Úvodní strana Činnost Činnost 2013 Činnost v měsíci říjnu

Činnost v měsíci říjnu

Email Tisk
Cinnost.gif Na CAS provedena STK, provedli jsme odčerpání studny v ulici U Kostela.

16.10.2013 – na CAS byla zdárně provedena STK a emise, takže máme na rok klid.

19.10.2013 – jsme v 10 hod. provedli v ulici U Kostela odčerpání studny z důvodu jejího čištění.

28.10.2013 – jsme na žádost OÚ provedli  propláchnutí kanálu v ul. U Kostela. Bohužel proplach nebylo možno dodělat z důvodu velkého zanesení před výpustí. Druhé propláchnutí provedeme až po vybagrování odtoku.

P1030655 P1030656
P1030662 P1030663

31.10.2013 – technický zásah vyteklé provozní kapaliny z OA…. více sekce zásahy.

1.11.2013 - schůze výboru, vyjímečně posunutá o týden.

Další události:

pravidelné páteční florbaly jsou i tento měsíc.