Úvodní strana Činnost Činnost 2016 Činnost v měsíci listopadu

Činnost v měsíci listopadu

Email Tisk
Cinnost.gif

Začali jsme používat nový svolávací systém Fireport a současně jsme do CAS nainstalovali navigační tablet Rescue navigator


1.11.2016 - zásah požár kontejneru.

5.11.2016 - pravidelné měsíční cvičení, které jsme zaměřili na procvičení útočného proudu v uzavřených prostorách, zdravovědu a též jsme v rámci cvičení propláchli kanál v Kale a zřídili čerpací stanoviště. Nositelé dýchací techniky si zopakovali její používání.

p1070250 p1070255

p1070262 p1070280

p1070291

9.11.2016 - jsme do obou aut namontovali nové kamery.

12.11.2016 - u rybníka proběhl 2. Svatomartinský jarmark. Náš úkol byl postavit stany, připravit aparaturu, zábrany pro auta, během celého dne potřebná organizace a večer následný úklid.

p1070316 p1070326

p1070328 p1070330

13.11.2016 - úklid po jarmarku.

17.11.2016 - jsme začali používat nový svolávací systém Fireport a současně jsme do CAS nainstalovali navigační tablet Rescue navigator, který nám snad pomůže při výjezdech.
Tento den jsme též provedli opravu výfuku na CAS, který ve spoji přestal těsnit a odsávání palivových zplodin během nastartování v garáži tím nebylo účinné.

24.11.2016 - jsme společně oslavili krásných 80 let našeho dlouholetého člena Karla Bártla, který je v našem sboru nejdéle. Hodně zdraví!

p1070262

Tento den proběhla schůze výboru.

27.11.2016 - od 18 hod. jsme společně rozsvítili třebotovský vánoční stromek. Před samotným rozsvícením nám zazpívaly děti ze ZŠ Třebotov a naše paní starostka obce Jitka Šůrová popřála všem krásné vánoce.

dsc 4757 dsc 4767

dsc 4773

Další události:
Na florbale se pravidelně potíme i tento měsíc.
Mladí hasiči se scházejí pravidelně i tento měsíc v pátek v 16 hodin.