Úvodní strana Činnost Činnost 2009 Zpráva o činnosti sboru za rok 2008

Zpráva o činnosti sboru za rok 2008

Email Tisk

Počátek roku je vždy časem valných hromad. V lednu jsme navštívili valné hromady kolegů z okolních okrsků a všem popřáli energii do další činnosti. Naše valná hromada se uskutečnila 18 ledna. Schválili jsme činnost pro rok 2008, podílet se aktivně na kulturním životě v obci, dále působit na poli sportovním, zlepšovat technické vybavení sboru a spolupracovat s obecním úřadem jako doposud.

První zásah roku 2008 na sebe nenechal dlouho čekat, 13 ledna zasahujeme u požáru hořícího kontejneru v ulici K Mejtku. Požár byl zlikvidován, nezodpovědný občan, který sem vysypal žhavý popel, nezjištěn. Vrcholily přípravy na další ročník třebotovského masopustu. Masopust vypukl 2. února od 14.00 hodin u kostela sv. Martina. Již 6 ročník přivítal spousty návštěvníků a masek. Průvod se proveselil vesničkou a díky spoustě jídla i pití bylo bohaté hodování. Vše zakončeno v restauraci U Růžičků, kde následoval další program pro děti a později i pro dospělé. Úklid druhý den však zbyl opět jen na náš sbor . Devátého února proběhl druhý zásah roku. Byl zachráněn pes z hluboké a nezajištěné jámy na jímku. Nebezpečné místo ohraničeno a zajištěno.

Hned první březnový den proběhl menší technický zásah u místního kostela, zajistili jsme prostor před taškami spadajícími ze střechy kostela po poryvech větru. Pár dní poté další technický zásah. Vytáhli jsme kontejner na plasty z rybníku u obecního úřadu. Že ve vesnici řádí vandalové, jejichž oblíbenou kořistí jsou kontejnery jsme se přesvědčili 6 března, ve čtvrt na jedenáct večer jsme likvidovali požár kontejneru papírového odpadu na hlavní silnici v horní části obce. Pár hodin poté další likvidace požáru kontejneru u  obecního úřadu. Ke konci měsíce března odstrojujeme škodu 1203 a ještě v současné sobě je na opravě karoserie a nosníků. Oslavili jsme kulaté 60té výročí starosty sboru bratra Stanislava Ouřady.

V polovině měsíce dubna, jako každý rok, probíhá sběr železného šrotu, i letos je co sbírat. 27 dubna proběhl souboj s přírodním živlem, likvidujeme vosí hnízdo nad vchodem Restaurace u Růžičků.

V měsíci květnu začíná vždy sportovní část činnosti. 10 května pořádáme 1 kolo dalšího ročníku Brdské ligy. Příprava tratí, technického zázemí a spousty věcí s tím spojených je vždy časově náročný úkol, ale vše jsme zvládli. V soutěži samotné se dařilo méně a obsadili jsme bodované 10 místo. O týden později se účastníme prvního kola požárního sportu, okrskové soutěže v Jinočanech, kde vítězíme a postupujeme do kola druhého. Druhé kolo požárního sportu, okresní soutěž, se konala poslední květnový den v Okrouhle. Vinou nešťastného zranění a s následně pozměněnou sestavou získáváme čtvrtou příčku.

V měsíci červnu střídá jedna soutěž druhou, ale i tak nacházíme čas a na dětském dni pořádaném sdružením Klouzačka zajišťujeme táborák a předvádíme naši techniku. 7 června soutěžíme na Chotči a po roční přestávce opět vyhráváme memoriál Svatý Florián. Vyhráváme i o týden později na memoriálu Jaroslava Jůna v Jinočanech, kde, jako minulý rok, předvádíme útok s osmičkou.

Velice rádi přijímáme od nučických pozvání na soutěž konanou k uctění památky Karla Švestky, ikony dobrovolných hasičů na Praze západ. Postupně předvádíme tři útoky s PS 12 soutěžní, PS 12 zásahovou, PS 8čkou a domů přivážíme první místo. Věříme, že v Nučicích vzniká novodobá historie skvělé soutěže a rádi přijedeme na další ročníky.  Do další soutěže zbýval týden, ale na trénink nebyl čas. Vesnicí se přehnala silná bouře, která za sebou zanechala spoušť a tak dva dny pracujeme na odstranění polámaných stromů a větví. Dále   se snažíme, opět bezmocně, o vyčistění rybníka u obecního úřadu od žabince. Poslední červnový víkend odjíždíme na dvoukolo Brdské ligy do Radětic a Horních Hbit. Oba dva dny jsme se probojovali do play-off, ale na medaile nedosáhli. V sobotu v Raděticích byla soutěž zpestřena minisoutěží o nejrychlejší vodu, končíme pátí a na stejném místě končíme i v klasické soutěži. I v tomto měsíci slavíme další kulaté, 60té výročí velitele sboru bratra Františka Jarouška.

V měsíci červenci Brdská liga pokračuje dalším víkendovým dvoukolem v Zalužanech a Sloupu. Projevila se absence členů základní sestavy, toho času na dovolených a zkušenosti sbírali náhradníci. Následující víkendové dvoukolo bylo v Prosenické Lhotě a Chotilsku. Náš výkon šel výrazně nahoru a zlepšili jsme si osobní rekord mající hodnotu 16,34 setin vteřiny. Ani to však nestačilo na bednu. Druhý den v Chotilsku jsme se rozloučili s Brdskou ligou sedmým místem a pro tento ročník nám patří celkové desáté místo z  30 pravidelně soutěžících družstev.

V měsíci srpnu nás opět navštívil jeden ze závodů seriálu Kolo pro život. Pomáháme pořadatelům s organizací a řízením dopravy na nepřehledných úsecích v naší obci a Kosoři, už to umíme lépe než policie. 23 srpna vyrážíme na poslední soutěž do Lhotky u Berouna. Poznáváme konkurenci a kvalitu družstev z berounska ale pěkným výkonem v netradiční štafetě a jistým útokem získáváme krásný pohár a věcné ceny za druhé místo, bylo to důstojné rozloučení se sportovní sezonou roku 2008. Ke konci srpna provádíme utěsnění stavidla rybníka u obecního úřadu a pracujeme na provizorní garáži pro naše nové vozidlo, čistíme prostor garáže a pokrýváme střechu novou izolací.

A tak 1 září přepisujeme dějiny v historii našeho sboru!! Tento den je skutečně výjimečný, přivezli jsme cisternu CAS 25 Škoda 706 RTHP, kterou obecní úřad koupil od městečka Černošice. Od této chvíle začínají spousty hodin práce na tomto vozidle. Následující zářijově dny probíhá řádná registrace vozu, dále odzkoušení čerpadla, uložení materiálu pro zásahy.

V měsíci říjnu pokračujeme v dalším umisťování potřebného materiálu do  vozidla, s již vybaveným vozidlem se věnujeme dva víkendy zmapování a zkoušení funkčnosti hydrantů v obci. Jelikož se bude přestavovat garáž pro cisternu, další hodiny práce  věnujme na vyklizení a uložení materiálu z garáže do provizorních prostor. Ještě tento den probíhá školení na používání radiostanic, které jsme obdrželi, v současné době vlastníme 2 vozové stanice a 4 ruční. Díky neúnavné práci členů sboru montujeme na auto bednu pro elektrocentrálu a stožár s dvěmi tisíciwattovými halogeny, takže lehce konkurujeme slunci. Bylo také  opraveno tekoucí topení v kabině cisterny. 11 listopadu se účastníme okrskové schůze na Chotči. Ani v měsíci listopadu nás nemine likvidace požáru kontejneru. Byl zlikvidován požár kontejneru v chatách, opět způsoben nedbalostí, vysypáním žhavého popela. Zde se zúročilo předchozí mapování hydrantů, díky tomu nebyl zásah náročný na použití zásahové techniky.

Poslední měsíc roku 2008 opět pracujeme na vozidle, další úpravy a zlepšení pokračují. Okolním sborům začínají výroční valné hromady, 13 prosince dáváme zdravici chotečským hasičům. Veškeré informace o sboru i ty nejaktuálnější najdete na webových stránkách www.sdhtrebotov.net

Závěrem bychom rádi poděkovali sborům, kteří nám tento rok pomáhali, zvláště SDH Jinočany za zapůjčení základny a kádě na soutěž Brdské ligy, sborům Chotče a Ořecha za pomoc s dopravou vody.

Zvláštní poděkování patří firmě Eltodo za finanční sponzorský dar a hlavně Obecnímu úřadu Třebotov, který nás finančně podporuje, zvláště tento rok děkujeme za zakoupení zásahového vozidla a věříme, že prostředky, do nás vložené, jsou efektivně využívány a následně pomáhají nejen spoluobčanům, ale zviditelní naši obec i v očích širší veřejnosti. Též děkujeme za možnost využívat tělocvičny pro zlepšování fyzické kondice během roku. Ovšem malinko pokulháváme stále v hledání a vstupu nové mladé krve do našeho sboru, což je ovšem problém všeobecný.

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy