Úvodní strana Požáry 1872-2004

Zhoubné požáry

Email Tisk
1872 hořela usedlost čp. 52 
1874 hořel domek čp. 40
1889 hořel domek čp. 10
1893 hořela usedlost čp. 25
1898 hořela opět usedlost čp. 52
1902 hořely bývalé panské stodoly proti čp. 55 a 151
1904 hořel domek čp. 4
1908 hořely stohy v blízkosti domků a usedlostí čp. 11, 12, 13, 14 a 15 
1934 požár usedlosti čp. 52 – stodola
1942 požár fary čp. 1
1963 hořela stodola „U Čtrnáctých“, čp. 41
1971 hořel domek čp. 60
1973 hořela stodola proti čp. 55
1978 hořel domek občana Černého „Na Šumavě“
1990 požár stohu
1992 požár družiny 
1994 hořel domek čp. 53,54
1996 hořel domek čp. 46
hořel domek čp. 199
požár lesa pod nemocnicí
2003 požár skládky
2004 požár lesa
požár pole