Úvodní strana Činnost Činnost 2010 Zpráva o činnosti sboru za rok 2009

Zpráva o činnosti sboru za rok 2009

Email Tisk

Z valné hromady sboru počátkem ledna vzešel návrh činnosti na další období, pečlivě se starat o svěřenou techniku, cvičit a školit zásahovou jednotku a vytvořit adekvátní technické zázemí sboru.

Již první lednové dny probíhali přesuny zásahového vozidla a materiálu do zateplených prostor vzhledem k velkým mrazům.Též veškerá čerpadla byla přesunuta do nových prostor, aby mohla začít finální úprava garáže pro cisternu. Leden je tradičně měsícem valných hromad, zdravice obdrželi sbory v Jinočanech, Drahelčičích, Ořechu a Solopiskách. Probíhají další práce na vozidle, je opraven startér a namontována radiostanice, tzv. vozovka. Ani první zásahy na sebe nenechají dlouho čekat, dvakrát vyjíždíme k požáru kontejnerů v chatách, požár způsobil vysypaný žhavý popel.

První únorové týdny patří přípravám na třebotovský Masopust, zároveň stíháme dát zdravici spolku Slovan. 21.února proběhl již sedmý ročník třebotovského Masopustu. Náš sbor opět předvedl skvělou organizační práci, vtipnými scénkami a velkým nadšením dokázal dokonale pobavit masopustní průvod. Nadšení nám muselo vydržet i druhý den, kdy vesničku po masopustním reji uklízíme.

Počátkem března se věnujeme životnímu prostředí, připravené budky pro kachny usazujeme na rybníce a na ostrůvku, takže se kachny mohou pohodlně rozmnožovat. Náš sbor obdržel pro svoji jednotku zásahové rukavice Holík Crystal. Na zásahovém vozidle je opraveno a promazáno vodní dělo. Účastníme se schůze 4 a 5 okrsku. Zakoupili jsme novou proudnici POK 400 turbo s regulovatelným průtokem a vodní clonou. Proběhlo školení na motorové pily, které je pravidelně každé dva roky.

V úvodu dubna se účastníme školení JPO v Roztokách u Prahy se zaměřením na ochranu obyvatelstva a civilní ochranu. Od ministerstva vnitra jsme obdrželi 5ks zásahových obleků a 5ks zásahové obuvi. Konečně jsou namontována nová vrata a následují další úpravy a to vybetonování nájezdu do garáže, úprava elektroinstalace a nakonec generální úklid. Cisterna je nastálo zaparkována ve vytápěné a upravené garáži. Je namontován dobíječ akumulátoru a sotva se vozidlo ohřálo v novém prostoru, je nahlášen požár na rampě místní samoobsluhy, rychlým zásahem se podařilo oheň úspěšně zlikvidovat. Ke konci dubna blahopřejeme k 60tinám dlouholetému členu Františku Vondrovi.

V květnu pokračují úpravy na úložných prostorách ve vozidle. Díky firmě TZB plus s.r.o vzduchotechnika byla zcela zdarma namontována ventilace pro odtah zplodin při startu motoru. Pro účinné odsávání zplodin, bylo nutné udělat na zem čáru, podle které se trambus zaparkuje přesně pod odvětrání. Vozidlo je kompletně vyčištěno, probíhají další úpravy a následně zkouška čerpadla. V garáži jsou nově namontována světla, natřeny okna a mříže.

Začal čas požárního sportu, dvakrát jedeme do Jinočan, na okrskovou soutěž a memoriál Jaroslava Jůna ( zde bych si dovolil zdůraznit, že na „Jůnovi“ jsme soutěžili pouze v 5ti členném družstvu). Na obou obhajujeme loňská prvenství. Proběhl sběr železného šrotu, obrovská hromada starého železa je přeměněna ve finanční prostředky,které pomohou k vybavení sboru. Na konci měsíce se část jednotky školila v Řevnicích na používání dýchací techniky. Abychom mohli nabité vědomosti procvičit jsou našemu sboru zapůjčeny dva kusy dýchacích přístrojů značky Saturn od HZS Řevnice.

A je tu úvod června, dětský den, kde zajišťujeme ohniště na opékání buřtů a ukázku našeho vozidla. Věříme, že jsme den dětem co nejvíce zpříjemnili i přes nepřízeň počasí. Zásahové vozidlo úspěšně prošlo technickou kontrolou, byl zakoupen kompresor pro co nejrychlejší nafoukání tolik potřebného vzduchu. Opět jedeme bojovat na další soutěže, Florián na Chotči a memoriál Karla Švestky v Nučicích ( na memoriálu jsme soutěžili v 6ti členném družstvu ). Na obou memoriálech vítězíme. Navštívili jsme po delší době Brdskou ligu v Raděticích, tam se nám bohužel díky chybám nedaří. Na silnici před hasičárnou byli natřeny žluté pruhy, které upozorňují na zákaz parkování. Koncem měsíce června jsme si prošli v dýchací technice cvičné prostory kolegů z Ořecha za což jim moc děkujeme a tato zkušenost byla pro nás velkým přínosem.

