Úvodní strana Činnost Činnost 2012 činnost v měsíci září

činnost v měsíci září

Email Tisk
Cinnost.gif

Proběhlo školení v Letech, také jsmese zúčastnili soutěže sv. Floriána na Chotči.

07.09.2012 - technický zásah na poražení smrků u kostela

08.09.2012 - poslední soutěž tohoto roku, a to na Chotči

09.09 - 12.09.2012- jsme začali s výrobou bedny na plovoucí do CAS.

12.09.2012 - jsme přivezli objednanou výstroj z dotací od Středočeského kraje. Jedná se o  4 ks zásahových obleků DevaTiger plus, 4 ks  přilba Gallet FISF, 4 ks nomex kukla, 6 ks rukavic Holík Karla.  Za dotaci děkujeme.

15.09.2012 - od 8.00 hod. začalo v obci Lety školení zásahové jednotky, které pořádal HZS a OSH. V Letech  proběhlo teoretické opakování a Transhospital nám zopakoval první pomoc. V 9.30 hod. jsme vyjeli na připravený  okruh, kde bylo připraveno několik stanovišť  pro praktické procvičení. První místo bylo v hasičárně SDH Lety, kde jsme se na čas a za tmy oblékali do zásahových obleků. Následovalo pořadové cvičení. Dále jsme se přesouvali k Berounce, kde bylo zřízeno čerpací stanoviště. Zde proběhla i zkouška zručnosti. Letos náš Mára nepřejel kužel a dokonce nesrazil ani dřevěný kůl. Další stanoviště bylo nad Všenory, kde jsme měli za úkol transport zraněného z lesa a následné rozvinutí dopravního vedení 1 x  B + 2x C proud. Následovalo stanoviště s nebezpečnými látkami. Závěr byl v hasičárně na Jílovišti, kde jsme napsali zprávu o zásahu a zdárně udělali testy velitelů. Takže  máme na 5 let prodloužené velitelské zkoušky.  Tento typ cvičení je vždy velkým přínosem pro všechny členy.
členové  školení: Libor Jaroušek, David Maleček, Marek Jaroušek, Lukáš Ouřada, Martin Tomko, Václav Fafejta, Jiří Paleček.

Fotogalerie

17.09.2012 - zásah -  požár biodpadu

19.09.2012 - opakovaný zásah – požár bioodpadu

27.09.2012 - jsme vyrazili na STK a emise na CAS. Vše v pořádku a tak máme na rok pokoj.

28.09.2012 - schůze výboru

29.09.2012 - na žádost místní občanky jsme provedli poražení vzrostlého ořechu. Strom bylo zapotřebí postupně ořezat  za pomoci lezecké výbavy. Žádná větev nespadla na plot na  přilehlou střechu ani na bazén.

Fotogalerie

Fotogalerie

Další události:

Na florbale běháme stále.