Úvodní strana Historie

Historie požárního sboru

Email Tisk
 
Podle Pamětní knihy obce Třebotova, byl tehdy Sbor dobrovolných hasičů v Třebotově založen v r. 1883. Vzhledem k té skutečnosti, že do roku 1886 nejsou žádné písemné doklady o činnosti sboru, lze tuto dobu považovat jako dobu přípravnou pro následnou činnost od roku 1886.

Tehdy se přihlásilo dvacet občanů. Kdo byl zakládajícím členem, nelze z důvodu výše uvedených, přesně zjistit. V pokladní knize založené v r. 1886 jsou uvedeny příjmy za členské příspěvky. Podle těchto záznamů možno považovat za zakládající členy tyto tehdejší občany:

Václav Skopal, Josef Vošahlík, František Waltr, František Mík, Jan Kovařík, František Roll, Jan Blažek, Antonín Los, Josef Waltr, Václav Marek, Jan Zíma, František Kovařík, Josef Obraz, Václav Blažek, Antonín Pánek, Josef Rozkot, Antonín Mašek, Bohumil Rozkot, Antonín Císařovský a tři občané z Kuchaříka,bjejichž jména nejsou v knize uvedena.

Sbor od počátku své činnosti působil také jako nositel společenského a kulturního života v obci. Pořádal různé taneční zábavy a tradiční plesy. První ples se pořádal v r. 1886. Tato činnost sboru pokračovala každý rok, mimo léta 1902-1904, 1915-1918, a r. 1943-1944. Posledním podnikem tohoto druhu byl ples v r. 1950. Další kulturní činností bylo založení spolkové knihovny v r. 1908. V r. 1923 sbor knihovnu předal tehdejší "Osvětové komisi" v Třebotově. Členové sboru svoji odbornou zdatnost prokazovali nejen při likvidaci požárů, ale též při pořádání veřejných cvičení v r. 1886, 1925 a 1931. Tato činnost sboru nebyla pochopitelně jen činností společenskou, ale i ekonomickou. K příjmum sboru v letech 1886-1914 patřily též finanční prostředky z tanečních zábav a ochotnických divadel pořádaných tehdejším sdružením tzv. "Starých mládenců" a "Spanilomyslných dívek třebotovských". Rovněž členské přípevky členů SDH a také dobrovolných dárců - občanů z Třebotova, Solopisk, Kosoře, Roblína a Chotče tvořily část príjmů.

Požární technika a osobní výzbroj včetne pracovních obleků byla nakupována nejen z prostředků sboru, ale i z účelových darů od clenů. Tehdejší výzbroj se skládala ze žebríku, seker, háku, lopat, luceren atd. První stříkačka byla zakoupena z prostředků poskytnutých tehdejším obecním úřadem a to z peněz získaných prodejem pozemku tzv. "úhorky". Byla to ruční čtyřkolová kovová stříkacka od firmy Smekal v Praze. Druhá stříkačka byla zakoupena rovněž z prostředku finančního úřadu v r. 1934 od fir. Mára. Je to dvoukolová motorová stříkačka se závěsem za nákladní automobil. Stříkačku přepravovaly tehdejší majitelé dopravních automobilů v Třebotově - Karel Kalina, Jaroslav Bláha a další.

V r. 1973 získal sbor nákladní automobil T 805. Tím se značně zlepšila možnost požární jednotky. V roce 1980 byl tento dopravní prostředek předán do Solopisk. Sbor obdržel v r. 1980 spec. požární vůz Š 1203 s motorovou přenosnou stříkačkou PS 12.


 


Historické foto

Celnove_sboru_1896
Členové sboru v roce 1886
Clenove_sboru_1924
Členové sboru v roce 1924
Clenove_sboru_1931
Členové sboru v roce 1931
 
Další historické fotografie

Historie 1886-1986