V červenci nás opět požádali o pomoc organizátoři cyklozávodu Karlštejn tour jedním ze závodu seriálu KOLO PRO ŽIVOT. Rádi jsme pomohli při řízení dopravy na komunikacích a starali se o bezpečnost závodníků. Předělali jsme naši klubovnu na cvičební prostory a do konce července využíváme každou chvíli pro cvičení s dýchacími přístroji. Mezitím zbylá část jednotky úspěšně prošla školením na dýchací techniku v Řevnicích. Byli jsme povoláni k dalšímu, tentokrát technickému zásahu, jeden rodinný domek v chatařské oblasti byl zbaven nebezpečných vos. Odstraňujeme dva spadlé stromy, které nevydrželi nárazový vítr. Pokračovali jsme brigádou při montáži plechové boudy na nebezpečný odpad u samoobsluhy.Bylo zakoupeno, nainstalováno a úspěšně odzkoušeno svolávací zařízení PELIG pro rychlejší a efektivnější svolání jednotky. Díky manuální zručnosti členů jsou kompletně předělány věšáky a úložné prostory pro zásahové obleky a pomocný materiál, takže výjezdy k zásahům by měli být co nejrychlejší. Navíc byla předělána elektroinstalace, která by k tomu měla též napomoci, snadnější bude nabíjení svítilen a ručních vysílaček.

V měsíci srpnu jsme podruhé zavítali na Brdskou ligu do Chyňavy, školáckou chybou jsme si sami zmařili dobrý výsledek, dále probíhá několik brigád na úpravu prostor v garáži, nadále cvičíme ve dvojicích s dýchací technikou.

V měsíci září přijímáme pozvání do obce Kuchař a svoji techniku ukazujeme na akci „Loučení s létem“. Předvedli jsme dětem hašení vozidla . Naše garáž dostala nový výrazný nápis Hasiči Třebotov. Následují další brigády, dokončení střechy plechové boudy, prořez stromů u Obecního úřadu a zároveň lípy u hřbitova. Pár dní poté okysličujeme vodu rybkám vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu. Poslední dny v měsíci září proběhlo cvičení zásahové jednotky. Kompletně všichni členové rozděleni do třech družstev prošli cvičením se svěřenou technikou a simulovali jsme zásah na hořícím objektu, dále požár uvnitř budovy a záchrana osoby ze zakouřeného objektu. Poslední zářijový víkend bojujeme na naší první noční soutěži v Jinočanech, historická premiéra se povedla a vítězíme. Ve státní svátek 28. září se věnujeme opravám laku na vozidle a je natřeno topení v garáži. Do kabiny byly přidělány dva dýchací přístroje Saturn. Také byl opraven spínač signalizace couvání.
Měsíc říjen začínáme brigádou na vyklizení menší garáže, budou zde probíhat stavební úpravy. Ve studeném jsme prořezali větve, které zasahovali do příjezdové cesty. Dále pokračujeme drobnými úpravami na autě. Blíží se konec roku a v listopadu je natřena podlaha na nástavbě vozidla jako ochrana proti rzi, nátěr byl několikrát opakován. Do garáže byl nainstalován vysoušeč, aby se zabránilo velké vlhkosti. Na žádost obecního úřadu byli propláchnuty kanály na odtok dešťové vody u místní samoobsluhy. Poslední měsíc v roce začínají výroční valné hromady. Zdravici dáváme v Jinočanech a Nučicích. Ke konci měsíce byla provedena inventura majetku.

Za rok 2009 jsme odpracovali na brigádách 247 hodin, při zásazích 27 hodin a na údržbě techniky 80 hodin.

Na závěr zprávy bych chtěl, jako každoročně, poděkovat za finanční podporu obecnímu úřadu, za sponzorskou pomoc od firmy TZB Plus vedené Pavlem Němcem a dále panu Sváťovi Daňkovi. Také chceme poděkovat za spolupráci s ostatními spolky v obci Třebotov. Bez významné podpory obecního úřadu by bylo fungování jednotky složitější a věříme, že spolupráce bude fungovat i nadále.

Bratři a sestry, vážení hosté, slyšeli jste zprávu o činnosti sboru za rok 2009, děkuji Vám za pozornost.

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy