Úvodní strana Činnost Činnost 2009 Činnost v měsíci září

Činnost v měsíci září

Email Tisk
cinnost_srpen_09 Proběhly brigády, a to hned na několika místech. Také nám náš velitel připravil cvičení zásahové jednotky. A zúčastnili jsme se poslední letošní soutěže.

05.09.09 – se uskutečnilo v rámci dětského dne v Kuchaři cvičení na hašení osobního automobilu ….. více sekce zásahy.

08.09.09 – nad vrata hasičárny byl namontován nový nápis.

12.09.09 – proběhla brigáda, a to hned na několika místech. Pro rychlé dodělání jsme se rozdělili na tři skupiny. První skupina měla za úkol zastřešit plechovou boudu Obecního úřadu na dvoře pod samoobsluhou. Druhá skupina prořezávala uschlé větve na stromě u rybníka a třetí skupina prořezávala suché větve na lípě u hřbitova. Celkem se zúčastnilo deset makáčů. - Fotogalerie

15.09.09 – technický zásah u rybníka... více sekce zásahy

19.09.09 + 24.09.09 – proběhlo cvičení zásahové jednotky.

Členové se rozdělili na 3 družstva 19.9. od 9.00 hod. Ouřada Lukáš, Maleček David, Podzemský Martin, Ouřada Stanislav, Bártl Karel, 19.9. od 17.00 hod. Jaroušek Marek, Kadlec Jan, Bártl Milan, Rys Lukáš,

24.9. od 17.00 hod. Jaroušek Libor, Kadlec Jiří, Fafejta Václav, Tomko Martin, Kodým Martin. Cvičení probíhalo tak, že se členové daného družstva postavili před hasičárnu a na pokyn KRLEŠ se vrhli do garáže, kde se oblékli a připravili k zásahu. Při výjezdu se dozvěděli, že první zásah bude na hořící střechu budovy (místní vodojem). Za pomoci 2 C proudů se prověřilo celé družstvo. Druhý zásah simuloval požár uvnitř budovy. V našem velíně bylo připraveno bludiště, které žádný člen předem neviděl. Bylo zapotřebí natáhnout vedení k trojáku (rozdělovači) a to 2 ks B před budovu, odtud si již členové v DT připravili C proud k vnitřnímu zásahu. Bludiště bylo konstruováno tak, že zhruba v polovině většina členů držkovala a funěla. Při tomto cvičení si každý člen zopakoval vše potřebné.

PS: pro Jirku Hellou Kadlece – v těch kalhotách naruby prostě k zásahu jezdit nemůžeš.

Fotogalerie

24.09.09 – na převodovce byl opraven spínač na zpátečku, takže už nebudeme pípat, když pojedeme dopředu. Heč.

25.09.09 – schůze výboru.

26.09.09 – jsme vyrazili na naši poslední soutěž tohoto roku, a to do Jinočan na noční soutěž… více sekce soutěže.


28.09.09 – jsme začali opravovat drobné kosmetické vady na laku trambusu. Zároveň se natřel radiátor v hasičárně.

Další události:

 


Na florbale se stále potíme.

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy