Úvodní strana Činnost Činnost 2011 Zpráva o činnosti sboru za rok 2010

Zpráva o činnosti sboru za rok 2010

Email Tisk

Činnost roku 2010 začíná opravdu svižně, už druhého ledna aktivně brigádničíme v prostoru bývalé jednoty, kde je nutno přesunout několik pracovních strojů, čerpadla, multicar i historickou stříkačku.

Již tradičně je počátek roku ve znamení výročních valných hromad 9 ledna podáváme zdravici v Drahelčicích, 16tého ledna v Ořechu a 30tého ledna v Solopiskách. Výroční hromada našeho sboru proběhla 15tého ledna, seznámili jsme členy s činností za uplynulý rok a nastavili si úkoly do roku dalšího. Také zima ukázala jak umí v lednu vládnout, třikrát v tomto měsíci odklízíme sníh, abychom ochránili naše spoluobčany, 10tého ledna odstraňujeme převisy sněhu ze střechy obecního úřadu, 18tého ledna dlouho do noci odklízíme sníh ze střechy místní školky. Po další vydatné nadílce odstraňujeme za pomoci horolezeckých lan sníh ze střechy obecního úřadu, hlavně nad schody a vstupy do úřadu a na poštu.

Počátkem února vrcholí přípravy na další ročník třebotovského masopustu. Do výbavy jednotky si přivážíme 4ks dýchacích přístrojů Saturn 5 od SDH Řeporyje včetně lepších masek Scott Sari. Pro noční zásahy jsou zakoupeny 2ks 500set watových halogenů, které přibyli ke dvěma 1000watovým, upevněných na stožáru zásahového vozu. Další zásah na sebe nedá dlouho čekat, zasahujeme u hořícího kontejneru vzníceném od žhavého popela v ulici K Mejtku. Ty chataři se to snad nikdy nenaučí.... . A je to tady! 13tého února proběhl již 8mý ročník třebotovského masopustu. Tradičně začal u kostela sv. Martina ve 14.00, kde náš sbor opět předvedl humorné scénky, aktivně jsme zapojili některé účastníky průvodu pro scénku „Chcete mě“, která spočívala ve dražení lidských mazlíčků Zdeňkem Hrstkou, zazpívali děti ze základní školy a technický zázrak Jirky Kadlece zasypal účastníky jitrnicemi . Poté se rozveselený dav se spoustou povedených masek vydal na trasu vesnicí. V poklidu prošel vesničkou, byla zařazena soutěž o nejrychlejšího masopusťáka a vše zakončeno veselím v restauraci U Růžičků, jíst a pít bylo co! ( tedy upřímně to bylo tolik žrádla, že se to ani nedalo sežrat!!)¨. Jsme přesvědčeni, že se masopust povedl a jeho úroveň a návštěvnost opět o trošku stoupla. Tak se těšme na další. Tradičně vesničku druhý den uklízí pouze náš sbor, na což jsme už zvyklí... . Následný týden zástupci našeho sboru blahopřejí našim dlouholetým členům a bratrům panu Valtrovi k 80tinám a panu Zounkovi k 70tinám. 20tého února se koná výroční valná hromada spolku Slovan, kde podáváme zdravici. Tentýž den se pracuje v kabině zásahového vozu na držácích na dýchací techniku, aby bylo možno za jízdy rychle přístroj nasadit a připravit k zásahu. Dále díky šikovnosti našich bratrů autoelektrikářů se do kabiny montují také LED diody pro lepší osvětlení prostoru. Také se účastníme schůze 4tého okrsku na Chotči, kam jsme přešli z pátého. 21 února proběhlo v klubovně sboru školení první pomoci, některé zásady jsme si zopakovali a naučili se i věci nové. Proškolil nás člen sboru Láďa Roll, též člen rychlé záchranné služby hl.města Prahy. Po školení proběhla zkouška dýchací techniky a část byla převezena do Řevnic na doplnění vzduchu a přezkoušení. Další den nás opět potrápil sníh, shazujeme přívaly sněhu ze střechy obecního úřadu, odklízíme jej od vjezdu do zbrojnice. Ke konci měsíce delegace našeho sboru popřála k 65tému výročí bratru Pavlu Podzemskému.

Měsíc březen nám přinesl další vybavení zásahové jednotky, obdrželi jsme 4páry zásahové obuvi Špeciál. Na zásahové přilby byly namontovány výkonnější a úspornější svítilny s delší životností. Pracovalo se na dalších úpravách v kabině vozu, byla přivezena dýchací technika po revizi. Polovina března si vyžádala další dva zásahy v jeden den, po krádeži nafty z nákladního automobilu byly zbytky zasypány sorbentem v ulici U louže a pomocí plovoucího čerpadla odčerpána voda ze zatopeného sklepa v restauraci U Kalinů. Další březnové dny jsme na žádost obecního úřadu provedli několikrát oplach betonových schodů a terasy u Jednoty a obecního úřadu, z důvodu opravy betonu, dále proběhla další brigáda na přestěhování materiálu ve skladě Jednoty, aby mohla proběhnout oprava ústředního topení. Ke konci měsíce se v Řevnicích účastníme shromáždění OSH Praha západ, volil se výbor a řešili další body. V měsíci dubnu čistíme odtokový kanál U traktorky. Následný víkend jsme porazili, na žádost ředitele školy, několik starých ovocných stromů na pozemku místní školy a školky. Tradičně probíhá 24 dubna sběr železného šrotu, bylo co sbírat a zahrádky a půdy jsou opět o nějaké to harampádí čistší.. . Opět se konala schůze 4okrsku kde se řešili termíny soutěží. A ty přišly v květnu. První se konala v Jinočanech, memoriál Jůna. Zvítězili jsme dobrým časem, ale naposledy tento rok v kvalitní sestavě. 15května pořádal náš sbor 1 kolo okrskové soutěže v požárním sportu. Již nepsané pravidlo, že favoritům se na domácím hřišti nedaří, se potvrdilo. Trať byla kvalitně připravena ovšem nervozita a chyba znamenala 4 místo. Děkujeme fotbalistům Třebotov za poskytnutí hřiště, po soutěži dáváme hrací plochu do původního stavu. Další víkend probíhali další práce na zásahovém vozidle.

V měsíci červnu klasicky probíhá druhé, okresní kolo požární sportu, přihlášení jsme byli, ale díky zranění jsme se nemohli zúčastnit. A tak 6tého června pomáháme spoluorganizovat dětský den, připravili jsme pro děti dráhu, seznámili je s technikou a připravili ohniště na opékání buřtů. 12tého června jedeme podpořit kolegy z Hostivic na jejich 120té výročí založení sboru. Při této příležitosti se konala i soutěž, kterou jsme díky snaživým náhradníkům vyhráli. Další týden se konal memoriál Karla Švestky, zde se už náhradníci dopustili chyb ovšem vybojovali pěkné třetí místo, putovní pohár směřoval na Lhotku u Berouna. Týden po soutěži zasahujeme opět. V obci probíhá výstavba tlakové kanalizace a dělníci nevědí jak zacházet s pohonnými hmotami, rozlitou naftu u Jednoty jsme zasypali sorbentem. Na konci měsíce likvidujeme padlý strom ve Studeném. V červenci, přesněji 10tého se konal další díl seriálu závodů horských kol Kolo pro život, tentokrát, Karlštejn půlmaraton. Pomáháme organizátorům na složitých a nebezpečných silnicích hlídat dopravu, závodníkům v bezpečném průjezdu tratí, hlavně v Třebotově a jeho okolí. Často nervózní řidiče hlídalo 11 členů sboru. Další dny v měsíci byly ve znamení školeních a cvičení, byly jsme rozděleny do 3skupin a zkoušeli si cvičně zásahy na hořící automobil, požár objektu a lesní požár. Byla plně vyzkoušena veškerá technika, dýchací technika, odstraňovali se nedostatky a nacvičovali co dělat jednodušeji a rychleji. 17tého července večer po cvičení proběhl zásah v ulici K Mejtku na odstranění vosího hnízda v jedné z chatek a následně v osadě Na Pískách na odstranění sršního hnízda. Vzhledem k tomu, že se tyto zásahy množí byl zakoupen speciální odsavač. Následující den vyjíždíme k nehodě automobilu na komunikaci do Radotína. Již zde zasahovali profíci z Prahy, pomáhali jsme organizovat dopravu a s úklidem a odstraněním vraku. Další dny probíhá cvičení dalších skupin zásahové jednotky a nakonec měsíce července delegace sboru popřála k dalšímu životnímu jubileu Karlovi Bláhovi, slavil 75let.

V měsíci srpnu brigádničíme s motorovou pilou Ve Studeném. V prostoru vedle úpravny pitné vody jsme prořezali několik stromů z důvodu vytvoření plochy pro výstavby kanalizace. Na zásahovém voze byly předělány akumulátory z důvodu přípravy prostoru pro uložení plovoucího čerpadla. 18tého srpna jsme museli odčerpat vodu ze studny „U Čedíka“, byl zatopen sklep sousedního domu z důvodu vysoké hladiny vody ve studni, nahrálo tomu i podvrtání země pro potrubí tlakové kanalizace. 28 srpna jsme se účastnili soutěže sv.Florián na Chotči. V sestavě byly 4 náhradníci a útok připomínal začátky spolku ochotnického divadla. Náhradníci se potili co jim síly stačili, zkušení pomalu usínali, nakonec vybojovali třetí místo.

4tého září se vracíme znovu na lesní cestu Ve Studeném. Museli jsme porazit 7stromů nebezpečně se naklánějících nad cestou a z příkrého svahu je odstranit. Týden na to jsme museli tlakem vody odstranit bahno z komunikace U Louže. Vrstva bahna vznikla po vrtání komunikace pro potrubí tlakové kanalizace, následně se musel propláchnout odtokový kanál. 18tého září jsme vyrazili na poslední soutěž roku, Jinočanskou noční. I zde jsme byli s náhradníky, kteří snahou vydřeli druhé místo. 29tého září jsme úspěšně prošli technickou kontrolou s zásahovým vozem.

Měsíc říjen je relativně klidný, poblahopřáli jsme k 60tinám členu Františkovi Podzemskému a na konci měsíce zúčastnili schůze 4 okrsku na Chotči. V měsíci listopadu do výbavy jednotky přibyla horolezecká výbava a na cvičení jsme s ní učili zacházet, další ostřejší cvičení budou následovat. V závěru měsíce se účastníme shromáždění starostů okresu Praha západ. Poslední měsíc roku sněžilo a sněžilo, sedmého prosince sundáváme sněhové převisy ze střechy obecního úřadu a zbavujeme schody od ledu. Začínají výroční valné hromady, 11tého prosince podáváme zdravici na Chotči a 17tého v Nučicích. Pravidelně každý pátek využíváme tělocvičny, kde nabíráme fyzičku, tu jsme zúročili na vánočním florbalovém turnaji v Kobylisích, kde jsme vybojovali třetí místo.

Veškeré informace o nás, naší činnosti a další užitečné věci mohou občané nalézt na našich webových stránkách www.sdhtrebotov.net, které byly vyhodnoceny jako třetí nejlepší webové stránky s tematikou dobrovolného hasičství v republice pro rok 2010.

Rok 2010 byl rokem voleb do obecních zastupitelstev, i my jsme vytvořili kandidátku a 2 členové byli spoluobčany zvoleni do zastupitelstva, děkujeme za hlasy. Tímto bych rád poděkoval za spolupráci a podporu zastupitelstvu minulému a věříme, že výborná spolupráce bude pokračovat i se zastupitelstvem novým. Pokud to bude v našich silách i možnostech, jsme ochotni a připraveni kdykoliv obecnímu úřadu a spoluobčanům pomoci. Děkujeme za nemalou finanční podporu. Děkujeme i drobným sponzorům, kteří nám pomáhají s masopustem i běžným chodem sboru.

Skoro většinu soutěžní části roku jsme odjeli s náhradníky. Bohužel tento stav se asi lepšit nebude, tím pádem je otázka práce s mladými aktuální, musíme na tom zapracovat.

Závěrem děkuji všem aktivním členům za celoroční práci na brigádách, na údržbě techniky, kvalitní reprezentaci na soutěžích a další mravenčí práci pro sbor. Přeji členům sboru do roku 2011 hodně zdraví a energie do další činnosti, našim blízkým hodně trpělivosti aby to s námi ještě chvilku vydrželi.

Vážení hosté, bratři a sestry slyšeli jste zprávu o činnosti sboru, děkuji za pozornost!

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy