Úvodní strana Činnost Činnost 2009 Činnost v měsíci prosinci

Činnost v měsíci prosinci

Email Tisk
Cinnost Začínají výroční schůze okolních sborů. 15.1.2010 bude se bude konat naše výroční valná hromada.

18.12.09 – schůze našeho výboru. Tento den proběhla též výročka v Jinočanech, kam byli vysláni David Maleček a Honza hellou Kadlec, kteří dle instrukce podali zdravici.

20.12.09 – jsme vyrazili na výročku do Nučic, kde zástupci v podání Martin Podzemský a Chlupáč Ouřada podali též zdravici.

30.12.09 – jsme provedli jako každý rok inventuru majetku.

31.12.09 – proběhl Silvestr, a to u Jirky Hellou Kadlece. Pít a jíst bylo co.

27.11.09 – schůze výboru.

Další události:

Na florbale běháme stále
Vysoušeč pravidelně vyléváme i tento měsíc.

 


Činnost aktuálně

Probíhají pravidelná měsíční cvičení jednotky SDH.

Výroční zprávy