Úvodní strana Činnost Činnost 2017 Činnost v měsíci červnu

Činnost v měsíci červnu

Email Tisk

Pravidelné měsíční cvičení. Na programu bylo opakování v podobě rozvinování dopravního vedení. Pomáhali jsme s likvidacií po přívalových děštích v Třebotově.

3. 6.2017 pravidelné měsíční cvičení. Na programu bylo opakování v podobě rozvinování dopravního vedení + útočných proudů, zopakovali jsme si obsluhu agregátů na CAS, tak jako vždy komunikace přes radiostanice a odsluha DT. Také jsme si zopakovali zřízení čerpacího stanoviště.

3.6.cviceni1 3.6.cviceni2

3.6.cviceni4 3.6cviceni3

 Ráno v 8 hodin vyrazily i naše děti na soutěž do Úholiček, kde byl branný závod a disciplína pro jednotlivce. V družstvech naše děti skončily na 2. místě. Jako jednotlivci se ve starších umístily na 1. a 2. místě a v mladších na 1. a 3. místě. Jsou to pašáci.

3.6.uholicky1 3.6.uholicky2

3.6.uholicky3 3.6.uholicky4

Aby toho nebylo málo tak jsme se od 14. hod zúčastnili oslav 120 let založení místního spolku Slovan. Zúčastnili jsme se průvodu k památníku padlých hrdinů. Po návratu průvodu do restaurace u Růžičků jsme podali zdravici na slavnostní schůzi.

3.6.slovan 120let

10. 6.2017 soutěž Florián v Chotči.

12. 6.2017 jsme byli požádání o technickou pomoc v podobě přívozu 10m3 do jímky pro kontejnerovou jídelnu ZŠ Třebotov. Tato jídelna bude provizorní po dobu, než se postaví nová budova. Vodou se zkoušela těsnost jímky.

12.6. jimka1 12.6. jimka2

17. 6.2017 od 15. hodiny začal tradiční dětský den na Brandejsce. Pro děti jsme připravili jedno stanoviště v podobě opičí dráhy. Po ukončení disciplín měl místní spolek Klouzačka oslavy 15 let od založení.

17.6.detsky den1 17.6.detsky den2

17.6.detsky den3 17.6.detsky den4

17.6.detsky den5 17.6.detsky den6

24. 6.2017 Memoriál Karla Švestky v Nučicích.

28. 6.2017 jsme ráno odvezli CAS do servisu na pravidelnou výměnu olejů, promazání a drobné mechanické práce.

29. 6.2017 technický zásah.

30. 6.2017 technický zásah.
Přivezení CAS ze servisu.
Schůze výboru

Další události: 

Na florbale běháme i v červnu
Děti se též pravidelně scházejí každý pátek od 16 hod