jelikož vlastník není schopen prostor řádně zajistit. Definitivní konec doutnání a zápachu přináší příroda sama hustým deštěm. Ke konci měsíce je úspěšně provedena technická kontrola zásahového vozu a pomáháme s kácením vzrostlého ořechu v ulici K Transformátoru. Zde opět řádíme s pilou a prověřujeme lezeckou výbavu, vzhledem k složitému okolnímu prostoru se musel strom postupně odřezávat po menších kusech, což se nakonec bezpečně podařilo.

Delší dobu plánujeme kam umístit plovoucí čerpadlo, což se nakonec zrealizuje a prostor pro uložení se na zásahovém voze našel, přepravní rám byl vyroben a plovoucí čerpadlo úspěšně uloženo. Přepravní rám je osvícen, což náš zásahový vůz dělá stále dokonalejším J. Počátkem měsíce listopadu opět probíhají kondiční jízdy strojníků. 9tého listopadu v brzkých ranních hodinách vyjíždíme k požáru osobního automobilu v ulici K lesoparku. Požár byl zlikvidován za pomocí jednoho proudu C za použití dýchací techniky. Místo bylo předáno polici ČR. 18tého listopadu se účastníme schůze 4. okrsku v Hostivicích, řeší se termíny výročních valných hromad a další body. Na žádost obce opravujeme v tělocvičně kruhy a děti mohou dál bezpečně cvičit.

V prvních dnech posledního měsíce v roce se věnujeme přípravě a instalaci světel na první!! vánoční třebotovský strom. Asi se stáváme specialisty na osvětlení, jsme požádáni o pomoc a asistenci při výměně osvětlovací lampy v prostoru parku nemocnice v Třevotovně. První vánoční třebotovský strom se slavnostně rozzářil 8mého prosince, v 17 hodin,... předvánoční atmosféru a slavnostní chvíli obohatily děti ze základní školy,... zazpívali nám koledy. Tento den proběhli také kondiční jízdy strojníků a výroční valná hromada na Chotči, byla podána zdravice. 14tého prosince proběhla výroční valná hromada v Jinočanech, i zde podáváme zdravici. Úspěšně proběhla inventura materiálu a víme co vyřadit a čím je třeba dále jednotku dovybavit. Na konci měsíce přibylo do vybavení jednotky kalové čerpadlo a bylo úspěšně odzkoušeno. V klidu a pohodě jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali nový. 

Za rok 2012 jsme odpracovali na brigádách 100 hodin, při zásazích a zajištění různých akcí 100 hodin a na údržbě techniky 80 hodin.

Na závěr zprávy bych chtěl, jako každoročně, poděkovat za finanční podporu obecnímu úřadu. Moc děkujeme za možnost si celoročně budovat fyzičku v tělocvičně a to právě díky velké finanční podpoře obecního úřadu. Také chceme poděkovat za spolupráci s ostatními spolky v obci Třebotov. Bez významné podpory obecního úřadu by bylo fungování jednotky složitější a věříme, že spolupráce bude fungovat i nadále. Závěrem bych poděkoval všem aktivním členům za jejich celoroční a obětavou práci pro sbor a poděkoval i členům přispívajícím, rád bych všem popřál hlavně hodně zdraví a energie do dalšího roku.

Bratři a sestry, vážení hosté, slyšeli jste zprávu o činnosti sboru za rok 2012, děkuji Vám za pozornost.


Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů Třebotov za rok 2011

Počátek nového roku je vždy ve znamení výročních valných hromad okolních sborů, zdravici podáváme 8 ledna v Drahelčicích, 15 ledna v Solopiskách a 22 ledna v Ořechu. Nezvykle teplé počasí způsobilo rychlé odtávání velkého množství sněhu a vysokou hladinu spodních vod. Proto jsme povoláni k technickému zásahu, 15 ledna odčerpáváme vodu ze studně na hlavní silnici u Veselých a obecní studně u Šveců.. Hladina spodní vody je opravdu vysoká, odčerpávání studní se věnujeme celý den. I 17 ledna odčerpáváme v ulici u Rybníka a opět u obecní studně u Šveců aby se voda nedostávala do sklepů okolních domků. 18tého ledna jsme provedli brigádu ve skladu pod jednotou, bylo potřeba přemístit techniku, čerpadla a další materiál, aby proběhlo přebudování skladu pro lepší zabezpečení prostoru. 19 ledna je zásahová jednotka v nočních hodinách povolána k zakouřenému prostoru základní školy. Zde vyhořel elektromotor klimatizace, byl odpojen a prostor odvětrán. 21ního ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Seznámili jsme členy z činností za uplynulý rok a vzešel návrh činnosti na rok následující. O den později proběhlo další odčerpávání spodní vody u pana Psoty v ulici u Louže a obecní studně u Šveců. Ke konci měsíce byla po dlouhých měsících přivezena škoda 1203 z opravy karoserie.

V měsíci únoru je trochu klidněji, nezahálíme v kulturní činnosti, připravujeme se již na 9tý ročník Masopustu, plánujeme scénky, trasu a další věci s tím spojené. Z příprav nás vyrušil zásah na hořící kontejner opět v ulici K Mejtku, kde požár způsobil žhavý popel.

9tý ročník třebotovského Masopustu se konal v sobotu 5 března. Tradičně začal u kostela svatého Martina ve 14 hodin. Masopust zahájila starostka obce, za to jsme ji o 25 let omladili, radostí z toho zazpívali děti ze základní školy a navíc byl do vesmíru vyslán první třebotovák. Veselící průvod prošel vesničkou, nakonec podlehl vůní dobrot v restauraci U Růžičků, kde v zábavě pokračoval. V neděli se už jen uklízelo a zbylo to zase jen na nás... . Ke konci měsíce byly přivezeny dýchací přístroje z pravidelné kontroly a do vybavení jednotky přibyly 4 rezervní 5litrové lahve. 26tého března se účastníme Výroční valné hromady 4 okrsku v Hostivici.

9tého dubna proběhla železná sobota. Od železného šrotu jsme ulehčili zahrádkám, půdám a různým zákoutím, získané finance investujeme do vybavení jednotky. 15 a 16 tého dubna proběhlo školení práce ve výškách. 6 členů jednotky se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky seznámilo se zakoupenou lezeckou výbavou a při různých cvičeních bedlivě naslouchalo radám instruktora. Školení bylo velkým přínosem. Nabité zkušenosti si jednotka vyzkoušela den po školení, kdy za pomocí lan a jištění byly pokáceny a prořezány uschlé stromy v ulicích V Chatách, Na Šumavě a na pozemku základní školy. V posledním víkendu měsíce dubna proběhla první, teoretická, část školení strojníků v Klínci, zde jsme se zúčastnili v počtu 6ti členů.

Měsíc květen je plný aktivit, počátkem měsíce probíhají kondiční jízdy a školení strojníků na obsluhu agregátů a čerpadel. Další víkend proběhlo školení 6ti členů jednotky na obsluhu motorových pil v Řevnicích. Praktickou i teoretickou část jsme úspěšně zvládli. 21ního května se připravujeme na první soutěž, memoriál Jaroslava Jůna v Jinočanech, ale ještě před odjezdem máme technický zásah na záchranu kachňat, která uvízla za mříží stavidla obecní nádrže. Na soutěži samotné, ve změněné sestavě, vybojujeme druhé místo. 24tého května vyjíždíme na zásah do ulice hlavní , kde se objevili rojící včely. Jelikož se nenašel včelař,který by se o včelstvo postaral, byl roj zlikvidován. 28mého května se konalo první kolo požárního sportu, okrsková soutěž v Jinočanech. Dařilo se lépe a odvážíme si první místo. Den na to se konal třebotovský dětský den, pořádaný sdružením Klouzačka. Pomohli jsme a dětem jsme připravili náročnou překážkovou dráhu zakončenou atraktivní lanovkou. Naše stanoviště bylo hojně navštěvováno a ruce máme vytahané ještě teď.

A je tu měsíc červen, 4tého jsme na žádost obce odklidili staré kontejnery na sklo a v současné době má obec kontejnery nové na barevné a bílé sklo. 11tého června jsme bojovali na 2hém kole požárního sportu, okresní soutěži ve Zlatníkách. Bojovali jsme srdnatě, ale stárnoucí kosti a atrofované svalstvo dovolilo dosáhnout jen na pátou příčku. Ovšem stárnoucí těla si vzpomněla na dobré časy a o týden později, na memoriálu Karla Švestky v Nučicích, vyhráváme časem útoku 18 vteřin.

Měsíc červenec nás nenechá vydechnout, 7dmého července byl další technický zásah Ve Studeném, kde jsme odstranili dva spadlé stromy a prořezáním uvolnili cestu. 14tého července na žádost firmy VAK Beroun jsme odkalili dva hydranty, o den později proběhl technický zásah na likvidaci vosího hnízda v ulici K Třešňovce. 16tého července proběhla brigáda na poražení vyhnilého stromu na fotbalovém hřišti.

Na tento den byla též domluvena plošina na prořez stromů v ulici U Rybníka a Nad Sady. Některé stromy bylo nutné pokácet, zúčastnilo se 9 členů. 23tího července se pořádal další díl seriálu horských kol, Kolo pro život, Karlštejn tour. Na žádost organizátorů jsme pomohli k ochraně cca 1200set závodníků řízením dopravy a to nejen v části naší obce, ale i v Kosoři a v nejhorším úseku nad Radotínem. Náročnost akce si vyžádala pomoc 12ti členů sboru.

V měsíci srpnu se rozhodně nenudíme, 5tého srpna vyjíždíme k požáru nákladního automobilu Tatra v kopci Hlina nad Radotínem, zde společně s profíky z Radotína dohašujeme a likvidujeme následky požáru. Tento měsíc se provádí úpravy na zásahovém vozidle, jsou namontovány držáky na ruční vysílačky, rozbrusy a 4 rezervní lahve pro dýcháky. 23tího srpna vyjíždíme k požáru rodinného domu v ulici Slunečná, požár v technické místnosti dřevostavby jsme lokalizovali a zlikvidovali, za námi přijíždí dobráci z Chotče, profíci z Radotína, Řevnic a dobráci ze Solopisk.Na místo přijel i vyšetřovatel, kterému popisujeme místo požáru v době našeho příjezdu ,aby mohl určit příčinu vzniku požáru. 25tého srpna technickým zásahem likvidujeme sršní hnízdo v ulici u Rybníka a o den později, na žádost obecního úřadu, zavlažujeme čerstvě zasetý trávník na louce Brandejse. 27mého se konal memoriál svatý Florián. Sestava byla plna náhradníků, dokonce běžel sám pan Král J, ale tým zabojoval a odvezl si pohár za první místo.

A začal nový školní rok, v měsíci září bylo obnoveno žluté značení pro zákaz parkování na cestě před zbrojnicí, je označen veškerý hadicový materiál jménem sboru. 11. září proběhly kondiční jízdy strojníků, při kterých byla zjištěna závada na ruční brzdě, závada byla druhý den odstraněna. 14tého září vyjíždíme k požáru strniště mezi obcemi Třebotov a Chýnice, plocha o velikosti 100x 30 metrů byla uhašena a po příjezdu profíků z Řevnic se vracíme na základnu. 25tého září proběhla druhá, praktická, část školení strojníků v Letech u Dobřichovic. Praktické cvičení se skládalo s pořadového cvičení, zásah u dopravní nehody, zřízení čerpací stanice, jízdy zručnosti, jak postupovat při nehodě nebezpečných látek a zásah na hořící objekt, cvičení bylo zakončeno zprávou o zásahu a písemným testem. 6 členů jednotky je proškoleno jako strojníci na 5 let. Na další rok má vystaráno i zásahový vůz, prošel technickou kontrolou a emisemi.

V měsíci říjnu probíhají práce kolem a uvnitř zbrojnice, je opraven odvodňovací kanál, aby se zamezilo vlhkosti zdiva. Perným dnem bylo 8mého října. V dopoledních hodinách pracujeme na zateplení vjezdových vrat zbrojnice, o pár hodin později vyjíždíme k požáru střechy chaty v ulice U Kovárny, kde vznikl požár střechy díky neopatrné manipulaci s plynovým hořákem při pokládání izolace. Na místě jsme jako první, požár likvidujeme, po návratu na základnu rychle převlékáme uniformy a cílem jsou Jinočany. Zde se konala noční soutěž, v tomto roce naše poslední a i zde vybojujeme pohár za první místo. V závěru měsíce dokončíme zateplení vrat a na autě je vyměněn vzduchojem.

Počátkem měsíce listopadu brigádničíme u kostela, kde prořezáváme vzrostlé kaštany. Následující týden je odvezena škoda 1203 do Berouna, kde bude opravená karoserie nalakována. Do vybavení jednotky přibyl certifikovaný zásahový žebřík, takže místo těžkého dřevěného budeme nosit těžký hliníkový. 19tého proběhla schůze 4tého okrsku, obdrželi jsme nové členské průkazy, které byly vyměněny za staré. Proběhly kondiční jízdy strojníků a ke konci měsíce slavíme 75té výročí dlouholetého a stále aktivního člena Karla Bartla.

Měsíc prosinec je většinou klidnějším obdobím před vánocemi, ale také začínají výroční valné hromady, 3tího podáváme zdravici na výroční valné hromadě v Chotči. 16tého prosince vyjíždíme k požáru autolakovny na hlavní silnici. Likvidujeme požár za pomocí dýchací techniky společně se sbory z Radotína, Chotče a Řevnic. Ohněm byla zasažena střešní konstrukce a stříkací box, příčinou byla zřejmě technická závada. 17tého prosince podáváme zdravici na výroční valné hromadě v Jinočanech. Následující den probíhá opakovací školení pro nositele dýchací techniky. Na zásahovém vozidle je instalováno další osvětlení úložných prostor. 

Členové, spoluobčané a příznivci SDH Třebotov mohou celoročně činnost sboru podrobněji sledovat na webových stránkách www.sdhtrebotov.net . Tento rok členové sboru odpracovali 200 hodin na brigádách, 90 hodin při zásazích a 80 hodin při údržbě techniky. Každý pátek v měsíci máme, díky obci, možnost se sportovně vyřádit ve zdejší tělocvičně, za což velice děkujeme. 

Rok 2011 byl prvním rokem kdy jsme spolupracovali s novým zastupitelstvem obce. Věříme, že jsme nezklamali podporu, která je do nás vkládána, jsme velice vděčni za finanční podporu, bez které by sbor a zásahová jednotka fungovaly složitě. Snažíme se aby dobré jméno obce a sboru bylo vidět při každé aktivitě kterou děláme ať už pomáháme lidem, zasahujeme při požárech, přírodních katastrofách nebo při činnosti sportovní a kulturní. Doufáme v další bezvadnou spolupráci do budoucna a jsme vždy připraveni pomoci. Je důležité připomenout, že vždy na konci zprávy mluvím o potřebě věnovat se nejmenším a vychovávat do dalších let následovníky sboru. Věřím, že se k tomuto kroku odhodláme již tento rok, už nemůžeme déle čekat.

Závěrem děkuji všem aktivním členům za celoroční práci na brigádách, při zásazích, na údržbě techniky, kvalitní reprezentaci na soutěžích a další mravenčí práci pro sbor. Přeji členům sboru do roku 2012 hodně zdraví a energie do další činnosti, našim blízkým hodně trpělivosti s námi.

Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti sboru, děkuji za pozornost .


Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Třebotov za rok 2009

Z valné hromady sboru počátkem ledna vzešel návrh činnosti na další období, pečlivě se starat o svěřenou techniku, cvičit a školit zásahovou jednotku a vytvořit adekvátní technické zázemí sboru.

Již první lednové dny probíhali přesuny zásahového vozidla a materiálu do zateplených prostor vzhledem k velkým mrazům. Též veškerá čerpadla byla přesunuta do nových prostor, aby mohla začít finální úprava garáže pro cisternu. Leden je tradičně měsícem valných hromad, zdravice obdrželi sbory v Jinočanech, Drahelčicích, Ořechu a Solopiskách. Probíhají další práce na vozidle, je opraven startér a namontována radiostanice, tzv. vozovka. Ani první zásahy na sebe nenechají dlouho čekat, dvakrát vyjíždíme k požáru kontejnerů v chatách, požár způsobil vysypaný žhavý popel.

První únorové týdny patří přípravám na třebotovský Masopust, zároveň stíháme dát zdravici spolku Slovan. 21.února proběhl již sedmý ročník třebotovského Masopustu. Náš sbor opět předvedl skvělou organizační práci, vtipnými scénkami a velkým nadšením dokázal dokonale pobavit masopustní průvod. Nadšení nám muselo vydržet i druhý den, kdy vesničku po masopustním reji uklízíme.

Počátkem března se věnujeme životnímu prostředí, připravené budky pro kachny usazujeme na rybníce a na ostrůvku, takže se kachny mohou pohodlně rozmnožovat. Náš sbor obdržel pro svoji jednotku zásahové rukavice Holík Crystal. Na zásahovém vozidle je opraveno a promazáno vodní dělo. Účastníme se schůze 4 a 5 okrsku. Zakoupili jsme novou proudnici POK 400 turbo s regulovatelným průtokem a vodní clonou. Proběhlo školení na motorové pily, které je pravidelně každé dva roky

V úvodu dubna se účastníme školení JPO v Roztokách u Prahy se zaměřením na ochranu obyvatelstva a civilní ochranu. Od ministerstva vnitra jsem obdrželi 5ks zásahových obleků a 5ks zásahové obuvi. Konečně jsou namontována nová vrata a následují další úpravy a to vybetonování nájezdu do garáže, úprava elektroinstalace a nakonec generální úklid. Cisterna je nastálo zaparkována ve vytápěné a upravené garáži. Je namontován dobíječ akumulátoru a sotva se vozidlo ohřálo v novém prostoru, je nahlášen požár na rampě místní samoobsluhy, rychlým zásahem se podařilo oheň úspěšně zlikvidovat. Ke konci dubna blahopřejeme k 60tinám dlouholetému členu Františku Vondrovi.

V květnu pokračují úpravy na úložných prostorách ve vozidle. Díky firmě TZB plus s.r.o. vzduchotechnika byla zcela zdarma namontována ventilace pro odtah zplodin při startu motoru. Pro účinné odsávání zplodin, bylo nutné udělat na zem čáru, podle které se trambus zaparkuje přesně pod odvětrání. Vozidlo je kompletně vyčištěno, probíhají další úpravy a následně zkouška čerpadla. V garáži jsou nově namontována světla, natřeny okna a mříže.

Začal čas požárního sportu, dvakrát jedeme do Jinočan, na okrskovou soutěž a memoriál Jaroslava Jůna. Na obou obhajujeme loňská prvenství. Proběhl sběr železného šrotu, obrovská hromada starého železa přeměněná ve finanční prostředky, které pomohou k vybavení sboru. Na konci měsíce se část jednotky školila v Řevnicích na používání dýchací techniky. Abychom mohli nabité vědomosti procvičit jsou našemu sboru zapůjčeny dva kusy dýchacích přístrojů značky Saturn od HZS Řevnice(přidáno).

A je tu úvod června, dětský den, kde zajišťujeme ohniště na opékání buřtů a ukázku našeho vozidla. věříme, že jsme den dětem co nejvíce zpříjemnili i přes nepřízeň počasí. Zásahové vozidlo úspěšně prošlo technickou kontrolou, byl zakoupen kompresor pro co nejrychlejší nafoukání tolik potřebného vzduchu. Opět jedeme bojovat na další soutěže, Florián na Chotči a memoriál Karla Švestky v Nučicích. Na obou memoriálech vítězíme. Navštívili jsme po delší době Brdskou ligu v Raděticích, tam se nám bohužel díky chybám nedaří. Na silnici před hasičárnou byli natřeny žluté pruhy, které upozorňují na zákaz parkování. Koncem měsíce června jsme si prošli v dýchací technice cvičné prostory kolegů z Ořecha za což jim moc děkujeme a tato zkušenost byla pro nás velkým přínosem.

V červenci nás opět požádali o pomoc organizátoři cyklozávodu Karlštejn tour jedním ze závodu seriálu KOLO PRO ŽIVOT. Rádi jsme pomohli při řízení dopravy na komunikacích a starali se o bezpečnost závodníků. Předělali jsme naši klubovnu na cvičební prostory a do konce července využíváme každou chvíli pro cvičení s dýchacími přístroji. Mezitím zbylá část jednotky úspěšně prošla školením na dýchací techniku v Řevnicích. Byli jsme povoláni k dalšímu, tentokrát technickému zásahu, jeden rodinný domek v chatařské oblasti byl zbaven nebezpečných vos. Odstraňujeme dva spadlé stromy, které nevydrželi nárazový vítr. Pokračovali jsme brigádou při montáži plechové boudy na nebezpečný odpad u samoobsluhy. Bylo zakoupeno, nainstalováno a úspěšně odzkoušeno svolávací zařízení PELIG pro rychlejší a efektivnější svolání jednotky. Díky manuální zručnosti členů jsou kompletně předělány věšáky a úložné prostory pro zásahové obleky a pomocný materiál, takže výjezdy k zásahům by měli být co nejrychlejší. Navíc byla předělána elektroinstalace, která by k tomu měla též napomoci, snadnější bude nabíjení svítilen a ručních vysílaček.

V měsíci srpnu jsme podruhé zavítali na Brdskou ligu do Chyňavy, školáckou chybou jsme si sami zmařili dobrý výsledek, dále probíhá několik brigád na úpravu prostor v garáži, nadále cvičíme ve dvojicích s dýchací technikou.

V měsíci září přijímáme pozvání do obce Kuchař a svoji techniku ukazujeme na akci "Loučení s létem". Předvedli jsme dětem hašení vozidla . Naše garáž dostala nový výrazný nápis Hasiči Třebotov. Následují další brigády, dokončení střechy plechové boudy, prořez stromů u Obecního úřadu a zároveň lípy u hřbitova. Pár dní poté okysličujeme vodu rybkám vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu. Poslední dny v měsíci září proběhlo cvičení zásahové jednotky. Kompletně všichni členové rozděleni do třech družstev prošli cvičením se svěřenou technikou a simulovali jsme zásah na hořícím objektu, dále požár uvnitř budovy a záchrana osoby ze zakouřeného objektu. Poslední zářijový víkend bojujeme na naší první noční soutěži v Jinočanech, historická premiéra se povedla a vítězíme. Ve státní svátek 28. září se věnujeme opravám laku na vozidle a je natřeno topení v garáži. Do kabiny byly přidělány dva dýchací přístroje Saturn. Také byl opraven spínač zpátečkového světla.

Měsíc říjen začínáme brigádou na vyklizení menší garáže, budou zde probíhat stavební úpravy. Ve studeném jsme prořezali větve, které zasahovali do příjezdové cesty. Dále pokračujeme drobnými úpravami na autě. Blíží se konec roku a v listopadu je natřena podlaha na nástavbě vozidla jako ochrana proti rzi, nátěr byl několikrát opakován. Do garáže byl nainstalován vysoušeč, aby se zabránilo velké vlhkosti. Na žádost obecního úřadu byli propláchnuty kanály na odtok dešťové vody u místní samoobsluhy. Poslední měsíc v roce začínají výroční valné hromady. Zdravici dáváme v Jinočanech a Nučicích. Ke konci měsíce byla provedena inventura majetku.

Na závěr zprávy bych chtěl, jako každoročně, poděkovat za finanční podporu obecnímu úřadu, za sponzorskou pomoc od firmy TZB Plus vedené Pavlem Němcem a dále panu Sváťovi Daňkovi. Také chceme poděkovat za spolupráci s ostatními spolky v obci Třebotov. Bez významné podpory obecního úřadu by bylo fungování jednotky složitější a věříme, že spolupráce bude fungovat i nadále.

Bratři a sestry, vážení hosté, slyšeli jste zprávu o činnosti sboru za rok 2009, děkuji Vám za pozornost.