Úvodní strana Činnost Činnost 2007 Zpráva o činnosti sboru za rok 2007

Zpráva o činnosti sboru za rok 2007

Email Tisk PDF

Každý rok na nás čekají nové úkoly, na valné hromadě sboru Třebotov jsme zhodnotili činnost za rok 2006 a vzešel návrh na její pokračování v roce 2007. Začátek roku je tradičně časem výročních valných hromad okolních soborů a tak jsme podali zdravice sborům v Drahelčicích, Černošicích, Ořechu, Kosoři, Solopiskách, Jinočanech a nakonec místnímu spolku Slovan.

Leden je většinou časem, kdy naháníme fyzičku v tělocvičně při florbale, ale prudký vítr  18 ledna zaměstnal naše družstvo při opravě střechy na obecním úřadě a v pátek 19 ledna jsme odstraňovali spadlý strom na cestě Ve Studeném. Dále jsme se věnovali přípravám na další ročník masopustu.

Přípravy vrcholili a samotný masopust mohl propuknout 17 února. Opět přišlo více masek a hostů než předchozí rok, což bylo dobře protože bylo přichystáno spousty jídla a pití k hodování a průběh masopustu ukázal, že dokážeme připravit parádní slavnost. Den poté jsme vesničku uklidili.

Měsíc březen byl ve znamení kulatých výročí členů sboru, Martin Podzemský oslavil 30tiny a 80tiny Karel Kalina, oběma jsme poblahopřáli. Druhý březnový víkend jsme postupně vypouštěli rybník aby mohla pokračovat další fáze jeho oprav. Měli jsem i menší zásah při požáru kontejneru v ulici K Mejtku a jen díky rychlé reakci bratra Karla Bartla nedošlo k větším škodám.

Měsíc duben začal zásahem na hřbitově kde poněkolikáté hořela skládka odpadu, požár se podařilo úspěšně zlikvidovat. 14 dubna jsem měli železnou sobotu a opět jsme nasbírali několik tun odpadu. Připravovali jsem se také na pálení čarodějnic, ale nebylo potřeba zásahu, ten byl potřeba 30 dubna, kdy jsme likvidovali vyteklou naftu před obecním úřadem.

Měsíc květen jsem začali zkouškou cisterny od pana Kormundy, kterou bychom mohli použít ve vyloženě kritických situacích a zároveň jsme pokropili fotbalistům hřiště. 5tého května proběhlo školení velitelů na Jílovišti, po proškolení tří členů jsme vyrazili do Lochovic na první kolo Brdské ligy, kde jsme za 6 místo začali sbírat první body celkového hodnocení.  18 a 19 května jsme opět pracovali na obecním rybníce, konkrétně na utěsnění stavidla pro postupné napouštění.

Měsíc červen byl nabitý soutěžemi, ale již prvního června jsme zasahovali při požáru lesa u staré pískovny, plnili jsme cisterny zasahujících sborů . 2 června proběhlo první okrskové kolo požárního sprotu v Jinočanech, kde jsme pošesté zvítězili, 3 června dopoledne jsme opět utěsňovali stavidlo na obecním rybníce a vyrazili na 3 kolo BL do Zalužan, ale prasklá hadice B nás rychle poslala domů. 9 června pracujeme jako zahradníci a připravujeme rostliny pro osazení nově vzniklého ostrůvku v obecním rybníce. 16 června proběhlo druhé, okresní kolo požárního sportu v Okrouhle, kde jsme třetím místem dobře reprezentovali náš okrsek, také jsme se zúčastnili průvodu a pomáhali s jeho organizací při 110tém výročí spolku Slovan. 17 června bojujeme na Chotči na soutěži sv.Florián, jako lvi,… hodně změněná sestava ukořistila druhou pozici. 23 června v Jinočanech na memoriálu Jaroslava Jůna, vydřeme opět vítězství. 30 června jedeme na další víkend brdské ligy, tentokrát do Horních Hbit, kde končíme šestí , ale máme nejrychlejšího proudaře Lukáše Ryse, který srazil terč v čase 16,96.

V neděli již 1 července bojujeme v Prosenické Lhotě, ale špatný výkon nás odsoudil na chvost startovního pole. V červenci nám oheň ukázal, že je dobrý sluha, ale zlý pán, 3tího července naše družstvo zasahovalo při požáru briket v ulici na Šumavě a 17 července 5ti členné družstvo při požáru strniště nad Křížkem. Čekal nás opět další víkend Brdské ligy, která zavítala na Prahu západ, 21 července jsme ve Sloupu v silně změněné sestavě neuspěli a odjeli připravovat další kolo, které se konalo druhý den u nás v Třebotově na místním hřišti. Spousta příprav a opět změněná sestava nedávala velké naděje, že bychom mohli před domácím publikem předvést skvělý výkon, což sedmá příčka bohužel potvrdila. Poděkování za pomoc při bezchybném fungování technického zázemí soutěžě patří okolním sborům ze Solopisk, Ořecha, Chotče a Jinočan. Naši techniku jsme využili při zatopení výkopu v ulici Nad rybníčkem z důvodu slehnutí půdy. 

Nastal srpen, měsíc dovolených ovšem v činnosti nepolevujeme a čistíme několik dní po sobě obecní rybník od zelených řas, kterých je skutečně požehnaně a nejen jich, ale i ryb, které ve znečištěném prostředí nepřežili L((. 11 srpna se jel přes obec Třebotov půlmaratón horských kol v seriálu KOLO PRO ŽIVOT . Perfektní organizací jsme zajistili bezpečný průjezd závodníků obcí, hlavně na vrcholu kopce Hlina, kde byla vysoká frekvence projíždějících aut, díky uzavírce v Černošcích, to bylo velmi náročné a nebezpečné. Pořadatelé nám vzkazují velký dík a těší se na další spolupráci. Ke konci sprna jsme opět zavítali na víkend Brdské ligy, do Nezvěstic, pořadatelského nováčka ligy, kde jsme skončili devátí, druhý den jsme soutěžili v Chrástu, v konečně silné sestavě jsme předváděli kvalitní výkony, dávali 17tku za 17tkou, ale pár setinek nám chybělo k lepšímu umístění než bylo 4té místo. Soutěží v Chrástu pro nás letošní ročník Brdské ligy skončil a konečné 8 místo v celkovém pořadí jen kopíruje výkony, které jsem celý rok předváděli.

S požárním sportem v roce 2007 jsme se jeli rozloučit na počátku září do Davle kde jsme bojovali o pohár starosty okresního sdružení. Zde se sjela nejlepší družstva z okresu Praha západ a nás velice těší, že jsme vybojovali první místo a spousty hodnotných cen.

V úvodu října musíme likvidovat požár v nočních hodinách na místní zastávce, kde neznámý pachatel podpálil lavičku, požár se podařilo rychle zlikvidovat. Dvacátého října se účastníme praktického školení zásahových  jednotek a jako nováčci získáváme třetí umístění. Na závěr října přibyli do výbavy jednotky zakoupené zásahové přilby a ochranné obleky.

V měsíci listopadu zasahujeme v počtu tří členů při poruše vodovodu u hostince U Kalinů.

A na začátku posledního měsíce v roce máme brigádu na vystěhování zasedací a svatební místnosti na obecním úřadě z důvodu  rekonstrukce.  Začínají také první valné hromady okolních sborů a zdravice podáváme 8. prosince na Chotči a v Nučicích. Nakupujeme též elektrocentrálu a tím se opět zlepšila technická vybavenost naší jednotky.

Na závěr zprávy bych chtěl, jako každoročně, poděkovat za finanční podporu sboru obecním úřadem a podporu při pořádání Brdské ligy, za finanční pomoc od firmy TZB Plus vedené Pavlem Němcem a materiální pomoc od firmy autodoprava Mareš z obce Chýnice. Bez významné podpory obecního úřadu by bylo fungování sboru složitější a věříme, že spolupráce bude fungovat i nadále.

Martin Podzemský

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy