Úvodní strana Činnost Činnost 2012 Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Email Tisk

Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů Třebotov za rok 2011

Počátek nového roku je vždy ve znamení výročních valných hromad okolních sborů, zdravici podáváme 8 ledna v Drahelčicích, 15 ledna v Solopiskách a 22 ledna v Ořechu. Nezvykle teplé počasí způsobilo rychlé odtávání velkého množství sněhu a vysokou hladinu spodních vod. Proto jsme povoláni k technickému zásahu, 15 ledna odčerpáváme vodu ze studně na hlavní silnici u Veselých a obecní studně u Šveců..

Hladina spodní vody je opravdu vysoká, odčerpávání studní se věnujeme celý den. I 17 ledna odčerpáváme v ulici u Rybníka a opět u obecní studně u Šveců aby se voda nedostávala do sklepů okolních domků. 18tého ledna jsme provedli brigádu ve skladu pod jednotou, bylo potřeba přemístit techniku, čerpadla a další materiál, aby proběhlo přebudování skladu pro lepší zabezpečení prostoru. 19 ledna je zásahová jednotka v nočních hodinách povolána k zakouřenému prostoru základní školy. Zde vyhořel elektromotor klimatizace, byl odpojen a prostor odvětrán. 21ního ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Seznámili jsme členy z činností za uplynulý rok a vzešel návrh činnosti na rok následující. O den později proběhlo další odčerpávání spodní vody u pana Psoty v ulici u Louže a obecní studně u Šveců. Ke konci měsíce byla po dlouhých měsících přivezena škoda 1203 z opravy karoserie.

 

V měsíci únoru je trochu klidněji, nezahálíme v kulturní činnosti, připravujeme se již na 9tý ročník Masopustu, plánujeme scénky, trasu a další věci s tím spojené. Z příprav nás vyrušil zásah na hořící kontejner opět v ulici K Mejtku, kdeV měsíci únoru požár způsobil žhavý popel.

9tý ročník třebotovského Masopustu se konal v sobotu 5 března. Tradičně začal u kostela svatého Martina ve 14 hodin. Masopust zahájila starostka obce, za to jsme ji o 25 let omladili, radostí z toho zazpívali děti ze základní školy a navíc byl do vesmíru vyslán první třebotovák. Veselící průvod prošel vesničkou, nakonec podlehl vůní dobrot v restauraci U Růžičků, kde v zábavě pokračoval. V neděli se už jen uklízelo a zbylo to zase jen na nás… . Ke konci měsíce byly přivezeny dýchací přístroje z pravidelné kontroly a do vybavení jednotky přibyly 4 rezervní 5litrové lahve. 26tého března se účastníme Výroční valné hromady 4 okrsku v Hostivici.

9tého dubna proběhla železná sobota. Od železného šrotu jsme ulehčili zahrádkám, půdám a různým zákoutím, získané finance investujeme do vybavení jednotky. 15 a 16 tého dubna proběhlo školení práce ve výškách. 6 členů jednotky se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky seznámilo se zakoupenou lezeckou výbavou a při různých cvičeních bedlivě naslouchalo radám instruktora. Školení bylo velkým přínosem. Nabité zkušenosti si jednotka vyzkoušela den po školení, kdy za pomocí lan a jištění byly pokáceny a prořezány uschlé stromy v ulicích V Chatách, Na Šumavě a na pozemku základní školy. V posledním víkendu měsíce dubna proběhla první, teoretická, část školení strojníků v Klínci, zde jsme se zúčastnili v počtu 6ti členů.

Měsíc květen je plný aktivit, počátkem měsíce probíhají kondiční jízdy a školení strojníků na obsluhu agregátů a čerpadel. Další víkend proběhlo školení 6ti členů jednotky na obsluhu motorových pil v Řevnicích. Praktickou i teoretickou část jsme úspěšně zvládli. 21ního května se připravujeme na první soutěž, memoriál Jaroslava Jůna v Jinočanech, ale ještě před odjezdem máme technický zásah na záchranu kachňat, která uvízla za mříží stavidla obecní nádrže. Na soutěži samotné, ve změněné sestavě, vybojujeme druhé místo. 24tého května vyjíždíme na zásah do ulice hlavní , kde se objevili rojící včely. Jelikož se nenašel včelař,který by se o včelstvo postaral, byl roj zlikvidován. 28mého května se konalo první kolo požárního sportu, okrsková soutěž v Jinočanech. Dařilo se lépe a odvážíme si první místo. Den na to se konal třebotovský dětský den, pořádaný sdružením Klouzačka. Pomohli jsme a dětem jsme připravili náročnou překážkovou dráhu zakončenou atraktivní lanovkou. Naše stanoviště bylo hojně navštěvováno a ruce máme vytahané ještě teď.

A je tu měsíc červen, 4tého jsme na žádost obce odklidili staré kontejnery na sklo a v současné době má obec kontejnery nové na barevné a bílé sklo. 11tého června jsme bojovali na 2hém kole požárního sportu, okresní soutěži ve Zlatníkách. Bojovali jsme srdnatě, ale stárnoucí kosti a atrofované svalstvo dovolilo dosáhnout jen na pátou příčku. Ovšem stárnoucí těla si vzpomněla na dobré časy a o týden později, na memoriálu Karla Švestky v Nučicích, vyhráváme časem útoku 18 vteřin.

Měsíc červenec nás nenechá vydechnout, 7dmého července byl další technický zásah Ve Studeném, kde jsme odstranili dva spadlé stromy a prořezáním uvolnili cestu. 14tého července na žádost firmy VAK Beroun jsme odkalili dva hydranty, o den později proběhl technický zásah na likvidaci vosího hnízda v ulici K Třešňovce. 16tého července proběhla brigáda na poražení vyhnilého stromu na fotbalovém hřišti. Na tento den byla též domluvena plošina na prořez stromů v ulici U Rybníka a Nad Sady. Některé stromy bylo nutné pokácet, zúčastnilo se 9 členů. 23tího července se pořádal další díl seriálu horských kol, Kolo pro život, Karlštejn tour. Na žádost organizátorů jsme pomohli k ochraně cca 1200set závodníků řízením dopravy a to nejen v části naší obce, ale i v Kosoři a v nejhorším úseku nad Radotínem. Náročnost akce si vyžádala pomoc 12ti členů sboru.

V měsíci srpnu se rozhodně nenudíme, 5tého srpna vyjíždíme k požáru nákladního automobilu Tatra v kopci Hlina nad Radotínem, zde společně s profíky z Radotína dohašujeme a likvidujeme následky požáru. Tento měsíc se provádí úpravy na zásahovém vozidle, jsou namontovány držáky na ruční vysílačky, rozbrusy a 4 rezervní lahve pro dýcháky. 23tího srpna vyjíždíme k požáru rodinného domu v ulici Slunečná, požár v technické místnosti dřevostavby jsme lokalizovali a zlikvidovali, za námi přijíždí dobráci z Chotče, profíci z Radotína, Řevnic a dobráci ze Solopisk.Na místo přijel i vyšetřovatel, kterému popisujeme místo požáru v době našeho příjezdu ,aby mohl určit příčinu vzniku požáru. 25tého srpna technickým zásahem likvidujeme sršní hnízdo v ulici u Rybníka a o den později, na žádost obecního úřadu, zavlažujeme čerstvě zasetý trávník na louce Brandejse. 27mého se konal memoriál svatý Florián. Sestava byla plna náhradníků, dokonce běžel sám pan Král , ale tým zabojoval a odvezl si pohár za první místo.

A začal nový školní rok, v měsíci září bylo obnoveno žluté značení pro zákaz parkování na cestě před zbrojnicí, je označen veškerý hadicový materiál jménem sboru. 11. září proběhly kondiční jízdy strojníků, při kterých byla zjištěna závada na ruční brzdě, závada byla druhý den odstraněna. 14tého září vyjíždíme k požáru strniště mezi obcemi Třebotov a Chýnice, plocha o velikosti 100x 30 metrů byla uhašena a po příjezdu profíků z Řevnic se vracíme na základnu. 25tého září proběhla druhá, praktická, část školení strojníků v Letech u Dobřichovic. Praktické cvičení se skládalo s pořadového cvičení, zásah u dopravní nehody, zřízení čerpací stanice, jízdy zručnosti, jak postupovat při nehodě nebezpečných látek a zásah na hořící objekt, cvičení bylo zakončeno zprávou o zásahu a písemným testem. 6 členů jednotky je proškoleno jako strojníci na 5 let. Na další rok má vystaráno i zásahový vůz, prošel technickou kontrolou a emisemi.

V měsíci říjnu probíhají práce kolem a uvnitř zbrojnice, je opraven odvodňovací kanál, aby se zamezilo vlhkosti zdiva. Perným dnem bylo 8mého října. V dopoledních hodinách pracujeme na zateplení vjezdových vart zbrojnice, o pár hodin později vyjíždíme k požáru střechy chaty v ulice U Kovárny, kde vznikl požár střechy díky neopatrné manipulaci s plynovým hořákem při pokládání izolace. Na místě jsme jako první, požár likvidujeme, po návratu na základnu rychle převlékáme uniformy a cílem jsou Jinočany. Zde se konala noční soutěž, v tomto roce naše poslední a i zde vybojujeme pohár za první místo. V závěru měsíce dokončíme zateplení vrat a na autě je vyměněn vzduchojem.

Počátkem měsíce listopadu brigádničíme u kostela, kde prořezáváme vzrostlé kaštany. Následující týden je odvezena škoda 1203 do Berouna, kde bude opravená karoserie nalakována. Do vybavení jednotky přibyl certifikovaný zásahový žebřík, takže místo těžkého dřevěného budeme nosit těžký hliníkový. 19tého proběhla schůze 4tého okrsku, obdrželi jsme nové členské průkazy, které byly vyměněny za staré. Proběhly kondiční jízdy strojníků a ke konci měsíce slavíme 75té výročí dlouholetého a stále aktivního člena Karla Bartla.

Měsíc prosinec je většinou klidnějším obdobím před vánocemi, ale také začínají výroční valné hromady, 3tího podáváme zdravici na výroční valné hromadě v Chotči. 16tého prosince vyjíždíme k požáru autolakovny na hlavní silnici. Likvidujeme požár za pomocí dýchací techniky společně se sbory z Radotína, Chotče a Řevnic. Ohněm byla zasažena střešní konstrukce a stříkací box, příčinou byla zřejmě technická závada. 17tého prosince podáváme zdravici na výroční valné hromadě v Jinočanech. Následující den probíhá opakovací školení pro nositele dýchací techniky. Na zásahovém vozidle je instalováno další osvětlení úložných prostor. Členové, spoluobčané a příznivci SDH Třebotov mohou celoročně činnost sboru podrobněji sledovat na webových stránkách www.sdhtrebotov.net . Tento rok členové sboru odpracovali 200 hodin na brigádách, 90 hodin při zásazích a 80 hodin při údržbě techniky. Každý pátek v měsíci máme, díky obci, možnost se sportovně vyřádit ve zdejší tělocvičně, za což velice děkujeme. Rok 2011 byl prvním rokem kdy jsme spolupracovali s novým zastupitelstvem obce. Věříme, že jsme nezklamali podporu, která je do nás vkládána, jsme velice vděčni za finanční podporu, bez které by sbor a zásahová jednotka fungovaly složitě. Snažíme se aby dobré jméno obce a sboru bylo vidět při každé aktivitě kterou děláme ať už pomáháme lidem, zasahujeme při požárech, přírodních katastrofách nebo při činnosti sportovní a kulturní. Doufáme v další bezvadnou spolupráci do budoucna a jsme vždy připraveni pomoci. Je důležité připomenout, že vždy na konci zprávy mluvím o potřebě věnovat se nejmenším a vychovávat do dalších let následovníky sboru. Věřím, že se k tomuto kroku odhodláme již tento rok, už nemůžeme déle čekat.

Závěrem děkuji všem aktivním členům za celoroční práci na brigádách, při zásazích, na údržbě techniky, kvalitní reprezentaci na soutěžích a další mravenčí práci pro sbor. Přeji členům sboru do roku 2012 hodně zdraví a energie do další činnosti, našim blízkým hodně trpělivosti s námi.

Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti sboru, děkuji za pozornost .