Úvodní strana Činnost Činnost 2015 Činnost v měsíci květnu

Činnost v měsíci květnu

Email Tisk
Cinnost.gif Proběhlo pravidelné cvičení jednotky, také jsme vyrazili na první letošní soutěž do Jinočan

2.5.2015 - proběhlo pravidelné cvičení jednotky. Mimo jiného jsme si oživili práci s lezeckou výstrojí.

9.5.2015 - jsme provedli výměnu olejů a seštelování předstíhu u PS 12­zásah a PS 12 – sport(Lišák).

16.5.2015 - jsme vyrazili na letošní první soutěž, a to na okrskovou do Jinočan. ...více sekce soutěže.

23.5.2015 - jsme si vyrobili 2 bedny na savice, které výhledově usadíme na střechu Boxera.

29.5.2015 - schůze výboru.

30.5.2015 -  jsme od 8 hod. měli na stanici HZS Řevnice celodenní stáž. Dopoledne jsme probrali vnikání do uzamčených objektů, teorii lezecké techniky a po obědě praktické cvičení lezecké techniky. Před 17 hod. byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu do Tachlovic. 2 členové byly umístěni do Terna a zbytek jel v našem DA Boxer. Po návratu do Řevnic jsme vyrazili na naši základnu.

Fotogalerie

Další události:

Na florbale funíme i tento měsíc a dětstští hasiči se i nadále scházejí každý pátek od 16. hod.