Činnost v měsíci srpnu

Tisk
Cinnost.gif Pomáháme  s organizací dětského dne.

 10.8.2013 - jsme oslavili 40-té narozeniny našeho Davida Malečka, pomalu se zařazuje mezi staré pány, ale i přes tuto skutečnost na florbale běhá jako mladý srnec.

24.8.2013 - kondiční jízdy s CAS. Všichni strojníci si zopakovali obsluhu CAS a její řízení .

30.8.2013 - schůze  výboru.

31.8.2013 -  od 14 hodin začal na Brandejsce dětský den, kde jsme  pro děti připravili jednu disciplínu v podobě opičí dráhy zakončenou lanovkou.  Díky krásnému počasí se dostavilo hodně dětí . Po ukončení disciplín předvedly děti z SDH Solopisky zásah na hořící domeček. Naše jednotka provedla ukázku hašení  střední pěnou. Od 17:30 hod. začal program s živou kapelou Krále Renka. Doufáme, že celé odpoledne si všichni užili.

Fotogalerie


- tento den si také všichni nositelé dýchací techniky udělali pravidelné cvičení.

Další události:
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo nákup vakcín pro členy naší jednotky a jednotky Solopisk proti žloutence typu A+B.  Za tento počin děkujeme a Vážíme si ho, jelikož většině členům letos končí 10- tiletá platnost vakcíny.

Na florbale  běháme stále i v srpnu.