Bodavý hmyz

Email Tisk
Zasahy

8.8.2014 – jsme v 9 hodin vyjeli na likvidaci dobavého hmyzu, který ohrožoval majitele, a to do ulice Nad Rybníčkem.

Bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v el. kapličce. Za pomoci chem. prostředků bylo hnízdo zlikvidováno. Zásah trval 15 min.

Členové zásahu: Marek Jaroušek, Petr Ryneš, Libor Jaroušek.