Úvodní strana Činnost Činnost 2009 Činnost v měsíci říjnu

Činnost v měsíci říjnu

Email Tisk
Cinnost Proběhly nějaké brigádičky. Do kabiny byly přidělány 2 ks DT Saturn...

03.10.09 – proběhla brigáda na vyklizení prostoru v garáži za Multikárou, kde bude WC pro poštu. Uložené věci jsme převezli do prostorů pod samoobsluhu.

Vyklizeni_1 Vyklizeni_2

14.10.09 – do kabiny byly přidělány 2 ks DT Saturn, díky čemuž je možno již za jízdy si DT připravit a „ hodit na hrb“.

27.10.09 – jsme prořezali větve, které zasahovali do cesty, která vede k úpravně vody ve studeném. Tyto větve bránily příjezdu nákladních aut, které do úpravny vozí potřebný materiál.

Studene Studene_2

30.10.09 – schůze výboru.

Další události:

Na florbale jsme běhali i tento měsíc

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy